Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Al-Kaber Munir
(2)
Czekaj Jan
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Dziawgo Danuta (1969- )
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
Subject
Rynek finansowy
(7)
Instytucje finansowe
(3)
Inwestycje
(2)
Papiery wartościowe
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polska
(1)
Ryzyko
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
7 results Filter
Book
In basket
(FFF. Inwestycje)
1. Relacje inwestorskie jako element współczesnego rynku finansowego; 2. Relacje inwestorskie w funkcjonowaniu spółki; 3. Relacje inwestorskie na globalnym rynku finansowym; 4. Relacje inwestorskie w Polsce; 5. Postrzeganie relacji inwestorskich w Polsce - wyniki badań. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37568 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37567/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Przegląd środowiska finansowego; Rozdział 1: Rola rynków finansowych; Rozdział 2: Poziom stopy procentowej; Rozdział 3: Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Rozdział 4; Struktura stóp procentowych; Cz.2: Rynki papierów wartościowych; Rozdział 5: Rynki pieniężne; Rozdział 6: Rynki obligacji; Rozdział 7: Rynki akcji; Rozdział 8: Rynki hipoteczne; Cz.3: Rynki instrumentów pochodnych; Rozdział 9: Rynki kontraktów finansowych forward i futures; Rozdział 10: Rynki opcji; Rozdział 11: Rynki swapów; Rozdział 12: Rynek instrumentów pochodnych na świecie i w Polsce; Rozdział 13: Rynki walutowe; Cz.4: Bank centralny i polityka pieniężna; Rozdział 14: Bank Centralny; Rozdział 15: Polityka pieniężna Banku Centralnego; Cz.5: Instytucje rynku finansowego; Rozdział 16: Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 17: Banki komercyjne i spółdzielcze; Rozdział 18: Banki inwestycyjne; Rozdział 19: Instytucje parabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Rozdział 20: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 21: Fundusze typu Private Equity/ Venture Capital; Rozdział 22: Otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Rozdział 23: Firmy ubezpieczeniowe; Rozdział 24: Inne instytucje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15187, 15186 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15064/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynki finansowe i instytucje / Munir Al-Kaber. - Wyd. 2 zm. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2006. - 610 s. : il. ; 24 cm.
Cz.1: Przegląd środowiska finansowego; Rozdział 1: Rola rynków finansowych; Rozdział 2: Poziom stopy procentowej; Rozdział 3: Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Rozdział 4; Struktura stóp procentowych; Cz.2: Rynki papierów wartościowych; Rozdział 5: Rynki pieniężne; Rozdział 6: Rynki obligacji; Rozdział 7: Rynki akcji; Rozdział 8: Rynki hipoteczne; Cz.3: Rynki instrumentów pochodnych; Rozdział 9: Rynki kontraktów finansowych forward i futures; Rozdział 10: Rynki opcji; Rozdział 11: Rynki swapów; Rozdział 12: Rynek instrumentów pochodnych na świecie i w Polsce; Rozdział 13: Rynki walutowe; Cz.4: Bank centralny i polityka pieniężna; Rozdział 14: Bank Centralny; Rozdział 15: Polityka pieniężna Banku Centralnego; Cz.5: Instytucje rynku finansowego; Rozdział 16: Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 17: Banki komercyjne i spółdzielcze; Rozdział 18: Banki inwestycyjne; Rozdział 19: Instytucje parabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Rozdział 20: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 21: Fundusze typu Private Equity/ Venture Capital; Rozdział 22: Otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Rozdział 23: Firmy ubezpieczeniowe; Rozdział 24: Inne instytucje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20496, 20495 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20494/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / Red. Jan Czekaj. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - XIV, 465, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Inwestycje)
Cz. 1: Ogólna charakterystyka rynków finansowych; Rozdział 1: Istotani funkcje rynków finansowych; Rozdział 2: Klasyfikacja rynków finansowych; Rozdział 3: Instrumenty finansowe; Rozdział 4: Uczestnicy rynków finansowych; Cz. 2: rynki i instrumenty finansowe w Polsce; Rozdział 5: Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań; Rozdział 6: Rynek pieniężny i walutowy; Rozdział 7: Rynek kapitałowy; Rozdział 8: Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Cz. 3: Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce; Rozdział 9: Aktywa finansowe gospodarstw i instytucji finansowych w Polsce; Rozdział 10: Sektor bankowy; Rozdział 11: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 12: Firmy ubezpieczeniowe; Rozdział 13: Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych; Rozdział 14: Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego; Cz. 4: Instrumenty finansowe-wycena i wybór; Rozdział 15: Wycena inwestycji finansowych; Rozdział 16: Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej; Rozdział 17: wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 28931 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28930/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Płynność rynków finansowych / Jan Zarzecki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2004. - 239 s. : faks., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87981-86-9
Rozdział 1: Podaż pieniądza; Rozdział 2: Popyt na pieniądz; Rozdział 3: Rynek pieniężny; Rozdział 4: Rynek walutowy; Rozdział 5: Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym; Rozdział 6: Determinanty polityki monetarnej w latach 1998-2001; Rozdział 7: Zarządzanie płynnością makroekonomiczną przez bank centralny; Rozdział 8: Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowych w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15013, 15012 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15011/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20485, 20484 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20483/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek finansowy-specyfika i organizacja; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Metody wyceny wartości firm, projektów, aktywów i nieruchomości; Rozdział 5: Zarządzanie ryzykiem bankowym; Rozdział 6: Optymalizacja portfeli inwestycyjnych; Rozdział 7: Zmienność cen finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16658, 16657 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16656/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again