Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Borsa Maciej
(1)
Brzęczek Tomasz
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Klamut Mirosława
(1)
Klasik Andrzej (1943- )
(1)
Kuźnik Florian
(1)
Malina Anna
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Marszał Tadeusz
(1)
Rosik Piotr
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Sobiech Katarzyna
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Strzelecki Zbigniew
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Węcławowicz Grzegorz
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Regionalizacja gospodarcza
(10)
Gospodarka terenowa
(4)
Miasta
(2)
Analiza przestrzenna (statystyka)
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Ekonometria
(1)
Ekorozwój
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konkurencja
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
10 results Filter
Book
In basket
1. Podstawowe pojęcia związane z problematyką i polityką regionalną; 2. Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych; 3. Polityka regionalna w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; 4. Polityka regionalna w Polsce po przyłączeniu do Unii Europejskiej; 5. Przesłanki do tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17188, 17187, 16994 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16993/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Konkurencyjność: Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? 2. Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski; 3. Polityka makroekonomiczna a konkurencyjność regionów Unii Europejskiej; 4. Czynniki konkurencyjności regionów; 5. Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów; 6. Problematyka konkurencyjności obszarów wiejskich; 7. Wpływ rynków finansowych na konkurencyjność regionów Unii Europejskiej; 8. Makroekonomiczne i regionalne uwarunkowania konkurencyjności rynków finansowych w Polsce w latch dziewięćdziesiątych; 9. Edukacja a konkurencyjność regionów; 10. Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE; 11. Infrastruktura techniczna a konkurencyjność regionów; 12. Uwarunkowania samorządności lokalnej i regionalnej w Polsce w aspekcie kreowania i wzrostu konkurencyjności; 13. Czynniki konkurencyjności regionu - na przykładzie Dolnego Śląska; 14. Koszty i korzyści dostosowań krajów Europy środkowej i Wschodniej do gospodarki Unii Europejskiej; 15. Nowe zasady działania funduszy strukturalnych w perspektywy rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10333 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10332/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Podstawy teoretyczne gospodarki regionalnej i lokalnej; Rozdział 1: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego; Rozdział 2: Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna; Rozdział 3: Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej; Rozdział 4: Polityka regionalna; Cz. 2: Programowanie gospodarki regionalnej i lokalnej; Rozdział 5: Programowanie rozwoju regionalnegi i lokalnego; Rozdział 6: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 7: Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej; Rozdział 8: Projekty rozwojowe według standardów UE w gospodarce regionalnej i lokalnej- aplikacja; Cz. 3: Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną; Rozdział 9: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym; Rozdział 10: Finanse samorządu regionalnegi lokalnego; Rozdział 11: Marketing terytorialny; Rozdział 12: Europejska współpraca międzynarodowa i przygraniczna w gospodarce regionalnej i lokalnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32686, 32685, 32684, 32683, 32682, 30242, 30241 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30240/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Regiony i rozwój regionalny w prawie wspólnotowym; 2. Kompetencje regionów państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach integracyjnych; 3. Udział regionów polskich ( województw ) w procesach integracyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16581 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16580/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynki lokalne i regionalne; 2. Problemy zagospodarowania przestrzeni miejskiej; 3. Strategia konkurencyjna regionu; 4. Strategia rozwoju lokalnego; 5. Zarządzanie marketingowe miastem; 6. Tworzenie produktu miasta; 7. Planowanie portfela projektów w skali lokalnej; 8. Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego; 9. Lokalne nieruchomości; 10. Plan zarządzania nieruchomością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17692, 17691 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17690/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie w problematykę badań; Rozdział 2: Formalne podstawy analizy porównawczej struktur; Rozdział 3: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w porównywaniu struktur przestrzennych; Rozdział 4: Taksonomiczna analiza przestrzennej struktury gospodarki polski; Rozdział 5: Zmienne syntetyczne jako podstawa opisu struktury gospodarki w układzie wojewódzkim; Rozdział 6: Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach przestrzennych; Rozdział 7: Skalowanie wielowymiarowej jako metoda badania struktury gospodarki według województw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17937/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych; 2.Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności; 3.Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów; 4.Innowacyjność gospodarki; 5.Praktyczne aspekty oceny innowacyjności gospodarek; 6.Sieci przedsiębiorstw a klastry biznesowe; 7.Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych; 8.Praktyczne aspekty rozwoju klastrów. Świat – Europa –Polska [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-709/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-709/1/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Geneza współczesnych zróżnicowań regionalnych; 2. Zróżnicowanie demograficzne w przestrzeni kraju; 3. Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich w Polsce; 4. Przekształcenia struktury społecznej; 5. Nowe wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych; 6. kształtowanie się nowej polityki regionalnej; 7. Nowa sytuacja geopolityczna Polski;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19620, 19619, 19618 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 12141/XXVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19249, 19248, 19247, 18746, 18745 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18744/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Budownictwo w przestrzeni lokalnej / red. Tadeusz Marszał. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - 122 s. : fot., mapy., pl., tab., wykr. ; 21 cm.
1. Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie budownictwamieszkaniowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; 2. Prawno-instytucjonalne uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego na szczeblu lokalnym - wybrane przykłady; 3. Wpływ nowych inwestycji na wizerunek miasta i przestrzeń społeczną Gdyni; 4. Miejsca lokalizacji nowego budownictwa mieszkaniowego w przestrzeni miasta - na przykładzie Opola; 5. Wielorodzinne budownictwo w Kole; 6. Nowe inwestycje biurowe w Krakowie - ujęcie przestrzenne; 7. Problem terenów mieszkaniowych związanych z przemysłem; 8. Budownictwo jednorodzinne na obszarze gminy Białe Błota w aspekcie procesu suburbanizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18700, 18699 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18698/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again