Form of Work
Książki
(46)
Publikacje naukowe
(3)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Status
only on-site
(46)
available
(24)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(17)
Author
Korenik Stanisław
(2)
Plawgo Bogusław
(2)
Szopa Bogumiła
(2)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(2)
Axelby Richard
(1)
Ayres Ed
(1)
Balcerzak Adam P
(1)
Bennett James T. (1942- )
(1)
Brown Lester R. (1934- )
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Crewe Emma $d (1962- )
(1)
Czubocha Krzysztof
(1)
Dach Zofia (1940- )
(1)
Falkowski Witold
(1)
Fic Maria
(1)
Filipiak-Dylewska Beata
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Gaczek Wanda
(1)
Garbicz Marek
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grzeszczyk Tadeusz A
(1)
Grzeszczyk Tadeusz Adam
(1)
Górecka Dorota
(1)
Jankowska Hanna
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jarosz Antoni
(1)
Kane Hal
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Kołodziejczyk Danuta
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Kusińska Alicja (1934- )
(1)
Landes David S
(1)
Legutko-Kobus Paulina
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Lewiński Jan (nauki ekonomiczne)
(1)
Makowski Dymitr
(1)
Marciniak Stefan
(1)
McCloskey Deirdre N. (1942- )
(1)
Michna Waldemar
(1)
Morawski Witold
(1)
Navasiad Aliaksandra
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Pacho Wojciech
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Panek Emil (1948- )
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
(1)
Poździk Rafał
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Rifkin Jeremy
(1)
Roodman David Malin
(1)
Smętkowski Maciej
(1)
Surowiec Stanisław
(1)
Szlachta Jacek (1950- )
(1)
Sztaudynger Jan Jacek
(1)
Sztaudynger Marcin
(1)
Szymanik Ewa
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Wilk Kazimiera
(1)
Witoń Agnieszka
(1)
Woźniak Michał Gabriel
(1)
Zaleski Janusz (1955- )
(1)
Zieliński Marcin (tłumacz)
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(46)
Subject
Rozwój gospodarczy
(32)
Polska
(8)
Wzrost gospodarczy
(7)
Rozwój społeczny
(5)
Pomoc gospodarcza europejska
(4)
Globalizacja
(3)
Konkurencyjność
(3)
Nierówność społeczna
(3)
Regionalizacja ekonomiczna
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rozwój społeczności lokalnej
(3)
Rozwój terenów wiejskich
(3)
Bezrobocie
(2)
Fundusze strukturalne
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Gospodarka regionalna
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Planowanie gospodarcze
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polska Wschodnia
(2)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Rolnictwo
(2)
Samorząd lokalny
(2)
Zagospodarowanie terenu
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Antropologia polityczna
(1)
Atmosfera
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bioindykatory
(1)
Bogactwo
(1)
Burżuazja
(1)
Ceny
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektryczność
(1)
Europa
(1)
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Geografia regionalna
(1)
Globalizm
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Inwestycje zagraniczne bezpośrednie
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Konkurencyjność uczelni
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Kryzys finansowy (2007)
(1)
Kultura
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Organizacje pozarządowe
(1)
Partnerstwo publiczno
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podkarpacie
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Podział dochodu
(1)
Polityka mieszkaniowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postęp
(1)
Postęp naukowy i techniczny
(1)
Problemy społeczne
(1)
Produkty mleczne
(1)
Produktywność
(1)
Prognozy gospodarcze
(1)
Prognozy społeczne
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przestępczość ubezpieczeniowa
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczno-gospodarczy regionu
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
SAPARD
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Spożycie
(1)
Sprawiedliwość społeczna
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2007-2013
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Afryka Subsaharyjska
(1)
Islandia
(1)
Kraje OECD
(1)
Polska Wschodnia
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Księga pamiątkowa
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Historia
(1)
47 results Filter
No cover
Book
In basket
Ekonomia / [kom. red.: Zofia Dach et al.]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 148 s. : mapy, tab., wykr.; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 897)
1. Rafał Morawczyński, Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy. Wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009; 2. Adam Twardosz, Determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów bałkańskich; 3. Grzegorz Wałęga, Procesy konwergencji na europejskim rynku kredytów dla gospodarstw domowych; 4. Malwina Petkowicz, Wpływ obfitości surowców energetycznych na politykę gospodarczą Rosji; 5. Bogusław Luchter, Przemiany użytkowania ziemi w latach 1983-2011 w następstwie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Krakowie; 6. Adrian Solek, Otwarta metoda koordynacji jako alternatywa dla harmonizacji polityki w Unii Europejskiej - po dekadzie od wdrożenia; 7. Łukasz Jabłoński, Mierniki dobrobytu. Polska na tle wybranych krajów świata; 8. Danuta Kabat-Rudnicka, Patent i jego znaczenie dla gospodarki; 9. Aleksandra Lityńska, Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przemiany w konsumpcji w procesach rozwoju gospodarczego; Rozdział 2: Globalizacja konsumpcji jako czynnik rozwoju gospodarczego; Rozdział 3: Zróżnicowanie konsumpcji i zachowania konsumentów na rynku jako czynnik kreujący rozwój społeczno-gospodarczy. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-52/3, P-52/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-52/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084; z. nr 17)
ISBN: : 978-83-7338-567-2
1. Franciszek Piontek, Barbara Piontek, Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego; 2. Michał Gabriel Woźniak, Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne; 3. Andrzei Zybertowicz, Polityczna pogoń za rentą jako zagrożenie dla spójności społecznej i modernizacji (część II: Ilustracje i rekomendacje); 4. Viktor Chuzhykov, Oleksandr Fedirko, Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century; 5. Teresa Bal-Woźniak, Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji gospodarki z perspektywy logiki sieci; 6. Wojciech Pawnik, Polacy w ś-wiecie technopolu - między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora; 7. Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Duda, Rozważania o przypowieściach monetarnych w "Ewangelii Św. Mateusza-Lewiego"; 8. Andrzej T.Szablewski, Implementacja CCS w elektroenergetyce: katalog problemów; 9. Tomasz Jasiński, Sztuczna inteligencja w MSP; 10. Władysława Jastrzębska, Agnieszka Jastrzębska, Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych; 11. Irina I. Kolesnikova, The Information Support of the Innovation Activity; 12. Marcin Salamaga, Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym; 13. Małgorzata Lechwar, Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu; 14. Krystyna Leszczewska, Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych; 15. Adriana Kaszuba-Perz, Paweł Perz, Innowacyjne rozwiązania controllingowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysów gospodarczych; 16. Natalia Iwaszczuk, Innowacyjne sposoby zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw za pomocą strategii opcyjnych; 17. Krystyna Leśniak-Moczuk, Wpływ wybranych aspektów modernizacji na konwergencję wsi i miasta; 18. Elżbieta Inglot-Brzęk, Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej; 19. Tadeusz Pliszka, Efekt szklarniowy grozi katastrofą; 20. Bogumiła Grzebyk, Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; 21. Barbara Fura, Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska a realizacja założeń rozwoju zrównoważonego; 22. Paweł Frączek, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY; 23. Tibor Paulik, Konvergence ćeske ekonomiky v roce 2008; 24. Pavlina Pellesova, Determinanty vyvoje ekonomiky Ćeske republiky v roce 2008; 25. Daniel Kucharek, Wpływ prywatyzacji na rozwój giełd papierów wartościowych w Europie Centralnej; 26. Elżbieta Szul, Społeczne aspekty prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego; 27. Jarosław Poteraj, System emerytalny w Rosji; 28. Anna Barwińska-Małajowicz, Wpływ modelu "flexicurity'' na modernizację europejskich rynków pracy na przykładzie Polski i Niemiec; 29. Lilianna Jodkowska, Reformy systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech; 30. Joanna Matusiak, Agnieszka Szewczyk, Jak badać rynek pracy efektywniej - nowa metoda analiz rynku pracy oparta na e-informacji; 31. Marta Kawa, Tendencje zmian zatrudnienia w sektorze usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej; 32. Małgorzata Adamska-Chudzińska, Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji; 33. Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zofia Wyszkowska, Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych; 34. Mirosław Gorczyca, Regionalne dysparytety sytuacji materialnej gospodarstw domowych; 35. Tomasz Zalega, Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych; 36. Agnieszka Wałęga, Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych; 37. Beata Kasprzyk, Jolanta Wojnar, Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim; 38. Grażyna Gajdek, Fundusz SAPARD i jego wykorzystanie w sektorze rolniczym na Podkarpaciu; 39. Marek Smoleń, Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1569/2, P-1569/1 (2 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 151)
I. Problematyka rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 1. Charakterystyka procesu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów ; 2. Stadia rozwoju społeczno-gospodarczego osiągane w rezultacie postępu w rozwoju wiedzy; 3. Mechanizmy tworzenia się i pogłębiania zróżnicowań przestrzennych w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania się regionów słabo rozwiniętych; II. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 1. Klasyfikacja uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 2. Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 3. Wpływ procesów globalizacji na rozwój regionów; 4. Rola polityki w niwelowaniu przestrzennych dysproporcji i wspieraniu rozwoju regionów słabo rozwiniętych; III. Retrospektywna diagnoza rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej; 1. Regiony Polski Wschodniej w podziale terytorialnym kraju; 2. Historyczne uwarunkowania rozwoju regionów Polski Wschodniej; 3. Dynamiczna ocena rozwoju Polski Wschodniej w latach w latach 1999-2010 na tle innych regionów kraju; 4. Syntetyczna ocena poziomu rozwoju regionów Polski Wschodniej na tle Polski i Unii Europejskiej; 5. Rozwój centrów wzrostu społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej; IV. Strategiczna ocena szans rozwoju regionów Polski Wschodniej; 1. Szanse rozwoju wynikające z endogenicznego potencjału regionów Polski Wschodniej; 2. Szanse i wyzwania dla rozwoju regionów Polski Wschodniej wynikające z uwarunkowań zewnętrznych; V. Rola realizowanej w Polsce polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju regionów Polski Wschodniej; 1. Ewolucja polityki regionalnej w Polsce; 2. Wpływ europejskiej polityki spójności na polską politykę regionalną; 3. Udział regionów Polski Wschodniej w wykorzystaniu funduszy polityki spójności Unii Europejskiej; 4. Główne założenia polityki spójności na lata 2014-2020; 5. Rekomendacje dotyczące pożądanych kierunków realizacji polityki regionalnej; VI. Model rozwoju regionu; 1. Model rozwoju regionu w ujęciu schematycznym; 2. Rozwój regionu w wymiarze czasu i przestrzeni; VII. Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski Wschodniej; 1. Rozwój kapitału ludzkiego; 2. Kierunki rozwoju związane ze wzmacnianiem wykształconego potencjału endogenicznego regionów Polski Wschodniej; 3. Kierunki rozwoju związane z sektorami potencjalnej szansy; 4. Uniwersalne kierunki rozwoju; 5. Rekomendacje dla realizacji polityki stymulowania rozwoju regionów. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-50 ; z. nr 18)
1. Michał Gabriel Woźniak, "Aby postęp nauki i techniki służył życiu "; 2. Janusz Czerny, Kontrasty aksjologiczne współczesnej cywilizacji; 3. Franciszek Grabowski, Dorota Dejniak, Ekonomia w kontekście systemów złożonych; 4. Jerzy Żyżyński, Rola państwa w stymulowaniu nauki jako czynnika rozwoju; 5. Jerzy Kociszewski, Paradygmaty rozwoju współczesnej gospodarki światowej na przykładzie krajów biednych; 6. Krystyna Leśniak-Moczuk, Modernizacja versus spójność społeczno-ekonomiczna; 7. Michał Gabriel Woźniak, Polityka stabilizacyjna dła spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010; 8. Ewa Polak, Problem ubóstwa a polityka kształtowania dochodów w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - wybrane aspekty; 9. Tomasz Grzegorz Grosse, Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce - rola standardów zarządzania w procesach europeizacji; 10. Małgorzata Dziembała, Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020; 11. Sergiusz Prokurat, Wpływ Europejskiego Modelu Społecznego na wyrównywanie nierówności społecznych w Europie; 12. Anita Modrzejewska, Czynniki warunkujące modernizację Polski w kontekście integracji europejskiej. Modernizacja a europeizacja; 13. Małgorzata Stec, Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla spójności społeczno - gospodarczej polskich regionów; 14. Marek Kośny, Wzrost PKB a poziom ubóstwa w Polsce; 15. Dariusz Firszt, Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki; 16. Łukasz Jabłoński, Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki. Doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji; 17. Małgorzata Wosiek, Kapitał inteletualny jako wyznacznik procesów modernizacji; 18. Teresa Bal-Woźniak, Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych; 19. Maria Piotrowska, Model administracji publicznej a jakość obsługi obywateli w urzędach gminnych; 20. Jacek Buko, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej; 21. Jacek Połczyński, Redystrybucyjne skutki opodatkowania dochodów przedsiębiorców podatkiem liniowym w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych; 22. Wanda Kudełka, Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka; 23. Błażej Łyszczarz, Taksonomiczna analiza zróżnicowania sytuacji zdrowotnej w Polsce; 24. Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju; 25. Elżbieta Szul, Anioły biznesu - ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości; 26. Anna Wójtowicz-Dawid, Organizacje pozarządowe i ich rola w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej - wybrane aspekty prawne; 27. Paweł Młodkowski, Efekt wypierania w gospodarce otwartej; 28. Dariusz Koreleski, Regional Differentiation and Sustainable Development; 29. Zbigniew Łucki, Wyzwania energetyczne Polski w świetle spójności społeczno-ekonomicznej; 30. Paweł Frączek, Pakiet energetyczno-klimatyczny a budowa elektrowni atomowych w Polsce; 31. Agnieszka Głodowska, Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuacją demograficzną w krajach Unii Europejskiej; 32. Stanisław Maciej Szukalski, Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa; 33. Mirosław Zajdel, Trójsektorowa struktura gospodarcza w Polsce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty); 34. Ryszarda Bolonek, Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki; 35. Magdalena Cyrek, Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy; 36. Tomasz Zalega, Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych; 37. Paweł Ulman, Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych; 38. Marcin Salamaga, Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego; 39. Ewa Baran, Alina Szewc-Rogalska, Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia; 40. Zofia Wyszkowska, Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie. [O]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1564/1 (1 egz.)
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 082/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 805)
1. Stanisław Miklaszewski, Spór o kierunki rozwoju integracji europejskiej a zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej; 2. Edward Molendowski, Poziom rozwoju krajów Europy Środkowo - Wschodniej i jego zmiany w okresie transformacji; 3. Anna Odrobina, terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego; 4. Joanna Garlińska - Bielawska, Krzysztof Jakóbik, Dystans ekonomiczny pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem w warunkach utworzenia Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA); 5. Arkadiusz Mroczek, Nowe zasady wykorzystania pomocy strukturalnej a problem rozwoju polskiej gospodarki; 6. Agnieszka Pach, Pomoc publiczna w Polsce w świetle reguł polityki konkurencji Unii Europejskiej; 7. Jacek Pera, Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych; 8. Piotr Małecki, Globalizacja światowej gospodarki a klasyczne teorie wymiany międzynarodowej; 9. Lidia Mesjasz, Przyczyny kryzysów finansowych XXI wieku; 10. Piotr Stanek, Teoretyczne aspekty kolektywnego podejmowania decyzji w polityce pieniężnej a praktyka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 176)
ISBN: : 978-83-7417-567-8
1. Michał Burzyński, Krzysztof Malaga, Mechanizm kreatywnej destrukcji w neoschumpetorowskich modelach wzrostu; 2. Krzysztof Cichy, Symulacyjny model postępu technicznego z dyfuzją technologii; 3. Andrzej Cieślik, Endogenizacja teorii wzrostu gospodarczego; 4. Agnieszka Domańska, Otwartość gospodarki a poziom i wahania wzrostu gospodarczego - przegląd badań; 5. Maciej K. Dudek, Wpływ skłonności do konsumpcji na PKB w długim i krótkim okresie; 6. Paweł Dykas, Armen Edigarian, Tomasz Tokarski, Uogólnienie n-kapitałowego modelu wzrostu gospodarczego Nonnemana-Vanhoudta; 7. Łukasz Goczek, Rola infrastruktury we wzroście gospodarczym; 8. Łukasz Jabłoński, Michał G. Woźniak, Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD; 9. Roman Kiedrowski, Stabilność zbioru stanów równowagi klasycznej w wielosektorowym modelu wzrostu z heterogenicznymi właścicielami kapitału; 10. Paweł Kliber, Kluby konwergencji w rozwoju gospodarczym regionów Polski; 11. Mirosław Krajka, Naśladownictwo podatkowe elementem strategii gospodarki opartej na wiedzy - wpływ procesu na redukcję strat i innowacyjność sektora publicznego; 12. Adam Krawiec, Dynamika modelu wzrostu gospodarczego Solowa z opóźnieniem inwestycyjnym; 13. Paweł Kumor, Wpływ nierówności płac na wzrost gospodarczy; 14. Ewa Lechman, Pozycja gospodarki Polski wobec krajów Europy. Analiza statystyczna; 15. Maciej Malaczewski, Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy; 16. Katarzyna Mańkowska, Polska na drodze do innowacyjnego rozwoju w warunkach globalizacji i członkostwa w Unii Europejskiej; 17. Dorota Mierzyńska, Zróżnicowanie poziomu dobrobytu społeczno-ekonomicznego w Polsce - model miękki; 18. Dorota Perło, Ewa Roszkowska, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju; 19. Piotr Pietraszewski, Stabilność stanu stacjonarnego w modelu Ramseya-Cassa-Koopmansa z kapitałem rzeczowym i ludzkim; 20. Iwona Skrodzka, Modelowanie miękkie zależności między kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym; 21. Karolina Sobczak, Kryterium walutowe konwergencji nominalnej w modelach DSGE z heterogenicznymi firmami; 22. Nina Stępnicka, E-commerce a wzrost gospodarczy - szansy i bariery rozwoju w okresie kryzysu gospodarczego. Studium przypadku na przykładzie największego i najpopularniejszego w Polsce serwisu aukcyjnego Allegro.pl [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 863)
1. Danuta Golik, Znaczenie ochrony środowiska naturalnego w polityce spójności Unii Europejskiej (na przykładzie energii odnawialnej); 2. Zygmunt Nowak, Grażyna Holik, Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce; 3. Grażyna Holik, Zygmunt Nowak, Grażyna Holik, Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce; 4. Dariusz Żmija, Dylematy dotyczące aktywnej roli państwa w obszarze rolnictwa; 5. Kazimierz Zieliński, Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian; 6. Kinga Szmigiel, Ocena polityki regionalnej realizowanej w Polsce w latach 2000-2006; 7. Joanna Kudełko, Piotr Klimczak, Finansowanie strategii rozwoju województwa podkarpackiego; 8. Tadeusz Matuszkiewicz, Andrzej Prusek, Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego; 9. Justyna Kątnik, Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 818)
1. Andrzej Prusek, Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej; 2. Kazimierz Zieliński, konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej; 3. Joanna Kudełko, Kierunki zmian w polityce spójności Unii Europejskiej; 4. Lucyna Mączka, Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce; 5. Danuta Golik, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 w świetle strategii Unii Europejskiej; 6. Andrzej Prusek, Wacław Nelec, Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego; 7. Joanna Kudełko, Tadeusz Matuszkiewicz, Analiza i ocena przekształceń strukturalnych województwa podkarpackiego w zakresie struktury pracujących i wartości dodanej brutto na tle pozostałych regionów kraju; 8. Kazimierz Zieliński, Roman Chorób, Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46255/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Elementarne zagadnienia wzrostu gospodarczego; Rozdział 2: Uwarunkowania wzrostu gospodarczego; Rozdział 3: Czynniki wzrostu gospodarczego; Rozdział 4: Modele wzrostu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17157/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 121)
1. Wpływ instytucji państwa na wzrost gospodarczy-przykład krajów transformujących się; 2. Recesja transformacyjna w krajach postsocjalistycznych; 3. Znaczenie infrastruktury dla procesu wzrostu gospodarczego w Polsce; 4. Przesłanki i żródła wzrostu kapitału społecznego w kontekście strategii bolońskiej; 5. Instytucje rynku pracy uwarunkowaniem wzrostu gospodarczego; 6. Przebieg koniunktury gospodarczej a zmiany na polskim rynku pracy (w latach 2000-2007); 7. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich rola w procesie wzrostu gospodarczego w Polsce; 8. Nierówności płci na rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych; 9. Praca i płaca menedżerów jako stymulanty wzrostu kapitału społecznego; 10. Stan i determinanty rozwoju sektora bankowego w Polsce; 11. Zatrudnienie w sektorze bankowym w warunkach nierównomiernego wzrostu gospodarczego w Polsce; 12. Zmiany poziomu aktywności gospodarczej w modelach niedoskonałości rynku kredytowego; 13. Wpływ liberalizacji przepływów kapitałowych na wzrost gospodarczy; 14. Rola postępu technologicznego w egzo- i endogenicznych modelach wzrostu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Region ekonomiczny w gospodarce narodowej. Wykładnia pojęć podstawowych; Rozdział 2: Specyfikacja przemian społeczno-gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku i ich implikacje dla regionu ekonomicznego- nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego - nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego; Rozdział 3: Sieci jako nowa forma organizacji gospodarki regionu ekonomicznego; Rozdział 4: Wzrost i rozwój gospodarczy a przestrzeń współczesnego regionu ekonomicznego; Rozdział 5: Region ekonomiczny w czasach społeczeństwa narażonego na ryzyko systemowe; Rozdział6: Regiony ekonomiczne w Polsce - rozwój i polityka regionalna. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37566 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37565/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Nierówności, jakie stwarza natura; 2. Jak sobie radzono z uwarunkowaniami geograficznymi: Europa i Chiny; 3. Wyjątkowość Europy: odmienna droga; 4. Wynalezienie wynalazku; 5. Wielkie otwarcie; 6. Jej, na wschód!; 7. Jak powstawało imperium; 8. Gorzkosłodkie wyspy; 9. Imperium na wschodzie; 10. Z umiłowania zysku; 11. Golkonda; 12. Zwycięzcy i przegrani: bilans imperium; 13. Na czym polegała rewolucja przemysłowa; 14: Dlaczego Europa? Czemu właśnie wtedy?; 15. Brytania i inni; 16. Dogonić Albion; 17. Gdy chcesz robić pieniądze, musisz je najpierw mieć; 18: Wiedza jako bogactwo; 19. Pogranicza; 20. Droga Ameryki Południowej; 21. Państwo Środka: zastój i regres; 22. Japonia: ostatni będą pierwszymi; 23. Epoka Meiji; 24. Na manowcach historii?; 25. Imperium i co dalej; 26. Utrata przywódczej pozycji; 27. Zwycięzcy i ů; 28. Przegrani; 29. Jak tu doszliśmy? Dokąd zmierzamy?.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 28059 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28058/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44811 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44810/XII/A czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43844, 43843, 43842, 43841, 43840, 43839, 43838, 43837, 43836 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 43835 czyt.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62576 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Gospodarka oparta na wiedzy światowej jako nośnik rozwoju i integracji gospodarczej; Rozdział 1: Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów; Rozdział 2: Paradygmat " nowej gospodarki" jako wyznacznik konkurencyjności gospodarki krajowej; Rozdział 3: Unia Europejska: w poszukiwaniu nowej strategii rozowju; Rozdział 4: Cechy i tendencje rozwojowe teorii handlu międzynarodowego; Rozdział 5: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy; Rozdział 6: Rynki wschodzące - ocena potencjału rozowju gospodarczego; Rozdział 7: Nowa ekonomia instytucjonalna jako nowa perspektywa badawcza w analizowaniu procesów gospodarczych; Cz.2: Determinanty przedsiębiorczości i konkurencyjności w praktyce gospodarczej; Rozdział 8: Znaczenie przedsiębiorstw w Polsce w podnoszeniu wartości kapitału ludzkiego jako źródło przewagi konkurencyjnej; Rozdział 9: Przedsiębiorczość jako czynnik rozowju gospodarczego; Rozdział 10: Przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa w świetle teorii ryzyka. Ryzyko w bankowości; Determinanty przedsiębiorczości i konkurencyjności w praktyce gospodarczej; Rozdział 8: Znaczenie przedsiębiorstw w Polsce w podnoszeniu wartości kapitału ludzkiego jako źródło przewagi konkurencyjnej; Rozdział 9: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego; Rozdział 10: Przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa w świetle teorii ryzyka. Ryzyko w bankowości; Rozdział 11: Makroekonomiczne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 12: Metody zwalczania bezrobocia w Polsce - przykład regionu lubelskiego; Rozdział 13: Dylematy systemów emerytalnych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Etyczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w dobie globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20563, 20562 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20561/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 128)
Cz. 1. Wstęp; Rozdział 1: Prace nad "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" do 2033 roku; Cz. 2. Strategiczne cele rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 3. Diagnoza stanu przestrzennego zagospodarowania Polski : uwarunkowania i kierunki przekształceń; Rozdział1: Struktura przestrzenna ludności i system osadniczy; Rozdział 2: Diagnoza i uwarunkowania gospodarcze; Rozdział 3: Diagnoza stanu zagospodarowania kraju i kierunków jego przekształceń w zakresie infrastruktury technicznej; Rozdział 4: Diagnoza i uwarunkowania stanu przestrzeni przyrodniczej; Rozdział 5: Obszary funkcjonalne ; obszary problemowe; Cz. 4. Realizacja strategicznych celów rozwoju przestrzennego. Działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 5. Przestrzenne zagospodarowanie Polski w perspektywie 2033. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Etyka a rozwój gospodarczy / Aut. James T. Bennett. - Warszawa : Arwil, 2006. - 181 s. : il. ; 21 cm.
1.Budować na skale; 2. Gospodarcze, społeczne i polityczne funkcje VII i X przykazania Dekalogu; 3. Etyczne podstawy prawa własności i jego nienaruszalności; 4. Etyka rynku pracy; 5. Etyka w okresie transformacji ustrojowej; 6. Koszty funkcjonowania państwa; 7. Podatki niesprawiedliwe i sprawiedliwe; 8. Polska a instytucje przedstawicielskie zachodniej cywilizacji; 9. Demokracja polityczna, religia i gospodarka; 10. Ochrona wolności w ustawodawstwie gospodarczym Polski; 11. Niekompletny postkomunistyczny kapitalizm - perspektywa etyczna; 12. Ekonomia i gospodarka a etyka - koszty nieporozumień i ignorancji; 13. Etyka, korupcja i wolnośc gospodarcza; 14. Podsumowanie; 15. Uwagi końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25952 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25950/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again