Form of Work
Książki
(33)
Publikacje naukowe
(5)
Status
only on-site
(29)
available
(21)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Jałowiecki Bohdan
(2)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Ayres Ed
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Bennett James T. (1942- )
(1)
Brown Lester R. (1934- )
(1)
Czubocha Krzysztof
(1)
Falkowski Witold
(1)
Garbicz Marek
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Górecka Dorota
(1)
Jankowska Hanna
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Johann Maria
(1)
Kane Hal
(1)
Kania Iwona
(1)
Kliszcz Joanna
(1)
Korenik Stanisław
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Krzyżanowski Tomasz
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Kulisa Beata
(1)
Kuroń Jacek (1934-2004)
(1)
Landes David S
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Lewiński Jan (nauki ekonomiczne)
(1)
Makaruk Katarzyna
(1)
McCann Gerard
(1)
McCloskey Deirdre N. (1942- )
(1)
McCloskey Stephen
(1)
Michnowski Lesław
(1)
Morawski Witold
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Poździk Rafał
(1)
Pyra Mariusz
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Roodman David Malin
(1)
Seręga Zygmunt
(1)
Szepieniec-Puchalska Dorota (et al.)
(1)
Sztaudynger Jan Jacek
(1)
Sztaudynger Marcin
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Urban Bronisław
(1)
Witoń Agnieszka
(1)
Zieliński Marcin (tłumacz)
(1)
Łuczyszyn Andrzej
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(30)
Subject
Rozwój społeczny
(15)
Rozwój gospodarczy
(11)
Polska
(5)
Wzrost gospodarczy
(5)
Nierówność społeczna
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Bezrobocie
(2)
Dziecko
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Postęp
(2)
Stopa życiowa
(2)
Ubóstwo
(2)
Zachowanie
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Atmosfera
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bioindykatory
(1)
Bogactwo
(1)
Burżuazja
(1)
Ceny
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Elektryczność
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Globalizm
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kreatywność
(1)
Kultura
(1)
Miasta
(1)
Nauka
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II (Biała Podlaska)
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Chełm)
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podział dochodu
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Problemy społeczne
(1)
Prognozy gospodarcze
(1)
Prognozy społeczne
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Psychologia biegu życia
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorealizacja
(1)
Samotność
(1)
Seksualność
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Społeczność
(1)
Spożycie
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Starość
(1)
Stereotyp
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1989-
(1)
2007-2013
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Biała Podlaska (woj. lubelskie)
(1)
Chełm (woj. lubelskie)
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Zamość (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Monografia
(4)
Młodzież
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
33 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1 : Bezpieczeństwo w warunkach gospodarki rynkowej; 1.1. Postrzeganie bezpieczeństwa i jego istota; 1.2. Środowisko bezpieczeństwa a bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne; 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne; 1.4. Sektor publiczny i administracja publiczna w zapewnianiu bezpieczeństwa; Rozdział 2 : Ekonomiczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa; 2.1. Gospodarka i jej miejsce w systemie bezpieczeństwa; 2.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne - problemy wprowadzające; 2.2.1. Globalizacja jako proces nadawania nowej skali bezpieczeństwu ekonomicznemu; 2.2.2. Regionalizm i lokalizm jako bieguny globalizacji; 2.3. Korporacjonizm 2.4. Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzena społeczno-ekonomicznej; 2.5. Metropolizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej jako przejaw globalizacji i korporacjonizmu; 2.6. Bezpieczeństwo informacyjne a gospodarka kreatywna; Rozdział 3 : Kryminologia i socjologia miast 3.1. Miasta jako miejsca kumulacji rozwoju społeczno-gospodarczego i przestępczości; 3.2. Ubóstwo i wykluczenie społeczne jako przyczyny dezorganizacji społecznej; 3.3. Rozwarstwienie dochodów w regionach i w miastach; 3.4. Bezpieczeństwo społeczne a cele polityki społecznej; 3.5. Edukacja społeczna a przestępczość w miastach; 3.6. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako inwestycja ekonomiczna w miastach; Rozdział 4 Bezpieczeństwo a rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów - analiza komparatywna ; 4.1. Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów; 4.2. Bezpieczeństwo w regionach. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56580/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084; z. nr 17)
ISBN: : 978-83-7338-567-2
1. Franciszek Piontek, Barbara Piontek, Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego; 2. Michał Gabriel Woźniak, Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne; 3. Andrzei Zybertowicz, Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji (część II: Ilustracje i rekomendacje); 4. Viktor Chuzhykov, Oleksandr Fedirko, Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century; 5. Teresa Bal-Woźniak, Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji gospodarki z perspektywy logiki sieci; 6. Wojciech Pawnik, Polacy w ś-wiecie technopolu - między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora; 7. Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda, Rozważania o przypowieściach monetarnych w "Ewangelii Św. Mateusza-Lewiego"; 8. Andrzej T.Szablewski, Implementacja CCS w elektroenergetyce: katalog problemów; 9. Tomasz Jasiński, Sztuczna inteligencja w MSP; 10. Władysława Jastrzębska, Agnieszka Jastrzębska, Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych; 11. Irina I. Kolesnikova, The Information Support of the Innovation Activity; 12. Marcin Salamaga, Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym; 13. Małgorzata Lechwar, Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu; 14. Krystyna Leszczewska, Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych; 15. Adriana Kaszuba-Perz, Paweł Perz, Innowacyjne rozwiązania controllingowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysów gospodarczych; 16. Natalia Iwaszczuk, Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw za pomocą strategii opcyjnych; 17. Krystyna Leśniak-Moczuk, Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta; 18. Elżbieta Inglot-Brzęk, Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej; 19. Tadeusz Pliszka, Efekt szklarniowy grozi katastrofą; 20. Bogumiła Grzebyk, Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; 21. Barbara Fura, Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego; 22. Paweł Frączek, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY; 23. Tibor Paulik, Konvergence ćeske ekonomiky v roce 2008; 24. Pavlina Pellesova, Determinanty vyvoje ekonomiky Ćeske republiky v roce 2008; 25. Daniel Kucharek, Wpływ prywatyzacji na rozwój giełd papierów wartościowych w Europie Centralnej; 26. Elżbieta Szul, Społeczne aspekty prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego; 27. Jarosław Poteraj, System emerytalny w Rosji; 28. Anna Barwińska-Małajowicz, Wpływ modelu "flexicurity'' na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec; 29. Lilianna Jodkowska, Reformy systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech; 30. Joanna Matusiak, Agnieszka Szewczyk, Jak badać rynek pracy efektywniej - nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji; 31. Marta Kawa, Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; 32. Małgorzata Adamska-Chudzińska, Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji; 33. Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zofia Wyszkowska, Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych; 34. Mirosław Gorczyca, Regionalne dysparytety sytuacji materialnej gospodarstw domowych; 35. Tomasz Zalega, Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych; 36. Agnieszka Wałęga, Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych; 37. Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar, Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim; 38. Grażyna Gajdek, Fundusz SAPARD i jego wykorzystanie w sektorze rolniczym na Podkarpaciu; 39. Marek Smoleń, Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1569/2, P-1569/1 (2 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 151)
I. Problematyka rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 1. Charakterystyka procesu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów ; 2. Stadia rozwoju społeczno-gospodarczego osiągane w rezultacie postępu w rozwoju wiedzy; 3. Mechanizmy tworzenia się i pogłębiania zróżnicowań przestrzennych w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania się regionów słabo rozwiniętych; II. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 1. Klasyfikacja uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 2. Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 3. Wpływ procesów globalizacji na rozwój regionów; 4. Rola polityki w niwelowaniu przestrzennych dysproporcji i wspieraniu rozwoju regionów słabo rozwiniętych; III. Retrospektywna diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej; 1. Regiony Polski Wschodniej w podziale terytorialnym kraju; 2. Historyczne uwarunkowania rozwoju regionów Polski Wschodniej; 3. Dynamiczna ocena rozwoju Polski Wschodniej w latach w latach 1999-2010 na tle innych regionów kraju; 4. Syntetyczna ocena poziomu rozwoju regionów Polski Wschodniej na tle Polski i Unii Europejskiej; 5. Rozwój centrów wzrostu społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej; IV. Strategiczna ocena szans rozwoju regionów Polski Wschodniej; 1. Szanse rozwoju wynikające z endogenicznego potencjału regionów Polski Wschodniej; 2. Szanse i wyzwania dla rozwoju regionów Polski Wschodniej wynikające z uwarunkowań zewnętrznych; V. Rola realizowanej w Polsce polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju regionów Polski Wschodniej; 1. Ewolucja polityki regionalnej w Polsce; 2. Wpływ europejskiej polityki spójności na polską politykę regionalną; 3. Udział regionów Polski Wschodniej w wykorzystaniu funduszy polityki spójności Unii Europejskiej; 4. Główne założenia polityki spójności na lata 2014-2020; 5. Rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków realizacji polityki regionalnej; VI. Model rozwoju regionu; 1. Model rozwoju regionu w ujęciu schematycznym; 2. Rozwój regionu w wymiarze czasu i przestrzeni; VII. Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej; 1. Rozwój kapitału ludzkiego; 2. Kierunki rozwoju związane ze wzmacnianiem wykształconego potencjału endogenicznego regionów Polski Wschodniej; 3. Kierunki rozwoju związane z sektorami potencjalnej szansy; 4. Uniwersalne kierunki rozwoju; 5. Rekomendacje dla realizacji polityki stymulowania rozwoju regionów. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43844, 43843, 43842, 43841, 43840, 43839, 43838, 43837, 43836 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 43835 czyt.
Book
In basket
ISBN: : 83-923980-7-6
Rozdział 1: Diagnoza, kryzys globalny przed którym stoimy; Rozdział 2: Trwały rozwój celem strategicznym ONZ i UE; Rozdział 3: Model system życia jako cybernetyczny wkład do walki z zagrożeniami; Rozdział 4: Ekohumanistyczne społeczeństwo informacyjne przyszłością świata; Rozdział 5: Zarys strategii trwałego rozwoju; Rozdział 6: Podstawowe wnioski. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29794 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29793/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rzeczpospolita dla moich wnuków / Jacek Kuroń. - Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2004. - 135, [1] s. : faks., fot. ; 20 cm.
(Szklane Domy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38523 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42379 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Funkcje produkcji i wydajności pracy; 2. Ekonomiczne szacowanie efektów prywatyzacji oraz inflacji; 3. Wydajność pracy jako logistyczna funkcja stopy inwestycji; 4. Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy; 5. Ekonomiczne modele przestępczości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20595, 20594 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20593/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-50 ; z. nr 18)
1. Michał Gabriel Woźniak, "Aby postęp nauki i techniki służył życiu "; 2. Janusz Czerny, Kontrasty aksjologiczne współczesnej cywilizacji; 3. Franciszek Grabowski, Dorota Dejniak, Ekonomia w kontekście systemów złożonych; 4. Jerzy Żyżyński, Rola państwa w stymulowaniu nauki jako czynnika rozwoju; 5. Jerzy Kociszewski, Paradygmaty rozwoju współczesnej gospodarki światowej na przykładzie krajów biednych; 6. Krystyna Leśniak-Moczuk, Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna; 7. Michał Gabriel Woźniak, Polityka stabilizacyjna dła spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010; 8. Ewa Polak, Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty; 9. Tomasz Grzegorz Grosse, Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce - rola standardów zarządzania w procesach europeizacji; 10. Małgorzata Dziembała, Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020; 11. Sergiusz Prokurat, Wpływ Europejskiego Modelu Społecznego na wyrównywanie nierówności społecznych w Europie; 12. Anita Modrzejewska, Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej. Modernizacja a europeizacja; 13. Małgorzata Stec, Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla spójności społeczno - gospodarczej polskich regionów; 14. Marek Kośny, Wzrost PKB a poziom ubóstwa w Polsce; 15. Dariusz Firszt, Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki; 16. Łukasz Jabłoński, Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki. Doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji; 17. Małgorzata Wosiek, Kapitał inteletualny jako wyznacznik procesów modernizacji; 18. Teresa Bal-Woźniak, Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych; 19. Maria Piotrowska, Model administracji publicznej a jakość obsługi obywateli w urzędach gminnych; 20. Jacek Buko, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej; 21. Jacek Połczyński, Redystrybucyjne skutki opodatkowania dochodów przedsiębiorców podatkiem liniowym w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych; 22. Wanda Kudełka, Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka; 23. Błażej Łyszczarz, Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji zdrowotnej w Polsce; 24. Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju; 25. Elżbieta Szul, Anioły biznesu - ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości; 26. Anna Wójtowicz-Dawid, Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne; 27. Paweł Młodkowski, Efekt wypierania w gospodarce otwartej; 28. Dariusz Koreleski, Regional Differentiation and Sustainable Development; 29. Zbigniew Łucki, Wyzwania energetyczne Polski w świetle spójności społeczno-ekonomicznej; 30. Paweł Frączek, Pakiet energetyczno-klimatyczny a budowa elektrowni atomowych w Polsce; 31. Agnieszka Głodowska, Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuacją demograficzną w krajach Unii Europejskiej; 32. Stanisław Maciej Szukalski, Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa; 33. Mirosław Zajdel, Trójsektorowa struktura gospodarcza w Polsce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty); 34. Ryszarda Bolonek, Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki; 35. Magdalena Cyrek, Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy; 36. Tomasz Zalega, Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych; 37. Paweł Ulman, Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych; 38. Marcin Salamaga, Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego; 39. Ewa Baran, Alina Szewc-Rogalska, Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia; 40. Zofia Wyszkowska, Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1564/1 (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Lokalne społeczeństwo obywatelskie; 2. Tożsamośc Europejska i lokalne rewindykacje; 3. Globalność a lokalność; 4. Czy społeczności terytorialne przeniosą się do sieci? Kilka pytań i hipotez badawczych; 5. O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych na podstawie programu Polska Lokalna; 6. Wiązki transakcyjne w lokalnej przestrzeni społecznej; 7. Wielokulturowe społeczeństwa regionalne; 8. Zawiedzione nadzieje? Uwarunkowania rozwoju lokalnego w opinii wielkopolksich elit samorządowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26910, 26909 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26908/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska - UE : porównanie poziomu życia ludności / Maria Johann. - Warszawa : Difin, 2005. - 143 s. : rys., wykr. ; 23 cm.
Rozdział 1: Podstawowe kategorie opisu rozwoju społecznego; Rozdział 2: Metody pomiaru rozwoju społecznego; Rozdział 3: Porównanie wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego w Polsce i w krajach UE; Rozdział 4: Porównanie poziomu życia ludności Polski i krajów UE - dobra materialne; Rozdział 5: Porównanie poziomu życia ludności Polski i krajów UE - usługi i jakościowe aspekty życia; Rozdział 6: Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów UE w zakresie poziomu życia ludności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26246, 26245, 26244, 20383, 20382 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20381/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Etyka a rozwój gospodarczy / Aut. James T. Bennett. - Warszawa : Arwil, 2006. - 181 s. : il. ; 21 cm.
1.Budować na skale; 2. Gospodarcze, społeczne i polityczne funkcje VII i X przykazania Dekalogu; 3. Etyczne podstawy prawa własności i jego nienaruszalności; 4. Etyka rynku pracy; 5. Etyka w okresie transformacji ustrojowej; 6. Koszty funkcjonowania państwa; 7. Podatki niesprawiedliwe i sprawiedliwe; 8. Polska a instytucje przedstawicielskie zachodniej cywilizacji; 9. Demokracja polityczna, religia i gospodarka; 10. Ochrona wolności w ustawodawstwie gospodarczym Polski; 11. Niekompletny postkomunistyczny kapitalizm - perspektywa etyczna; 12. Ekonomia i gospodarka a etyka - koszty nieporozumień i ignorancji; 13. Etyka, korupcja i wolnośc gospodarcza; 14. Podsumowanie; 15. Uwagi końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25952 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25950/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35237 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35236/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 121)
1. Wpływ instytucji państwa na wzrost gospodarczy-przykład krajów transformujących się; 2. Recesja transformacyjna w krajach postsocjalistycznych; 3. Znaczenie infrastruktury dla procesu wzrostu gospodarczego w Polsce; 4. Przesłanki i żródła wzrostu kapitału społecznego w kontekście strategii bolońskiej; 5. Instytucje rynku pracy uwarunkowaniem wzrostu gospodarczego; 6. Przebieg koniunktury gospodarczej a zmiany na polskim rynku pracy (w latach 2000-2007); 7. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich rola w procesie wzrostu gospodarczego w Polsce; 8. Nierówności płci na rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych; 9. Praca i płaca menedżerów jako stymulanty wzrostu kapitału społecznego; 10. Stan i determinanty rozwoju sektora bankowego w Polsce; 11. Zatrudnienie w sektorze bankowym w warunkach nierównomiernego wzrostu gospodarczego w Polsce; 12. Zmiany poziomu aktywności gospodarczej w modelach niedoskonałości rynku kredytowego; 13. Wpływ liberalizacji przepływów kapitałowych na wzrost gospodarczy; 14. Rola postępu technologicznego w egzo- i endogenicznych modelach wzrostu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Nierówności, jakie stwarza natura; 2. Jak sobie radzono z uwarunkowaniami geograficznymi: Europa i Chiny; 3. Wyjątkowość Europy: odmienna droga; 4. Wynalezienie wynalazku; 5. Wielkie otwarcie; 6. Jej, na wschód!; 7. Jak powstawało imperium; 8. Gorzkosłodkie wyspy; 9. Imperium na wschodzie; 10. Z umiłowania zysku; 11. Golkonda; 12. Zwycięzcy i przegrani: bilans imperium; 13. Na czym polegała rewolucja przemysłowa; 14: Dlaczego Europa? Czemu właśnie wtedy?; 15. Brytania i inni; 16. Dogonić Albion; 17. Gdy chcesz robić pieniądze, musisz je najpierw mieć; 18: Wiedza jako bogactwo; 19. Pogranicza; 20. Droga Ameryki Południowej; 21. Państwo Środka: zastój i regres; 22. Japonia: ostatni będą pierwszymi; 23. Epoka Meiji; 24. Na manowcach historii?; 25. Imperium i co dalej; 26. Utrata przywódczej pozycji; 27. Zwycięzcy i ů; 28. Przegrani; 29. Jak tu doszliśmy? Dokąd zmierzamy?.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 28059 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28058/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35381 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35380/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9660/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-994/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-994/1/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again