Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(21)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(15)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bień Witold
(3)
Czekaj Jan
(2)
Gruszczyńska-Brożbar Elżbieta
(2)
Adamska Maria
(1)
Al-Kaber Munir
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Bojańczyk Mirosław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Duraj Jan
(1)
Dusza Mirosław
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gruz Maria
(1)
Górecka Dorota
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Marczyńska Katarzyna
(1)
Mikołajek-Gocejna Magdalena
(1)
Milo Władysław
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Socha Jacek
(1)
Tarczyński Waldemar
(1)
Woś Mirosław
(1)
Zarnowski Janusz
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Łuniewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Rynek kapitałowy
(21)
Papiery wartościowe
(6)
Emisja papierów wartościowych
(2)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(2)
Polska
(2)
Prywatyzacja
(2)
Fundusze inwestycyjne
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Polityka społeczna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Wycena środowiska przyrodniczego
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87981-12-5
Rozdział 1: Rynek kapitałowy i jego sprawność; Rozdział 2: Struktura rynku kapitałowego; Rozdział 3: Rynek papierów wartościowych a sprawność rynku kapitałowego; Rozdział 4: Rynek transakcji terminowych jako warunek sprawności rynku kapitałowego; Rozdział 5: Rynek skryptów dłużnych a sprawność rynku kapitałowego; Rozdział 6: Rynek hipoteczny a sprawność rynku kapitałowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15066 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15065/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek kapitałowy; 2. Historia giełdy; 3. Tworzenie rynku kapitałowego w Polsce; 4. Funkcjonowanie giełdy; 5. Iwestowanie i spekulowanie na giełdzie papierów wartościowych; 6. Fundusze inwestycyjne jako element rynku kapitałowego; 7. Słownik terminów giełdowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6468, 4522, 4521, 4520, 4519 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4518/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-85776-42-7
Rozdział 1: Wiarygodny kraj - wiarygodny rynek; Rozdział 2: Historia współczesnego polskiego runku kapitałowego; Rozdział 3: Panorama instytucjonalna polskiego rynku kapitałowego; Rozdział 4: Problemy rynku; Rozdział 5: Prognoza dla rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3857, 3856, 3855, 3854 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3853/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 164)
ISBN: : 978-83-7417-541-8
1. Michał Skopowski, Sektor bankowy w Polsce a kryzys finansowy; 2. Magdalena Szyszko, Wpływ publikacji prognoz inflacji na zmienność stóp procentowych rynku międzybankowego; 3. Grzegorz Kotliński, Determinanty i bariery popularyzacji detalicznych instrumentów obrotu bezgotówkowego w Polsce; 4. Grzegorz Paluszak, Determinanty rozwoju dłużnych papierów wartościowych w obszarze euro; 5. Urszula Ziarko-Siwek, Catalyst jako nowy rynek wtórny dla obligacji pozaskarbowych; 6. Sylwia Grenda, Wpływ kryzysu na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2007-2009; 7. Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Rozwój Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie w świetle zmian kapitalizacji rynku akcji; 8. Tomasz Gabrusewicz, problem wyceny składników sprawozdania finansowego spółek kapitałowych w sytuacji kryzysu finansowego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12990-5
Rozdział 1: Rynki finansowe a rynki kapitałowe; Rozdział 2: Polskie rynki fianansowe lat dziewiędziesiątych- opis faktograficzny; Rozdział 3: Rynek pieniądza w Polsce w okresie 1990-1997; Rozdział 4: Rynek akcji; Rozdział 5: Rynek obligacji; Rozdział 6: Inne rynki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6808, 6807, 6806, 6805 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6804/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-12752-X
1. Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990 - 1997; 2. Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku; 3. Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym; 4. Szacunek wartości emisji skarbu państwa możliwych do uplasowania na rynku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7933, 7932, 4333, 4332, 4331, 4330 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4329/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rynek papierów wartościowych / Witold Bień. - Wyd. 4. - Warszawa : Difin, 1999. - 356 [3] s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87173-53-3 ; 83-7251-398-8 (Wyd. 6) ; 978-83-7251-826-2 [wyd. 7]
Rozdział 1: Charakterystyka i funkcje lokacyjnych papierów wartościowych; Rozdział 2: Obligacje; Rozdział 3: Krótkoterminowe papiery (bony) dłużne; Rozdział 4: Akcje; Rozdział 5: Rynek lokacyjnych papierów wartościowych; Rozdział 6: Weksel; Rozdział 7: Czeki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 640, 639, 638 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 579/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek papierów wartościowych / Witold Bień. - Wyd. 6. - Warszawa : Difin, 2004. - 359 s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87173-53-3 ; 83-7251-398-8 (Wyd. 6) ; 978-83-7251-826-2 [wyd. 7]
Rozdział 1: Charakterystyka i funkcje lokacyjnych papierów wartościowych; Rozdział 2: Obligacje; Rozdział 3: Krótkoterminowe papiery (bony) dłużne; Rozdział 4: Akcje; Rozdział 5: Rynek lokacyjnych papierów wartościowych; Rozdział 6: Weksel; Rozdział 7: Czeki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15316, 15315, 15314, 15313 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15312/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek papierów wartościowych / Witold Bień. - Wyd. 7. - Warszawa : Difin, 2008. - 359 s. : faks., rys. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87173-53-3 ; 83-7251-398-8 (Wyd. 6) ; 978-83-7251-826-2 [wyd. 7]
Rozdział 1: Charakterystyka i funkcje lokacyjnych papierów wartościowych; Rozdział 2: Obligacje; Rozdział 3: Krótkoterminowe papiery (bony) dłużne; Rozdział 4: Akcje; Rozdział 5: Rynek lokacyjnych papierów wartościowych; Rozdział 6: Weksel; Rozdział 7: Czeki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48332, 48331, 48330, 32479, 32478, 32477, 32476 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32475/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek pieniężno-kapitałowy; Rozdział 2: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 3: Właściciele otwartych funduszy; Rozdział 4: Polityka inwestycyjna funduszu; Rozdział 5: Koszty funduszu; Rozdział 6: Dochody funduszu; Rozdział 7: "Kreatywna księgowość"; Rozdział 8: Rola ratingu w procesie pozyskiwania kapitału; Rozdział 9: Fundusze venture capital; Rozdział 10: Bankowość inwestycyjna; Rozdział 11: Zarządzanie aktywami; Rozdział 12: Rynek pieniężno-kapitałowy w Polsce; Rozdział 13: Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16278 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16277/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87967-65-3 ; 83-87970-07-7
Rozdział 1: Rynek finansowy; Rozdział 2: Regulacje prawne polskiego rynku kapitałowego; Rozdział 3: Istota działania rynku kapitałowego; Rozdział 4: Instrumenty rynku kapitałowego w Polsce; Rozdział 5: Zasady funkcjonowania i struktura polskiego rynku papierów wartościowych; Rozdział 6: Zasady funkcjonowania rynku wtórnego; Rozdział 7: Inwestowanie na rynku kapitałowym; Rozdział 8: Użytkownicy sprawozdań finansowych; Rozdział 9: Rynkowa ocena wartości akcji; Rozdział 10: Rynki kapitałowe w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Ład korporacyjny - corporate governance.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15299, 15298 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15297/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1427-1117 ; nr 222.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-654/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-654/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek kapitałowy : wybrane problemy / Maria Gruz. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2003. - 162 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-889362-03-4
1. Rola rynków i instytucji finansowych w gospodarce rynkowej; 2. Instytucje rynku kapitałowego; 3. Giełda papierów wartościowych; 4. Giełda i gospodarka-analiza makroekonomiczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9350, 9349 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9348/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33527 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33526/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-203/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Proces transformacji systemowej w warunkach przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Istota i znaczenie przekształceń własnościowych w procesie transformac systemowej; Rozdział 3: Istota, znaczenie i zakres procesu restrukturyzacji gospodarki i jej podmiotów; Rozdział 4:Wyodrębnione programy; Rozdział 5: Zmiany struktury podmiotowej gospodarki narodowej oraz przebieg prywatyzacji transformacyjnej w latach 1990-2002; Rozdział 6: Zakres, wielkość oraz kierunki zmian strukturalnych i efektywnościowych w gospodarce polskiej w latach 1990-2002; Rozdział 7: Wpływ procesu prywatyzacji na strukturę własnościową gospodarki polskiej światach 1990-2002; Rozdział 8: Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji; Rozdział 9: Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce; Rozdział 10: Kontrola procesu prywatyzacji w Polsce - wybrane zagadnienia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19089/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek kapitałowy i przedsiębiorstwo; 2. Wartość kapitału i ryzyko przedsiębiorstwa; 3. Budżetowanie kapitałowe w przedsiębiorstwie; 4. Zarządzanie kapitałem pracującym przedsiebiorstwa; 5. Analiza i planowanie działalności finansowej przedsiębiorstwa; 6. Źródła i instrumenty dłogookresowego finansowania przedsiębiorstwa działającego na rynku kapitałowym; 7. Nowe instrumenty rynku kapitałowego; 8. Problemy leasingu i łączenia przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5839, 5838, 5837, 5836 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5835/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33574, 33573 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33572/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: GPW w Warszawie w latach 1991-2000; Rozdział 2: Metodologiczne aspekty efektywności rynku kapitałowego; Rozdział 3: Testy efektywności słabej; Rozdział 4: Testy efektywności półsilnej; Rozdział 5: Testy efektyności silnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6944, 6943, 6942, 6941 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6940/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju nowoczesnego rynku finansowego; Cz. 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i polityka regionalna; Cz. 3. Polityka emerytalna; Cz. 4. Szara strefa w polskich realiach gospodarczych; Cz. 5. Zastosowania statystyki i ekonometrii w analizie rynku finansowego; Cz. 6. Zrównoważony rozwój gospodarczy; Cz. 7. Ubezpieczenia komunikacyjne; Cz. 8. Modernizacja infrastruktury społeczno-gospodarczej- wyzwania; Cz. 9. Ekonomia a prawo. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30888 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30887/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again