Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Firlej Krzysztof
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Zegar Józef Stanisław
(2)
Bański Jerzy
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Heffner Krystian (1951- )
(1)
Kamińska Wioletta (geograf)
(1)
Mrówczyńska-Kamińska Aldona
(1)
Poczta Walenty
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Smoleń Marek
(1)
Szymańska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Rolnictwo
(11)
Rozwój terenów wiejskich
(4)
Polska
(3)
Przemysł rolno-spożywczy
(3)
Wieś
(3)
Agrobiznes
(2)
Fundusze strukturalne
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Polityka rolna
(2)
Przemysł przetwórczy
(2)
Rynek pracy
(2)
Specjalne strefy ekonomiczne
(2)
Dochody rolnicze
(1)
Fundusze unijne
(1)
Geografia wsi
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Gospodarstwa rolne rodzinne
(1)
Ludność wiejska
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Produkty mleczne
(1)
Program rozwoju wsi
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Rolnictwo alternatywne
(1)
Rybołówstwo
(1)
SAPARD
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Unia Europejska
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7160-378-9
1.Powstanie teorii agrobiznesu oraz kierunki ewolucji sektora żywnościowego; 2. Przemiany i znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej Polski; 3. Przepływy materiałowe wewnątrz agrobiznesu; 4. Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu; 5. Agrobiznes w Niemczech jako przykład przekształceń w agrobiznesie. Wnioski dla Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29077, 29076, 29075, 17801, 17800 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17799/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zróznicowanie indywidualnych gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów; 2. Sieć Natura 2000 a szanse i ograniczenia rozwoju obszarów wiejskich; 3. Regulacje prawne i skutki implementacji zasady wzajemnej zgodności środowiskowej w wybranych krajach Unii Europejskiej;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 185)
Rozdział 1: Metodyka badań diagnostycznych przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 2: Współczesny rowój agrobiznesu i jego wpływ na sytuację przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego; Rozdział 3: Wybrane czynniki rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 4: Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 5: Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno- spożywczego sektora agrobiznesu w województwie małopolskim; Rozdział 6: Programowanie rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 7: Aspekty strategiczne rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 185)
Rozdział 1: Metodyka badań diagnostycznych przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 2: Współczesny rowój agrobiznesu i jego wpływ na sytuację przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego; Rozdział 3: Wybrane czynniki rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 4: Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 5: Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno- spożywczego sektora agrobiznesu w województwie małopolskim; Rozdział 6: Programowanie rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu; Rozdział 7: Aspekty strategiczne rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego w sektorze agrobiznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33667, 33666 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33665/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 133)
1.1. Krystian Heffner, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej; 2. Andrzej Rosner, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju; 3. Zbigniew Zioło, Kierunki przebudowy obszarów wiejskich - zarys koncepcji; 4. Izabella Bukraba-Rylska, Polska wieś: w poszukiwaniu brakującego punktu widzenia; 5. Jerzy Bański, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju; 6. Wioletta Kamińska, Aktywność gospodarcza osób fizycznych na obszarach wiejskich w Polsce; 7. Michał Jasiulewicz, Regionalny potencjał biomasy w aspekcie rozwoju aeroenergetyki w Polsce w perspektywie do 2020 r.; 8. Roman Rudnicki, Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako beneficjenci wspólnej polityki rolnej w latach 2004-2006 (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju); 9. Zbigniew Makieła, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. Podkarpackim; 10. Ewa Baran, Wiejskie obszary depopulacji w Polsce. Przykład Polski Południowo-Wschodniej; 11. Iwona Kopacz, Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich woj. Świętokrzyskiego; 12. Mirosław Mularczyk, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a teoria kontaktów. Przykład gminy Bieliny; 13. Marian Hnatko, Wsparcie finansowe z programów ARiMR w ramach PRPW 2007-2013, dla zamieszkujących obszary wiejskie woj. Świętokrzyskiego; 14. Dawid Kamiński, Rola samorządów terytorialnych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich - przykład woj. świętokrzyskiego; 15. Danuta Kołodziejczyk, Rola instytucji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich; 16. Piotr Łysoń, Obszary wiejskie w kontekście planowania przestrzennego i strategicznego. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 74)
Cz.1: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w świetle Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 1: Przesłanki efektywności absorpcji pomocowych dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 2: Środki budżetowe na realizacje polityki interwencyjnej agencji płatniczych w Polsce w dekadzie przełomu wieków 91996-2005); Rozdział 3: Identyfikacja alokacji środków towarzyszących Wspólnej Polityce rolnej w ramach Planu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006; Rozdział 4: Pozafinansowe instrumenty promowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z funduszy unijnych; Cz.2: Krajowe i unijne wsparcie finansowe gospodarstw rolnych - wybrane instrumenty i mierniki; Rozdział 5: Poziom i struktura rozdysponowania środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla sektora rolnego w nowych krajach członkowskich; Rozdział 6: Poziom wykorzystywania płatności obszarowych w Wielkopolsce na tle kraju; Rozdział 7: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (OWN) w Polsce i Wielkopolsce na tle krajów Unii Europejskiej; Rozdział 8: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską;Rozdział 9: Finansowe wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych; Rozdział 10: wsparcie fiansowe dla wybranych produktów rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej po traktacie w marakeszu do 2004 r.; Cz.3: pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich; Rozdział 11: Czynniki wpływające na podejmowanie działalności pozarolniczej w województwie wielkopolskim; Rozdział 12: Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Wpływ upowszechniania doradztwa i postepu biologicznego oraz ubezpieczeń społecznych rolników na wydatki z budżetu na sektor rolno-żywnościowy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Geografia polskiej wsi / Jerzy Bański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 218 s. : il. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia teoretyczne; Rozdział 1: Geografia wsi w systemie nauk geograficznych; Rozdział 2: Rozwój geografii wsi w Polsce; Rozdział 3: Obszar wiejski jako przedmiot badań; Rozdział 4: Relacje przestrzenne miasto -wieś; Część 2: Struktura społeczno - ekonomiczna obszarów wiejskich; Rozdział 5: Organizacja przestrzenna wsi; Rozdział 6: Ludność wiejska; Rozdział 7: Użytkowanie ziemi; Rozdział 8: Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa; Rozdział 9: Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich; Rozdział 10: Mieszkalnictwo i wyposażenie wsi w infrastrukturę; Rozdział 11: Struktura funkcjonalna obszarów wiejskich; Rozdział 12: Obszary problemowe na wsi; Część 3: Współczesne mechanizmy i problemy transformacji obszarów wiejskich; Rozdział 13: Planowanie i zarządzanie obszarami wiejskimi; Rozdział 14: Środki pomocowe Unii Europejskiej dla wsi; Rozdział 15: Współczesne procesy i zjawiska na obszarach wiejskich; Rozdział 16: Możliwości rozwoju tradycyjnej gospodarki rolnej; Rozdział 17: Kierunki aktywizacji obszarów wiejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20044, 20043, 20042, 17372, 17371 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17370/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zarys problemu; 2. Elementy mechanizmu rynkowego; 3. Geneza i zakres interwencjonizmu; 4. Analiza instrumentu polityki interwencyjnej; 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych; 7. Charakterystyka i zadania Agencji Rynku Rolnego; 8. Kształtowanie syteuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym; 9. Handel zagraniczny zbóz oraz sytuacja na rynku krajowym; 10. Działania realizowane w ramach polityki rolnej Unii Europejskiej; 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego; 12. Gospodarowanie mieniem państwowym; 13. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23265, 23264, 23263, 23262 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23261/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 709)
1. Proces starzenia sie ludności i jego skutki na rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej; 2. Funkcje państwa i specjalnych stref konomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki; 3. Efekty funkcjonowania specjalnych stref eknomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej; 4. Ocena innowacyjności gospodarki regionu podkarpackiego na tle polskich regionów; 5. Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa; 6. Kierunki restrukturyzacji obszarów wiejskich w Polsce w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich"; 7. Program SAPARD i jego znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; 8. Rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich ( na przykładzie województwa małopolskiego); 9. Sutuacja polskiego sektora mleczarskiego w warunkach integracji z Unią Europejską; 10. Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej ( na przykładzie powiatu jasielskiego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Państwo wobec kwestii dochodów rolników; 3. Współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa; 4. Jaka strategia rozwoju rolnictwa?; 5. Miejsce dochodów w strategii rozwoju rolnictwa; 6. Przyszłość rolnictwa zachodnioeuropejskiego; 7. Kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej; 8. Akcesja do Unii Europejskiej a dochody rolników. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17235/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. - Stan prawny na 30 października 2007 r. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. - 252 s. : il. ; 24 cm.
1. Co to są fundusze unijne, a co europejskie, czyli jedna Europa, a fundusze różne; 2. Fundusze dla wsi, czyli z czego mogą skorzystać mieszkańcy obszarów wiejskich 3. Osie programu, czyli ile, na co i dla kogo 4. O wartości wspólnego działania, czyli Leader 2007-2013; 5. Nauka chodzenia, czyli krok po kroku; 6. Regionalne Programy Operacyjne(PRO), czyli inne fundusze UE dla obszarów wiejskich; 7. Powtórka z rozrywki, czyli co każdy mieszkaniec obszarów wiejskich wiedzieć powinien o środkach pomocowych z UE; 8. Ryby, czyli rybacy po odłączeniu od rolnictwa [JS]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-122/2, P-122/1, 30787 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30786/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again