Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(17)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Adamczyk Artur
(1)
Antoniszyn Emil
(1)
Borkowski Jan
(1)
Bucholc Marek
(1)
Bucka Maria
(1)
Błachut Barbara
(1)
Fic Maria
(1)
Gomółka Krystyna
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grzeszczyk Tadeusz
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Potoczek Andrzej
(1)
Proniewski Marek (1958- )
(1)
Rosner Andrzej
(1)
Sauer Adam
(1)
Smętkowski Maciej
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szomburg Jan
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(16)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(14)
Polityka regionalna UE
(6)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Regionalizacja ekonomiczna
(4)
Budżety terenowe
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Miasta
(2)
Polska
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Rozwój gospodarczy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Ekorozwój
(1)
Euroregiony
(1)
Innowacje
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934-)
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Prawo europejskie
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Socjologia
(1)
Stolice
(1)
Unia Europejska
(1)
Urbanizacja
(1)
Wieś
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Uniwersalizm wobec globalizacji i jej regionalnych skutków; Rozdział 2: Rozwój regionów a procesy integracji międzynarodowej; Rozdział 3: Społeczna ocena procesu globalizacji polskiej gospodarki; Rozdział 4: Nowe role menedżera w gospodarce globalnej; Rozdział 5: Lokalny produkt globalny problem. Kokaina i konflikt zbrojny w Kolumbii; Rozdział 6: Kilka uwag o nieuchronności globalizacji i o uniwersalności lokalnego dobra; Rozdział 7: E learningjako jeden z aspektów globalizacji w edukacji; Rozdział 8: Podstawowe zasady komunikacji społecznej na poziomie samorządów lokalnych w społecznym modelu globalizacji; Rozdział 9: Wpływ transformacji instytucjonalnej w Polsce na uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego; Rozdział 10: Wybory do Parlamentu Europejskiego; Rozdział 11: Współpraca parlamentarna Polski i Litwy i jej wpływ na rozwiązywanie problemów regionalnych; Rozdział 12: Powstanie, znaczenie i cele Euroregionów; Rozdział 13: Kształtowanie strategii rozwoju regionalnego zgodnie z metodyką Balanced Scorecard; Rozdział 14: Problemy rozwoju regionów rolniczych na przykładzie Żuław Wiślanych; Rozdział 15: Sieć Natura 2000 w Polsce - szansą na rozwój regionu?; Rozdział 16: Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu rozwoju regionalnego. Wnioski dla Polski; Rozdział 17: System pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym; Rozdział 18: Transport lotniczy w regionie; Rozdział 19: Działalność Warmińska Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a rozwój regionu; Rozdział 20: Czy Elbląg jest ośrodkiem regionalnym?; Rozdział 21: Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi w zakresie innowacji; Rozdział 22: Turystyczne zagospodarowanie regionów Polski; Rozdział 23: Działalność instytucji mikrofinansowych w Polsce; Rozdział 24: Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regionalnej (województwa warmińsko- mazurskiego) Rozdział 25: Kultura organizacyjna wobec zmian otoczenia; Rozdział 26: Populacja miasta Elbląga w latach 1989 2003 (wybrane zagadnienia); Rozdział 27: Handel zagraniczny na terenie miasta Gdańska; Rozdział 28: Pojęcie kwalifikacji rolniczych w przepisach regulujących wspieranie rozwoju obszarów wiejskich; Rozdział 29: Rachunek kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki Zdrowotnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28514, 28513 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28512/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Teoretyczne aspekty rozwoju regionalnego; 3. Europejska polityka regionalan; 4. Grecja; 5. Włochy; 6. Irlandia; 7. Polska; 8. Wyzwania polityki rozwoju reginalnego w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24206, 24205, 24204, 24203 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24202/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego; Rozdział 2: Uwarunkowania rozwoju regionalnego; Rozdział 3: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym; Rozdział 4: Polityka regionalna unii europejskiej; Rozdział 5: Bariery i instrumenty rozwoju regionalnego w warunkach nowej gospodarki; Rozdział 6: Problemy rozwoju lokalnego; Rozdział 7: Polityka regionalna w kontekście polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; Rozdział 8: Przestrzeń w procesie rozwoju społeczno - gospodarczego; Rozdział 9: Podstawowe zagadnienia polityki przestrzennej; Rozdział 10: Gospodarka przestrzenna jako instrumentarium polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; Rozdział 11: System planowania przestrzennego; Rozdział 12: Problemy realizacyjne polityki przestrzennej; Rozdział 13: Kształtowanie układu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16717, 16716 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16715/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka regionów; Rozdział 2: Uwarunkowania społeczno-polityczne; Rozdział 3: Uwarunkowania instytucjonalno-regulacyjne; Rozdział 4: Profil polityki regionalnej państwa; Rozdział 5: Głosy praktyków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14573 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14572/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego; 2. Finasowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach; 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20703, 19290, 19289, 19288 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19287/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33042/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski; 2. Rola polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności regionów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19583, 19582 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19581/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metropolizacja jako terytorialny wymiar gospodarki informacyjnej; Rozdział 2: Metropolizacja przestrzeni Polski; Rozdział 3: Zakres i metody badań; Rozdział 4: Powiązania przestrzenne badanych metropolii; Rozdział 5: Partnerstwo metropolia-region?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18636, 18635 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18634/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Regionalizacja i polityka regionalna UE; 2. Przygotowania Polski do wykorzystania funduszy strukturalnych; 3. Współpraca transgraniczna i problemy regionów przygranicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27530, 27529 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27528/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie rozwojem województwa w obywatelskim społeczeństwie otwartym; Rozdział 2: Planowanie strategiczne rozwoju województwa; Rozdział 3: Programowanie operacyjne rozwoju województwa; Rozdział 4: Województwo jako podmiot międzynraodwej konkurencji; Rozdział 5: Rozwój województwa w gospodarce opartej na wiedzy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28001/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19604, 19603 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19602/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Porównania Międzynarodowe (Urząd Statystyczny, Rzeszów))
1. Europejska polityka regionalna; 2. Europejska statystyka regionalna; 3. Metody mierzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego; 4. Charakterystyka porównawcza województwa podkarpackiegio z innymi regionami Unii Europejskiej; 5. Podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26216 (1 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26215 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18715, 18714 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18713/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41373/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania; Rozdział 2: Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju; Rozdział 3: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej; Rozdział 4: Doradztwo zewnętrzne w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie; Rozdział 5: Marketing w rozwoju gospodarczym regionu; Rozdział 6: Ekonomiczno-finansowe podstawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie; Rozdział 7: Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16923, 16922 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16921/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again