Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Foremna-Pilarska Monika
(1)
Hołda Artur
(1)
Kozak Piotr
(1)
Olchowicz Irena
(1)
Radawiecka Ewa
(1)
Sojak Sławomir (1952- )
(1)
Turyna Jan
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Rachunkowość porównawcza
(4)
Sprawozdania finansowe
(3)
Rachunkowość
(2)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Upadłość
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Rozdział 1: Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości; Rozdział 2: Istota współczesnej rachunkowości; Rozdział 3: Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału; Rozdział 4: Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych; Rozdział 5: Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie; Rozdział 6: Organizacje ewidencji księgowej; Rozdział 8: Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 9: Inwestycje; Rozdział 10: Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozdział 11: Rozrachunki; Rozdział 12: Kapitał (fundusz) własny; Rozdział 13: Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe; Rozdział 14: Przychody, koszty i wynik finansowy; Rozdział 15: Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29712 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29711/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Objaśnienie MSR - wybrane najważniejsze zagadnienia; Rozdział 1: Ogólna charakterystyka standardu; Rozdział 2: Skutki wyceny opartej na kosztach historycznych; Cz.2: Wycena łagodząca skutki inflacji w krajowych regulacjach prawnych i MSR 29; Rozdział 3: Aktualizacja wyceny składników majątkowych; Rozdział 4: Metody wyceny według MSR 29; Rozdział 5: Zasady aktualizacji wyceny w oparciu o indeks ogólnych cen; Cz.3: Zastosowanie MSR 29 w praktyce; Rozdział 6: Przekształcenia pozycji niepieniężnych; Rozdział 7: Wyniki na pieniężnych pozycjach bilansu; Rozdział 8: Aktualizacja przychodów i kosztów; Rozdział 9: Sporządzanie przekształconych sprawozdań finansowych; Rozdział 10: Przekształcenia sprawozdań finansowych dla celów porównawczych; Rozdział 11: Analiza efektów stabilizacyjnych; Cz.4: Prezentacja graficzna - ekrany;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26058, 26057 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26056/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Międzynarodowe źródła standaryzacji rachunkowości: tworzenie ram koncepcyjnych dla sprawozdawczości finansowych; Rozdział 2: Koncepcje i zasady współczesnej rachunkowości: analiza porównawcza; Rozdział 3: Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego (1): Prezentacja sytuacji majatkowej i kapitałowej podmiotu gospodarczego; Rozdział 4: Ogólne ramy koncepcyjne sprawozdania finansowego (2): prezentacja strumieni zasobów i wyniku finansowego podmiotu gospodarczego; Rozdział 5: Zasady wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań; Rozdział 6: Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22407, 22406, 22405, 22404 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22403/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48338, 48337 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48336/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 174)
Rozdział 1: Zasada kontunuacji działalności w systemie rachunkowości i jej wymiar sprawozdawczy; Rozdział 2: Ekonomiczne, prawne i ilościowe uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw; Rozdział 3: Metody i techniki oceny kondycji finansowej w kontekście prognozowania bankructwa; Rozdział 4: Propozycja modeli predykcji upadłości i ich analiza porównawcza w polskich realiach gospodarczych; Rozdział 5: Bayesowska analiza modeli wielomianowych dla kategorii uporządkowanych; Rozdział 6: Bayesowskie modele dla zmiennej cenzurowanej w analizie opóżnienia ze spłatą kredytu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again