Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(21)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia - Magazyn
(18)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Al-Kaber Munir
(3)
Karpuś Piotr
(2)
Węcławski Jerzy
(2)
Banasik Tomasz
(1)
Borys Grażyna
(1)
Czekaj Jan
(1)
Dubisz Jacek
(1)
Dziawgo Danuta (1969- )
(1)
Golec Grzegorz
(1)
Górski Marian
(1)
Kornasiewicz Alicja
(1)
Kosztowniak Aneta
(1)
Milo Władysław
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Olejniczak Zbigniew
(1)
Pszczółka Ireneusz
(1)
Sobol Marzena
(1)
Starczewska-Fiedorow Marlena
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Trzaskalik Tadeusz (1950- )
(1)
Wilczyński Wacław
(1)
Zarzecki Jan
(1)
Łapińska-Sobczak Nina
(1)
Śliwiński Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(19)
Subject
Rynek finansowy
(20)
Instytucje finansowe
(4)
Finanse
(2)
Inwestycje
(2)
Ryzyko
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Banki
(1)
Decyzje
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Konkurencja
(1)
Michalski, Tomasz
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Polityka pieniężna
(1)
Polska
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek papierów wartościowych
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Symulacja
(1)
Transakcja opcyjna
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa a Polska
(1)
Venture capital
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7205-320-0
Cz.1: Funkcjonowanie euro; Cz.2: Usługi bankowe; Cz.3: Rynek kapitałowy i inwestycje finansowe w Unii Europejskiej; Cz.4: Wykorzystanie metod ilościowych w pomiarach efektów integracji; Cz.5: Rynek usług ubezpieczeniowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15063 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15062/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37272/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce; Rozdział 1: Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym; Rozdział 2: Wpływ kapitału zagranicznego na rozwój rynku funduszy inwestycyjnych; Rozdział 3: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską; Rozdział 4: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle rynków europejskich w przeedniu akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 5: Rozwój rynku funduszy poręczeniowych w Polsce w porównaniu z Niemcami; Rozdział 6: Od personel banking do private banking; Rozdział 7: Kompleksowa obsługa finansów osobistych - czyli o agregatach usług finansowych; Rozdział 8: Kierunki rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce; Rozdział 9: Procesy restrukturyzacji w spółdzielcczości bankowej w ostatniej dekadzie XX wieku; Rozdział 10: Szanse i zagrożenia polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej; Rozdział 11: Rola związków bankowo-ubezpieczeniowych w podnoszeniu konkurencyjności banków; Rozdział 12: Fundusze emerytalne w Polsce i ich powiązania z rynkiem finansowym; Rozdział 13: Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeniowym w Polsce; Rozdział 14: Konkurencyjność rynku ubezpieczeń w Polsce; Cz.2: Sektor finansowy w wybranych krajach; Rozdział 15: System ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii; Rozdział 16: Współczesne tendencje w zakresie rozwoju rynków skarbowych papierów wartościowych w krajach OECD; Rozdział 17: Zmiany w sektorze finansowym Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej; Rozdział 18: Polskie spółki a światowy rynek kwitów depozytowych; Rozdział 19: System ochrony inwestorów na rynku kapitałowych w Polsce w aspekcie jednolitego europejskiego rynku finansowego; Rozdział 20: Kryzys bankowy w Argentynie jako zagrożenie efektywnego funkcjonowania rynku finansowego; Cz.3: Instrumenty i strategie rynku kapitałowego; Rozdział 21: Rynek polskich obligancji skarbowych w aspekcie zmian warunków inwestowania; Rozdział 22: Obligacje zamienne i zerokuponowe - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa; Rozdział 23: Euroobligacje jako instrument międzynarodowego rynku finansowego; Rozdział 24: Obligacyjny wariant subskrypcyjny jako instrument pozyskiwania i inwestowania kapitału; Rozdział 25: Wykorzystanie informacji fundamentalnych w decyzji inwestycyjnych; Rozdział 26: Efekt dni tygodniana Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; Rozdział 27: Otwarte fundusze emerytalne na regulowanym rynku akcji w Polsce; Rozdział 28: Rentowność a notowania akcji banków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Rozdział 29: Heding z wykorzystaniem kontraktów termonowych financisl futures; Rozdział 30: Funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju Centalnej Tabeli Ofert SA na polskim rynku kapitałowym; Rozdział 31: Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności w bankach komercyjnych; Rozdział 32: Kredyt hipoteczny w świetle procedur wybranych banków komercyjnych; Rozdział 33: Zmienność i ryzyko na rynku polskich skarabowych instrumentów dłuższych; Rozdział 34: Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkostwa w Unni Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20481, 20479 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20477/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF. Inwestycje)
1. Relacje inwestorskie jako element współczesnego rynku finansowego; 2. Relacje inwestorskie w funkcjonowaniu spółki; 3. Relacje inwestorskie na globalnym rynku finansowym; 4. Relacje inwestorskie w Polsce; 5. Postrzeganie relacji inwestorskich w Polsce - wyniki badań. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37568 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37567/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Przegląd środowiska finansowego; Rozdział 1: Rola rynków finansowych; Rozdział 2: Poziom stopy procentowej; Rozdział 3: Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Rozdział 4; Struktura stóp procentowych; Cz.2: Rynki papierów wartościowych; Rozdział 5: Rynki pieniężne; Rozdział 6: Rynki obligacji; Rozdział 7: Rynki akcji; Rozdział 8: Rynki hipoteczne; Cz.3: Rynki instrumentów pochodnych; Rozdział 9: Rynki kontraktów finansowych forward i futures; Rozdział 10: Rynki opcji; Rozdział 11: Rynki swapów; Rozdział 12: Rynek instrumentów pochodnych na świecie i w Polsce; Rozdział 13: Rynki walutowe; Cz.4: Bank centralny i polityka pieniężna; Rozdział 14: Bank Centralny; Rozdział 15: Polityka pieniężna Banku Centralnego; Cz.5: Instytucje rynku finansowego; Rozdział 16: Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 17: Banki komercyjne i spółdzielcze; Rozdział 18: Banki inwestycyjne; Rozdział 19: Instytucje parabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Rozdział 20: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 21: Fundusze typu Private Equity/ Venture Capital; Rozdział 22: Otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Rozdział 23: Firmy ubezpieczeniowe; Rozdział 24: Inne instytucje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15187, 15186 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15064/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynki finansowe i instytucje / Munir Al-Kaber. - Wyd. 2 zm. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2006. - 610 s. : il. ; 24 cm.
Cz.1: Przegląd środowiska finansowego; Rozdział 1: Rola rynków finansowych; Rozdział 2: Poziom stopy procentowej; Rozdział 3: Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Rozdział 4; Struktura stóp procentowych; Cz.2: Rynki papierów wartościowych; Rozdział 5: Rynki pieniężne; Rozdział 6: Rynki obligacji; Rozdział 7: Rynki akcji; Rozdział 8: Rynki hipoteczne; Cz.3: Rynki instrumentów pochodnych; Rozdział 9: Rynki kontraktów finansowych forward i futures; Rozdział 10: Rynki opcji; Rozdział 11: Rynki swapów; Rozdział 12: Rynek instrumentów pochodnych na świecie i w Polsce; Rozdział 13: Rynki walutowe; Cz.4: Bank centralny i polityka pieniężna; Rozdział 14: Bank Centralny; Rozdział 15: Polityka pieniężna Banku Centralnego; Cz.5: Instytucje rynku finansowego; Rozdział 16: Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 17: Banki komercyjne i spółdzielcze; Rozdział 18: Banki inwestycyjne; Rozdział 19: Instytucje parabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Rozdział 20: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 21: Fundusze typu Private Equity/ Venture Capital; Rozdział 22: Otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Rozdział 23: Firmy ubezpieczeniowe; Rozdział 24: Inne instytucje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20496, 20495 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20494/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-227-2092-0
Cz. 1: Finansowe aspekty podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie; Cz. 2: Nowe instrumenty i segmenty rynku finansowego; Cz. 3: Strategie finansowe; Cz. 4: Regulacje i instrumenty ochrony przed ryzykiem finansowym; Cz. 5: Narzędzia rynku finansowego i uwarunkowania ich stosowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10416 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10415/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Opcje i ich rynki; Rozdział 1: geneza, aparat pojeciowy i klasyfikacja opcji; Rozdział 2: Obrót opcjami; Rozdział 3: Przegląd opcji; Rozdział 4: Rynki opcji na świecie; Rozdział 5: Opcje i ich rynki w Polsce; Rozdział 6: Prawna regulacja opcji i ich rynków; Cz. 2: Poszukiwanie prawidłowej wartości i wycena rynkowa opcji; Rozdział 7: Determinanty ceny opcji związane z nimi rodzaje ryzyka; Rozdział 8: Modele wyceny opcji; Rozdział 9: Modele wyceny opcji w świetle badań empirycznych; Rozdział 10: Efektywność wyceny rynkowej opcji w Polsce; Cz 3: Strategie opcyjne i mozliwość ich wykorzystania w warunkach polskich; Rozdział 11: Strategie spekulacyjne; Rozdział 12: Strategie ograniczania ryzyka; Rozdział 13: Arbitraż; Rozdział 14: Możliwości stosowania wybranych strategii opcyjnych na rynku polskim;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9878 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9877/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Płynność rynków finansowych / Jan Zarzecki. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2004. - 239 s. : faks., rys., tab., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87981-86-9
Rozdział 1: Podaż pieniądza; Rozdział 2: Popyt na pieniądz; Rozdział 3: Rynek pieniężny; Rozdział 4: Rynek walutowy; Rozdział 5: Rynkowe instrumenty zarządzania ryzykiem finansowym; Rozdział 6: Determinanty polityki monetarnej w latach 1998-2001; Rozdział 7: Zarządzanie płynnością makroekonomiczną przez bank centralny; Rozdział 8: Wykorzystanie krótkoterminowych instrumentów finansowych w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15013, 15012 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15011/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce / Alicja Kornasiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 279 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Instytucja Venture Capital; Rozdział 2: Venture Capital jako czynnik rozwoju gospodarczego; Rozdział 3: Sektor Venture Capital w Stanach Zjednoczonych; Rozdział 4: Sektor Venture Capital w Europie Zachodniej; Rozdział 5: Inicjatywy europejskie stymulujące rozwój sektora Venture Capital; Rozdział 6: Rozwój sektora Venture Capital w latach 1990-2002; Rozdział 7: Wycena potencjalnej podaży i popytu na inwestycje Venture Capital/ Private Equity w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13879 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13878/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / Red. Jan Czekaj. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - XIV, 465, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Inwestycje)
Cz. 1: Ogólna charakterystyka rynków finansowych; Rozdział 1: Istotani funkcje rynków finansowych; Rozdział 2: Klasyfikacja rynków finansowych; Rozdział 3: Instrumenty finansowe; Rozdział 4: Uczestnicy rynków finansowych; Cz. 2: rynki i instrumenty finansowe w Polsce; Rozdział 5: Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań; Rozdział 6: Rynek pieniężny i walutowy; Rozdział 7: Rynek kapitałowy; Rozdział 8: Instytucje obrotu papierami wartościowymi; Cz. 3: Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce; Rozdział 9: Aktywa finansowe gospodarstw i instytucji finansowych w Polsce; Rozdział 10: Sektor bankowy; Rozdział 11: Fundusze inwestycyjne; Rozdział 12: Firmy ubezpieczeniowe; Rozdział 13: Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych; Rozdział 14: Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego; Cz. 4: Instrumenty finansowe-wycena i wybór; Rozdział 15: Wycena inwestycji finansowych; Rozdział 16: Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej; Rozdział 17: wybrane metody zarządzania portfelem inwestycyjnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 28931 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28930/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Cz. 1: Metody wielokryterialne; Rozdział 1: Liniowe problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji; Rozdział 2: Dyskretne problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji;Cz. 2: Zastosowanie na polskim rynku finansowym; Rozdział 3: Wielokryterialne wspomaganie wyboru portfela akcji; Rozdział 4: Metody wielokryterialne w banku komercyjnym; Rozdział 5: Metody wielokryterialne w ubezpieczeniach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24472 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24471/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Platinum)
Rozdział 1 : System pośrednictwa finansowego – struktura, funkcje, związki ze wzrostem gospodarczym – Urszula Kosterna ; Rozdział 2 : Polityka pieniężna banku centralnego і jej wpływ na sferę realną gospodarki – Marzena Sobol; Rozdział 3 : Miejsce banków w systemie pośrednictwa finansowego w Polsce – Marzena Sobol; Rozdział 4 : Funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego w Polsce – Ireneusz Pszczółka; Rozdział 5 : Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy systemu finansowego w Polsce – Tomasz Banasik; Rozdział 6 : Otwarte Fundusze Emerytalne jako uczestnicy systemu finansowego w Polsce – Tomasz Banasik; Rozdział 7 : Rola ubezpieczeń w rozwoju gospodarczym – Krzysztof Ortyński ; Rozdział 8 : Faktoring jako usługa pośrednictwa finansowego wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw – Aneta Kosztowniak ; Rozdział 9 : Leasing jako usługa pośrednictwa finansowego i źródło finansowania inwestycji wspierające rozwój gospodarczy – Aneta Kosztowniak. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46352 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46351/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Reglamentacja i wolność umów na rynku finansowym w Polsce; 2. Struktury organizacyjne w bankowości a problem konkurencyjności; 3. Regulacja a konkurencja w sektorze bankowym wobec wyznań liberalizacji.[M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3697/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20485, 20484 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20483/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
v 1: Koncepcje integracji monetarnej; Rozdział 2: Integracja monetarna w ramach wspólnot europejskich; Rozdział 3: Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej; Rozdział 4: Euro a procesy kapitału w alokacji kapitału w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Strategie integracji Polski z Unią Gospodarczą i Walutową;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26266, 26265 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26264/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Stabilność rynków finansowych; Rozdział 2: Stabilność przepływów finansowych w Polsce lat dziewięćdziesiątych; Rozdział 3: Wzrost gospodarczy; Rozdział 4: Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19677, 19676, 18741 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18740/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Pieniądz i instrumenty finansowe; Rozdział 1: Pieniądz; Rozdział 2: Instrumenty finansowe; Rozdział 3: Stopy procentowe i dyskontowe; Cz.2: Podmioty systemu finansowego gospodarki; Rozdział 4: Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki; Rozdział 5: Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego; Rozdział 6: Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego; Rozdział 7: Ryzyko w działalności pośredników finansowych; Cz.3: Rynki finansowe; Rozdział 8: Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja; Rozdział 9: Rynki terminowych instrumentów finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17946 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17945/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Integracja rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej; Rozdział 2: Jednolity rynek papaieró wartościowych Unii Europejskiej; Rozdział 3: rynek papierów wartościowych w Polsce w świetle rozwiązań europejskich; Rozdział 4: Spółka akcyjna i akcje; Rozdział 5: Emisja akcji na publicznym rynku papierów wartościowych; Rozdział 6: Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym; Rozdział 7: Publiczna emisja akcji i ich wprowadzenie do obrotu giełdowego krok po kroku-podsumowanie; Rozdział 8: Funkcjonowanie spółki publicznej; Rozdział 9: Jednolity paszport europejski dla emitantów akcji; Rozdział 10: Korzyści i negatywne aspekty publicznej emisji oraz wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, w nowej, europejskiej perspektywie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32155, 32154, 32153, 32152 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32151/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60287 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again