Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Author
Surowiec Stanisław
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Dochody rolnicze
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Polityka rolna
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
2 results Filter
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ewolucja unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich; 2. Renta strukturalna jako element przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich; 3. Aktualne i perspektywiczne cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz źródła ich finansowania; 4. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na ochronę gruntów przed erozją; 5. Pomoc finansowa dla polskiego rolnictwa jako element wdrażania wspólnej polityki rolnej; 6. Skuteczność wsparcia rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania regionu kłodzkiego- analiza niektórych aspektów; 7. Funkcje i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencji płatniczej; 8. Wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego; 9. Fundusze strukturalne UE i ich wykorzystanie w województwie warmińsko-mazurskim; 10. Regionalne plany kształtowania struktury agrarnej w Polsce i w Niemczech - studium porównawcze; 11. Funkcjonowanie systemu planowania urządzeniowo-rolnego w województwie dlonośląskim; 12. Rejestracja obszarów o charakterze naturalnym na potrzeby scaleń; 13. Analiza efektów scalenia gruntów gospodarstwa rolnego wynikająca ze zmniejszenia powierzchni pól gruntu ornego o jednostronnym dostępie do drogi na rzecz dwustronnego; 14. Scalenia gruntów elementem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu zamojskiego; 15.Przeszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich na przykładzie wsi Mielnik; 16. Scalenia gruntów w uwarunkowaniach dopłat unijnych na przykładzie województwa lubelskiego; 17. Zabezpieczenie informacyjne w pracach przekształcających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich; 18. Kataster wielozadaniowy jako system informacyjny o nieruchomościach; 19. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli jako korporacyjny system informacji przestrzennej; 20. Wybrane problemy związane z finansowaniem katastru nieruchomości; 21. Szacowanie wpływu autostrady na przydatnośc produkcyjna gruntów rolnych; 22. Problematyka podziałów nieruchomości w aspekcie ładu przestrzennego; 23. Problemy kształtowania struktury przestrzennej nieruchomości znajdujących się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych; 24. Decyzje planistyczne w gospodarce przestrzennej; 25. Prawne, finansowe i organizacyjne uwarunkowania zalesienia gruntów rolnych jako element planu rozwoju obszarów wiejskich; 26. Plany zalesienia jako źródło informacji w procesie zmiany sposobu zagospodarowania terenu; 27. Zadrzewienia śródpolne jako jeden z elementów realizacji programów rolno-środowiskowych; 28. Zasady projektowania dróg rolniczych na obszarach wyżynnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17907 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17906/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again