Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(13)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Fedan Roman
(2)
Horodeński Ryszard
(2)
Jarosz Antoni
(2)
Sadowska-Snarska Cecylia
(2)
Stasiak Andrzej
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Borkowski Jan
(1)
Hojny Paulina
(1)
Kisiel Roman
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Malikowski Marian
(1)
Ratajczak Małgorzata
(1)
Rejman Krzysztof
(1)
Rościszewski Marcin
(1)
Smoleń Marek
(1)
Wierzbieniec Wacłąw
(1)
Wojakowski Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Regiony przygraniczne
(12)
Euroregiony
(4)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Białystok (woj.podlaskie ; okręg)
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Lublin (woj.lubelskie ; okręg)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Olsztyn (woj.warmińsko-mazurskie ; okręg)
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Religia
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Współdziałanie
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: place
Euroregion Karpaty
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Geneza współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim; 2. Współpraca transgraniczna w polskim systemie prawnym; 3. Zasady funkcjonowania i sposoby finansowania współpracy transgranicznej; 4.Cele i dotychczasowy przebieg współpracy transgranicznej; 5. Szanse rozwoju gmin przygranicznych; 6. Ocena stanu współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim; 7. Ograniczenia i bariery współdziałania transgranicznego; 8. Rola euroregionów w stymulowaniu lokalnej współpracy transgranicznej; 9. Udział instytucji rządowych i pozarządowych w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej; 10. Perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej i euroregionów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12175, 12174, 12173, 12172, 12171, 12170, 12169, 12168, 12167 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12166/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Ogólna; Część 2:Euroregiony.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30228, 12767 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12766/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Międzynarodowe aspekty rozwoju regionalnego; 2. Społeczno - demograficzne uwarunkowania rozwoju regionów wschodniej Polski; 3. Współpraca transgraniczna w rozwoju regionów; 4. Struktura gospodarki i infrastruktura a rozwój regionalny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12793, 12792, 12791, 12790 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12789/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Współpraca regionalna od idei do nowych form kooperacji międzynarodowej; 2. Regiony transgeniczne w Europie zachodniej; 3. Współpraca regionów przygranicznych w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Koncepcje i współpraca na granicy południowej Rzeczypospolitej Polskiej; 6. Koncepcje i współpraca na pograniczu wschodnim Rzeczypospolitej Polskiej; 7. Polskie pogranicze - euroregiony;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3850, 3849, 3848, 3847 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3846/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Warsztaty - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta ; nr 5.)
Rozdział 1: Rozważania pojęciowe; Rozdział 2: Rozważania metodologiczne; Rozdział 3: Opis wybranych organizacji; Rozdział 4: Opis studium przypadku - program dwustronny Wrocław - Drezno. Dresden - Breslau; Rozdział 5: Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28194 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28193/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe granice unii Europejskiej -pogłębianie współpracy czy budowanie barier? 2. Mniejszości narodowe - ciągłość problemów i zmiany tożsamości; 3. Społeczności lokalne - nadzieje i obawy związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26303, 26302 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26301/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Strategiczne kierunki rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską; Część 2: Współpraca transgraniczna jako element strategii rozwoju regionów przygranicznych; Część 3: Specyficzne problemy rozwoju regionalnego województw przygranicznych; Część 4: Sesja varia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9559 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9558/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe modele kapitalizacji; 2. O rynki zbytu dla producentów rolnych; 3. Przepisy celne jako forma zabezpieczeń granicznych na przykładzie oddziału celnego w Hrebennem; 4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju agrobiznesu w regionie Podkarpacia; 5. Zagadnienia rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Miejsce doradztwa rolniczego w stymulowaniu i wspieraniu przemian na terenach wiejskich Podkarpacia; 7. Rola spółdzielczości w aktywizacji obszarów wiejskich; 8. Problemy funkcjonowania spółdzielni wiejskich; 9. Analiza rynku turystycznego w przygranicznych regionach polsko -ukraińskich; 10. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki w gminach powiatów przygranicznych województwa śląskiego; 11. Powiaty nadgraniczne województwa małopolskiego -sytuacja obecna i perspektywy rozwoju; 12. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w rejonie byłego województwa Krośnieńskiego na tle zmian poziomu produkcji rolniczej; 13. Rozwój działalności agroturystycznej w byłym województwie przemyskim na tle zmian w strukturze użytków rolnych w latach 1992-1997; 14. Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla; 15. Podmiotowość człowieka w procesie gospodarowania; 16. Perspektywy rozwoju i znaczenie drobnej przedsiębiorczości w aspekcie procesów globalizacji gospodarki; 17. Problemy wzrostu efektywności produkcji rolnej; 18. Agroturystyka elementem przedsiębiorczości stymulującym rozwój obszarów wiejskich; 19. Sytuacjia infrastruktury komunikacyjnej Polski i terenów przygranicznych; 20. Demograficzne przesłanki segmentacji lokalnego rynku usług turystycznych w rejonie Jarosławia i okolic; 21. Analiza poziomu rozwoju funkcji turystycznych gmin ziemi przemyskiej; 22. Atrakcyjność turystyczna wybranych powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego; 23. Procesy integracyjne w przemyśle cukrowniczym i mleczarskim regionu przemyskiego jako przejaw przedsiębiorczości; 24. Przemiany w infrastrukturze społeczno-technicznej w przygranicznej gminie Radymno.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968, 3967, 3966, 3965, 3964, 3963 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3962/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i perspektywy rozwoju rynku cukru w Polsce; 2. Inwestycje małych przedsiębiorstw turystycznych w rozwoju obszarów trans granicznych; 3. Przedsiębiorczość z przygranicznych gmin zamojszczyzny; 4. Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej; 5. Szanse i problemy rozwoju turystyki w regionach Ukrainy Zachodniej; 6. Model dynamiczny podstawowych procesów ekonomicznych; 7. Mała i średnia przedsiębiorczość w procesie aktywizacji gospodarczej kraju; 8. Szanse, utrudnienia i zagrożenia we współpracy trans granicznej Polski z innymi Krajami; 9. Warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w regionie przemyskim; 10. Rozwój turystyki rekreacyjno - leczniczej na obszarach przygranicznych; 11. O potrzebie specjalizacji uzdrowisk w Polsce w leczeniu utajonego deficytu żelaza; 12. Model strategii konkurencji branży cukrowniczej w regionie przemyskim; 13. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich południowo - wschodniej Polski; 14. Rynek pracodawców w rejonie działania rejonowego urzędu pracy w Ustrzykach Dolnych; 15. Ocena możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości jako czynnika aktywizacji gospodarki regionalnej; 16. Wolność gospodarcza w systemie polityczno -gospodarczym PRL. Rys historyczno -prawny; 17. Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie gorlickim; 18. Handel detaliczny na terenach Ukrainy w czasie formowania gospodarki rynkowej; 19. Województwo podkarpackie -stan i możliwość rozwoju; 20. Turystyka religijno -pielgrzymkowa w woj. podkarpackim; 21. Walory turystyczne szansą na aktywizację powiatu lubaczowskiego jako rejonu przygranicznego; 22. Czynniki psychologiczne determinujące zachowania konsumenckie; 23. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle postępowania karnego -skarbowego; 24. Model zrównoważonego rozwoju turystyki jako strategia rozwoju dla regionów przygranicznych; 25. Innowacyjność jako źródło przedsiębiorczości; 26. Ochrona prawna systemu bankowego przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa; 27. Telemarketing - podstawowe pojęcia i formy; 28. Rozwój agroturystyki nieodzownym składnikiem strategii rozwoju lokalnego; 29. Hotel "Łysica" centrum turystyki pobytowej regionu świętokrzyskiego; 30. Rola Giełdy w Frankfurcie nad Menem; 31. Korzyści płynące ze zmiany struktury przestrzennej wsi w wyniku scalenia gruntów; 32. Internet jako narzędzie promocji regionu.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3982/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Regionalizacja i polityka regionalna UE; 2. Przygotowania Polski do wykorzystania funduszy strukturalnych; 3. Współpraca transgraniczna i problemy regionów przygranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27530, 27529 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27528/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9382 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9381/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48540, 48539, 48538 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48537 inf. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again