Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Gdula Kazimierz
(3)
Żukiewicz Arkadiusz
(2)
Banasiak Małgorzata
(1)
Biernat Tomasz (1962- )
(1)
Bębas Sylwester (1981- )
(1)
Frątczak-Müller Joanna
(1)
Gorbaniuk Julia
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jeziorański Marek
(1)
Kozak Stanisław
(1)
Malinowski Jan Adam (1954- )
(1)
Mendel Maria
(1)
Opozda Danuta (1961- )
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Parysiewicz Beata
(1)
Rynio Alina (1954- )
(1)
Szumigalska Maria
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Wierzchosławski Stanisław
(1)
Wołowska Agata
(1)
Zagórski Krzysztof
(1)
Śledzianowski Jan (1938- )
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Rodzina
(12)
Koszt i poziom życia
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Gospodarstwo domowe
(2)
Jakość życia
(2)
Opieka społeczna
(2)
Opieka społeczna nad rodziną
(2)
Polska
(2)
Pomoc społeczna
(2)
Rodzina i szkoła
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Animacja społeczna
(1)
Animacja społeczno-kulturalna
(1)
Bezrobotni
(1)
Czynniki społeczno-ekonomiczne
(1)
Demografia
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dzieci
(1)
Dzieci imigrantów
(1)
Dzieci niepełnosprawne
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko z rodziny patologicznej
(1)
Edukacja
(1)
Emigracja i imigracja
(1)
Integracja szkolna
(1)
Internet
(1)
Kobieta
(1)
Mass media
(1)
Matki
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kraków)
(1)
Migranci zarobkowi
(1)
Nauczyciele
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pensje i dodatkowe dochody
(1)
Polityka rodzinna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkołach
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina niepełna
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodziny zastępcze
(1)
Socjologia wsi
(1)
Stopa życiowa
(1)
Stosunki rodzinne
(1)
Szkoły wiejskie
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zachowanie macierzyńskie
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-
(2)
2001-0
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
18 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Rodzina w przestrzeni dociekań naukowych; 1.1. Pojęcie rodzina; 1.2. Pojęcie więzi rodzinnej; 1.3. Osobowy i społeczny rozwój dziecka w poprawnie funkcjonującej rodzinie; Rozdział 2 : Metodologia i organizacja badań oraz charakterystyka badanej reprezentacji; Rozdział 3 : Analiza życia rodzinnego badanych uczniów z perspektywy przeszłości; 3.1. Okres przedszkolny szkolny w świadomości badanych uczniów; 3.2. Systemy wartości i metody wychowawcze w badanych rodzinach; 3.3. Bezrobocie i wyjazdy za granice wpisane w rzeczywistość badanych rodzin; 3.4. Osoby nieobecne w okresie wzrastania badanej populacji; 3.5. Doświadczenie w rodzinie odpowiedzialności i jej braku –cierpienia i zawodu; Rozdział 4 : Analiza uwarunkowań rodzinnych i aktualnej sytuacji – blasków i cieni badanej reprezentacji; 4.1. Warunki materialne badanych rodzin; 4.2. aktualna więź badanych uczniów z członkami rodziny; Rozdział 5 :Ocena procesów zachodzących w badanych rodzinach; 5.1. Ocena związków respondentów z rodzicami; 5.2. Ocena relacji badanych z rodzeństwem; 5.3. Ocena więzi respondentów z dziadkami i krewnymi; 5.4. Ocena zjawiska bezrobocia i wyjazdów za granicę dla stabilności i trwałości rodziny; 5.5. Krytyczna ocena alkoholizmu i innych przejawów patologii w rodzinach badanej populacji; 5.6. Ocena zakorzenienia najmłodszego pokolenia przez rodzinę w kulturę, tradycję narodowa i życie rodzinne. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44696 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44695/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 155)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44852 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44851/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49234 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49233/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 39/2013)
1. Część 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie w latach 1995-2013; 1. Rys historyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie; 2. Położenie i charakterystyka szkoły; 3. Powstanie szkoły i podstawy prawne jej funkcjonowania; 4. Uczniowie szkoły; 5. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej; 6. Uczniowie Liceum Ekonomicznego; 7. Uczniowie I.iceum Oólnokształcącego; 8. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym; 9. Akcje charytatywne; 10. Wizyty gości; Część 2. Rodzina jako środowisko wychowawcze w percepcji rodziców na przykładzie adolescentów w mieście Pogorzela; 1. Model współczesnej rodziny; 2. Charakterystyka terenu badań i danej populacji; 3. Analiza badań własnych; 4. Rola rodziny w procesie wychowania na tle innych elementów środowiska wychowawczego wg respondentów; 5. Najczęstsze rodzaje zachowań ankietowanych rodziców w stosunku do dzieci; 6. Emocje respondentów w relacjach z dziećmi. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49278 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49277/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 35/2013)
Część 1. POSTAWY UCZNIÓW KL. 1V-VI WOBEC RÓWIEŚNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W KLASACH INTEGRACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W LESZNIE; 1. Postawy w świetle literatury przedmiotu; 2. Postawa i jej komponenty - rozumienie i charakterystyka; 3. Klasyfikacje postaw wobec problemu niepełnosprawności; 4. Moźliwości modyfikacji postaw względem osób z niepełnosprawnością; 5. Funkcjonowanie klas integracyjnych na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 13 z oddzialami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie; 6. Przystosowanie szkoły w zakresie realizacji edukacji integracyjnej; 7. Działania placówki w procesie uczestnictwa społecznego uczniów niepełnosprawnością; 8. Organizacja i przebieg badań; 9. Analiza wyników badań własnych; 10. Źródła wiedzy ankietowanych o niepełnosprawności; 11. Stosunek emocjonalny uczniów klas integracyjnych do rówieśników z niepełnosprawnością; 12. Reakcje towarzyszące wzajemnym kontaktom - izolacja czy integracja; Część 2. RODZINA ZASTĘPCZA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE - CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJONOWANIE NA PRZYKŁADZIE RODZIN ZASTĘPCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LESZNA; 1. Rola rodziny w życiu dziecka; 2. Rodzina i kierunki jej przemian; 3. Podstawowe funkcje spełniane przez rodzinę; 4. Konieczność ingerencji państwa w sprawy rodziny; 5. Konieczność ingerencji państwa w sprawy rodziny; 6. Konieczność ingerencji państwa w sprawy rodziny; 7. Rodziny patologiczne i dysfunkcyjne; 8. Rodzina zastępcza środowiskiem wychowawczym dziecka; 9. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka; 10. Potrzeby dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej; 11. Potrzeby dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej; 12. Pielęgnacja więzi emocjonalnej z rodziną naturalną; 13. Przygotowanie wychowanków do życia społecznego proces usamodzielnienia; 14. Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie Leszna; 15. Funkcjonowanie instytucji rodzin zastępczych w Lesznie; 16. Rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w organizowaniu opieki zastępczej; 17. Pielęgnacja więzi emocjonalnej z rodziną naturalną; 18. Pielęgnacja więzi emocjonalnej z rodziną naturalną; 19. Przygotowanie wychowanków do życia społecznego proces usamodzielnienia; 20. Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie Leszna; 21. Funkcjonowanie instytucji rodzin zastępczych w Lesznie; 22. Rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w organizowaniu opieki zastępczej; 23. Działalność Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Lesznie; 24. Metody propagowania rodzicielstwa zastępczego w Lesznie; 25. Edukacja rodziców zastępczych; 26. Współpraca środowiska lokalnego w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Problematyka emigracji i migracji w literaturze przedmiotu w ujęciu interdyscyplinarnym; Rozdział 2: Czynniki społeczne, socjologiczne i psychologiczne wpływające na przystosowanie Polaków za granicą; Rozdział 3: Sieroctwo dzieci skutkiem zaburzeń funkcjonowania rodziny; Rozdział 4: Eurosieroctwo – negatywne skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą; Rozdział 5: Postawy studentów wobec migracji zarobkowej Polaków w Unii Europejskiej; Rozdział 6: opinie Polaków-emigrantów w USA o Polonii amerykańskiej. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35818 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35817/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Centrum Badań nad Rodziną ; t. 3.)
Cz. 1. Współczesna moralność małżeńska i rodzinna; Cz. 2. Środowisko medialne a rodzinna socjalizacja dziecka; Cz. 3. Religijny charakter współczesnej rodziny; Cz. 4. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia rodziny. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34203 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34202/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47114 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46910/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46239 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46238/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Animacja współpracy środowiskowej na wsi / red. Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - 385 s. : faks., fot. kolor., il., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wieś obszar animacji wspópracy środowiskowej; Rozdział 2: Wspólnota: włączanie zamiast wykluczania. Przeciw repulsywnym praktykom w życiu lokalnym społeczności; Rozdział 3: Mała społeczność - wielkie sparwy. Lokalne i globalne wymiary współpracy środowiskowej; Rozdział 4: Przykłady dobrej praktyki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21066, 21065, 21064, 21063 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 21062/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej)
Część 1: Perspektywa teoretyczna; Lucyna Telka : Relacje społeczne dorosłego i dziecka w rodzinnych formach opieki nad dzieckiem – wybrane kwestie; Zbigniew Marek SJ : O odkrywaniu godności jako czynniku wspomagającym proces rozwoju wychowanka; Dobroniega Trawkowska : Czy pomoc społeczna diagnozuje problemy opiekuńczo-wychowawcze V rodzinach? Problemy z diagnozą problemów; Justyna Manka, Katarzyna Ornacka : Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo – wybrane aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce w perspektywie socjologicznej ; Arkadiusz Żukiewicz : Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie społeczno-pedagogicznej; Część 2 : Perspektywa praktyczna; Jolanta Chrzanowska : Metodyka pracy socjalno-wychowawczej z rodziną biologiczną. Uwagi praktyka; Agnieszka Wilk; Prezentacja projektu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn, „Kocham. Wychowuję. Pracuję. Jestem rodzicem zastępczym realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.; Andżelika Korczak-Urban, Katarzyna Szymańska, Katarzyna Zakamarska, Weronika Żytkowiak-Braciak : Program „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu; Marzena Samek, Marta Urbanik : Przykład działalności zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków; Marzena Samek : Uwagi praktyka z realizacji projektu adresowanego dla osób prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego „Na huśtawce… - wspieranie osób prowadzących rodzinne domy dziecka’’; Marek Oziemkowski, Marzena Samek : Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do praktyki działania środowiskowego; Elżbieta Mirewska : Sylwetka zawodowa asystenta rodzinnego w perspektywie ,Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem”; Ewa Marynowicz-Hetka : Kultura praktyki w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną – uwagi na marginesie lektury. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47412/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 21/2009)
Cześć 1. PROBLEMATYKA PRZEMOCY W RODZINIE W ŚRODOWISKU WIEJSKIM; 1. Zjawisko przemocy w rodzinie; 2. Problemy wychowawcze w poszczególnych typach społeczności wiejskiej. Analiza zebranego matenału; 3. Charakterystyka badanego środowiska; 4. Zakres zjawiska przemocy w rodzinach wiejskich; 5. Sprawca przemocy; 6. System wsparcia dla ofiar przemocy; Część 2. PRZEMOC W SZKOLE W OPINII UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ; 1. Problematyka przemocy w literaturze; 2. Pojecie i definicje; 3. Przemoc; 4. Agresja; 5. Charakterystyka przemocy; 6. Formy przemocy; 7. Objawy, skutki przemocy wobec dziecka; 8. Skutki długotrwałe; 9. Analiza wyników badań; 10. Analiza wyników badań; 11. Analiza zebranego materiału; 12. Analiza zebranego materiału; 13. Teren badań; 14. Stosunek badanej młodzieży do przemocy; 15. Bezpieczeństwo w szkole. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49250 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49249/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35500 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35499/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46309 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46308/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małżeństwo i rodzina w procesie przemian. Ud tradycyjnej formy małżeństwa i rodźmy do alternatywnych form życia rozumnego; 2. Polityka społeczna jako działalność i dyscyplina naukowa; 3. Założenia teoretyczne i metodologiczne. Przebieg badań; 4. Zróżnicowanie poziomu życia ludności w województwie; 5. Rodziny lubuskie na tle przemian polityki społecznej w Polsce. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46903 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46902/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35489 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35488/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again