Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Roszkowski Henryk
(1)
Rowiński Janusz
(1)
Stasiak Andrzej
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Tyc Agnieszka (1973- )
(1)
Walkowski Maciej
(1)
Wiatrak Andrzej Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
SAPARD
(6)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Agroturystyka
(1)
Ekoturystyka
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia
(1)
Geografia stosowana
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
PHARE
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polska
(1)
Produkty mleczne
(1)
Programy pomocowe Unii Europejskiej
(1)
Rynek pracy
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Wieś Polska
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 228)
1. Doradcy premiera RP ds. "Polski Wschodniej"; 2. Ogólna systuacja wsi polskiej dwa lata po wejściu do Unii Europejskiej; 3. Przewidywane nakłady z Europejskiego Funduszu Rolnego na rozwój obszarów wiejskich w latach 2007-2013; 4. Podstawowe problemy rozwoju terenów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego; 5. Wykorzystywanie funduszy w ramach programu SAPARD woj. warmińsko-mazurskim; 6. Podstawowe problemy wsi woj. podlaskiego; 7. Turystyka wiejska w woj. podlaskim; 8. Podstawowe problemy wsi woj. lubelskiego; 9. Problemy rolnictwa i obszarów wiejskich woj.podkarpackeigo; 10. Problemy wsi w woj. świetokrzyskim; 11. Glos w dyskusji;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa; Rozdział 2: Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce; Rozdział 3: Symulacja sytuacji ekonomicznej rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno - żywnościowego w zintegrowanej Europie; Rozdział 5: Problem ekologizacji polskiego rolnictwa w warunkach integracji ze strukturami Unii Europejskiej; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwojowe rynku mleka w Polsce w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej; Rozdział 7: Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu SAPARD; Rozdział 8: Zasady działania Programu SAPARD i stan jego realizacji w Polsce w roku 2003; Rozdział 9: Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 10: Między eurofobią rolników a agrofobią elit.Społeczne problemy akcesji polskiej wsi do Unii Europejskiej; Rozdział 11: Społeczności lokalne terenów wiejskich a proces integracji Polski z Unią Europejską - niektóre wyzwania społeczno - kulturowe; Rozdział 12: Rola izb rolniczych w reprezentowaniu interesów środowiska wiejskiego - doświadczenia polskie i francuskie; Rozdział 13: Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standartów Unii Europejskiej w świetle wybranych dokumentów; Rozdział 14: Od układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego.Analiza polskich dokumentów dotyczących integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską; Rozdział 15: Średniookresowy przegląd Wspólnej polityki Rolnej a preferencje państw członkowskich Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15023, 15022 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15021/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Istota projektu; 2. Zarys zarządzania projektem; 3. Inicjowanie projektu; 4. Planowanie realizacji projektu; 5. Wybór wykonawcy projektu; 6. Wybrane zagadnienia zarządzania projektem; 7. Projekty w sektorze rolnym finansowane z funduszy UE; 8. Analiza przypadku - projekt z programu PHARE; 9. Prawo zamówień publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17623, 17622 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17621/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wpływ programu przedakcesyjnego SAPARD na poprawę infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego; 2. Czynniki różnicujące poziom absorpcji funduszy europejskich przez samorządy gmin wiejskich w regionie Warmii i Mazur; 3. Uwagi o ocenach ex ante i mid-term programu SAPARD w Polsce;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna UE szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Rozdział 2: Sektorowy program operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich; Rozdział 3: Zintegrowany program operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Rozdział 5: Przedakcesyjny program SAPARD. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37679/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again