Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia Czasopism
(3)
Autor
Czudec Adam
(2)
Skarżyńska Aldona
(2)
Czternasty Waldemar
(1)
Czyżewski Bazyli
(1)
Kołodziejczak Małgorzata
(1)
Poczta Walenty
(1)
Wigier Marek
(1)
Zieliński Kazimierz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Rolnictwo
(8)
Gospodarstwo rolne
(2)
Unia Europejska
(2)
Wieś
(2)
Dochód
(1)
Działalność pozarolnicza na wsi
(1)
Fundusz Kohezyjny
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Nadwyżka bezpośrednia z działalności rolniczej
(1)
Polska
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rynek
(1)
Gatunek
Dane statystyczne
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Potencjał produkcyjny i efektywność gospodarowania - zagadnienia wprowadzające; 2. Potencjał produkcyjny i jego przemiany; 3. Produkcja rolnicza i dochody w rolnictwie - poziom i dynamika zmian; 4. Efektywność wytwarzania w rolnictwie polskim i unijnym;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17804, 17803 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17802/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Dylematy kwantyfikacji elastyczności podaży produktów rolniczych; Rozdział 2: Kwantyfikacja i ocena elastyczności podaży produktów rolniczych; Rozdział 3: Skłonność producentów rolnych do elastycznych dostosowań podażowcyh; Rozdział 4: Ograniczenia możliwości elastycznych reakcji podażowych; Rozdział 5: Analiza przestrzenna determinant elastycznych dostosowań ilościowych; Rozdział 6: Popyt produkty rolnicze jako przesłanka reakacji podażowych; Rozdział 7: Krajowe zapotrzebowanie na żywność jako uwarunkowanie dostosowań podażowych; Rozdział 8: Determinanty wzrostu elastyczności podaży produktów rolniczych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14013 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14012/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 043/c (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Optyka instytucjonalna w analizie procesu wymiany dóbr; Rozdział 2: Specyfika sektora rolnego w perspektywie teorii nowego instytucjonalizmu; Rozdział 3: Komparatywna analiza struktur kierowania agrobiznesem W Polsce (na przykładzie wybranych rynków rolnych); Rozdział 4: Analiza współzależności międ2:y typem struktury kierowania i wartością dodaną produkcji rolnej w Polsce na He doświadczeń zagranicznych (na przykładzie wybranych rynków rolnych); Rozdział 5: spółdzielczość jako szansa rozwoju struktur agrobiznesu w Polsce. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34654 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34653/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa; 2. Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozój regionów wiejskich w pierwszych latach członkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tegoi rozwoju w latach 2007-2013 środkami funduszy strukturalnych i funduszu kohezji; 3. Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha zywnościowego; 4. Mijesce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym; 5. Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa; 6. Zróżnicowanie regionalne w rozowju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich; 7. Rachunek nadwyżek ekonomicznych dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych wg zasad stosowanych w Unii Europejskiej;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 043/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Wstęp; 2. Założenia metodyczne; 3. Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY w 2005 roku; 4. Obsluga informatyczna badań w ramach systemu AGROKOSZTY; 5. Rozwój rolnictwa ekologicznego, stan i perspektywy; 6. Produkcja, koszty i nadwyzka bezpośrednia uzykana z uprawy owsa w 2005 roku; 7. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy mieszanki zbożowej jarej w 2005 roku; 8. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy owsa w 2005 roku; 9.Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana zuprawy kukurydzy na ziarno w 2005 roku; 10. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy bobiku i łubinu słodkiego w 2005 roku; 11. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy buraków cukrowych w 2005 roku; 12. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy ziemniaków jadalnych w 2005 roku; 13. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji żywca wieprzowego w 2005 roku; 14. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z uprawy ziemniaków jadalnych w 2005 roku; 13. Produkcja, koszty i nadwyzka bezpośrednia uzyskana z produkcji żywca wieprzowego w 2005 roku; 14. Produkcja, koszty i nadwyzka bezpośrednia uzyskana z działalności badanych w gospodatwstwach ekologicznych w 2005 roku; 15. Taksonomiczna ocena wybranych dzialalności produkcyjnych;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia Czasopism
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 043/c (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16394 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16393/XXVI czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.3: Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich; Rozdział 1: Ocena ważniejszych zasobów i funkcjonowania gmin w woj. małopolskim; Rozdział 2: Regionalne zróżnicowanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 3: Rola kapitału zagranicznego w zmianach struktury własnościowej rolnictwa; Rozdział 4: Uwarunkowania rozwoju jednostek terytorialnych szczebla lokalnego; Rozdział 5: Lokalne bariery rozwoju gmin wiejskich w woj. warmińsko- mazurskim; Rozdział 6: Uwarunkowania rozwoju działalności kredytowej banków spółdzielczych w sferze rolnictwa rozdrobniowego; Rozdział 7: Źródła finansowania przedsięwzięć ekologicznych na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Rzeszowie; Rozdział 8: Rola kredytu preferencyjnego w finansowaniu rozwoju rolnictwa województwa podkarpackiego w latach 1996 - 2000; Rozdział 9: Rozkłady dochodów a poziom dobrobytu ludności regionu podkarpackiego; Rozdział 10: Struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Łańcut; Rozdział 11: Rola samorządu w systemie kształtowania ekologicznego wizerunku gminy; Rozdział 12: Struktura dochodów budżetu powiatu krośnieńskiego; Rozdział 13: Finanse publiczne w skali lokalnej na przykładzie gminy Dynów; Rozdział 14: Rozwój finansowy a poziom kredytowania przedsięwzięć gospodarczych; Rozdział 15: Gospodarka finansowa gminy ( na przykładzie gminy Czudec ); Rozdział 16: Motywy korzystania z ubezpieczeń na wsi; Cz.4: Przedsiębiorczość w obszarach wiejskich; Rozdział 17: Uwarunkowania ekonomiczno - przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 18: Destymulanty rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie w woj. podkarpackim; Rozdział 19: Możliwości i bariery rozwoju przedsiębiorczości na terenach popegeerowskich; Rozdział 20: Turystyka w strategii rozwoju gminy; Rozdział 21: Własna przedsiębiorczość wśród celów życiowych młodzieży wiejskiej Małopolski; Rozdział 22: Wpływ spółdzielczości wiejskiej na rozwój terenów rolniczych w Polsce; Rozdział 23: Słabość spółdzielni i oczekiwania ich członków; Rozdział 24: Rola doradztwa rolniczego w organizowaniu zespołowej działalności rolników; Rozdział 25: Charakterystyka obszarów wiejskich Podkarpacia w ujęciu taksonomicznym; Rozdział 26: Charakterystyka i metoda badania form organizacyjnych przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 27: Związki integracyjne w agrobiznesie jako szansa rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 28: Instytucjonalne formy ograniczenia bezrobocia na obszarach wiejskich; Rozdział 29: Działalność rolników-przedsiębiorców w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich o zróżnicowanym położeniu geograficznym; Rozdział 30: Czynniki lokalizacyjne wpływające na rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie; Rozdział 31: Przedsiębiorczośc w obszarach wiejskich na przykładzie gminy Pilzno; Rozdział 32: Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach prawie chronionych ( na przykładzie gminy Baligród ); Rozdział 33: Szanse i bariery rozwoju gminy Pisz; Rozdział 34: Rolnictwo podmiejskie na przykładzie gminy Korczyna; Rozdział 35: Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich ( na przykładzie gminy Grodzisko Dolne ); Rozdział 36: Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 37: Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w obszarach wiejskich; Rozdział 38: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich Małopolski w ocenie drobnych przedsiębiorców; Rozdział 39: Handel detaliczny w opinii mieszkańców miast i wsi;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16396 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16395/XXVI czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej