Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(23)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(8)
Author
Kaja Jan
(2)
Korenik Stanisław
(2)
Markowski Tadeusz
(2)
Piech Krzysztof
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Antoniszyn Emil
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bucka Maria
(1)
Cywoniuk Mirosława
(1)
Dołzbłasz Sylwia
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Fic Maria
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kistowski Mariusz
(1)
Korcelli Piotr (1939- )
(1)
Kudełko Joanna
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Markowski Tadeusz (1949- )
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Raczyk Andrzej
(1)
Rydz Eugeniusz
(1)
Sauer Adam
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szafran Joanna
(1)
Szlachta Jacek
(1)
Szlachta Jacek (1950- )
(1)
Słodczyk Janusz
(1)
Turała Maciej
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(20)
Subject
Regionalizacja ekonomiczna
(23)
Zagospodarowanie terenu
(7)
Polska
(5)
Gospodarka regionalna
(4)
Polityka regionalna UE
(3)
Rozwój gospodarczy
(3)
Aglomeracje miejskie
(2)
Ekorozwój
(2)
Geografia
(2)
Geografia stosowana
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka regionalna
(2)
Prawo europejskie
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Unia Europejska
(2)
Współpraca transgraniczna
(2)
Europa
(1)
Euroregion Karpacki
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Mikołajewicz, Zbigniew (1934-)
(1)
NUTS II
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Wschodnia
(1)
Polska Północno-Zachodnia
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Pomorze Środkowe (Polska ; region)
(1)
Przestrzenie publiczne
(1)
Regiony
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Rynek pracy
(1)
Ukraina
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18938/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 105)
Rozdział 1: Problemy rozwoju regionalnego na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 2: Ewolucja polityki rozowju regionalnego Unii Europejskiej; Rozdział 3: Planowanie rozowju reginalnego w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Europejskie planowanie gospodarcze; Rozdział 5: Polska a Unia Europejska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; z. 253)
CZĘŚĆ I : ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE - PARTYCYPACJA SPOŁECZNA; Aleksander Noworól - Territorial Partnerships as an Instrument of Urban ; Izabela Domańska - Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych - na przykładzie mpzp cennego przyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi - Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną ; Dominika Holuj - Wizje planistów a oczekiwania użytkowników przestrzeni miejskiej. Konfliktogenność procesu uchwalania planów miejscowych w wybranych obszarach polskich metropolii ; Beata Wieteska-Rosiak - Środowiskowa odpowiedzialność urzędów gmin i starostw powiatowych - przykład woj. łódzkiego ; Beata Gontar, Zbigniew H. Gontar - Potencjał ekonomiczny społecznej odpowiedzialności klastrów innowacyjnych ; Michał Kudłacz - Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanie atrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych, wielkomiejskich układów osadniczych. Klaudia Twardowska - Konsultacje społeczne w zakresie gospodarki mieszkaniowej na przykładzie Łodzi ; Beata Gołąbek - Opinie studentów Rzeszowa a problemy zarządzania miastem; Cezary Szydłowski - Kontrola działalności władzy publicznej; CZĘŚĆ II : NOWE KIERUNKI I PARADYGMATY W ZARZĄDZANIU MIASTEM ; Iwona Kantor Pietraga, Robert Krzysztofik, Jerzy Runge, Tomasz Sporna - Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia; Marek Leszczyński - Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym; Katarzyna Bolimowska - Realizacja funkcji przestrzeni publicznej w sieci ulicznej Poznania ; Halina Landecka - Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina; Maciej Nowak- Decyzje lokalizacyjne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w zarządzaniu przestrzenią i środowiskiem miasta ; CZĘŚĆ III :WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW ; Olga Ławińska - Gospodarka odpadami w gminach powiatu myszkowskiego w świetle nowych uwarunkowań prawnych; Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz - Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy; Michał Stangel - Konkurs urbanistyczny w procesie budowania miasta; Joanna Cymerman - Uwarunkowania i przemiany struktury użytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowego w latach 2001-2011; Marcin Feltynowski - System informacji przestrzennej - sposób realizacji funkcji informacyjnej planowania przestrzennego na przykładzie Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego ; Magdalena Wiśniewska - Współpraca władz lokalnych z interesariuszami miasta - teoria i praktyka na przykładzie miast regionu łódzkiego[k].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, ISSN 1897-4392)
Rozdział 1: Rozwój współpracy terytorialnej w Polsce na tle Unii Europejskiej; Rozdział 2: Uwarunkowania współpracy w ramach Interreg IIIA 2004-2006; Rozdział 3: Projekty realizowane w ramach Interreg IIIA w Polsce; Rozdział 5: Europejska współpraca Terytorialna 2007-2013. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37637 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37636/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 698)
1. Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji; 2. Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji; 3. Integracja europejska w perspektywie poznawczej nauk politycznych; 4. Integracja europejska - między teorią a praktyką; 5. Kierunki przekształceń zarządzania polityką gospodarczą Unii Europejskiej; 6. Rozwiązywania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33877, 33876 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33875/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego i lokalnego; Rozdział 2: Organizacja administracji a rozwój lokalny; Rozdział 3: Aktywizacja lokalnych i regionalnych inicjatyw; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój lokalny. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17255/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Regiony / red. Zdzisław Brodecki ; Zdzisław Brodecki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze Lexix-Nexis, 2005. - 495, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
Cz.1: Zrozumieć Unię Europejską; Rozdział 1: Polityka regionalna - rozwój, finansowanie i przyszłość; Rozdział 2: Strategia rozwoju regionów; Rozdział 3: Instrumenty finansowe polityki regionalnej; Cz.2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Prawne podstwy polityki regionalnej; Rozdział 5: Regiony i współpraca transgeniczna; Rozdział 6: Pojęcie i podstawowe zasady europejskiego postepowania administracyjnego; Rozdział 7: Superregion Morza Bałtyckiego; Cz.3: Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 8: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 9: Traktat Akcesyjny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19641, 19640, 19639, 19638 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19637/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Region ekonomiczny w gospodarce narodowej. Wykładnia pojęć podstawowych; Rozdział 2: Specyfikacja przemian społeczno-gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku i ich implikacje dla regionu ekonomicznego- nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego - nowe źródła zmian w funkcjonowaniu i rozwoju regionu ekonomicznego; Rozdział 3: Sieci jako nowa forma organizacji gospodarki regionu ekonomicznego; Rozdział 4: Wzrost i rozwój gospodarczy a przestrzeń współczesnego regionu ekonomicznego; Rozdział 5: Region ekonomiczny w czasach społeczeństwa narażonego na ryzyko systemowe; Rozdział6: Regiony ekonomiczne w Polsce - rozwój i polityka regionalna. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37566 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37565/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 231)
1. Strategiczne wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 2. Wyzwania polityki spójności w latach 2007- 2013; 3. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej- nowy instrument budowania współpracy terytorialnej; 4. Strategiczne wyzwania stojące przed polityka spójności Unii Europejskiej po 2007 r.- perspektywa polska; 5. Rola wyższej uczelni w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego; 6. Polskie regiony w realizacji Strategii Lizbońskiej; 7. Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu; 8. Administracja publiczna na rzecz spójności regionalnej i europejskiej; 9. Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski; 2. Rola polityki regionalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i podnoszeniu konkurencyjności regionów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19583, 19582 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19581/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19655, 19654 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 19653/XVczyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 128)
Cz. 1. Wstęp; Rozdział 1: Prace nad "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" do 2033 roku; Cz. 2. Strategiczne cele rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 3. Diagnoza stanu przestrzennego zagospodarowania Polski : uwarunkowania i kierunki przekształceń; Rozdział1: Struktura przestrzenna ludności i system osadniczy; Rozdział 2: Diagnoza i uwarunkowania gospodarcze; Rozdział 3: Diagnoza stanu zagospodarowania kraju i kierunków jego przekształceń w zakresie infrastruktury technicznej; Rozdział 4: Diagnoza i uwarunkowania stanu przestrzeni przyrodniczej; Rozdział 5: Obszary funkcjonalne ; obszary problemowe; Cz. 4. Realizacja strategicznych celów rozwoju przestrzennego. Działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych celów rozwoju przestrzennego kraju; Cz. 5. Przestrzenne zagospodarowanie Polski w perspektywie 2033. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 693)
1. Innowacyjnośc regionów Polski Południowo-Wschodniej; 2. Wskaźniki rozwoju gospodarczego województwa małopolskiego; 3. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce wynikające z przystąpienia do struktur Unii Europejskiej; 5. Skutecznośc polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise; 6. Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie; 7. Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego; 8. Zróżnicowanie gmin powiatu nowosądeckiego pod względem rozwoju turystyki; 9. Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002; 10. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce; 11. Problemy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle realizacji projektów fiansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; 12. Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie; 13. Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna Unii Europejskiej; Rozdział 2: Przygotowanie Polski do unijnej polityki regionalnej; Rozdział 3: Wdrażanie unijnej polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013; Rozdział 4: Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37420 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37419/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rozwój regionów wojewódzkich Polski; 2. Scenariusze rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej w świetle uwarunkowań rozwoju kraju; 3. Źródła zaniedbań w rozwoju obszaru północno - wschodniej Polski; 4. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej; 5. Uwarunkowania, celei preferencje rozwoju Polski połnocno-wschodniej; 6. Przyszłość "Zielonych Płuc Polski"; 7. Kierunki restrukturyzacji województwa olsztyńskiego ( w odniesieniudo rolnictwa, przemysłu bazującego na surowcach lokalnych oraz turystyki); 8. Kierunki polityki rozwoju regionalnego Polski pólnocno-wschodniej; 9. Idea euroregionów w warunkach Polski północno-wschodniej; 10. Uwarunkowania i problemy rozwoju regionalnego Warmii i Mazur; 11. Możliwości produkcji bezpiecznej żywności na obszarze północno-wschodniej Polski; 12. Rola polityki regionalnej w procesie przemian strukturalnych w gospodarce ( na przykładzie północno-wschodniej Polski); 13. Wybrane czynniki rozwoju regionu pólnocno-wschodniego; 14. Projekty rozwoju przestrzennego w obszarze bałtyckim; 15. Wybrane elementy powiązań gospodarki Białorusi z Polską; 15. Niektóre współczesne problemy funkcjonowania otoczenia zewnętrznego gospdarki rolnej Białorusi; 16. Wybrane problemy integracji i rozwoju społeczno-gospodarczego przygranicznych zachodnich regionów Białorusi; 17. Uwagi o niektórych prawno-instytucjonalnych uwarunkowaniach białorusko-polskiej wymiany handlowej; 18. Wpływ działalności Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna rozwój północno-wschodniego regionu Polski; 19. Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego; 20. Usprawnienia rachunku kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie północno-wschodniej Polski; 21. Dostosowanie struktury organizacyjnej i produkcyjnej prywatnych gospodarstw rolnych do warunków Polski północno-wschodniej; 22. Rozmiary i struktura handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w latach 90; 23. Kilka zagadnień dotyczących regionu ekonomicznego (Pomorze Środkowe); 24. Kierunki rowoju nadmorskiego regionu turystycznego na przykładzie Kołobrzegu i okolic; 25. Proces transformacji sytemowej w regionie toruńsko-wrocławskim;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 025/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Wybrane aspekty polityki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce; Cz.2: Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ich konkurencyjność; Cz.3: Finansowe aspekty polityki regionalnej i lokalnej; Cz.4: Rozwój regionalny i lokalny - analiza wybranych przypadków; Cz.5: Przemiany strukturalne w wybranych regionach; Cz. 6: Inwestycje i infrastruktura regionalna i lokalna - analiza wybranych przypadków; Cz.7: Rozwój regionalny i lokalny: edukacja i technologie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16843 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16842/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 18937/XI/A czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41374 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 41373/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 240)
1. Wstęp; 2. Kształtowanie ładu przestrzennego; 3. Problemy rozwoju sieci osadniczej; 4. Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska; 5. Monitoring przestrzenny zintegrowanym narzędziem realizacji polityki rozwoju; 6. Problematyka środowiska przyrodniczego i krajpobrazu w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowaniu; 7. Wskażnik terenów biologicznie czynnych jako instrument kształtowania przestrzeni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 05/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again