Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Białożyt Katarzyna
(1)
Czapiewski Konrad
(1)
Frączek Maciej
(1)
Gawęcka-Olszewska Joanna
(1)
Grochowski Mirosław
(1)
Janc Krzysztof
(1)
Jezior Jagoda
(1)
Kotowska Irena E
(1)
Kucińska Małgorzata
(1)
Malikowski Marian
(1)
Matejek Józefa
(1)
Nitka Anna
(1)
Szajewska Natalia
(1)
Wysocka Malwina
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(7)
Subject
Rynek pracy
(5)
Kształcenie
(2)
Praca
(2)
Bezrobocie
(1)
Euroregion Bug
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Ludzie starzy
(1)
Młodzież
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Siła robocza
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
2001-0
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(4)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(3)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 6)
1. Praca człowieka w wymiarze teoretycznym i etycznym; Magdalena Piorunek : Kariera zawodowa w ponowoczesnej rzeczywistości. Nowy paradygmat i jego edukacyjno-pomocowe implikacje; Grzegorz Franczyk : Postmodernistyczna destrukcja pedagogiki pracy; Mirosław Pawliszyn : Praca jako formowanie. Praca jako twórczość. Kilka uwag z teorii pracy; Paweł Piotrowski : Praca jako wartość dla człowieka. Zanik etosu pracy jako implikacja wartości instrumentalnej (ekonomicznej) i zanik wartości autotelicznej; Katarzyna Michajłow : Kilka uwag w kwestii prawa do pracy; 2. Rodzina, edukacja a rynek pracy; Józefa Matejek, Katarzyna Białożyt : Wybrane obszary społecznego funkcjonowania rodziny w perspektywie bezrobocia; Tomasz Eliasz Wardzała : Motywacja – nauka – wartości w perspektywie wychowania dziecka. Wybrane zagadnienia; Wioleta Duda : Role społeczne kobiet – między życiem rodzinnym a pracą zawodową ; Justyna Tomczyk : Determinanty aktywności obywatelskiej kobiet w województwie śląskim; Joanna Wierzejska : Znaczenie pracy w życiu i młodzieży kończącej studia wyższe. Anna Mirczak : Istota aktywności zawodowej w starszym wieku; Daniel Kukla : Implikacje dla edukacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego a oczekiwania rynku pracy; 3. Współczesne wyzwania rynku pracy; Dorota Nawrat : Znaczenie kompetencji międzykulturowych w przygotowaniu do aktywności zawodowej na europejskim rynku pracy; Beata Jakimiuk : Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy; Karolina Czerwiec, Anna Michniewska : Tożsamość płciowa a prawa człowieka na rynku pracy; Andrzej Kobiałka : Pracoholizm i mobbing jako czynniki destrukcyjne w środowisku pracy człowieka; Aleksandra Kulpa-Puczyńska : Innowacje w organizacji pracy – wymiar ekonomiczny i społeczny; Beata Ziębińska : Inwestycje i imigracje chińskie a lokalny rynek pracy; 3. Współczesne wyzwania rynku pracy; Dorota Nawrat : Znaczenie kompetencji międzykulturowych w przygotowaniu do aktywności zawodowej na europejskim rynku pracy; Beata Jakimiuk : Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy; Beata Jakimiuk : Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy; Karolina Czerwiec, Anna Michniewska : Tożsamość płciowa a prawa człowieka na rynku pracy; Andrzej Kobiałka : Pracoholizm i mobbing jako czynniki destrukcyjne w środowisku pracy człowieka; Aleksandra Kulpa-Puczyńska : Innowacje w organizacji pracy – wymiar ekonomiczny i społeczny; Beata Ziębińska : Inwestycje i imigracje chińskie a lokalny rynek pracy.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47422/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
I. Preliminaria; 1. Społeczeństwo Podkarpacia jako interesujący obiekt badań socjologicznych; II. Industrializacja, urbanizacja, restrukturyzacja i przemiany w miastach; 1. Rzeszów - miasto awansu; 2. Socjalistyczna industrializacja na przygranicznych obszarach Polski południowo-wschodniej; 3. Restrukturyzacja regionów przemysłowych po roku 1989 - aspekty społeczne (studia wybranych przypadków; 4. Stan i potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej w województwie podkarpackim; 5. Rzeszów w dwudsziestoleciu postkomunistycznym (1989-2009). Zarys zmian przestrzenno- społecznych; 6. Zmiany przestrzenne i społeczne w rzeszowskich suburbiach; III. Przemiany na wsi i wiejska bieda; 1. Wieś rzeszowska - przeszłość i teraźniejszość; 2. Jan Szczepański o roli chłopoów i kultury chłoposkiej w społeczeństwie polskim; 3. Przemiany przestrzenne na podkarpackiej wsi po 1990 roku; 4. Konceptualizacja i operacjonalizacja badań nad przestrzennymi i społecznymi aspektami biedy w województwie podkarpackim. Organizacja i przebieg badań. Organizacja i przebieg badań; 5. Bieda mieszkańców podkarpackiej wsi; IV. Rynek pracy, bezrobocie, migracje; 1. Możliwości i ograniczenia prognozowania zatrudnienia i bezrobocia w układzie regionalnym; 2. Koncepcja badań nad kategoriami społecznymi Podkarpacia najbardziej najbardziej zagrożonych trwałym bezrobociem; 3. Młode kobiety na podkarpackim rynku pracy; 4. Konceptualizacja i operacjonalizacja badań nad ukrytymi wymiarami rynku pracy województwa podkarpackiego; 5. Tradycje w zakresie potencjału ludzi bez pracy oraz zaradności w szarej strefie gospodarki; 6. Migracje zagraniczne mieszkańców podkarpacia; 7. Prawidłowości i paradoksy emigracji Polaków w świetle badań regionalnych nad polskimi migracjami zagranicznymi; V. Relacje z otoczeniem zewnętrznym; 1. Społeczne aspekty powstania i funkcjonowania Euroregionu Karpackiego; 2. Współpraca polskoi-słowacka na przygranicznych obszarach południowo-wschodniej Polski; VI. Varia; 1. Główne kierunki przemian w strukturze klasowo-warstwowej i społeczno-zawodowej mieszkańców południowo-wscodniego regionu Polski; 2. Społeczno-ekonomiczne i prawne bariery rozwoju uzdrowisk w okresie zmian systemowych w Polsce; 3. Społeczno-kulturowe, ekonomiczne i geograficzne racje dla powołania uniwersytetu w Rzeszowie; 4. Subiektywne aspekty więzi regionalnej w województwie podkarpackim. Tożsamość i identyfikacja regionalna; 5. Szanse rozwojowe regionu w realiach 2002 roku. Uwagi o "Strategii rozwoju województwa podkarpackiego; 6. Ruchliwość przestrzenna a tożasmość terytorialna na przykładzie wybranych kategorii mieszkańców województwa podkarpackiego; 7. Biografia publikacji socjologicznych dotyczących Podkarpacia autorstwa pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Socjologii Uniwersytetu Rzeszów i osób współpracujących z tym Instytutem. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37701 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37520/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot badań - ujęcie teoretyczne; Rozdział 2: Znaczenie pracy w polskim społeczeństwie - w refleksji teoretycznej i w świetle badań; Rozdział 3: Założenia metodologiczne; Rozdział 4: Charakterystyka rynku pracy w regionie środkowowschodniej Polski; Rozdział 5: Praca w systemie wartości; Rozdział 6: Kryteria wyznaczające wartość pracy; Rozdział 7: Wartość pracy zawodowej; Rozdział 8: Ocena rynku pracy a wartość pracy i działania pracobiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29078, 28789 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28788/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN: : 978-83-208-2235-9
Część 1 : Teoria zarządzania publicznego a polityka rynku pracy-Stanisław Mazur; 1. Modele zarządzania publicznego a typy polityk publicznych rynku pracy; 1.1. Wprowadzenie; 1.2. Weberowski model zarządzania publicznego; 1.2.1. Istota weberowskiego modelu zarządzania publicznego;1.2.2.Mechanizmy weberowskiego modelu zarządzania publicznego; 1.2.3. Polityka publiczna w weberowskim modelu zarządzania publicznego; 1.2.4. Polityki rynku pracy w weberowskim modelu zarządzania publicznego; 1.3. Model nowego zarządzania publicznego; 1.3.1. Istota modelu nowego zarządzania publicznego 1.3.2. Mechanizmy modelu nowego zarządzania publicznego; 1.3.3. Polityka publiczna w modelu nowego zarządzania publicznego; 1.3.4. Polityki rynku pracy w nowym zarządzaniu publicznym; 1.4. Model współzarządzania publicznego; 1.4.1. Istota modelu współzarządzania publicznego; 1.4.2. Mechanizmy modelu współzarządzania publicznego; 1.4.3. Polityka publiczna w modelu współzarządzania publicznego; 1.4.4. Polityki rynku pracy w modelu współzarządzania; Podsumowanie; Bibliografia; Część 2 : Teoria i proces polityki rynku pracy-Michał Możdźeń; 2. Przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy w teorii ekonomii; 2.1. Uzasadnienie ingerencji państwa w gospodarkę rynkową w ujęciu ogólnym; 2.2. Normatywne przyczyny ingerencji państwa na rynku pracy — dlaczego państwo powinno ingerować w rynek pracy?; 2.2.1. Praca w ujęciu klasycznym i Marksowskim ; 2.2.2. Praca w makroekonomii Keynesowskiej; 2.2.3. Naturalna stopa bezrobocia oraz NAIRU; 2.2.4. Koncepcja kapitału ludzkiego a rynek pracy; 2.2.5. Histereza bezrobocia, jej przyczyny i konsekwencje; 2.2.6. Teoria dualnego rynku pracy; 2.2.7. Przyczyny bezrobocia Keynesowskiego; 2.2.8. Teorie poszukiwań na rynku pracy; 2.3. Analiza pozytywna interwencji państwa na rynku pracy — jakie inne czynniki wpływają na decyzje o ingerencji w rynek pracy?; Podsumowanie; Bibliografia; Maciej Frączek; 3. Cele, rodzaje i efekty polityki rynku pracy; 3.1. Polityka rynku pracy a polityka zatrudnienia ; 3.2. Cele polityki rynku pracy; 3.3. Rodzaje i funkcje polityki rynku pracy; 3.4. Modele polityki rynku pracy; 3.5. Efekty aktywnej polityki rynku pracy; Bibliografia; Maciej Frączek; 4. Proces polityki rynku pracy; 4.1. Wprowadzenie; 4.2. Aktorzy polityki rynku pracy; 4.3. Metody analizowania i definiowania problemów polityki rynku pracy; 4.4. Instrumenty i projektowanie polityki rynku pracy; 4.4.1. Rodzaje instrumentów polityki rynku pracy; 4.4.2. Metody wyboru alternatywnych polityk; 4.5. Wdrażanie i ocena polityki rynku pracy; 4.5.1. Metody ewaluacji polityki rynku pracy; 4.5.2. Rola interesariuszy w implementacji i ewaluacji polityki rynku pracy; Bibliografia; Maciej Frączek; 5. Problemy, wyzwania i perspektywy polityki rynku pracy; 5.1. Flexicurity — studium przypadku; 5.2. Główne wyzwania współczesnej polityki rynku pracy; 5.3. Perspektywy rozwoju rynku pracy a polityka rynku pracy; 5.4. Ograniczenia analityczne i implementacyjne polityki rynku pracy; Bibliografia; Część 3 : Realizacja polityki rynku pracy na świecie; Maciej Frączek; 6. Polityka zatrudnienia/rynku pracy w Unii Europejskiej; 6.1. Podstawy unijnej polityki dotyczącej zatrudnienia i rynku pracy; 6.2. Ewolucja europejskiej strategii zatrudnienia; 6.3. Obecny kształt europejskiej strategii zatrudnienia; Bibliografia; Norbert Laurisz; 7. Polityka rynku pracy w Japonii i Stanach Zjednoczonych; 7.1. Wprowadzenie; 7.2 Japonia; 7.2.1. Główne problemy japońskiego rynku pracy; 7.2.2. Układ instytucjonalny japońskiego rynku pracy; 7.2.3. Działania rządu w zakresie ograniczania problemów na rynku pracy; 7.3. Stany Zjednoczone; 7.3.1. Charakterystyka głównych problemów rynku pracy w Stanach Zjednoczonych; 7.3.2. Układ instytucjonalny rynku pracy w Stanach Zjednoczonych; 7.3.3. Działania rządu w obszarze rynku pracy; Bibliografia; Część 4 : Realizacja polityki rynku pracy w Polsce; Maciej Frączek; 8. Układ prawno-instytucjonalny polityki rynku pracy w Polsce; 8.1. Ramy prawne i kształt polityki rynku pracy; 8.2. Instytucje rynku pracy; 8.3. Organy zatrudnienia i ich kompetencje; Bibliografia; Piotr Kopyciński; 9. Strategie i plany na rzecz zatrudnienia w Polsce; 9.1. Wprowadzenie; 9.2. Szczebel unijny; 9.3. Szczebel krajowy; 9.4. Szczebel regionalny; 9.5. Szczebel lokalny; Podsumowanie; Bibliografia; Maciej Frączek; 10. Instrumenty, finansowanie i efektywność polityki rynku pracy w Polsce; 10.1. Wprowadzenie; 10.2. Usługi i instrumenty rynku pracy; 10.3. Finansowanie polityki rynku pracy w Polsce; 10.4. Efektywność programów rynku pracy w Polsce; Bibliografia; Część 5 : Polityki skojarzone z polityką rynku pracy ; Norbert Laurisz; 11. Polityka edukacyjna a rynek pracy; 11.1. Wprowadzenie; 11.2. Efekty i korzyści edukacji; 11.3. Struktura edukacji i kierunki wdrażanych rozwiązań; 11.4. Edukacja — w którą stronę?; Podsumowanie; Bibliografia; Marek Benio; 12. Bezpieczeństwo socjalne z pracy; 12.1. Wprowadzenie; 12.2. Ubezpieczenia społeczne jako źródło bezpieczeństwa socjalnego; 12.3. Pomoc i zaopatrzenie społeczne jako źródła bezpieczeństwa socjalnego; 12.4. Praca jako źródło bezpieczeństwa socjalnego; 12.5. Elastyczność pracy jako źródło bezpieczeństwa socjalnego ( flexicurity); 12.6. Zatrudnienie subsydiowane jako źródło bezpieczeństwa socjalnego; 12.7. Bezpieczeństwo socjalne jako źródło pracy. Odwrócenie problemu; Podsumowanie; Bibliografia; Jacek Klich; 13. Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka zatrudnienia 13.1. Wprowadzenie; 13.2. Sektor MSP jako instytucja na rynku pracy; 13.3. Wokół przedsiębiorczości w Unii Europejskiej; 13.4. Small Business Act dla Europy; 13.5. Dziesięć zasad przyjaznych dla MSP odzwierciedlonych w Small Business Act; Podsumowanie; Bibliografia; Michał Kudłacz; 14. Rozwój terytorialny a rynek pracy; 14.1. Wprowadzenie; 14.2. Teoretyczne aspekty związane z funkcjonowaniem regionów i ich rozwojem; 14.3.; Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego warunkujące potencjał rynku pracy; Podsumowanie; Bibliografia; Tomasz Geodecki; 15. Konkurencyjności gospodarki a polityka rynku pracy; 15.1. Wprowadzenie — w poszukiwaniu istoty konkurencyjności; 15.2. Wydajność czynników wytwórczych; 15.2.1. Wydajność pracy; 15.2.2. Jednostkowe koszty pracy; 15.3. Wynikowe miary konkurencyjności; 15.3.1. Struktura eksportu; 15.3.2. Miejsce w łańcuchach tworzenia wartości; 15.4. Potencjał konkurencyjny; 15.4.1. Wskaźniki efektywności rynku pracy w Raporcie o konkurencyjności globalnej; 15.4.2. Wskaźniki konkurencyjności rynku pracy w Roczniku konkurencyjności światowej; 15.5. Ocena przydatności miar konkurencyjności do opisu tendencji i zjawisk zachodzących na rynku pracy; Bibliografia; Agnieszka Pacut; 16. Przedsiębiorczość społeczna a polityka rynku pracy; 16.1. Wprowadzenie; 16.2. Terminologia i definicje przedsiębiorczości społecznej; 16.3. Cele, funkcje i formy przedsiębiorczości społecznej w Europie; 16.4. Polityka rynku pracy a przedsiębiorczość społeczna; 16.5. Work Integration Social Enterprise jako przykład przedsiębiorstw społecznych działających na europejskim rynku pracy — studium przypadku; Podsumowanie; Bibliografia. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59783 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59782/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35445, 35444, 35233 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35232/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 10)
1. Kapitał ludzki a rozwój społeczno-ekonomiczny ; 1.1. System edukacji w Polsce (ogólna charakterystyka); 1.2. Edukacja w województwie mazowieckim (podstawowe informacje); L.3. Rynek edukacji a rynek pracy na Mazowszu; 2. Potrzeby, preferencje i plany życiowe młodzieży regionu Mazowsza; 2.1. Charakterystyka populacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych objętej badaniem; 2.2. Plany dotyczące kontynuacji nauki; 2.3. Atrakcyjność miejsca-zamieszkania; 2.4. Szanse na realizację aspiracji i planów życiowych; 2.5. Plany na przyszłość związane z miejscem obecnego zamieszkania; 3. Wnioski i rekomendacje. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 17)
1.Metodologia, cel i zakres badania; 2. Charakterystyka respondentów; 3. Aktywność zawodowa i sytuacja finansowa; 4. Sytuacja mieszkaniowa; 5. Samodzielność, mobilność, dostęp do komunikacji i usług publicznych; 6. Formy spędzania czasu wolnego; 7. Wykorzystanie nowoczesnych technologu (komputer, Internet i telefon komórkowy). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 3)
Rozdział I. Synteza raportu - główne wnioski; Rozdział II. Streszczenie; 1. Struktura opracowań; 2. Moduł demograficzny; 3. Moduł rynku pracy; 4. Moduł wykluczenia społecznego; Rozdział III. Raport właściwy; 1. Wprowadzenie: założenia, cele i metody badań, dane źródłowe; 2. Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030; 3. Trendy rozwoju demograficzno-osadniczego w świetle statystyki de iure; 4. Szacunek ludności de facto; 5. Trendy rozwoju struktury społeczno-ekonomicznej; 5. Poziom zamożności i jakość życia mieszkańców; 6. Czynniki i bariery rozwoju demograficznego; 7. Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza; 8. Diagnoza edukacji według typów szkół; 9. Wyniki edukacji i poziom wykształcenia mieszkańców; 10. Struktury absolwentów; 11. Kapitał intelektualny; 12. Obszary problemowe edukacji; 13. Rynek pracy Mazowsza; 14. Wielkość i struktura rynku pracy; 15. Dostępność przestrzenna rynków pracy oraz dojazdy pracownicze; 16. Koszty pracy; 17. Przedsiębiorstwa nowe i kreatywne; 18. Bezrobocie; 19. Prognoza rozwoju rynku pracy; 20. Wykluczenie społeczne a rozwój Mazowsza; 21. Główne przyczyny wykluczenia w województwie mazowieckim; 22. Wielkość i charakter zróżnicowań społeczno-przestrzennych; 23. Dostępność przestrzenna do usług medycznych. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 11)
1.Wstęp; 2. Metodologia badań; 1.1. Postępowanie badawcze; 2.2. Metody badań i źródła danych; 3. Dostępność do edukacji i jakość kształcenia; 3.1. Dostępność przestrzenna do edukacji; 3.2. Dostępność społeczna do edukacji; 3.3. Jakość kształcenia na podstawie efektów edukacyjnych uczniów; .4. Jakość kształcenia na podstawie zasobów technicznych szkół; 4. Zmiany poziomu wykształcenia ludności; 4.1. Poziom wykształcenia mieszkańców; 4,2. Poziom wykształcenia rolników; 4.3. Poziom wykształcenia radnych; 5. Poziom wykształcenia, kształcenie a rynki pracy Mazowsza; 5.1. Poziom wykształcenia a wybrane elementy rynku pracy; 5.2. Struktura kształcenia (profil absolwentów); 5.3. Struktura bezrobocia; 5.4. Aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne; 6. Kapitał intelektualny Mazowsza; 6.1. Struktura firm; 6.2. Najlepsze firmy Mazowsza; 7. Obszary problemowe edukacji na Mazowszu; 8. Podsumowanie i rekomendacje; Aneks Scenariusz Wywiadu z Dyrektorem Szkoły Ponadgimnazjalnej i Ankieta skierowana do Urzędów Gmin. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again