Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Frymark Irena
(2)
Mielczarczyk Zofia
(2)
Nickels William G
(2)
Niemczyk Roman (ekonomista)
(2)
Cap Piotr
(1)
Cap Piotr (1970- )
(1)
Martyniuk Teresa
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Sołtysiński Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(5)
Subject
Rachunkowość handlowa
(6)
Rachunkowość
(4)
Ekonomia
(2)
Marketing
(2)
Prawo handlowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie
(2)
Dystrybucja (ekonomia)
(1)
Kapitał stały
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Podatek od wartości dodanej
(1)
Prawo cywilne
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Spółki handlowe
(1)
Weksle handlowe
(1)
Genre/Form
Podręczniki dla szkół zawodowych
(5)
Podręczniki
(2)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71877-47-1
Rozdział 1: Prowadzenie ksiąg rachunkowych w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości; Rozdział 2: Zakładowy plan kont; Rozdział 3: Spółki w nowym ustawowodastwie (wybrane zgadnienia); Rozdział 4: aktywa trwałe; Rozdział 5: Środki pieniężne; Rozdział 6: Rozrachunki; Rozdział 7: Obrót towarowy; Rozdział 8: Inwertaryzacja; Rozdział 9: Ewidencja i rozliczenie kosztów handlowych; Rozdział 10: Pozostała sprzedaż; Rozdział 11: Pozostałe przychody i koszty operacyjne; Rozdział 12:Przychody i koszty operacji finansowych; Rozdział 13: Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rezerwy; Rozdział 14: Straty i zyski nadzwyczajne; Rozdział 15: Ustalanie i podział wyniku działalności jednostki handlowej; Rozdział 16: Kapitały (fundusze) jednostki; Rozdział 17: Ewidencja księgowa działalności jednostki handlowej-przykłady ogólne; Rozdział 18: Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza; Rozdział 19: Wybrane zagadnienia ewidencji kisegowej działalności wytwórczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11924 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11923/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość handlowa. Cz. 1 / Irena Frymark. - Wyd. 4, (zgodne ze stanem prawnym 2003). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - 351, [1] s. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37972 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość handlowa. Cz. 2 / Irena Frymark. - Stan prawny aktualny na 01-01-2002 r. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 183, [1] s. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37973 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy rachunkowości; 2. Środki gospodarcze podmiotu gospodarczego i źródła ich finansowania; 3. Bilans jako uporządkowany układ środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów); 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. Konto księgowe; 5. Księgowe ujęcie operacji gospodarczych; 6. Dzielenie i łączenie kont; 7. Dokumentacja księgowa; 8. Dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości ("polityka rachunkowości"); 9. Formy i techniki księgowości; 10. Inwestycje krótkoterminowe; 11. Należności krótkoterminowe; 12. Rejestry VAT; 13. Aktywa trwałe. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37562 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37561/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-02-11905-7 (cz. 2) ; 978-83-02-12111-1 (całość)
1. Obrót towarowy i jego ewidencja; 2. Koszty działalności operacyjnej; 3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne - ewidencja księgowa;; 4. Koszty i przychody finansowe - ewidencja księgowa; 5. Straty i zyski nadzwyczajne; 6. Kapitały (fundusze) własne jednostek gospodarczych - ewidencja zmian w kapitałach; 7. Zobowiązania i rezerwy - ewidencja księgowa; 8. Inwentaryzacja; 9. Procedury rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych; 10. Zasady ustalania dochodu, podatku dochodowego i wyniku finansowego netto; 11. Ewidencja podziału zysku; 12. Sprawozdanie finansowe; 13. Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa handlowego; 14. Elementy rachunkowości przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego; 15. Działalność instytucji finansowych; 16. Uproszczone formy ewidencji rachunkowej. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37556 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37555/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość handlowa. Cz. 1 / Roman Niemczyk. - Warszawa : Difin, 2010. - 183, [1] s. : il. ; 23 cm.
(E Edukacja)
Rozdział 1: Pojęcie, zasady, cechy i funkcje rachunkowości; Rozdział 2: Charakterystyka zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia; Rozdział 3: Bilans jednostki handlowej; Rozdział 4: Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych; Rozdział 5: Zasady ewidencji analitycznej na kontach księgowych; Rozdział 6: Funkcjonowanie kont niebilansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37564 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37563/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka obrotu towarowego; Rozdział 2: Środki pieniężne w handlu; Rozdział 3: Rozrachunki w handlu i ich ewidencja; Rozdział 4: Dokumentacja obrotu towarowego; Rozdział 5: Ewidencja hurtowego obrotu magazynowego dokonywanego na rachunek własny; Rozdział 6: Ewidencja obrotu tranzytowego dokonywanego na rachunek własny; Rozdział 7: Obrót towarowy dokonywany na zasadzie umowy komisu; Rozdział 8: Obrót towarowy w detalu; Rozdział 9: Reklamacje w obrocie towarowym i ich ewidencja; Rozdział 10: Inwentaryzacja i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych w handlu; Rozdział 11: Ewidencja i rozliczanie kosztów w handlu; Rozdział 12: Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego w jednostkach handlowych; Rozdział 13: Kapitały w przedsiębiorstwach handlowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14538 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14537/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Uniwersalny Podręcznik)
ISBN: : 83-11-08463-7 ("Bellona") ; 83-86678-14-3 ("Rytm")
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42239 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa w teorii i w praktyce / Roman Niemczyk. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 384 s. : il. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46336, 46335 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46334/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Tendencje oddziaływujące na biznes i środowisko ekonomiczne; 1. Tendencje oddziaływujące na biznes; 2. Kapitalizm a biznes; 3. Zagadnienia ekonomiczne oddziałujące na biznes; Cz.2: Organizacja biznesu; 4. Formy organizacji biznesu; 5. Kierowanie małym biznesem; 6. Przedsiębiorczość i franchising; Cz.3: Podstawy biznesu; 7. Główne zasady marketingu; 8. Komunikacja marketingowa; 9. Wytwarzanie i wycena produktu; 10. Dystrybucja; hurt i detal; 11. Marketing w dziedzinie usług oraz w dziedzinach nie nastawionych na osiąganie zysku; Cz.4: Zarządzanie; 12. Zarządzanie i przywódczość; 13. Organizowanie przedsiębiorstwa; 14. Zarządzanie produkcją i działalnością; 15. Komputery, roboty i inne narzędzia stosowane w biznesie; Cz.5: Kierowanie zasobami ludzkimi; 16. Motywowanie pracowników; 17. Kierowanie zasobami ludzkimi; 18. Zagadnienia pracownicze: związki, płace na stanowiskach kierowniczych, wartość porównywalna; Cz.6: Rachunkowość; 19. Rachunkowość; 20. Instytucje finansowe pieniądza i bankowości; 21. Zarządzanie finansami; 22. Akcje i obligacje; 23. Planowanie finansów osobistych; Cz.7: Kontrolowanie ryzyka, etyka i biznes międzynarodowy; 24. Kontrolowanie ryzyka i ubezpieczenia; 25. Prawo handlowe i etyka biznesu; 26. Biznes międzynarodowy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4554/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15968/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again