Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Kozaczuk Franciszek
(2)
Bartkowicz Zdzisław (1947- )
(1)
Bejger Halina
(1)
Dybalska Irena
(1)
Gdula Kazimierz
(1)
Kartaszyńska Renata
(1)
Konopczyński Marek
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Kurzeja Anna
(1)
Marczak Monika
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Węgliński Andrzej (1955- )
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(9)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Resocjalizacja
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Więźniowie
(3)
Nieletni przestępcy
(2)
Opieka społeczna
(2)
Przestępczość
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Andragogika
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Edukacja
(1)
Kuratorzy sądowi
(1)
Media
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieprzystosowanie społeczne
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika lecznicza
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pomoc społeczna
(1)
Pomoc w samobójstwie
(1)
Przestępcy
(1)
Rodzina
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjologia
(1)
Służba więzienna
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zdrowie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7784-299-7
Część 1 : Oddziaływania terapeutyczno-wychowawcze w resocjalizacji; Sławomir Sobczak- Wokół fundamentalnych uwarunkowań teleologii wychowania; Zdzisław Bartkowicz- Samoświadomość pedagogaresocjalizacyjnego w świetle aktualnych wyzwań; Andrzej Wegliński- Styl oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych w ocenie osób dozorowanych; Anna Karłyk-Ćwik- Oddziaływania interwencyjne oraz wychowawczo-terapeutyczne wobec nieletnich agresorów w zakładach poprawczych; Waldemar Waśkowicz- Oddziaływania resocjalizacyjne poprzez koła zainteresowań na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie; Andrzej Chudnicki- System resocjalizacji zakładowej nieletnich w Polsce. Stan i perspektywy zmian; Maria Łukawska- Gelotofobia - zapobiegać, leczyć czy resocjalizować?; Anna Chańko-Stygmat jednostki społecznie wykluczonej. Praca uliczna jako forma oddziaływania resocjalizacyjnego w procesie "poprawiania niepoprawnych"; Anna Fidelus- Psychotransgresjonizm a proces autoresocjalizacji osób powracających do życia na wolności; Dariusz Widelak- Twórczość więzienna w resocjalizacji osadzonych; Alina Ukalisz- Przeobrażenia samooceny i samoakceptacji u alkoholików.Część 2 : Diagnozowanie nieprzystosowania społecznego i asocjalności; Andrzej Bałandynowicz- Agresja i przemoc w multimediach wyzwaniem dla wychowania młodzieży; Zofia Palak- Psychospołeczne determinanty agresywności młodzieży niedostosowanej społecznie; Irena Mudrecka- Czynniki ryzyka wejścia młodzieży w konflikt z prawem; Dorota Biruk- Podkultury młodzieżowe jako forma aktywności młodzieży; Katarzyna Czubak- Funkcjonowanie emocjonalne osób osadzonych w zakładzie karnym.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58529 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58528/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-035-0
Rozdział 1 : Wprowadzenie w problematykę dzieci ulicy; 1. Pojęcie dziecka ulicy; 2. Kategorie dzieci ulicy; 3. Sytuacja dzieci ulicy w krajach rozwijających się; 4. Kwestia pomocy dzieciom ulicy; Rozdział 2 : Kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci ulicy; 1. Definicja pracy profilaktyczno-wychowawczej prowadzonej na ulicy; 2. Pedagogia wyjścia do młodzieży – św. Jan Bosco; 3. Antoni Makarenko i bezprizorni; 4. Praca z młodzieżą na ulicach Paryża – Guy Gilbert ; 5. Pat Nixon z Calgary; 6. Wkład Kazimierza Lisieckiego „Dziadka’ w rozwój pracy wychowawczej na ulicy; 7. Janusz Korczak i dzieci ulicy; 3. Wychowanie podwórkowe w Polsce w latach 60. XX wieku; 9. Współczesne przykłady form pomocy dzieciom ulicy w Polsce; Rozdział 3 : Rola pedagoga ulicy w profilaktyce środowiskowej ; 1. Profilaktyka a praca wychowawcza na ulicy; 2. Pedagog ulicy jako szansa dla dzieci ulicy w społeczeństwie transformacji ; 3. Metody pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33976 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33975/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1 : Niedostosowanie dzieci i młodzieży w świetle teorii i praktyki pedagogicznej; Halina Bejger : Autoportret młodzieży niedostosowanej społecznie; Renata Kartaszyńska : Wpływ rodziny i szkoły na kształtowanie osobowości społecznej dzieci i młodzieży; Paweł Skrzydlewski : Kategorie niedostosowania społecznego z perspektywy personalistycznej antropologii filozoficznej; Emilia Matysek : Agresja jako przejaw niedostosowania społecznego; Jowita Berdzik : Środowiskowe uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży; Augustyn Okoński : Bożena Stefańczyk : Niedostosowanie społeczne w szkole; Agata Szabała-Walczuk : Uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako przejaw niedostosowania społecznego –studium przypadku uczennicy gimnazjum; Część 2 : Przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży – kierunki działań profilaktycznych; Aneta Paszkiewicz : Uczeń niedostosowany społecznie/zagrożony niedostosowanie społecznym w szkole; Ks. Jerzy Król : Wychowanie i edukacja w kontekście kultury współczesnej a niedostosowanie społeczne; Agata Stankiewicz : Funkcjonowanie dziecka niedostosowanego społecznie w rodzinie i szkole; Anna Antczak, Ewelina Bucior, Katarzyna Tchórzewska : Wagary szkolne jako symptom niedostosowania społecznego; Patrycja Burak : Rola działalności wolontariackiej w zapobieganiu niedostosowania społecznego; Monika Łetocha, Agnieszka Hajdus : Czas wolny dzieci i młodzieży w aspekcie wartości wychowawczych i zagrożeń – cyberprzemoc; Natalia Piekarz : Arteterapia w pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie; Część 3 : Przestępczośćwśród dzieci i młodzieży –rehabilitacja społeczna i jej rola. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47965/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35128, 35127, 35126, 35125 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35124/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Wstęp; 1.Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji)-Krystyna Ostrowska, Uniwersytet Warszawski; 2.Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce-Paweł Kobes, Uniwersytet Warszawski; 3.Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych -Marek Łukasiewicz, Schronisko Dla Nieletnich W Gackach; 4.Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych- Aksandra Szymanowska, Szkoła Finansów I Zarządzania W Warszawie; 5. Oddziaływania resocjalizujące na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej- Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski; 6. Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich- Beata Czarnecka-Dzialuk, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, INP PAN, Katarzyna Drapała, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 7. Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu Nurse-Family Partnership- Dagmara WoźniakowsKa-Fajst, Uniwersytet Warszawski; 8. Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży- Wojciech Wypler, Uniwersytet Warszawski; 9. Kontekst rodzinny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży- Ewa Kiliszek, Uniwersytet Warszawski; 10. Kompetencje społeczne nieletnich przestępców- Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58573 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58572/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-94-0
Rozdział 1: Diagnoza problemu przestępczości w Polsce, źródła wiedzy o zjawisku, definicja i teoria oraz wybrane pojęcia; Rozdział 2: Charakterystyka społeczno – demograficzna osób pozbawionych wolności przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych; Rozdział 3: Instytucje powołane do świadczenia pomocy i ich kompetencje; Rozdział 4: Dostępny zakres usług i świadczeń – prawne uwarunkowania udzielania pomocy skazanym, opuszczającym zakłady karne oraz ich rodzinom; Rozdział 5: Wskazania do działań przykłady rozwiązań innowacyjnych i wartych upowszechnienia; Rozdział 6: Wyzwania dla systemu pomocy społecznej wobec osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57992/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 9/2006)
Część I. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ JAKO INSTYTUCJONALNA FORMA POMOCY DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE; 1. Pojęcie kryzysu i interwencji kryzysowej; 2. Pojęcie kryzysu; 3. Pojęcie interwencji kryzysowe; 4. Dom Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej jako instytucji pomocy społecznej; 5. Dom Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej jako instytucji pomocy społecznej; 6. Analiza sytuacji kryzysowych osób korzystających z pomocy DPS Interwencji Kryzysowej; Część II. ZADANIA I METODY PRACY KURATORA SĄDOWEGO W PROCESIE RESOCJALIZACJI; 1. Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym; 2. Rozwój kurateli sądowej; 3. Metody pracy kuratora sądowego; 4. Diagnoza przypadku; 5. Działalność wychowawcza i resocjalizacyjna; 6. Działalność opiekuńcza; 7. Praca kuratora ze środowiskiem (network); 8. Współpraca kuratora z rodziną podopiecznego i innymi instytucjami; Część III. SAMOBÓJSTWO JAKO ZACHOWANIE AUTODESTRUKCYJNE; 1. Psychospołeczne aspekty zachowań autodestrukcyjnych; 2. Czynniki społeczne; 3. Narkomania i alkoholizm; 4. Rozwód; 5. Bezrobocie. 6. Profilaktyka; 7. Skala PINS; 8. Pomoc terapeutyczna. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42627, 42626 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42625/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej- Kajetan Dubiel; Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze; Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych; Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych- Małgorzata Rapacz; Pokochaj siebie, ulecz swoje życie- Iwona Stańczyk; Wypełnianie i wzmacnianie ról rodzicielskich; Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość?-Robert Poklek; Ojciec przyjacielem dziecka- Andrzej Ekiel; Moj Tata i ja -Roman Fons; Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracęz osobami niepełnosprawnymi „Duet” -Marta Rozwadowska-Suruło, Tadeusz Szarek; „Cztery Pory Roku” - Marcin Wójcik, Sławomir Meler; „Bona” -Lidia Olejnik; Więźniowie w hospicjum; Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznychpoprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin; Ogrody za murem - Andrzej Doszyń, Krzysztof Kozłowski; Programy aktywizacji zawodowej; Program readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową skazanych- Katarzyna Roesler-Walerczak, Jarosław Bukowski; Program aktywizacji zawodowej osadzonychrealizowany w systemie pomocy postpenitencjarnej- Jacek Księżyk, Grzegorz Figura; Lex Media -Sławomir Kot; Klub Pracy – kurs aktywnego poszukiwania pracy- Agnieszka Kozłowska; Programy przygotowujące do życia na wolności; Nadzieja – program wychodzenia z bezdomności- Małgorzata Stróżyk; Adwokat w swojej sprawie - Małgorzata Łajdus-Ciborowska; Uniwersytet Więzienny – droga do wolności- Lidia Moroz; Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficytywychowawcze u osób naruszających normy prawne mają sens?- Beata Pastwa-Wojciechowska; Oddziaływania psychokorekcyjne; Programy z zakresu profilaktyki agresji; Naprawdę silni - Katarzyna Jarosz; „Herkules” – program psychokorekcyjny - Agata Głogowska, Katarzyna Haponiuk; Przeciwdziałanie agresji i przemocy w zakładach zamkniętych- Barbara Jurkonis; Prison Smart – ocena programu - Anetta Jaworska; Programy profilaktyki zachowań autoagresywnychw zakładzie karnym; Program oddziaływań zapobiegających autoagresywnymi suicydalnym tendencjom osadzonych- Joanna Kobis; Program przeciwdziałania aktom autoagresji u osadzonych- Cecylia Hajduk, Dawid Katol; Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnychw zakładzie karnym (Małgorzata Rapacz, Marta Briske ; „Feniks” – program readaptacji osób zagrożonych zachowaniami suicydalnymi - Andrzej Samek; Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Beata Kalinowska-Prokopowicz; Bo zupa była za słona – program przeznaczony dla sprawców przestępstw przeciwko rodzinie; Magdalena Chojnacka, Danuta Jodłowska; Program edukacyjny dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie- Marek Siwy; Programy z zakresu profilaktyki uzależnień; „Atlantis” – program edukacyjno-terapeutyczny- Iwona Zalikowska; Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych-Wojciech Kurowski; Program terapeutyczny dla skazanych z problemem dotyczącymuzależnienia od alkoholu lub środków odurzających- Wojciech Kowalczyk; Program z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych- Jacek Gołdyn; Program terapii uzależnień -Andrzej Kędzierski, Agata Skorupska; Program dla osób popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości -Piotr Kowalewski; Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu- Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski; Program profilaktyki sprawców przestępstw drogowych odbywających karę z art. 178a lub 244 k.k.; Marta Chmielewska; „Krokus” – program psychokorekcyjny dla skazanychza przestępstwo z art. 178a § 1 i 2 k.k.- Joanna Strońsk, Tomasz Brańka; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych- Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka; Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia; Program kursów pierwszej pomocy przedmedycznej; Zbigniew Sołtys; Propozycje programów psychokorekcyjnych; Program dla osób z rozpoznaniem podwójnej diagnozy– specyficzne postępowanie terapeutyczne dla osób uzależnionychod alkoholu z współwystępującym zaburzeniem osobowości dyssocjalnej - Jolanta Ferszka; Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzeganiawłasnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej- Justyna Siemionów; Program pracy penitencjarnej z osadzonymi „niebezpiecznymi” – na przykładzie programu realizowanego w Zakładzie Karnymw Barczewie-Sławomir Przybyliński; Podsumowanie;Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności- Radosław Breska, Robert Opora; Oddziaływania edukacyjne przez kulturę; Programy edukacji kulturalno-oświatowej; Dyskusyjny Klub Filmowy- Jana Chojecka, Kamil Stachowiak; Nauka języka angielskiego -Sławomir Kot; Programy aktywizacji kulturowej Krajobrazy wschodniego pogranicza- Iwona Matczuk, Dariusz Kossyk, Jarosław Wolczyński; „Klimek” ,Małgorzata Gajdus-Ciborowska; Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwójzrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności - Marek Kwiecień; Skazani na Wisłę - Jakub Wiśniewski, Sławomir Janka; Programy rozwijania twórczości własnej skazanych; „Plastuś 2007” – „Galeria u rzeźnika” - Marek Nowak; Dobro ukryte w sztuce- Jerzy Michalczyk, Andrzej Markowski; Siłą wyobraźni otwieramy serca – program aktywności twórczej- Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Maroszek; Dekoratorka - Ewa Gworowska; Sztuka dla Pokoju – „Po drodze...” teatr jako katalizator-Krzysztof Papis; Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu; Przez sport do wolności- Mariusz Budny; Streaching – program rehabilitacji psychoruchowej- Roman Smok; Program aktywności sportowo-rekreacyjnej- Marek Walkowski; Program z zakresu kultury fizycznej i sportu- Marek Kwiecień; Podsumowanie. Kształtowanie podstawowychkomponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności- Mieczysław Ciosek; Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji:kilka słów o skuteczności programów realizowanychwobec osób pozbawionych wolności; Monika Marczak, Katarzyna Pawełek. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 54397 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54396/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Rodzaje i objawy przestępczości ; 1. Jan Świtka - Psychologiczna analiza procesów i aktów woli a zagadnienie niektórych aspektów czynu przestępnego; 2. Andrzej Bałandynowicz - System kontroli przestępczości gospodarczej; 3. Rafał Skowron - Przyczyny i koncepcje zapobiegania przestępczości gospodarczej; 4. Zdzisław Majchrzyk - Cyberbullying - jawna i ukryta agresja; 5. Grzegorz Kudlak, Zdzisław Majchrzyk - Nieletni zabójcy - indywidualne i społeczne skutki agresji; 6. Dorota Pstrąg - Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości; 7. Katarzyna Pawełek - Rola czynników sytuacyjnych w genezie przestępczości; 8. Paweł Tyrała - Sekuritologiczne analizowanie związków przyczynowo-skutkowych niebezpiecznego zjawiska zachowań agresywnych; 9. Konrad Kołek - Ściganie przestępstw pospolitych popełnionych przez żołnierzy w służbie czynnej przez Żandarmerię Wojskową i Policję. Argumenty przeciwko zmianom w kompetencjach ustawowych wskazanych służb porządku publicznego; 10. Mariusz Zelek - Społeczne uwarunkowania piractwa jako przejawu naruszenia autorskich praw majątkowych; 11. Anna Wilińska - Materiał redakcyjny jako nośnik materiału przestępczego; 12. Monika Marczak - Poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia przestępczością w opiniach studentów; 13. Miroslav Kelemen, Stanislav Kri§ovskě, Pavel Neźas - Organized crime and pathological phenomena in society - experience of the armed forces members serving abroad; Część 2: Etiologia zachowań przestępczych; 1. Iwona Niewiadomska - Instytucjonalne determinanty powrotności do przestępstwa; 2. Franciszek Kozaczuk - Postawy skazanych wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz sytuacje sprzyjające przestępczości ; 3. Monika Badowska-Hodyr, Anna Maria Świerad - Motywacja sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; 4. Urszula Sobczyszyn - Nadużywanie alkoholu czynnikiem etiologicznym w dokonywaniu przestępstw; 5. Krzysztof Wójcik - Możliwości występowania zjawisk przestępczych w warunkach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Służby Więziennej; 6. Joanna Jezierska, Robert Opora - Przestępcze myślenie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za rozbój (art. 280 k.k.); 7. Eliza Mazur - Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach; 8. Sylwia Niedzielska-Popek - Zabójcy w świetle analizy akt sądowych; Część 3: Oddziaływania profilaktyczne i resocjalizacyjne wobec skazanych - próba ich ewaluacji; 1. Jan Szałański - Osobowościowe kompetencje temporalne w nowatorskim projektowaniu pożądanej przemiany więźniów; 2. Dariusz Schmidt - Religijność kadry penitencjarnej a funkcjonowanie zawodowe w instytucji totalnej; 3. Natasza Kohel, Robert Opora - Postawy wobec resocjalizacji osób skazanych za czyn pedofilny ; 4. Krzysztof Linowski - Ocena środków oddziaływania resocjalizacyjnego przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego; 5. Małgorzata Paszkowska - Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym; 6. Edyta Laurman-Jarząbek - Profilaktyka HIV/AIDS w warunkach izolacji więziennej - z doświadczeń punktu informacyjno-edukacyjnego w Areszcie Śledczym w Kielcach; 7. Joanna Sztuka - Profilaktyka i leczenie zakażonych wirusem HIV oraz żyjących z AIDS w warunkach izolacji penitencjarnej; 8. Witold Kędzierski - Oddział Wewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie - sukces czy porażka koncepcji? ; 9. Janusz Stanek, Dorota Lizoń-Szłapowska - Istota i procedura postępowania mediacyjnego po wyroku w opinii skazanych; 10. Maria Gordon - Spostrzeganie rodziny przez młodych mężczyzn, sprawców czynów zabronionych; 11. Katarzyna Porębska - Pozytywne i negatywne czynniki determinujące proces readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne; Część 4: Środowisko rodzinne młodzieży - profilaktyczne i resocjalizacyjne konteksty funkcjonowania społecznego; 1. Krzysztof Miłek - Kara kryminalna - środkiem odwetu czy wychowania?; 2. Beata Zięba - Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka - problemy i zagrożenia w obszarze niedostosowania społecznego; 3. Joanna Moleda - Środowisko rodzinne wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych; 4. Dariusz Pojnar - Rola kuratora rodzinnego w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich; 5. Maria Łukaszek - Społeczne determinanty stosowania przemocy seksualnej przez młodzież; 6. Ryszard Neć - Eurosieroctwo a przemoc wobec dzieci w rodzinie; 7. Sylwester Bębas - Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43256 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43255/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 14: Pedagogika społeczna; Rozdział 15: Edukacja dorosłych; Rozdział 16: Pedagogika pracy; Rozdział 17: Pedagogika opiekuńcza; Rozdział 18: Pedagogika resocjalizacyjna; Rozdział 19: Pedagogika mediów; Rozdział 20: Pedagogika specjalna; Rozdział 21: Pedagogika zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30337, 30336 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30335/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again