Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Author
Bennett Dominic
(1)
Brooks Robert
(1)
Deventer Donald R. Van
(1)
Gup Benton E
(1)
Juda Jacek
(1)
Saunders Anthony
(1)
Uyemura Dennis G
(1)
Wieteska Jolanta
(1)
Wysocki Szymon
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Ryzyko
(4)
Banki
(2)
Kredyt
(1)
Procent
(1)
Rynek walutowy
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Czym jest zarządzanie aktywami i pasywami?; Rozdział 2: Znaczenie ryzyka i dochodów oraz ocena wyników; Rozdział 3: Regulacje kapitałowe; Rozdział 4: Zastosowanie sygnałów rynkowych do wyceny kredytów i alokacji kapitału; Rozdział 5: Ryzyko stóp procentowych - przegląd zagadnień; Rozdział 6: Niedopasowanie stóp procentowych a zabezpieczania się przed ryzykiem; Rozdział 7: Analiza ryzyka stóp procentowych: analiza luki i modele symulacyjne; Rozdział 8: Analizy ryzyka stopy procentowej: średni czas oczekiwania; Rozdział 9: Cechy ryzyka stóp procentowych produktów bankowych; Rozdział 10: Ryzyko kredytowe i inne czynniki ryzyka; Rozdział 11: Analiza płynności; Rozdział 12: Sekurytyzacja aktywów a wartość dla akcjonariuszy; Rozdział 13: Pomiar rentowności; Rozdział 14: Wycena transferu; Rozdział 15: Jak to wszystko połączyć.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13204 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13203/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Historia ekonomii; Rozdział 2: Określenie wielkości ekspozycji i ryzyka; Rozdział 3: Polityka i organizacja; Rozdział 4: Zabezpieczenia wewnętrzne; Rozdział 5: Instrumenty zabezpieczające rynku walutowego; Rozdział 6: Strategie zabezpieczające; Rozdział 7: Procedury przeprowadzania transakcji i konwencje rynkowe; Rozdział 8: Procedury kontrolne; Rozdział 9: Sprawozdawczość zarządcza i ocena wyników działalności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24561, 24560 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5236/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wpływ stóp procentowych na dochody i wartości; Rozdział 2: Rozumienie procentowych cen aktywów finansowych; Rozdział 3: Tradycyjne techniki zarządzania aktywami i pasywami: słabe i mocne punkty; Rozdział 4: Wprowadzenie do kontraktów terminowych na stopy procentowe o kontraktów futures; Rozdział 5: Zabezpieczenie za pomocą kontraków futures na instrumenty finansowe; Rozdział 6: Transakcje zmian stóp procentowych; Rozdział 7: Wprowadzenie do opcji; Rozdział 8: Opcje CAP i FLOOR; Rozdział 9: Asymetryczne zabezpieczenia o koszcie zerowym; Rozdział 10: Uwagi dotyczące przepisów i zasad księgowania; Rozdział 11: Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13235 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13234/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 2: Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego; Rozdział 3: Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV; Rozdział 4: Metoda VAR- Credit Metrics firmy J.P.Morgan i inne modele; Rozdział 5: Modele symulacji makroekonomicznej- model firmy McKinsey i inne modele; Rozdział 6: Metoda wyceny neutralnej względem ryzyka- model Loan Analysis. System firmy KPMG i inne modele; Rozdział 7: Metoda ubezppieczeniowa- modele umieralności oraz model Credit Risk Plus firmy CSFP; Rozdział 8: Nowe modele wewnętrzne-podsumowanie i porównnanie; Rozdział 9: Krótki opis nowoczesnej teorii portfela i jej zastosowań do portfeli pożyczek; Rozdział 10: Konstrukcja portfela pożyczek i pomiar ryzyka; Rozdział 11: Modele ryzyka kredytowego- testowanie wsteczne i testowanie napięć; Rozdział 12: Modele skorygowanej o ryzyko rentowności kapitału; Rozdział 13: Ryzyko kredytowe instrumentów pozabilansowych; Rozdział 14: Kredytowe instrumenty pochodne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7004, 7003, 7002, 7001 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7000/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again