Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Author
Giżejowska Alina
(1)
Jaros Paweł (1961- )
(1)
Jaskiernia Jerzy (1950- )
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Korus Paweł
(1)
Safjan Marek
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Rada Europy
(3)
Prawo socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo pracowników do informacji
(1)
Zabezpieczenie społeczne
(1)
Świadczenia społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
Standardy prawne Rady Europy / red. Marek Safjan. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1995. - 296 [2] s. ; 21 cm.
ISBN: : 83-85505-17-2
1. Konwencja (41) o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości hotelowych : M. Nesterowicz, Konwencja (41) o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości hotelowych a stan prawny obowiązujący w Polsce; 2. Europejska konwencja(Nr 79) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne : A. Brzozowski, Europejska konwencja(Nr 79) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne a stan prawny obowiązujący w Polsce; 3. Europejska konwencja (29) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku ruchem pojazdów mechanicznych : A. Brzozowski, Europejska konwencja (29) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku ruchem pojazdów mechanicznych a prawo polskie; 4. Europejska konwencja (91) o odpowiedzialności za szkody na osobie lub śmierć wyrządzoną przez produkt : J. Krauss, Europejska konwencja (91) o odpowiedzialności za szkody na osobie lub śmierć wyrządzoną przez produkt a regulacje prawa polskiego; 5. Konwencja ( Nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska : W. J. Kutner, Konwencja (Nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska a prawo polskie; 6. Konwencja ( Nr 77) o wprowadzeniu systemu rejestracji testamentów : E. Skowrońska, Konwencja ( Nr 77) o wprowadzeniu systemu rejestracji testamentów a stan prawny obowiązujący w Polsce; 7. Rezolucja Nr (76) 47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli; 8. Rekomendacja Nr R( 81) 2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie : C. Żuławska, Rezolucja Nr (76) 47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja Nr R( 81) 2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie; 9. Rezolucja Nr ( 78) 3 w sprawie kar umownych ( klauzul karnych) w prawie cywilnym : M. Modrzejewska, Rezolucja Nr ( 78) 3 w sprawie kar umownych ( klauzul karnych) w prawie cywilnym na tle unormowania polskiego kodeksu cywilnego; 10. Rekomendacja Nr R(84) 15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej : M. Safian, Rekomendacja Nr R(84) 15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej a stan prawny obowiązujący w Polsce. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3691/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
Część 1: Konwencje Rady Europy; 1. Konwencje Rady Europy (ratyfikowane); 2. Konwencje Rady Europy (podpisane); Część 2: Zalecenia i wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy; 1. Ochrona praw dzieci; 2. Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia; 3. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie; 4. Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych; 5. Prawo dziecka do nauki; 6. Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem; 7. Prawa dzieci niepełnosprawnych; 8. Prawo dziecka do uczestnictwa w życiu publicznym; 9. Prawa dzieci migrantów; Część 3: Zalecenia i Rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; 1. Ochrona praw dziecka; 2. Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia; 3. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie; 4. Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych; 5. Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem; 6. Prawo dziecka do uczestnictwa w życiu publicznym; 7. Prawa dzieci migrantów. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47992 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46777/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Tworzenie europejskich rad zakładowych oraz ustanawianie procedur informowania i konsultacji wśród pracowników; 2. Założenia ramowe procedur informowania i konsultacji wśród pracowników; 3. Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13124 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13123/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Koordynacja krajowych systemów zabezpieczenia społecznego w świetle rozporządzenia Rady 1408/71 z dnia 14 VI 1971; Rozdział 1: Postanowienia ogólne; Rozdział 2: Zasady wykazywania właściwych krajowych przepisów zabezpieczenia społecznego; Rozdział 3: Koordynacja przepisów regulujących świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące w razie choroby i macierzyństwa; Rozdział 4: Renty inwalidzkie oraz renty wypadkowe; Rozdział 5: Emerytury oraz renty rodzinne; Rozdział 6: Zasiłki pogrzebowe; Rozdział 7: Bezrobocie; Rozdział 8: Koordynacja przepisów regulujących świadczenia rodzinne; Rozdział 9: Współdziałanie instytucji ubezpieczeniowych państw członkowskich Unii Europejskiej; Cz.2: Równe traktowanie ubezpieczonych kobiet i mężczyzn; Rozdział 10: Obowiązek równego traktowania ubezpieczonych kobiet i mężczyzn;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13122 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13121/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa oddziałująca na przemiany demokratyczne w państwach członkowskich; 1. Piotr A. Świtalski: Rola Rady Europy w systemie organizacji; 2. Jerzy Jaskiernia: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na implementację standardów demokratycznych; 3. Mirosław Wróblewski: Zapewnianie efektywności oddziaływania standardów Rady Europy na system prawny i praktykę w obszarze praworządności i praw człowieka - uwagi z perspektywy działalności polskiego ombudsmana;4. Roman Tokarczyk: Kultura prawa europejskiego według Rady Europy; 5. Stanisław Kaźmierczyk: Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europy jako zagadnienie metodologiczne; 6. Elżbieta Dynia: Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój i spójność standardów europejskich; Część 2: Rada Europy a rozwój systemu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Janusz Symonides: Ewolucja systemu ochrony praw człowieka w Europie; 2. Leszek Garlicki: Nowe demokracje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 3. Piotr Kułak: Konwencje objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 4. Norbert Szczęch: Konsekwencje prawne objęcia Rzeczypospolitej Polskiej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 5. Maria Kłopocka-Jasińska: Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a krajowa skarga konstytucyjna - pilna potrzeba zmian; 6. Jan Barcz: Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowej w stosunkach polsko-niemieckich?; 7. Wojciech Jasiński: Standard niezależnego i ustanowionego ustawą sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 8. Agnieszka Bień-Kacała: Wolność słowa lekarza w świetle wyroku ETPC z 16 grudnia 2008 r.; 9. Jelena Kondratiewa-Bryzik: Prawa kobiet a ochrona prawna płodu ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 10. Radosław Grabowski: Wpływ standardów Rady Europy na zakres ochrony życia ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; 11. Ewa Wójcicka: Eutanazja w dokumentach Rady Europy i orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 12. Ewa Schwierskott, Bartosz Skwara: Zasada swobody sumienia w świetle konstytucyjnego rzecznictwa europejskiego; 13. Piotr Góralski: Izolacyjne środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych a prawa człowieka; 14. Witold Sobczak: Wolność od tortur - czy istnieją standardy europejskie?; 15. Hanna Machińska: Prawa człowieka i środowiska - debata o protokole dodatkowym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; 16. Jan Filip: Wznowienie postępowania przed Sądem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej z powodu uwzględnienia orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 17. Allan F. Tatham: Human Rights and Transational Judicial Communication: The Impact of the ECHR on the Practice of the Hungarian Constitutional Court; 18. Joanna Kielin: Wpłtyw Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej; 19. Ksenia Kakareko: Prawa człowieka na Białorusi - miraże czy rzeczywistość; 20. Robert Grzeszczak: Lojalność obywatelska w perspektywie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tanase i Chirtoca v. Republika Mołdowy; 21. Iwona Wrońska: Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych a system ochrony mniejszości kulturowo-etnicznych w Kanadzie; Część 3: Rada Euroopy a rozwój demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Jerzy Oniszczuk: Kantowska wolność człowieka: republika wolności versus demokracja; 2. Marek Chmaj: Zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów Rady Europy; 3. Waldemar J. Wołpiuk: Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich wdrażania; Krzysztof Gawkowski: Wpływ Rady Europy na rozwój samorządności terytorialnej; 4. Piotr Jankowski: Polskie prawo samorządowe a konwencje rady Europy; 5. Ewa Nowak: Wolność słowa w mediach europejskich - działalność informacyjna i monitoringowa Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przy Radzie Europy; 6. Alicja Jaskiernia: Zagrożenia dla różnorodności przekazu medialnego w dobie globalizacji a standardy europejskie zawartości przekazu medialnego; 7. Jacek Sobczak: Wolność ekspresji artystycznej. Standardy europejskie i rzeczywistość polska; 8. Janusz M. Pawlikowski: Wpływ procesu bolońskiego na rozwój polskich szkół wyższych; 9. Ryszard Chruściak: Spory i kontrowersje w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r. Na tle regulacji dot. Zakazu dyskryminacji; 10. Jarosław Szymanek: Konstytucyjne prawo do mieszkania: egzemplifikacja dylematów konstytucjonalizacji praw socjalnych; 11.Zuzanna Mikołajek: Wpływ kultury na rozwój demokracji i na demokratyczne przemiany w Europie od czasu powstania Rady Europy; 12. Rafał Riedel: Demokratyczna bańka spekulacyjna...czy młode demokracje przetrwają kryzys gospodarczy? Refleksje na temat relacji demokracja - kapitalizm; 13. Edward Denkiewicz: Płaszczyzny oddziaływania Rady Europy na przemiany systemowe w Federacji Rosyjskiej - wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zmiany systemu prawnego w Federacji Rosyjskiej; Część 4: Rada Europy a umacnianie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej; 1. Tadeusz Iwiński: Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; 2. Marek Ciecierski: Rada Europy wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego; 3. Izabela Rycerska: Bezpieczeństwo narodowe a ochrona praw człowieka W Rosji w kontekście działań Rady Europy; 4. Renata Jankowska: Rada Europy wobec problemu cypryjskiego; 5. RafałKubik: Polityka wydaleń w Rzeczypospolitej Polskiej a art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na tle orzeczeń sądownictwa administracyjnego; 6. Justyna Laskowska: Problem nowej migracji - inicjatywy Rady Europy w kierunku partycypacji społecznej imigrantów. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37558 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37557/IX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again