Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Jethon Zbigniew (1929- )
(2)
Zatoń Marek
(2)
Bober Tadeusz
(1)
Budgol Marek
(1)
Delavier Frédéric
(1)
Goddard Sally (1957- )
(1)
Jasiński Ryszard
(1)
Kapica Marian
(1)
Osiński Wiesław
(1)
Pośpiech Jerzy
(1)
Saulicz Edward
(1)
Shacklock Michael
(1)
Zawadzki Jerzy
(1)
Zemełko Urszula
(1)
Śliwowski Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Ruchy
(6)
Narząd ruchu
(3)
Sport
(2)
Układ nerwowy
(2)
Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna
(2)
Wydolność fizyczna
(2)
Biomechanika
(1)
Choroby układu nerwowo-mięśniowego
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Fizykoterapia
(1)
Kobieta
(1)
Kulturystyka
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Raczek, Joachim (1934-)
(1)
Terapia manualna narządów ruchu
(1)
Wysiłek fizyczny
(1)
Ćwiczenia siłowe
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19191/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19190/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. O biomechanice prawie wszystko - zamiast wstępu; 2. Czynności mięśnia; 3. Mięsień jako siłownik; siła i prędkość skracania; 4. Działanie siły mięśni na dźwignie kostne; 5. Charakterystyki bezwładnościowe ciała człowieka; 6. Kinematyka połączeń stawowych; 7. Sterowanie ruchem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25488, 25487 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25486/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Antropomotoryka / Wiesław Osiński. - Wyd. 2 rozsz. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2003. - 367, [1] s. : rys., tab. wykr. ; 24 cm.
(Podręczniki (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań) ; nr 49)
1. Motoryczność ludzka jako przedmiot teoretycznego poznania; 2. Sprawność fizyczna i motoryczność człowieka : podstawowe pojęcia i ich aspekty; 3. Rozwój motoryczny człowieka w procesie ontogenezy; 4. Genetyczne uwarunkowania predyspozycji i zdolności motorycznych oraz problem wytrenowalności; 5. Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej; 6. Morfologiczne uwarunkowania motoryczności człowieka; 7. Teoretyczne przesłanki procesu uczenia się i nauczania czynności ruchowych; 8. Pomiar w badaniach nad sprawnością fizyczną i motorycznością człowieka; 9. Przykładowe metody oceny sprawności fizycznej (motorycznej); 10. Podstawowe przesłanki konstrukcji i realizacji programu aktywności fizycznej; 11. Zdolności siłowe i znaczenie treningu z oporem (siłowego); 12. Zdolności szybkościowe (anaerobowe) i ich kształcenie; 13. Zdolności wytrzymałościowe (aerobowe) i trening zdrowotny; 14. Gibkość ciała- jej uwarunkowania, pomiar, trening oraz znaczenie; 15. Zdolności koordynacyjne i ich znaczenie; 16. Aktywność fizyczna w optymalizacji masy i składu ciała; 17. Symetria i asymetria a motoryczność człowieka; 18. Aktywność fizyczna a starzenia się osobnika i populacji; 19. Ocena poziomu aktywności fizycznej. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36543 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36542/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: ROZPOZNAWANIE OBJAWÓW NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ U DZIECI I DOROSŁYCH; 1.1. Wstęp; 1.2. Jak korzystać z tego podręcznika; 1.3. Przegląd zagadnień poruszanych w książce; 1.4. Związki między niedojrzałością neuromotoryczną a wynikami w nauce; 1.5. Niedojrzałość neuromotoryczną u nastolatków; 1.6. Zastosowanie testu przesiewowego INPP dla lekarzy; 1.7. Czym jest metoda INPP?; 1.8. Jak działa układ przedsionkowy?; 1.9. Odruchy pierwotne; 1.10. Jakie są dowody na to, że terapia w formie programu ruchowego nakierowana na poziom odruchów pierwotnych przyczynia się do poprawy profilu odruchów i wyników w nauce?; 1.1. Co było wiadomo o ćwiczeniach na wygaszanie odruchów pierwotnych? Kiedy powstała metoda INPP? Jakie były doświadczenia od tamtego okresu?; 1.12. Jaka jest różnica między metodą INPP, integracją sensoryczną (SI), terapią Vojty, terapią NDT-Bobath i innymi pracującymi z odruchami pierwotnymi? Jakie kryteria decydują o skierowaniu na określoną terapię?; 1.13. Najczęstsze medyczne objawy diagnostyczne stanowiące wskazanie do terapii INPP po sprawdzeniu odruchów przez lekarza; 1.14. Testy przesiewowe; Rozdział 2 TESTY PRZESIEWOWE PRZEZNACZONE DLA DZIECI; 2.1. Instrukcje ogólne;.2. Punktacja;z.3. Testy; 2.4. Testy na obecność odruchów pierwotnych; 2.5. Przykładowy arkusz wyników; 2.6. Przykładowy arkusz obserwacji ; 2.7. Interpretacja wyników; Rozdział 3 : NIEDOJRZAŁOŚĆ NEUROMOTORYCZNĄ U DOROSŁYCH; 3.1. Rola układu przedsionkowego i jego połączeń; 3.2. Tło historyczne dla powiązań między dysfunkcjami przedsionkowomóżdżkowymi a stanami lękowymi, agorafobią i atakami paniki; 3.3. Dysfunkcje przedsionkowe: przyczyna czy skutek?; 3.4. Podstawy teoretyczne dla somatogenicznego/psychosomatycznego podłoża niektórych zaburzeń lękowych; ‘.3.5. Posturalne reakcje prostujące; 3.6. Odruch Moro: źródło paniki?; 3.7. Jak korzystać z testów przesiewowych INPP; 3.8. Kwestionariusz przesiewowy INPP dla dorosłych; 3.9. Interpretacja kwestionariusza przesiewowego INPP dla dorosłych; Rozdział 4 : TEST PRZESIEWOWY INPP BADAJĄCY OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI NEUROMOTORYCZNEJ U DOROSŁYCH; 4.1. Instrukcje ogólne; 4.2. Punktacja; 4.3. Testy przesiewowe do pracy z dorosłymi; 4.4. Testy na równowagę i „miękkie objawy” dysfunkcji neurologicznych; 4.5. Testy na równowagę i propriocepcję; 4.6. Testy na obecność odruchów pierwotnych; 4.7. Test przesiewowy dla dorosłych; Materiały dodatkowe : Dodatkowe arkusze obserwacji i wyników; Szkolenia z zakresu metody INPP. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47828 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 47827/X czyt.
Book
In basket
1.Władysław Mynarski- Profesora Joachima Raczka życie i dzieło; Prof. dr hab. Joachim Raczek- publikacje; 2. Maciej Bieniasz-Na co komu sztuka; 3.Annett Bremer, Peter Hirtz- Binationale betrachtungen des säkularen akzelerationsgeschehens; 4. Stanisław R. Bryl- Es?uisse a la description des recherches sur des comportements pathologi?ues du public pendant les manifestations sportives en pologne contemporaine; 5.Marek Bugdol - The role and significance of corporate social responsibility; 6.Beata Fedyn-Zdrowie przez edukację; 7.Wiesław Garbaciak - Ocena postępów ucznia w kształceniu zdolności motorycznych na tle typów ich rozwoju; 8.Maciej Gitling-Zarządzanie w erze globalizacji; Ryszard Gmoch - Planowanie procesu kształcenia i jego realizacja; 9. Katarzyna Górska - Procesy mnemoniczne i poznawcze a poziom orientacji przestrzennej i dostosowania motorycznego w świetle diagnozy komputerowej; 10. Christian Hartmann- Zur methodik der sporttechnischer ausbildung; 11.Gerhard Hecker-Probleme des pädagogischen bezuges zwischen lehrern/trainer und sch?lern/athleten; 12.Peter Blaser, Anita Hökelmann- Die widerspiegelung eines tanzes in der kognitiven gedankenwirklichkeit und den corticalen sowie vegetativen prozessen von tänzerinnen; 13. Arturo Hotz- Eine kleine einf?hrung in eine ganzheitliche philosophie des bewegungslernens; 14.Januisz Iskra - Poglądy profesora Joachima Raczka na wytrzymałość dzieci i młodzieży; 15. Teresa Jemczura - Motywacja i motywowanie; 16. Gabriela Kapica - Dylematy czasu wolnego młodszych uczniów; 17.Marian Kapica - Społeczny proces tworzenia szkoły wyższej; 18.J?lius Kasa, Vladimir Psalman- Diagnostika rovnováhových schopnosti v telesnej výchove a športe; 19.Janina Konopnicka- Komunikacja interpersonalna jako kluczowa umiejętność współczesnego nauczyciela; 20. Jan Kopiec- Szkolnictwo elementarne na Śląsku - problemy badawcze; 21. Arnd Kr?ger - Prolegomena zum zusammenhang zwischen trainingslehre und sportökonomie; 22.Lidia Kuba- Koordynacyjne uwarunkowania umiejętności z gimnastyki studentek Akademii Wychowania Fizycznego; 23. Gerhard Landau - Sich sejner sicherwerden durch bauen und dewegen; 24. Władimir Ljach- Znaczenie prac profesora Joachima Raczka w badaniu i opracowaniu problemów naukowych antropomotoryki; 25.Eberhard Loosch- Bewegung und variabilität; 26.Tadeusz Maszczak- Wyznaczniki edukacji nauczycielskiej w świetle potrzeb reformującej się szkoły; 27. Adam Musioł- Edukacja wspierana komputerowo a współczesna dydaktyka, nauczyciel- nowe dylematy; 28.Edward Nycz -Antynomie wychowania młodego pokolenia w społeczeństwie miejskim przełomu wieków; 29.Krzysztof Polok- Logical thinking and the teaching of English an attempt of insight into the nottional syllabus; 30.Mirosław Ponczek- Polscy pionierzy i działacze katolickiej kultury fizycznej w kraju (1918-1939); 31.G.I.Popov- Ochobnye položenij iskusstwennoj uprablâůšej i predmetnoj sred w rešenii zadač obučeniâ i soveršenstwowaniâ dviženij čeloveka; 32.Jerzy Pośpiech- Kryteria jakości europejskiego wychowania fizycznego; 33. Jan Róg- Problemy społeczne w badaniach pogranicza polsko-czeskiego; 34.Barbara Sobczyk- Raum-bewegung-sicherheit das mobileklasssenzimmer als basis ganzeheitlichen lernens; 35. Adam Szecówka - Metodologiczna komplementarność w badaniach problematyki niedostosowania społecznego i resocjalizacji; 36.Hans Volkhart Ulmer -Complexity of athletic fitness with regard to selection and talent prognosis by a physiological viewpoint; 37. Josef Wiemeyer - Beyond representation and self-organisation: what is re?uired in motor control and learning?; 38. Klaus Wilimczik, Claudia Voelcker-Rehage, Olaf Wiertz- Motor development across lifespan- an empirical analysis; 39. Ewa Wyszkowska, Lech Powolny, Monika Marszołek -Sport jako środek w kulturze fizycznej [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14866/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33741 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33740//XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Neurodynamika ogólna; Rozdział 2: Neurodynamika swoista; Rozdział 3: Neuropatodynamika ogólna; Rozdział 4: Rozpoznanie swoistych dysfunkcji; Rozdział 5: Rozpoznawanie za pomocą testów neurodynamicznych; Rozdział 6: Planowanie badania fizykalnego; Rozdział 7: Standardowe badanie neurodynamiczne; Rozdział 8: Metody leczenia: systematyczna progresja; Rozdział 9: Kręgosłup szyjny; Rozdział 10: Kończyna górna; Rozdział 11: Kręgosłup lędźwiowy; Rozdział 12: Kończyna dolna. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30568 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30567/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again