Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Anholcer Andrzej
(1)
Dzienis Paweł
(1)
Galicki Jan
(1)
Górski Adam (prawnik)
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Lis Wojciech (prawo)
(1)
Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- )
(1)
Mojs Ewa
(1)
Muszalski Wojciech
(1)
Sadowska Monika (nauki o zdrowiu)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Adwokaci
(1)
Menedżerowie
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Położne
(1)
Prokuratorzy
(1)
Radcy prawni
(1)
Sędziowie
(1)
Subject
Służba zdrowia
(5)
Opieka społeczna
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Położne
(1)
Prawo
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40982/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania; Rozdział 1: Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne; Rozdział 2: Operatywne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; Rozdział 3: Strategiczne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; Rozdział 4: Dynamiczne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; Rozdział 5: Mobilność organizacji wobec zmian; Rozdział 6: Wdrażanie jednorodnych Grup Pacjentów w lecznictwie zamkniętym jako element ewolucji systemu ochrony zdrowia w Polsce; Rozdział 7: Zarządzanie wizerunkiem zakładu opieki zdrowotnej; Rozdział 8: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; Część 2: Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 2: Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 3: Ścieżki kariery i rozwój pracowników; Rozdział 4: Motywacja ekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Rozdział 5: Motywacja pozaekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 6: Wartościowanie stanowisk pracy; Rozdział 7: Efektywność pracy i jakość opieki medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej; Część 3: Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu; Rozdział 1: Komunikacja asertywna w organizacjach; Rozdział 2: Rozwiązywanie konfliktów; Rozdział 3: Proces podejmowania decyzji; Rozdział 4: Radzenie sobie ze stresem; Rozdział 5: Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich; Część 4: Zarządzanie zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 1: Standaryzacja i optymalizacja w zarządzaniu zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 2: Zarządzanie zasobami rzeczowymi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 3: Ewidencja księgowa zasobów fizycznych w zakładzie opieki zdrowotnej; Część 5: Zarządzanie zasobami finansowymi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 1: Mechanizm zarządzania zasobami finansowymi w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 2: Wycena wartości zakładu opieki zdrowotnej i jej przydatność w zarządzaniu; Rozdział 3: Rachunkowość finansowa w zakładzie opieki zdrowotnej; Część 6: Zarządzanie zasobami informacji w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 1: Nowoczesne technologie w kontekście diagnozy, terapii i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; Rozdział 2: Mechanizm zarządzania zasobami informacji w zakładzie opieki zdrowotnej; Rozdział 3: Ochrona danych w zakładach opieki zdrowotnej. [B]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37151 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37150/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Zagrożenia zawodowe personelu medycznego; 2. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej; 3. Wytyczne sanitarno-epidemiologiczne dotyczące zakładów opieki zdrowotnej; 4. Jakość wymogiem współczesności; 5. Prawo w medycynie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19043, 19042 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19041/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej : komentarz / Monika Sadowska, Wojciech Lis. - Stan prawny na 28 kwietnia 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 424 strony ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60000/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 279, [1] s. ; 24 cm.
Cz.1: Prawo pracy; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka prawa pracy; Rozdział 2: Stosunek pracy; Rozdział 3: Wynagrodzenie za pracę; Rozdział 4: Odpowiedzialność pracownika; Rozdział 5: Czas pracy i urlopy; Rozdział 6: Ochrona pracy kobiet i mlodocianych; Rozdział 7: Bezpieczeństwo i higiena pracy; Rozdział 8: Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; Rozdział 9: Zbiorowe prawo pracy; Cz.2: Ubezpieczenia społeczne; Rozdział 10: Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego; Rozdział 11: Administracja i finansowanie; Rozdział 12: Zasiłki; Rozdział 13: Emerytura; Rozdział 14: Renty; Rozdział 15: Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej; Rozdział 16: Reforma emerytalna i obowiązek oszczędności; Rozdział 17: Ubezpieczenia społeczne rolników; Rozdział 19: System emerytalny w służbie państwowej; Cz.3: Pomoc i zaopatrzenie społeczne; Rozdział 20: Pomoc społeczna; Rozdział 21: Zaliczki alimentacyjne; Rozdział 22: Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne; Rozdział 23: Szczególne formy zaopatrzeniowe; Rozdział 24: Zaopatrzenie w zawiązku z obrona kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich; Cz.4: Zatrudnienie; Rozdział 25: Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania; Rozdział 26: Zabezpieczenie na wypadek braku pracy; Rozdział 27; Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce; Rozdział 28: Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy; Rozdział 29: Zatrudnieie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych; Rozdział 30: Szczególne formy aktywności i pracy; Cz.5: Ochrona zdrowia; Rozdział 31: Opieka zdrowotna; Rozdział 32: Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej; Cz.6: Ochrona prawa do mieszkania; Rozdział 33: Forma i zakres prawa do mieszkania; Rozdział 34: Czynsze i dodatki mieszkaniowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27282, 27281 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27280/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again