Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Famulska Teresa
(1)
Francis Jack Clark
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Grabowska Anita
(1)
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Gruszyńska-Brożbar Elżbieta
(1)
Kucharska Renata
(1)
Kucharski Dariusz
(1)
Lis Stanisław
(1)
Lis Wojciech M
(1)
Niedźwiecki Arkadiusz M
(1)
Nowak Marek
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Proniewski Marek
(1)
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
(1)
Pyka Irena
(1)
Roth Paul
(1)
Sobczyk Mieczysław
(1)
Soroczyński Sławomir
(1)
Taylor Richard W
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Witek Mirosław
(1)
Wyrobek Joanna
(1)
Żuławska Urszula
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Rynek pieniężny
(11)
Rynek kapitałowy
(7)
Papiery wartościowe
(4)
Polityka pieniężna
(2)
Rynek walutowy
(2)
Banki
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Polska
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pieniężny-Polska-podręcznik
(1)
Rynek pieniężny-podręcznik
(1)
Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu publicznego Polska
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 80)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7417-214-1
1. Mierniki niezależności banku centralnego; 2. Realizacja celu inflacyjnego w świetle zamierzeń polityki pieniężnej lat 1999-2005; 3. Czynniki wpływające na rynek niezabezpieczonych lokat międzybankowych; 4. Jakość usług a satysfakcja klientów bankowych; 5. Uwarunkowania polskiej hossy giełdowej z lat 2003-2005; 6. O istocie i efektach połączenie analizy technicznej i analizy dyskryminacyjnej w aspekcie prognozowania kierunków zmian cen akcji; 7. Wpływ wprowadzenia indeksowanych kontraktów terminowych na zmienność kasowego rynku na GPW w Warszawie S.A.; 8. Struktura rynku instytucji wspólnego inwestowania w stefie euro; 9. Cele zarzadzania długiem publicznym w teorii i praktyce; 10. Zadłużenie gmin w Polsce w latach 1999-2005 - stan i przyczyny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 9788374881210
Rozdział 1: Pieniądz jako kategoria rynkowa; Rozdział 2: Rachunek odsetek prostych; Rozdział 3: Rachunek odsetek składanych; Rozdział 4: Rachunek dyskontowy; Rozdział 5: Rozliczenia spłat kredytów; Rozdział 6: Kalkulacje leasingowe; Rozdział 7: Rachunek efektywności projektów inwestycji rzeczowych; Rozdział 8: Wycena instrumentów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-655/5, P-655/4, P-655/3, P-655/2, P-655/1, 29631, 29630, 29629, 29628 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29627XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87-916-53-6
Cz. 1: Wprowadzenie; Rozdział 1: Przegląd rynku; Cz.2: Natychmiastowy rynek walutowy; Rozdział 2: Pojęcia rynkowe; Rozdział 3: Operacje walutowe; Rozdział 4: Rozumienie rynku; Rozdział 5: Kwotowanie; Rozdział 6: Krzyżowe transakcje walutowe; Rozdział 7: Utrzymywanie pozycji; Rozdział 8: Symulacja zawierania transakcji- sesja pierwsza; Cz. 3: Rynki pieniężne; Rozdział 9:Przegląd rynku; Rozdział 10: Eurodepozyty; Rozdział 11: Pojęcie stałego dochodu; Rozdział 12: Papiery kupowane; Rozdział 13: Papiery dyskontowe; Rozdział 14: Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA); Rozdział 15: Kontrakty futures na stopy procentowe; Rozdział 16: Symulacja zawierania transakcji - sesja druga; Cz. 4: Terminowe transakcje walutowe ( forward FX); Rozdział 18: Praktyka rynkowa; Rozdział 19: Termonowe zarządzanie środkami finansowymi; Rozdział 20: Swapy walutowe; Rozdział 21: Inne sposoby wykorzystania swapów walutowych; Rozdział 22: Utrzymywanie pozycji termonowych; Rozdział 23: Symulacja zawierania transakcji- sesja trzecia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5237/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88597-19-1
Cz. 1: Rynek walutowy i pieniężny; Rozdział 1: Geneza rynku walutowego i pieniężnego; Rozdział 2: Zasady funkcjonowania rynku walutowego i pieniężnego; Rozdział 3: Instrumenty rynku walutowego i pieniężnego; Rozdział 4: Transakcja na rynku walutowym i pieniężnym; Cz. 2: Instrumenty rynku pieniężnego; Rozdział1: Instrumenty kuponowe; Rozdział 2: Instrumenty dyskontowe; Rozdział 3: Instrumenty pochodne rynku pieniężnego; Cz. 3: Instrumenty rynku walutowego; Rozdział 1: Instrumenty transakcyjne; Rozdział 2: Instrumenty pochodne rynku walutowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24524, 24523, 24522, 24521 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5247/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7252-312-6
Rozdział 1: Rynek pieniądza; Rozdział 2: Rynek walutowy; Rozdział 3: Euro - wspólna waluta Europy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24254, 24253 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24252/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 113)
I. Pieniądz, rynek pieniężny i polityka pieniężna; 1. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej; 2. Niezależność i wiarygodność banku centralnego jako główne jakościowe aspekty polityki pieniężnej; 3. Instytucjonalne podstawy zarządzania zadłużeniem Skarbu Państwa; 4. Planowanie budżetowe w gminach województwa wielkopolskiego; 5. Determinanty kształtowania cen na rynku usług bankowych; 6. Skuteczne modele współpracy banków z podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Przedsiębiorczość- wykorzystanie czy kreacja sytuacji rynkowej; 8. Wartość dodana w kontekście teorii pieniądza. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów; II. Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego; 1. Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999- 2007; 2. NewConnect- alternatywny system obrotu w Polsce; 3. Ekspansja amerykańskich giełd na rynku kapitałowym w Europie; 4. Czynniki determinujące napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych w Polsce; 5. Kredytowe instrumenty pochodne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek finansowy jako element systemu gospodarczego; 2. Funkcjonowanie rynku pieniężnego i jego rola w procesach gospodarczych; 3. Bony pieniężne jako instrumenty finansowe rynku pieniężnego; 4. Czeki i weksle jako instrumenty pośredniczące w wymianie pieniężno - towarowej; 5. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i jego rola w procesach gospodarczych; 6. Akcje i obligacje jako papiery wartościowe rynku kapitałowego; 7. Giełda papierów wartościowych - regulowany, wtórny segment rynku kapitałowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10169, 10168 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10167/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Struktura i Kierunki Zmian Rynku Finansowego w Procesach Globalizacji; Rozdział 2: Organizacja i Zasady Funkcjonowania Rynku Pieniężnego; Rozdział 3: Charakterystyka Instrumentów Rynku Pieniężnego; Rozdział 3: Charakterystyka Instrumentów Rynku Pieniężnego; Rozdział 5: Instrumenty Udziałowe Rynku Kapitałowego; Rozdział 6: Obligacje w Roli Instrumentu Rynku Kapitałowego; Rozdział 7: Rynek Instrumentów Pochodnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17722, 17721 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17720/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Emisja papierów komercyjnych w Polsce / Marek Nowak. - Warszawa : Twigger, 1999. - 166 s. : rys., tab., ; 21 cm.
1. Co to są papiery komercyjne? 2. Cechy papierów komercyjnych; 3. Funkcjonowanie rynku papierów kommercyjnych w karajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, na przykładzie rynku amerykańskiego; 4. Rozwój rynku papierów komercyjnych w Polsce; 5. Problemy prawne związane z emisją papierów komercyjnych; 6. Podmioty uczestniczące w procesie emisji papierów komercyjnych; 7. Organizacja procesu przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów komercyjnych; 8. Wymogi informacyjne związane z uruchomieniem progrmu emisji papierów komercyjnych; 9. Rynek pierwotny papierów komercyjnych; 10. Wtórny rynek papierów komercyjnych; 11. Korzyści z emitowania i nabywania papierów komercyjnych; Rozdział 12: Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w papiery komercyjne; 13. Rating papierów komercyjnych; 14. Przyszłość rynku papierów komercyjnych w Polsce; 15. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19989, 19988 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19987/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instrumenty rynku pieniężnego; Rozdział 2: Akcje zwykłe i uprzywilejowane; Rozdział 3: Obligacje przedsiębiorstw; Rozdział 4: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 5: Obligacje rządowe i agencyjne oraz inne podobne obligacje; Rozdział 6: Obligacje manicypalne; Rozdział 7: Emisja paierów wartościowych i brót nimi; Rozdział 8: Wtórne rynki papierów wartościowych; Rozdział 9: Federalne prawo inwestycyjne; Rozdział 10: Rynkowe wskaźniki papierów wartościowych; Rozdział 11: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 12: Pozycja krótka, zabezpieczenie pozycji oraz arbitraż rynkowy; Rozdział 13: Ryzyko całkowite i jego elementy składowe; Rozdział 14: Wycena obligacji; Rozdział 15: Zarządzanie portfelem obligacji; Rozdział 16: Wycena akcji zwykłych; Rozdział 17: Analiza techniczna; Rozdział 18: Teoria efektywności rynku; Rozdział 19: Kontrakty futures; Rozdział 20: Opcje kupna i sprzedaży -cz. 1; Rozdział 21: Opcje kupna i sprzedaży- cz. 2: Rozdział 22: Analiza portfelowa; Rozdział 23: Teoria rynku kapitałowego; Rozdział 24: Teoria arbitrażowej wyceny kapitału; Rozdział 25: Analiza efektywności portfela inwestycyjnego; Rozdział 26: Inwestycje międzynarodowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6961, 6960 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6959/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Matematyka finansowa; 2. Bony skarbowe; 3. Wybrane instrumenty rynku pieniężnego; 4; Obligazje; 5: Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku pieniężnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11929, 11928 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5234/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13770-3
Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Liberalizacja obrotów kapitałowych w gospodarce światowej; Rozdział 3: Wybrane kryzysy walutowe w latach dziewiędziesiątych; Rozdział 4: Teoretyczne modele kryzysów walutowych; Rozdział 5: Liberalizacja obrotów kapitałowych a kryzysy walutowe: analiza empiryczna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7966 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7965/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-642/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-642/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20485, 20484 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20483/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Finanse publiczne, sektor publiczny, finanse publiczne ponadnarodowe; Rozdział 1; Fundusze jako forma dywersyfikacji środków publicznych; Rozdział 2: Dostosowanie fiskalne w krajach przystępujących do strefy euro; Rozdział 3: Miary deficytu budżetowego w kontekście fiskalnych kryteriów konwergencji; Rozdział 4: Samorząd terytorialny jako główny sektor rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 5: Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji podatków pośrednich; Rozdział 6: restrykturyzacyjna funkcja systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 7: Znaczenie podatków w dochodach budżetu federacji w Niemczech i budżetu państwa w Polsce; Rozdział 8: Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 9: New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość? Rozdział 10: Wdrażanie środków funduszy strukturalnych w polsce na tle innych nowo przyjętych członków Unii Europejskiej; Rozdział 11: Gospodarka finansowa w wybranych regionach Unii Europejskiej; Rozdział 12: Budżet UE- kierunki reformy; Cz.2: System bankowy, instytucje i instrumenty rynku finansowego, finanse podmiotów gospodarczych; Rozdział 13: System, gwarantowania depozytów w krajach UE - uwarunkowania działalnmości i propozycje zmian dla systemu polskiego; Rozdział 14; Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w UE; Rozdział 15: Międzynarodowy rynek Private banking; Rozdział 16: Ewolucja systemu bankowego w Niemczech - wnioski dla Polski; Rozdział 17: Komparatystyka systemów finansowych; Rozdział 18: Inwestycje zagraniczne polskim rynku giełdowym w latach 2003-2005; Rozdział 19: Wpływ formy finansowania malłych i średnich przedsiębiorstw w UE; Rozdział 20: Zaangażowanie europejskich instytucji finansowych w finansowaniu rozwoju mikro-i małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 21: Rola afiliacji banku Światowego a Polska; Rozdział 22: Nowa międzynarodowa architektura finanasowa z perspektywy UE; Rozdział 23: Rynki ubezpieczeniowe wybranych krajów UE - analiza porównawcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27352, 27351 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27350/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again