Form of Work
Książki
(80)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(75)
only on-site
(74)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(75)
Czytelnia - Magazyn
(49)
Czytelnia - Wolny dostęp
(25)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Dobija Mieczysław
(6)
Gabrusewicz Wiktor
(5)
Nowak Edward
(5)
Nowak Edward (1951- )
(4)
Wermut Janina
(4)
Świderska Gertruda Krystyna
(4)
Czubakowska Ksenia
(3)
Janik Wiesław
(3)
Kamela-Sowińska Aldona
(3)
Lew Grzegorz
(3)
Poetschke Helena
(3)
Sobańska Irena
(3)
Jarugowa Alicja
(2)
Kadysz Piotr
(2)
Kiziukiewicz Teresa
(2)
Kotapski Roman
(2)
Kowalak Robert
(2)
Leszczyński Zbigniew
(2)
Paździor Maria
(2)
Sojak Sławomir
(2)
Szczypa Piotr
(2)
Vollmuth Hilmar J
(2)
Wnuk Tomasz
(2)
Świderska Gertruda Krystyna (1942- )
(2)
Bernais Jolanta
(1)
Budziński Ryszard
(1)
Chadwick Leslie
(1)
Cooper Robin
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(1)
Dobija Dorota
(1)
Dobija Mieczysław (1943- )
(1)
Duda-Piechaczek Edyta
(1)
Dylewski Marek
(1)
Eljasiak Ewa
(1)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(1)
Goliszewski Jacek
(1)
Góralski Bartosz
(1)
Habela Dawid
(1)
Halaba Małgorzata
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Janczyk-Strzała Elżbieta
(1)
Janik Wiesław (1947- )
(1)
Kalinowski Jacek
(1)
Kaplan Robert S
(1)
Karmańska Anna
(1)
Karmańska Anna (1957- )
(1)
Kister Agnieszka
(1)
Kotapski Roman (1971- )
(1)
Kotaś Ryszard
(1)
Kowalewski Mirosław
(1)
Kuchmacz Jerzy
(1)
Kurek Bartosz
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Marecki Krzysztof
(1)
Niedbała Bogusław
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Wojciech A
(1)
Pederson Glenn D
(1)
Piechocka-Kałużna Agnieszka
(1)
Piosik Andrzej
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Polaczek Robert
(1)
Rogozina Svetlana
(1)
Sadowska Beata Helena
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Smith Malcolm
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Stolarek Jadwiga
(1)
Szycha Anna
(1)
Szymczyk-Madej Katarzyna
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Walińska Ewa
(1)
Wierzbiński Marcin
(1)
Wilczewski Sebastian
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Wroński Paweł
(1)
Wrzód Maciej
(1)
Świderska Gertruda
(1)
Święcicka Barbara
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(53)
1990 - 1999
(12)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(79)
Language
Polish
(79)
Audience Group
Szkoły wyższe
(5)
Analitycy finansowi
(1)
Dyrektorzy
(1)
Dyrektorzy finansowi
(1)
Główni księgowi
(1)
Księgowi
(1)
Menadżerowie
(1)
Subject
Rachunkowość zarządcza
(80)
Controlling
(16)
Koszty
(16)
Rachunek kosztów
(10)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Kontrola zarządzania
(4)
Przedsiębiorstwa
(4)
Zarządzanie
(3)
Decyzje
(2)
Excel
(2)
Rachunek kosztów działań
(2)
Rachunkowość
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Analiza finansowa
(1)
Arkusze kalkulacyjne
(1)
Banki
(1)
Budownictwo
(1)
Budżet
(1)
Budżetowanie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Finanse
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Gastronomia
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Jakość produktu
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kontrola kosztów
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Modele ekonometryczne
(1)
Personel
(1)
Podręczniki
(1)
Przemysł budowlany
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenie
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
Podręcznik
(4)
Materiały pomocnicze
(2)
Podręczniki
(2)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(2)
Kompendia i repetytoria
(1)
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Zarządzanie i marketing
(4)
80 results Filter
Book
In basket
(Kompendium Wiedzy)
ISBN: : 978-83-924138-4-4
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-335/3, P-335/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-335/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-174-8
Rozdział 1: Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa i jej otoczenia a rachunkowość menedżera; Rozdział 2: Kalkulacja kosztów; Rozdział 3: Ocena projektu inwestycyjnego; Rozdział 4: Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Przepływ strumieni pieniężnych; Rozdział 6: Planowanie finansowe; Rozdział 7: Podstawy analizy symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6200 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6199/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 83)
Instytut: ZiM
ISBN: : 978-83-7417-221-9
1. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w regulacjach międzynarodowych; 2. Regres ubezpieczeniowy w rachunkowości zakładów ubezpieczeń; 3. Uwarunkowania procesu harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w gospodarce światowej; 4. Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności dla potrzeb zarządzania zakładem opieki zdrowotnej; 5. Utrata wartości aktywów w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych standardów rachunkowości; 6. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w świetle ustawy o rachunkowości oraz standardów międzynarodowych; 7. Profesjonalny kontrakt sportowy jako wartość niematerialna i prawna w klubie sportowym; 8. Wstępna analiza struktury kosztów układu kalkulacyjnego w polskich spółkach giełdowych; 9. Metody wyceny inwestycji kapitałowych w jednostkowym i skonsolidawanym sprawozdaniu finansowym; 10. Transakcje pomiędzy jednostkowymi powiązanymi wg polskiego prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; 11. Usługi faktoringowe w kontekście rachunkowym i podatkowym; 12. Istota i cel prac zakończeniowych w badaniu sprawozdań finansowych; 13. Rola etyki w zawodzie biegłego rewidenta; 14. Uregulowanie prawne w zakresie ochrony środowiska i ich konsekwencje dla rachunkowości przedsiębiorstw; 15. Uznawanie wartości niematerialnych przejmowanych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych; 16. Istota i znaczenie zasady wiernego i rzetelnego obrazu; 17. Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne; 18. Rachunek kosztów jako narzędzie zarzadzania wartością przedsiębiorstwa; 19. Miejsce i rola rachunkowości w zarządzaniu strategicznym; 20. Etapy rozwoju rachunków kosztów a zarzadzanie bankami komercyjnymi w Polsce ( prezentacja wyników ankietowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
ISBN: : 83-85428-21-6
1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej; 2. Materiały; 3. Praca; 4. Rachunek kosztów pełnych; 5. Rachunek kosztów pełnych i analiza progu rentowności; 6. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych; 7. Budżet i kontrola budżetowa; 8. Rachunek kosztów standardowych; 9. Ocena inwestycji kapitałowych; 10. Rozwiązania i odpowiedzi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32456, 32455 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32454/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1446-1
1. Zakres zaawansowanej rachunkowości zarzadczej; 2. Uwarunkowania zaawansowanej rachunkowości zarządczej; 3. Wyznaczenie funkcji regresji kosztów i przychodów; 4. Prognozowanie sprzedazy i kosztów; 5. Analiza progu rentowności w długim okresie; 6. Optymalizacyjne rachunki kosztów i wyników; 7. Wybory decyzyjne w warunkach niepewnosci i ryzyka; 8. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych; 9. Rachunek odpowiedzialności; 10. systemy zarzadzania kosztami zorientowane na procesy; 11. Oceny wyników restrukturyzacji przedsiebiorstwa; 12. Pomiar wartości przedsiebiorstwa; 13. Kontrola zarządcza; 14. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9179, 9178 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9177/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-91-4
Rozdział 1. Wprowadzenie; Rozdział 2. Pojawiające się problemy; Rozdział 3. Strategiczna rachunkowość zarządcza; Rozdział 4. Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie; Rozdział 5. Kompleksowe zarządzanie jakością; Rozdział 6. Zarządzanie w celu zwiększenia wartości; Rozdział 7. Wskaźniki niefinansowe; Rozdział 8. Modelowanie finansowe; Rozdział 9. Pięć wymiarów rachunkowości zarządczej; Rozdział 10. Przyszłe kierunki;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9284, 9283 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9282/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86543-24-8
Cz.1: Istota rachunkowości zarządczej; Rozdział 1: Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny; Cz.2: Rachunek kosztów jako wyobrędniony system rachunkowości zarządczej; Rozdział 2: Istota i klasyfikacja kosztów; Rozdział 3: Modele rachunku kosztów; Rozdział 4: Istota i metody kalkulacji kosztów; Cz.3: Rachunkowość zarządcza - decyzje krótkookresowe, ocena dokonań jednostki; Rozdział 5: Wybrane elementy analizy koszt - wolumen - zysk; Rozdział 6: Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników - rachunkowośc odpowiedzialności; Cz.4: Planowanie i kontrola kosztów i wyników; Rozdział 7: Budżetowanie kosztów; Rozdział 8: Monitoring- analiza i interpretacja odchyleń; Cz.5: Decyzje długookresowe; Rozdział 9: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 10: Planowanie finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6324 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6323/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36376/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota rachunkowości zarządczej; 2. Zadania i metody rachunku kosztów; 3. Księgowy rachunek kosztów; 4. Branżowe rachunki kosztów; 5. Decyzyjne rachunki kosztów; 6. Przychody, koszty i ryzyko działalności gospodarczej; 7. Budżetowanie jako narzędzie controllingu operacyjnego; 8. Kontrola wykonania budżetów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12100, 12099, 12098, 12097 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12096/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie jako proces decyzyjny; Rozdział 2: Koszt jako przedmiot zarządzania; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; Rozdział 4: Kalkulacja kosztów działalności usługowej; Rozdział 5: Rachunek kosztów zmiennych i decyzje; Rozdział 6: Rachunek progu rentowności; Rozdział 7: Inne modele rachunku kosztów; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów.[JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47016 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47015/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. A. Jarugowa, [etal.], Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów; 2. I. Sobańska, Analiza zmienności kosztów; 3. A. Jarugowa, I. Sobańska, Analiza punktu krytycznego przy produkcji jedno-i wieloasortymentowej; 4. A. Jarugowa, R. Sochacka, A. Szychta, Koszty postulowane w kontroli działalności; 5. A. Jarugowa, I. Sobańska, Modele rachunku kosztów a wyniki finansowy; 6. A. Jarugowa, [etal.], Problemowe rachunki kosztów dla potrzeb decyzji operacyjnych i specjalnych; 7. J. Marcinkowski, Analiza wyniku finansowego.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 211 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 44/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunkowość zarządcza ostatniej dekady: od funkcji informacyjnej do współudziału w zarządzaniu; Rozdział 2: Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej; Rozdział 3: Uwarunkowania i konsekwencje zastosowania rachunku kosztów działań. Activity Based Costing; Rozdział 4: Zarządzanie kosztami przy zastosowaniu target costing i innych metod japońskich; Rozdział 5: Rachunek kosztów jakości w zarządzaniu; Rozdział 6: Rachunek kosztów cyklu życia produktu; Rozdział 7: Benchmarking i rekonstrukcja procesów w zarządzaniu kosztami; Rozdział 8: Controling a rachunkowość;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9403, 9402 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9401/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie: systemy zarządzania kosztami i efektywnością; 2. Czterofazowy model wprowadzania systemów pomiaru kosztów i efektywności; 3. Faza II: standardowe systemy kalkulacji kosztów i elastyczne systemy budżetowania; 4. Systemy fazy III służace nauce i doskonaleniu: aktualizacja i uzupełnianie standardowego systemu rozliczania kosztów; 5. Systemy fazy III służaće nauce i doskonaleniu: kalkulacja kosztów metodą kazein oraz pseudocentra zysku; 6. Rachunek kosztów działań: wprowadzenie; 7. Pomiar kosztu zdolności produkcyjnych zasobów; 8. Zarządzanie kosztami działań: Zastosowania operacyjne; 9. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: struktura asortymentowa i kalkulacja cen produktu; 10. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: klienci; 11. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: współpraca z dostawcami i rozwój produktów; 12. ABC w sektorze usługowym; 13. Rozszerzanie rachunku kosztów działań; 14. Faza IV: połączenie ABC ze zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem; 15. Faza IV: zastosowanie ABC do budżetowania i kalkulacji cen wewnętrznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6958, 6957, 6956, 6955 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6954/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rachunek kosztów jako instrument zarzadzania przedsiębiorstwem: Edward Nowak; 2. Rachunek kosztów pełnych: Edward Nowak; 3. Rachunek kosztów zmiennych: Edward Nowak; 4. Rachunek kosztów standardowych: Edward Nowak; 5. Rachunek kosztów cyklu życia produktu: Marcin Wierzbiński; 6. Rachunek kosztów docelowych: Marcin Wierzbiński; 7. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia: Marcin Wierzbiński; 8. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia: Marcin Wierzbiński; 9. Rachunek kosztów łańcucha wartości: Marcin Wierzbiński; 10. Koszty w systemie zarządzania „dokładnie na czas”: Marcin Wierzbiński; 11. Zarządzanie kosztami jakości: Edward Nowak; 12. Rachunek kosztów projektów innowacyjnych: Marcin Wierzbiński; 13. Zarządzanie kosztami klienta; 14. Rachunek odpowiedzialności za koszty: Edward Nowak. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47014 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47013/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / red. Teresa Kiziukiewicz ; Ksenia Czubakowska. - Wyd. 6 zm. i rozsz. z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości. - Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2009. - 179, [3], 205 s. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-89179-51-7 (cz. 2)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-333/3, P-333/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-333/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-334/3, P-334/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-334/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48316, 48315 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48314/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86846-29-1
Rozdział 1: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; Rozdział 2: Klasyfikacja kosztów; Rozdział 3: Koszty stałe i zmienne oraz koncepcja marży; Rozdział 4: Zleceniowy rachunek kosztów; Rozdział 5: Procesowy rachunek kosztów; Rozdział 6: Analiza wielkości krytycznych; Rozdział 7: Decyzje krótkoterminowe; Rozdział 8: Planowanie finansowo-kosztowe; Rozdział 9: Kontrola kosztów; Rozdział 10: Rozrachunek wewnętrzny; Rozdział 11: Decyzje kapitałowe i długoterminowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5377 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5376/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1140-6
Cz.1: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej; Rozdział 1: Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Koszty jako element procesu decyzyjnego; Rozdział 3: Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania; Rozdział 4: Systemy rachunków kosztów; Cz.2: Ewidencja i rozliczenie kosztów; Rozdział 5: Ewidencja kosztów; Rozdział 6: Rozliczenia międzyokresowe kosztów; Rozdział 7: Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej; Cz.3: Kalkulacja kosztów; Rozdział 8: Kalkulacyjny rachunek kosztów; Rozdział 9: Kalkulacja podziałowa; Rozdział 10: Kalkulacja doliczeniowa; Rozdział 11: Szczególne metody kalkulacji; Cz.3: Rachunek kosztów planowanych; Rozdział 12: Budżetowanie jako narzędzia zarządzania; Rozdział 13: Koszty normatywne ( standardowe) jako podstawowy obszar budżetowania; Rozdział 14: Analiza odchyleń; Rozdział 15: Ewidencja obszarów działalności objętych budżetowaniem; Cz.5: Rachunek kosztów jakości; Rozdział 16: Jakość i zarządzanie jakością; Rozdział 17: Koszty jakości i rachunek kosztów jakości; Rozdział 18: Pomiar i ewidencja kosztów jakości; Cz.6: Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych; Rozdział 19: Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu bieżącym; Rozdział 20: Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie; Cz.7: Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych; Rozdział 21: Istota i klasyfikacja ryzyka w rachunkowości zarządczej; Rozdział 22: Szacowanie zmiennych koniecznych do oceny efektywności decyzji długookresowych; Rozdział 23: Instrumenty oceny efektywności decyzji długookresowych; Cz.8: Wykorzystanie rachunkowości zarządczej na potrzeby controlingu; Rozdział 24: Pojęcia i funkcje controlingu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 103/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1140-6
Cz.1: Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej; Rozdział 1: Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem; Rozdział 2: Koszty jako element procesu decyzyjnego; Rozdział 3: Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania; Rozdział 4: Systemy rachunków kosztów; Cz.2: Ewidencja i rozliczenie kosztów; Rozdział 5: Ewidencja kosztów; Rozdział 6: Rozliczenia międzyokresowe kosztów; Rozdział 7: Rozliczenie kosztów produkcji pomocniczej; Cz.3: Kalkulacja kosztów; Rozdział 8: Kalkulacyjny rachunek kosztów; Rozdział 9: Kalkulacja podziałowa; Rozdział 10: Kalkulacja doliczeniowa; Rozdział 11: Szczególne metody kalkulacji; Cz.3: Rachunek kosztów planowanych; Rozdział 12: Budżetowanie jako narzędzia zarządzania; Rozdział 13: Koszty normatywne ( standardowe) jako podstawowy obszar budżetowania; Rozdział 14: Analiza odchyleń; Rozdział 15: Ewidencja obszarów działalności objętych budżetowaniem; Cz.5: Rachunek kosztów jakości; Rozdział 16: Jakość i zarządzanie jakością; Rozdział 17: Koszty jakości i rachunek kosztów jakości; Rozdział 18: Pomiar i ewidencja kosztów jakości; Cz.6: Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych; Rozdział 19: Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu bieżącym; Rozdział 20: Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie; Cz.7: Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych; Rozdział 21: Istota i klasyfikacja ryzyka w rachunkowości zarządczej; Rozdział 22: Szacowanie zmiennych koniecznych do oceny efektywności decyzji długookresowych; Rozdział 23: Instrumenty oceny efektywności decyzji długookresowych; Cz.8: Wykorzystanie rachunkowości zarządczej na potrzeby controlingu; Rozdział 24: Pojęcia i funkcje controlingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5856 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5855/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again