Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Author
Rembisz Włodzimierz
(1)
Strzelczak Lucjan
(1)
Łuczka-Bakuła Władysława
(1)
Żmija Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Rolnictwo
(2)
Rynek
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Żywność
(1)
Żywność ekologiczna
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wprowadzenie do teorii gospodarki rynkowej; Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Teoria zachowań rynkowych; Rozdział 3: Konsument w gospodarce rynkowej; Rozdział 4: Producent w gospodarce rynkowej; Cz.2: Rynek kapitałowy; Cz.3: Rolnictwo i rynek rolny w procesie transformacji. Badania i analiza rynku; Rozdział 1: Funkcje rolnictwa i rynku rolnego w gospodarce kraju; Rozdział 2: Przesłanki i metody interwencjonizmu na rynku rolnym; Rozdział 3: Badania marketingowe i anliza rynku; Część 4: Zarys koncepcji marketingowej i zarządzania strategicznego; Rozdział 1: Istota marketingu; Rozdział 2: Reguły działania marketingowego; Rozdział 3: Ogólna charakterystyka procesu zarządzania marketingowego; Część 5: Marketing operacyjny; Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Polityka produktu; Rozdział 3: Polityka cen; Rozdział 4: Polityka dystrybucji; Rozdział 5: Polityka promocji; Cz. 6: Wybrane elementy rynkowo- żywnościowe; Rozdział 1: System agrobiznesu; Rozdział 2: Cechy rynku rolno - żywnościowego; Rozdział 3: Infrastruktura rynku rolnego i jego otoczenia; Rozdział 4: Transformacja rynkowa otoczenia rolnictwa; Rozdział 5: Gospodarstwa rolne jako podmiot w gospodarce rynkowej; Cz. 7: Rynki towarowe wybranych produktów żywnościowych; Rozdział 1: Rynek mleka i jego przetworów; Rozdział 2: Rynek mięsa; Rozdział 3: Rynek zbóż; Rozdział 4: Rynek ziemniaków; Rozdział 5: Rynek warzyw i owoców; Cz. 8: Podstawy wspólnotowej polityki rolnej; Rozdział 1: Geneza integracji gospodarczej; Rozdział 2: Rys historyczny zachodnio- europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 3: Z kim jesteśmy stowarzyszeni?; Rozdział 4: Podstawowe zasady polityki rolnej Wspólnoty Europejskiej; Rozdział 5: Interwencjonizm w rolnictwie; Rozdział 6: Polityka strukturalna; Rozdział 7: Finansowanie wspólnotowej polityki rolnej; Rozdział 8: Uwagi końcowe; Cz.9: Negocjacje; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Istota negocjacji i techniki negocjonowania; Cz. 10: Programy informacyjne w marketingu żywnościowym; Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Arkusz kalkulacyjny; Rozdział 3: Baza danych; Rozdział 4: Program LINDO; Cz.11: Wykorzystanie analizy przypadków w nauczaniu zarządzania gospodarką żywnościową; Rozdział 1: Wprowadzenie; Rozdział 2: Czego może nauczyć metoda analizy przypadków; Rozdział 3: Jak opisać przypadek do analizy i jak przygotować notatki do nauczania; Rozdział 4: Sposób przeprowadzania zajęć z analizy przypadku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 763, 762, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754 (10 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 753/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowa formuła wzrostu popytu na produkty żywnościowe; Rozdział 2: Tempo wzrostu jednostkowego popytu na żywność; 3: Równowaga, ceny oraz handel zagraniczny w formule popytu na żywność; Rozdział 4: Producenci przemysłu spożywczego a rozstęp cenowy; Rozdział 5: Mechanizm powstawania rozstepu cenowego; Rozdział 6: Substytucja nakładów w przetwórstwie i model dwuproduktowy a ciągniona elastyczność popytu; Rozdział 7: struktura podaży produktów żywnościowych; Rozdział 8: Tradycyjne modele wzrostu produkcji rolniczej; Rozdział 9: Ekonomiczne modele wzrostu produkcji rolniczej; Rozdział 10: Zmiany zasobów i wzrost produktywności czynnika ziemi; Rozdział 11: Efektywność produkcji i zmiany technik wytwarzania w rolnictwie; Rozdział 12: Ceny, koszty i opłacalność oraz dochody producentów rolnych a równowaga wzrostu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30517, 30516 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30515/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Rozwój zrównoważony a rolnictwo ekologiczne; 2. Stan rolnictwa ekologicznego i polityka wsparcia; 3. Podstawowe wyznaczniki rynku produktów rolnictwa ekologicznego; 4. Cechy i determinanty zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej; 5. Warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku jego produktów w Polsce - studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28865, 28864, 28234 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28233/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again