Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(8)
Author
Kurkiewicz Jolanta
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Dach Zofia
(1)
Fedan Roman
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jezior Jagoda
(1)
Klaus Witold
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Kotowska Irena E
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Orczyk Józef (1940- )
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sosnowska Bogumiła
(1)
Stabryła Adam
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Ziomek Andrzej
(1)
Żukowski Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(17)
Subject
Rynek pracy
(17)
Polska
(4)
Bezrobocie
(3)
Ekonometria
(2)
Gospodarka
(2)
Wieś
(2)
Ekonomia
(1)
Ekonomiści
(1)
Estymacja parametrów
(1)
Euroregion Bug
(1)
Gospodarka regionalna
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Klastry
(1)
Kobieta
(1)
Migracje
(1)
NUTS II
(1)
Personel
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko
(1)
Siła robocza
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN: : 978-83-7246-714-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43793/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16564 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16563/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36666/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Niektóre uwarunkowania rynku pracy przed i po przystąpieniu Polski do UE; Rozdział 2: Zarys instytucjonalnej obsługi rynku pracy w Polsce; Rozdział 3: Uwagi i wnioski dotyczące monitorowania działań instytucji rynku pracy województwa śląskiego; Rozdział 4: Terytorialne Pakty Zatrudnienia w Europie i w Polsce jako formy przeciwdziałania bezrobociu; Rozdział 5: Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach województwa śląskiego w świetle badań ankietowych; Rozdział 6: Model prozatrudnieniowych inicjatyw lokalnych czynnikiem wspierającym tworzenie nowych miejsc pracy; Rozdział 7: Polska młodzież na rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 8: Polski rynek pracy po przystąpieniu Polski do UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28633/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-87890-61-8
Rozdział 1: Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce; Rozdział 2: Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa śląskiego; Rozdział 3: Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa podkarpackiego; Rozdział 4: Edukacja-sposób na niedopasowania strukturalne na rynku pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16053 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16052/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: : 978-83-61053-08-8 (Wydaw. Forum Naukowe)
Rozdział 1: Funkcjonowanie rynku pracy w świetle współczesnych doktryn ekonomicznych: Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec; Rozdział 2: Polityka makroekonomiczna wobec bezrobocia równowagi i nierównowagi: Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak; Rozdział 3: Bezrobocie równowagi i nierównowagi w Polsce w latach 1992-2003: Beata Woźniak; Rozdział 4: Polityka zatrudniania a polityka rynku pracy- aspekty teoretyczne i realizacyjne: Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska; Rozdział 5: Kształtowanie się jednolitego rynku pracy Unii Europejskiej oraz wyjazdy zarobkowe Polaków: Magdalena Knapińska; Rozdział 6: Cudzoziemcy na polskim rynku pracy - wielkość i struktura zatrudnienia: Arletta Strużyna; Rozdział 7: Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy: Wacław Jarmołowicz; Barbara Kalinowska; Rozdział 8: Menedżerowie na polskim i wielkopolskim rynku pracy - studium socjoekonomiczne: Wacław Jarmołowicz, Marcin Kościński; Rozdział 9: Działanie bankowego rynku pracy w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: Adam Baszyński; Rozdział 10: Wybrane instytucje rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej: Katarzyna Cieślińska, Anna Stawna- Dudniczek. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34189, 34188, 33654 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33653/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 89)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7417-244-8
1. Wyzwania polityki społecznej w Polsce; 2. Przemiany pracy i ich konsekwencje dla polityki społecznej; 3. Wyzwania wobec rynku pracy w Polsce; 4. Potrzeba zmiany paradygmatu polityki społecznej w Polsce od ochrony socjalnej do wspierania aktywności. Warunki i możliwości; 5. Walka z bezrobociem wyzwaniem dla polityki społecznej - dośwadczenia niemieckie; 6. Ekonomiczne problemy ograniczania bezrobocia w Polsce; 7. Opodatkowanie pracy a aktywność zawodowa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; 8. Preferencje w podatku dochodowym od osob fizycznych w aspekcie aktywności zawodowej; 9. Zatrudnienie socjalne i spółdzielnie socjalne a aktywizacja zawodowa; 10. Systemy emerytalne a aktywność zawodowa - w Polsce i innych krajach UE; 11. Polityka państwa wobec aktywności zawodowej metek; 12. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35445, 35444, 35233 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35232/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot badań - ujęcie teoretyczne; Rozdział 2: Znaczenie pracy w polskim społeczeństwie - w refleksji teoretycznej i w świetle badań; Rozdział 3: Założenia metodologiczne; Rozdział 4: Charakterystyka rynku pracy w regionie środkowowschodniej Polski; Rozdział 5: Praca w systemie wartości; Rozdział 6: Kryteria wyznaczające wartość pracy; Rozdział 7: Wartość pracy zawodowej; Rozdział 8: Ocena rynku pracy a wartość pracy i działania pracobiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29078, 28789 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28788/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 755)
1. Składniki kapitału społecznego; 2. Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi; 3. Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych; 4. Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się; 5. Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym- siła, oczekiwania, procedury decyzyjne; 6. Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekscie integracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 797)
1.Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004; 2.Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004; 3.Analiza przestrzenno-czasowa rynku pracy osób w okresie starości ekonomicznej w Polsce w latach 1999-2005; 4.Analiza zmian rozmiaru długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005; 5.Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na sytuację finansową; 6.Wpływ wybranych struktur zależności na ryzyko ruiny ubezpieczyciela-analiza symulacyjna; 7.Dobór wartości początkowych w modelu wyrównania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania; 8.Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych; 9.Ocena hipotez związanych z modelami wyceny aktywów kapitałowych dla wybranych funduszy inwestycyjnych.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 693)
1. Innowacyjnośc regionów Polski Południowo-Wschodniej; 2. Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego; 3. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce wynikające z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej; 5. Skutecznośc polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise; 6. Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie; 7. Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego; 8. Zróżnicowanie gmin powiatu nowosądeckiego pod względem rozwoju turystyki; 9. Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002; 10. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce; 11. Problemy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle realizacji projektów fiansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 12. Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie; 13. Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 740)
1. Analiza przestrzennego zróżnicowania warunków pracy w Polsce według województw; 2. Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze wzgledu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwi w Polsce w 2003 roku; 3. Zmiany sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół wyższych w Polsce; 4. Wpływ procesu starzenia się ludności na zmiany zachodzace na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 1998- 2004; 5. Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce; 6. Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji; 7. Zagadnienia porządkowania podmiotów gospodarczych z punktu widzenia ich sytuacji finansowej; 8. Zastosowanie algorytmu EM do estymacji parametrów rozkładu na podstawie danych pogrupowanych; 9. Możliwości zastosowania modelu jednokierunkowej sieci neuronowej do prognozowania sygnałów kupna i sprzedaży akcji w świetle ujęć w literaturze przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 684)
1. Wprowadzenie: przedsiębiorczość i jej wpływ na bezrobocie; 2. Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce; 3. Wpływ klastrów przemysłowych na tworzenie miejsc pracy; 4. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie; 5.Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie; 6. Potencjał innowacyjny a bezrobocie; 7. Elektroniczne środowisko rynku pracy - wyzwanie dla Polski; 8. Współczesne zaburzenia na rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i kierunki zmian wiejskiego rynku pracy; 2. Demograficzne uwarunkowania zmian na wiejskim rynku pracy; 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wiejskiego rynku pracy; 4. Mikroekonomiczne uwarunkownaia wiejskiego rynku pracy; 5. Przesiębiorczość na wsi i w rolnictwie; 6. Niektóre aspekty przemian na wiejskim rynku pracy Unii Europejskiej i wnioski dla Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19741, 19740 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19739/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 728)
1. Regulacja rynków przez państwo w teorii ekonomii; 2. Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie; 3. Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003; 4. Patologie okresu transformacji; 5. Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii; 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003; 7. Jan Stanisław Lewiński - życie i dorobek naukowy; 8. Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego; 9. Ekonomia polityczna kapitalizmu Michała Kalackiego - wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again