Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Author
Grzesiuk Stanisław
(2)
Górecki Ryszard J
(2)
Bell J. N. B
(1)
Gabryś Halina
(1)
Gałuszka Agnieszka
(1)
Gregorczyk Andrzej
(1)
Koczowska Irena
(1)
Kopcewicz Jan
(1)
Lewaka Stanisław
(1)
Marska Elzbieta
(1)
Migaszewski Zdzisław M
(1)
Mikiciuk Malgorzata
(1)
Treshow Michael
(1)
Wrobel Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Rośliny
(4)
Botanika
(1)
Fizjologia roslin
(1)
Fizjologia roślin
(1)
Gazy
(1)
Powietrze
(1)
Pył
(1)
Rośliny uprawne
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Fizjologia roślin / Red. Jan Kopcewicz, Stanisław Lewaka ; Aut. Halina Gabryś [et al.]. - Wyd. 2 zm. i uzup., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 806, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 9788301145491
1. Podstawy procesów życiowych; 2. Gospodarka wodna; 3. Gospodarka mineralna roslin; 4. Przemiany związków organicznych i energii u roślin; 5. Transport floemowy i dystrybucja substancji pokarmowych; 6. Wzrost i rozwój roslin; 7. Reakcje roslin na abiotyczne czynniki stresowe; 8. Fizjologiczne podstawy produktywności roślin; 9. Biotechnologia roślin;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31905, 31904 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31903/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Podstawowe zagadnienia plonowania roślin; Rozdział 1: Plon i plonowanie; Rozdział 2: Genetyczne, fizjologiczno - biochemiczne i ekologiczne uwarunkowania plonowania roślin; Rozdział 3: Komórka jako miejsce powstawania i gromadzenia plonu; Rozdział 4: Znaczenie jakości materiału siewnego w produkcyjności roślin; Cz. 2: Zależność produkcyjności roślin od ich odżywiania; Rozdział 5: Znaczenie wody w tworzeniu plonów; Rozdział 6: Fotosynteza; Rozdział 7: Odżywianie mineralne roślin i jego znaczenie w plonowaniu; v 8: Transport i dystrybucja substancji pokarmowych a wytwarzanie plonu rolniczego; Rozdział 9: Procesy dysymilacyjne w roślinach i ich znaczenie w plonowaniu; Cz.3: Znaczenie wzrostu i rozwoju roślin w plonowaniu; Rozdział 10: Hormonalna i środowiskowa regulacja wzrosyu i rozwoju roślin; Rozdział 11: wzrost i rozwój osobniczzy (ontogeneza) roślin; Cz.4: Wpływ stresów na plonowanie roślin; Rozdział 12: Wpływ stresów abiotycznych na plonowanie roślin; Rozdział 13:Wpływ chorób, chwastów, i szkodników na plonowanie i produktywność roślin; Cz. 5: Możliwości i sposoby zwiększania produktywności roślin; Rozdział 14: Teoria i praktyka prognozowania plonowania roślin uprawnych; Rozdział 15: Zasoby biosfery i perspektywy wyżywienia ludzkości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12846 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12845/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Gospodarka wodna komórek roslinnych; 2. Gospodarka wodna roslin; 3. Fotosynteza; 4. Oddychanie; 5. Fizjologia mineralnego żywienia; 6. Morfogeneza; 7. Zasady higieny i bezpieczeństwa pracy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31908, 31907 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31906/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Choroby roślin i ich wpływ na produkcję żywności na ziemi; Rozdział 2: Odporność roślin na szkodliwe abiotyczne czynniki środowiskowe; Rozdział 3: Zarys patogenezy infekcyjnej roslin uprawnych; Rozdział 4: Fizjologiczne właściwości rośliny chorej; Rozdział 5: Reakcja roślin na infekcje patogenów; Rozdział 6: Choroby materiałów siewnych (diospor); Rozdział 7: Pojęcia i mechanizmy odporności roślin na choroby; Rozdział 8: Zapobieganie chorobom roślin i zwiększanie ich odporności; Rozdział 9: Molekularne podstawy odporności roślin na choroby; Rozdział 10: Obrona roślin przed szkodnikami; Rozdział 11: Prognozowanie i wstępna diagnostyka chorób i szkodników;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12849, 12848 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12847/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rys historyczny; Rozdział 2: Emisje, dyspersje i transformacje atmosferyczne; Rozdział 3: Depozycja zanieczyszczeń i i przyswajanie ich przez rosliny; Rozdział 4: Wpływ utleniaczy na poziomachL biochemicznym, komórkowym i fizjologicznym ze szczególnym odniesieniem do ozonu; Rozdział 5: Wpływ utleniaczy na poziomie organizmu i zbiorowiska roślinnego; Rozdział 6: Tlenki azotu: stare problemy i nowe wyzwania; Rozdział 7: Wpływ dwutlenku siarki; Rozdział 8: Wpływ fluorków; Rozdział 9: Wpływ lotnych związków organicznych; Rozdział 10: Wpływ zanieczyszczeń pyłowych; Rozdział 11: Skutki wzrostu depozycji azotu; Rozdział 12: Wpływ kwaśnej depozycji mokrej; Rozdział 13: Wpływ mieszanin zanieczyszczeń; Rozdział 14: Degradacja lasów a zanieczyszczenie powietrza: ocena stanu zdrowotnego lasów Europy, płn-wsch. części USA i płd.-wsch. Kanady; Rozdział 15: Wpływ depozycji kwaśnej na ekosystemy wodne; Rozdział 16: Efekty oddziaływań na mszaki i porosty; Rozdział 17: Modyfikujący wpływ warunków środowiskowych na reakcje roślin; Rozdział 18: Interakcje między substancją zanieczyszczającą a stresem abiotycznym; Rozdział 19: Wpływ substancji zanieczyszczających pochodzenia atmosferycznego na stres biotyczny; Rozdział 20: Efekty zanieczyszczeń powietrza w krajach rozwijających się; Rozdział 21: Wytyczne dotyczące jakości powietrza i ich rola w polityce kontroli zanieczyszczeń; Rozdział 22: Zanieczyszczenia powietrza a zmiana klimatu; Rozdział 23: Wnioski i wskazówki na przyszłość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31988 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31987/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again