Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Grzelak Aleksander
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Smoleń Marek
(1)
Zegar Józef Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Rolnictwo
(3)
Polityka rolna
(2)
Dochody rolnicze
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Protekcjonizm
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Unia Europejska
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 150)
I. Agroekonomia w warunkach globalizacji i integracji; 1. Józef Stanisław Zegar, Przesłanki nowej ekonomii agrarnej we współczesnym świecie; 2. Stanisław Kowalczyk, Agrobiznes w warunkach kryzysu globalnego; 3. Aleksander Grzelak, Sebastian Stępień, Konsekwencje zmian klimatycznych dla rolnictwa - wybrane problemy; 4. Piotr Kułyk, Jerzy Kur, Uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w warunkach globalizacji; 5. Jerzy Wilkin, Konwergencja systemów czy uniwersalia polityki? Upodabnianie się polityki rolnej do Stanów Zjednoczonych i wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej; 6. Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa, Liberalizacja handlu rolnego na forum Światowej Organizacji Handlu w kontekście wsparcia rolnictwa w wybranych krajach OECD; 7. Dorota Czykier-Wierzba, Wpływ integracji na spójność gospodarczą i społeczną Polski z Unią Europejską; 8. Mieczysław Adamowicz, Ewaluacja i impast assessement jako sposoby oceny interwencji publicznych ze środków Unii Europejskiej; II. Obszary wiejskie dziś i jutro; 1. Małgorzata Słodowa-Hełpa, Zacofanie czy postęp? Paradoksy i meandry modernizacji polskiej wsi; 2. Andrzej Piotr Wiatrak, Analiza kierunków rozwoju obszarów wiejskich w UE oraz uwarunkowań ich zmian; 3. Zofia Szalczyk, Wybrane mechanizmy funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich; 4. Waldemar Czternasty, Paweł Mikołajczak, Oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój MŚP w środowisku wiejskim oraz miastach Wielkopolski; 5. Maria Chromińska, Przeobrażenia struktury demograficznej ludności wsi w Polsce w latach 1989-2007; 6. Kazimierz Pająk, Wpływ demokratycznego ładu społecznego na umacnianie więzi w "małej ojczyźnie" i w środowisku wiejskim; 7. Grażyna Krzyminiewska, Kultura ekonomiczna mieszkańców wsi - problemy, wyzwania i kwestie sporne; III. Problemy i wyzwania w zakresie rolnictwa; 1. Stanisława Sokołowska, Anna Bisaga, Kapitał instytucjonalny wspólnej polityki rolnej jako przesłanka zarządzania wiedzą w rolnictwie; 2. Maria Podstawka, Redystrybucyjna rola instrumentów finansowych w rolnictwie; 3. Włodzimierz Rembisz, Kwestie efektywności, cen i dochodów producentów rolnych; 4. Lech Goraj, Ocena uzależnienia dochodów gospodarstw rolnych od płatności bezpośrednich w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wyników FADN; 5. Bazyli Czyżewski, Anna Matuszczak, Współczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa; 6. Adam Majchrzak, Katarzyna Smędzik, Państwowe grunty rolne w Polsce w warunkach rynkowych; 7. Stanisław Urban, Dzierżawa gruntów rolnych w Polsce; 8. Walenty Poczta, Gospodarstwa osób prawnych w rolnictwie Unii Europejskiej w świetle realizacji idei rozwoju rolnictwa zrównoważonego i europejskiego modelu rolnictwa; 9. Wiesław Musiał, Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce - przyczynek do rozważań. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarys problemu; 2. Elementy mechanizmu rynkowego; 3. Geneza i zakres interwencjonizmu; 4. Analiza instrumentu polityki interwencyjnej; 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych; 7. Charakterystyka i zadania Agencji Rynku Rolnego; 8. Kształtowanie syteuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym; 9. Handel zagraniczny zbóz oraz sytuacja na rynku krajowym; 10. Działania realizowane w ramach polityki rolnej Unii Europejskiej; 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego; 12. Gospodarowanie mieniem państwowym; 13. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23265, 23264, 23263, 23262 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23261/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again