Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(15)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Jarczewski Wojciech
(2)
Sochacka-Krysiak Hanna
(2)
Augustyniak Monika (prawo)
(1)
Batko Roman
(1)
Bednarek Piotr
(1)
Bukowska Grażyna
(1)
Chlebicki Michał
(1)
Cybulska Renata
(1)
Cymerman Ryszard (1947- )
(1)
Czerski Piotr
(1)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(1)
Dyrda Grażyna (nauki ekonomiczne)
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Filaber Joanna
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Herbst Jan
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Janas Karol
(1)
Janik Agnieszka (ekonomia)
(1)
Jastrzębska Maria
(1)
Jyż Gabriela
(1)
Kleer Jerzy (1928- )
(1)
Kotlewski Lech
(1)
Krupa Jan (1955- )
(1)
Kruszewska-Gagoś Małgorzata
(1)
Kryszk Hubert
(1)
Kudra Anna
(1)
Kurowska Krystyna
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Marchaj Roman
(1)
Martysz Czesław
(1)
Matan Andrzej
(1)
Moll Tomasz
(1)
Morze Andrzej
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Olesiński Patryk
(1)
Pławecki Zbigniew
(1)
Salata-Kochanowski Piotr
(1)
Siemiński Waldemar
(1)
Sobiech-Grabka Katarzyna G
(1)
Solon Jerzy
(1)
Swianiewicz Paweł (1961- )
(1)
Sykała Łukasz
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szmigiel-Rawska Katarzyna (1979- )
(1)
Szpara Krzysztof
(1)
Topczewska Teresa
(1)
Wierzbica Anna
(1)
Zieliński Eugeniusz
(1)
Łukomska Julita
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(15)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Samorząd gminny
(20)
Gospodarka terenowa
(4)
Samorząd lokalny
(4)
Budżety gminne
(2)
Finanse gminne
(2)
Gmina
(2)
Planowanie regionalne
(2)
Polityka regionalna
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Administracja
(1)
Administracja lokalna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Agroturystyka
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Dobra publiczne
(1)
Dochody lokalne
(1)
Ekorozwój
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gminy
(1)
Inwestycje
(1)
Komentarz
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Miejskie obszary funkcjonalne (MOF)
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność społeczna
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podręczniki
(1)
Polityka wydatków publicznych
(1)
Prawo
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Pszczelarstwo
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Relacje szkoła-społeczność lokalna
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Samorząd województwa
(1)
Służba publiczna
(1)
Turystyka kulinarna
(1)
Ustawodawstwo
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Pogórze Dynowskie
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Architektura i budownictwo
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35252/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podmiotowość publicznoprawna gminy / Małgorzata Kruszewska-Gagoś. - Wyd. 2. popr. i uzup. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - 221 s. ; 24 cm.
ISBN: : 83-7363-954-3 ; 978-83-7363-954-6
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35207 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35206/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Controlling w kontekście modeli zarządzania gminą; 2. Doskonalenie procesów planowania i kontroli w gminie; 3. Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania w gminie; 4.System wskażników i zasady jego tworzenia w gminie;5. Obszary zastosowania controllingu w gminie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25931, 25930 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25929/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Zakres działania i zadania gminy; Rozdział 3: Władze gminy; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę; Rozdział 5: Mienie komunalne; Rozdział 6: Gminna gospodarka finansowa; Rozdział 7: Związki i porozumienia międzygminne; Rozdział 8: ( art. 76-83); Rozdział 9: Stowarzyszenia gmin; Rozdział 10: Nadzór nad działalnością gminną; Rozdział 11: Przepis końcowy. Tezy orzeczeń powołanych w pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19657 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19656/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny w Polsce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd. 2. - Warszawa : Elipsa, 2004. - 418 s. ; 24 cm.
Rozdział 1. Podział terytorialny państwa; 1.1. Pojęcie podziału terytorialnego i rodzaje podziałów terytorialnych; 1.2. Czynniki kształtujące podział terytorialny; 1.3. Kształtowanie podziału terytorialnego; 1.4. Podział zasadniczy; 1.5. Podział pomocniczy; 1.6. Podziały specjalne; Rozdział 2. Samorząd gminny; 2.1. Ustrojowa pozycja gminy; 2.2. Gmina podstawową wspólnotą samorządową; 2.3. Osobowość prawna gminy; 2.4. Samodzielność gminy; Rozdział 3. Samorząd powiatowy; 3.1.Ustrojowa pozycja powiatu; 3.2. Zadania i zakres działania powiatu; 3.3. Władze powiatu; 3.4. Powiatowa administracja zespolona; 3.5. Prawo miejscowe; 3.6. Mienie powiatu; 3.7. Finanse powiatu; 3.8. Nadzór nad działalnością powiatu; Rozdział 4. Samorząd województwa; 4.1. Ustrojowa popzycja województwa; 4.2. Zadania i zakres działania województwa; 4.3. Władze samorządu województwa; 4.4. Urząd marszałkowski; 4.5. Prawo miejscowe; 4.6. Mienie województwa; 4.7. Finanse województwa; 4.8. Nadzór nad działalnością samorządu województwa; Rozdział 5. Pracownicy samorządowi; 5.1. Podstawy prawne statusu pracowników samorządowych; 5.2. Rozumienie pojęcia pracownika samorządowego; 5.3. Sytuacja prawna pracowników samorządowych; 5.4. Obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych; 5.5. Odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych; Rozdział 6. Akty prawne. Aneks. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30714 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30712/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy; Rozdział 2: Podatek od nieruchomości; Rozdział 3: Podatek rolny; Rozdział 4: Podatek leśny; Rozdział 5: Karta podatkowa; Rozdział 6: Podatek od środków transportowych; Rozdział 7: Podatek od posiadania psów; Rozdział 8: Podatek od spadków i darowizn; Rozdział 9: Podatek od czynności cywilnoprawnych; Rozdział 10: Opłata skarbowa; Rozdział 11: Opłata administracyjna; Rozdział 12: Opłata targowa; Rozdział 13: Opłata miejscowa; Rozdział 14: Opłata uzdrowiskowa; Rozdział 15: Opłata adiacencka; Rozdział 16: Opłata eksploatacyjna; Rozdział 17: Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy; Rozdział 18: Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy; Rozdział 19: Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy; Rozdział 20: Dotacje celowej jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23815, 23814 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23813/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie publiczne w państwie prawa; Rozdział 2: Gmina jako podmiot zadań w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 3: Prawne formy działania organów gminy wykonujących zadania w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 4: Kontrola i nadzór prawny sprawowany nad wykonywaniem zadań przez organy gminy w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 5: Odpowiedzialność prawna organów gminy w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49196 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49195/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Praktyczne)
ISBN: : 978-83-8124-447-3
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Zakres działania i zadania gminy; Rozdział 3: Władze gminy; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę; Rozdział 5: Mienie komunalne; Rozdział 6: Gmina gospodarka finansowa; Rozdział 7: Związki i porozumienia międzygminne; Rozdział 8: (uchylony); Rozdział 9: Stowarzyszenia gmin; Rozdział 10: Nadzór nad działalnością gminną; Rozdział 11: Przepis końcowy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58421/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie postaw władz lokalnych w działaniach proinwestycyjnych gmin; Rozdział 2: Proinwestycyjne planowanie strategiczne; Rozdział 3: Przygotowywanie ofert inwestycyjnych; Rozdział 4: Specjalne strefy ekonomiczne w gminach; Rozdział 5: Promocja proinwestycyjna gmin; Rozdział 6: Prowadzenie negocjacji oraz obsługa inwestorów; Rozdział 7: Opieka poinwestycyjna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32803, 32802 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32801/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna; Rozdział 2: Zrównoważony rozwój a agenda 21; Rozdział 3: Istota konkurencyjności regionów; Rozdział 4: Konkurencyjność gmin z zastosowaniem metody OZK na przykładzie związku gmin Gór Świętokrzyskich. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37663/XV czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37664
No cover
Book
In basket
1. Przestrzeń, jej podstawowe elementy i cechy; 2. Podstawowe wiadomości o opracowaniach planistycznych; 3. Klasyfikacja skutków opracowań planistycznych; 4. Skutki przestrzenne; 5. Skutki finansowe; 6. Skutki środowiskowe. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57891/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63014, 63013 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63012/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przestrzeń w kontekście władzy samorządowej i korporacyjnej; Rozdział 2: Relacje władze samorządowe - inwestorzy w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 3: Siły konkurencyjności w świetle wyników badań; Rozdział 4: Relacje władze lokalne - inwestorzy - próba syntezy.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32637, 32636, 32635, 31198, 31197 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 31196/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jednostkami samorządu gminnego; Rozdział 2: Planowanie rozwoju gminy; Rozdział 3: Programy pomocowe Unii Europejskiej jako instrumenty realizacji polityk rozwoju; Rozdział 4: Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy strukturalnych a metody planowania rozwoju gminy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32778 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32776/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; T. 117)
Rozdział 1: Pasywność samorządów lokalnych-problemy realne; Rozdział 2: Skąd się bierze pasywność?; Rozdział 3: Doświadczenia samorządów wybranych krajów UE w zabieganiu o zewnętrzną pomoc publiczną; Rozdział 4: Pomoc zewnętrzna skierowana do samorządów lokalnych w Polsce w okresie transformacji; Rozdział 5: Wykorzystanie środków zewnętrznych na przykładzie realizacji ZPORR; Rozdział 6: Wydatki ze środków unijnych w budżetach samorządowych-doświadczenia; Rozdział 7: Wymiary pasywności lokalnej-wyniki badań ankietowych; Rozdział 8: Źródła pasywności-studia przypadków; Rozdział 9: Pasywność gmin rozważana przez pryzmat relacji w województwie; Rozdział 10: Pasywność w ocenie byłego samorządowca; Rozdział 11: Cztery klucze. Pasywność w ocenie doradcy lokalnego; Rozdział 12: Łańcuch aktwności zerowej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59058 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka budżetowa jako obszar badawczy finansów publicznych; Rozdział 2: Polityka budżetowa na szczeblu centralnym; Rozdział 3: Polityka dochodowa i polityka podatkowa; Rozdział 4: Polityka wydatkowa i polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Polityka równoważenia budżetu i polityka długu jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jako efekt polityki budżetowej w latach 1999 - 2003; Rozdział 7: Metody, instrumenty i procesy podwyższania efektywności i skuteczności polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32787, 32786, 32785, 15773 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15772/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35397 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35396/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 130)
Cz. 1: Wprowadzenie; Cz. 2: P. Śleszyński, Analiza pokrycia planistycznego w kraju; Rozdział 1: Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studia gminne); Rozdział 2: Obowiązujące plany miejscowe; Rozdział 3: Plany miejscowe w trakcie sporządzania; Rozdział 4: Administracyjne decyzje lokalizacyjne; Rozdział 5: Wnioski; Cz. 3: T. Komornicki, M. Więckowski, P. Śleszyński, Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny; Rozdział 1: Zaawansowanie prac planistycznych według kategorii funkcjonalnych gmin; Rozdział 2: Analiza współwystępowania pokrycia planistycznego i decyzji lokalizacyjnych ogółem oraz w podziale na kategorie gmin; Rozdział 3: Pozwolenia na budowę a zaawansowanie prac planistycznych; Rozdział 4: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny w wybranych gminach; Rozdział 5: Wnioski; Cz. 4: J. Solon, Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Stan i planistyczne w gminach związanych z parkami narodowymi; Rozdział 3: Potrzeby planistyczne w parkach krajobrazowych; Rozdział 4: Wnioski; Cz. 5: M. Bednarek-Szczepańska, M. Więckowski, T. Komornicki, Konflikty przestrzenne w wybranych gminach; Rozdział 1: Wstęp: cele, metoda badania, dane źródłowe; Rozdział 2: Konflikty przestrzenne związane z osadnictwem; Rozdział 3: Konflikty przestrzenne związane z transportem; Rozdział 4: Konflikty przestrzenne związane z turystyką; Rozdział 5: Podsumowanie; Cz. 6: Dyskusja wyników i wnioski. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział1: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą; Rozdział 2: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym; Rozdział 3: Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej; Rozdział 4: Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi; Rozdział 5: Lokalny rynek nieruchomości; Rozdział 6: Zarządzanie finansami w gminach; Rozdział 7: Usługi społeczne w gminie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13367 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13366/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again