Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(4)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Autor
Fedan Roman
(2)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Leśniewski Michał Adam
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Smoleń Marek
(1)
Zielińska-Głębocka Anna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(4)
Temat
Regiony (adm.)
(6)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Innowacje
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ekorozwój
(1)
Globalizacja
(1)
Miasta
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł
(1)
Regionalizacja ekonomiczna
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Temat: czas
1989-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Podkarpackie, województwo
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43801/XVIII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Specjalizacja i lokalizacja działalności gospodarczej. Przegląd problemów i literatury; Rozdział 2: Potencjał rozwojowy polskich województw w latach 1995-2005; Rozdział 3: Konwergencja realna w polskich województwach w latach 1995-2005; Rozdział 4: Zdolność do konkurowania - eksport polskich województw w latach 1995-2006; Rozdział 5: Specjalizacja i lokalizacja przemysłu i usług w polskich województwach w latach 1995-2005; Rozdział 6: Lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w układzie sektorowo-regionalnym; Rozdział 7: Determinanty koncentracji działalności gospodarczej i jej wpływ na konkurencyjność polskich województw. Analiza ekonometryczna; Rozdział 8: Implikacje dla polityki gospodarczej. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34619 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34618/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski; 2. Rola polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności regionów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19583, 19582 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 19581/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Konkurencyjność miasta i regionów; Rozdział 2: Przedsiębiorczość i innowacyjność; Rozdział 3: Polityka rozwoju terytorialnego- doświadczenia;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 18715, 18714 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 18713/XXVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Polityka regionalna; Rozdział 2: Zrównoważony rozwój a agenda 21; Rozdział 3: Istota konkurencyjności regionów; Rozdział 4: Konkurencyjność gmin z zastosowaniem metody OZK na przykładzie związku gmin Gór Świętokrzyskich. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37663/XV czyt. (1 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37664
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej