Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(11)
only on-site
(8)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Książki niedostępne
(1)
Author
Jajuga Krzysztof
(2)
Dubisz Jacek
(1)
Jajuga Krzysztof (1956- )
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil
(1)
Karmańska Anna
(1)
Krasodomska Joanna
(1)
Królak-Werwińska Joanna
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Panfil Marek
(1)
Smith Michael L
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Wdowiński Piotr
(1)
Wilk Józef
(1)
Williams Arthur C
(1)
Young Peter C
(1)
Łuczak Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Zarządzanie ryzykiem
(7)
Ryzyko
(4)
Inwestycje
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Banki
(1)
Controlling
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i zakres niepewności oraz ryzyka; Rozdział 2: Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej; Rozdział 3: Metody identyfikacji i oceny ryzyka; Rozdział 4: Model zarządzania ryzykiem; Rozdział 5: Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego; Rozdział 6: Istota kryzysu; Rozdział 7: Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie; Rozdział 9: Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie propozycja rozwiązań systemowych;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13386, 13385 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13348/XIX czyt. (1 egz.)
Książki niedostępne
There are copies available to loan: sygn. 13349 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33671 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33670/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-308/3, P-308/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-308/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / Red. Krzysztof Jajuga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 389, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-01-15403-5
Cz. 1: Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem; Rozdział 1: Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem-wprowadzenie; Rozdział 2: Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka; Rozdział 3: Instrumenty pochodne; Rozdział 4: Zarządzanie ryzykiem rynkowym; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem kredytowym; Cz. 2: Zarządzanie ryzykiem w banku; Rozdział 6: Ryzyko w dziłalności bankowej; Rozdział 7: Ryzyko kredytowe w banku; Rozdział 8: Ryzyko operacyjne w banku; Cz. 2: Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń; Rozdział 9: Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń; Rozdział 10: Proces zarządzania ryzykiem i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń; Rozdział 11: Regulacje dotyczące zarządania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń; Rozdział 12: Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń; Rozdział 13: Zarządanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń; Cz. 4: Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwie; Rozdział 14: Elementy zarządzania ryzykliem w przedsiębiorstwie;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28921, 28920 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / Red. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 389 (1) s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-01-15403-5
1. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem; 1.1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie; 1.2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka; 1.3. Instrumenty pochodne; 1.4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym; 1.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym; 2. Zarządzanie ryzykiem w banku; 2.1. Ryzyko w działalności bankowej; 2.2. Ryzyko kredytowe w banku; 2.3. Ryzyko operacyjne w banku; 3. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń; 3.1. Rodzaje i czynniki w zakładzie ubezpieczeń; 3.2. Proces zarządzania ryzykiem i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń; 3.3. Regulacje dotyczące zarzadzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń; 3.4. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń; 3.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń; 4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie; 4.1. Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1050/3, P-1050/1 (2 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. P-1050/2
No cover
Book
In basket
Cz.1: Spojrzenie na ryzyko i zarządzanie ryzykiem; Rozdział 1: Wprowadzenie do analizy ryzyka i niepewności; Rozdział 2: Wstęp do zarządzania ryzykiem; Cz.2: Szacowanie ryzyka; Rozdział 3: Szacowanie ryzyka - podstawowe kryteria oceny ryzyka; Rozdział 4: Szacowanie ryzyka - metody ilościowe w szacowaniu ryzyka; Rozdział 5: Majątkowe źródła potencjalnego ryzyka; Rozdział 6: Źródła potencjalnego ryzyka strat w zasobach ludzkich; Cz.3: Metody i techniki zarządzania ryzykiem; Rozdział 7: Kontrola ryzyka; Rozdział 8: Metod finansowania ryzyka cz.1; Rozdział 9: Metody finansowania ryzyka cz.2; Rozdział 10: Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem w organizacji; Rozdział 11: Metody decyzyjne w zarządzaniu ryzykiem: organizacja i analiza danych; Cz.4: Instytucje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia; Rozdział 12: Wprowadzenie do sektora ubezpieczeniowego; Rozdział 13: Wycena ubezpieczeń; Rozdział 14: Przepisy ubezpieczeniowe i ocena towarzystw ubezpieczeniowych; Rozdział 15: Prawne aspekty umów ubezpieczeniowych; Rozdział 16: Analiza umów ubezpieczeniowych: ubezpieczenia majątkowe i ubezpienia od odpowiedzialności cywilnej; Rozdział 17: Analiza umów ubezpieczeniowych: ubezpieczenie na życie; Rozdział 18: Analiza umów ubezpieczeniowych: ubezpieczenia zdrowotne; Cz.5: Zagadnienia z zakresu administracji w zarządzaniu ryzykiem; Rozdział 19: Przegląd zagadnień administracyjnych w procesie zarządznia ryzykiem; Rozdział 20: Umowy ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej; Rozdział 21: Odszkodowanie dla pracowników i bezpieczeństwo miejsca pracy; Rozdział 22: Plany świadczeń pracowniczych; Rozdział 23: Projektowanie planów świadczeń pracowniczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7862 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7861/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym; 1.1. Ryzyko operacyjne w strukturze ryzyka bankowego; 1.2. Miejsce ryzyka operacyjnego w ramach zintegrowanego zarządzania ryzykiem bankowym; Cz. 2: Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym zawarte w Umowach Bazylejskich; 2.1. Rola Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w kształtowaniu nadzoru bankowego na świecie; 2.2. Przedmiot i zakres Nowej Umowy Kapitałowej; Cz. 3: Nowa Umowa Kapitałowa w praktyce zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. Wyniki badań; 3.1. Ocena stanu przygotowania do wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej; 3.2. Ocena stanu przygotowania banków działających w Polsce do zarządzania ryzykiem operacyjnym według Nowej Umowy Kapitałowej; Cz. 4: Próba konstrukcji modelu zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach; 4.1. Regulacyjne ograniczenia wyboru metody pomiaru ryzyka operacyjnego banków działających w Polsce; 4.2. Propozycja wykorzystania zaawansowanej metody pomiarów w warunkach polskich; 4.3. Model zarządzania ryzykiem operacyjnym banku przy wykorzystaniu miar jakościowych; [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33132, 33131 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33130/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Mechanizm sterowania ryzykiem; 2. Zarządzanie poprzez rachunek kosztów i wyników; 3. Sterowanie ryzykiem w systemie RZKD; 4. Heurysyczny model inwestycji; 5. Controlling finansowy i logistyczny; 6. Systemy informatyczne zarządzania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6470/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 389 s. ; 24 cm.
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Część 1 : Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem; 1. Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie; 2. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka; 3. Instrumenty pochodne; 4. Zarządzanie ryzykiem rynkowym; 5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym; Bibliografia do części I ; Pytania i zadania do części I; Część 2 : Zarządzanie ryzykiem w banku; 6. Ryzyko w działalności bankowej ; 7. Ryzyko kredytowe w banku; 8. Ryzyko operacyjne w banku ; Bibliografia do części 2: Pytania i zadania do części 2; Część 3 : Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń ; 6. Ryzyko w działalności bankowej; 7. Ryzyko kredytowe w banku; 8. Ryzyko operacyjne w banku; Bibliografia do części 2 : Pytania i zadania do części 2 : Część3 : Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń; 9. Rodzaje i czynniki ryzyka w zakładzie ubezpieczeń; 10. Proces zarządzania ryzykiem i pomiar ryzyka w zakładzie ubezpieczeń ; 11. Regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń; 12. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w zakładzie ubezpieczeń ; 13. Zarządzanie ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń ; Bibliografia do części 3 : Pytania i zadania do części 3 : Część 4 : Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie; 14. Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48509, 48508 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48507/XVII czyt.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45402 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45401/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again