Form of Work
Książki
(25)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(24)
only on-site
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia - Magazyn
(17)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Walińska Ewa
(3)
Tłaczała Agnieszka
(2)
Bachorz Anna
(1)
Bek-Gaik Bogusława
(1)
Buk Halina
(1)
Carlberg Conrad George
(1)
Cebrowska Teresa
(1)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(1)
Gierusz Anna
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gierusz Maciej
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Maciejewska Jadwiga
(1)
Marcinkowska Elżbieta (ekonomia)
(1)
Martyniuk Teresa
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Moss Teresa
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Nowak Edward
(1)
Olchowicz Irena
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Sawicka Joanna (rachunkowość)
(1)
Stronczek Anna
(1)
Szajkowska Julia
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Zysnarska Anna
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(23)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Rachunkowość
(15)
Sprawozdania finansowe
(9)
Przedsiębiorstwo
(7)
Rachunkowość finansowa
(6)
Analiza finansowa
(4)
Rachunkowość międzynarodowa
(4)
Finanse
(3)
Koszty
(3)
Przedsiębiorstwa
(3)
Wynik finansowy
(3)
Bilans księgowy
(1)
Excel
(1)
Informatyka
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Kontrola wewnętrzna
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(1)
Podatek
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Rachunkowość podatkowa
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Unia Europejska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Podręczniki
(3)
Podręczniki akademickie
(2)
Podręczniki dla szkół średnich
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
25 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-71875-96-7
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Majątek firmy i źródła jego finansowania; Rozdział 3: Roczne sprawozdanie finansowe; Rozdział 4: Operacje gospodarcze, konto księgowe; Rozdział 5: Podzielność kont; Rozdział 6: Łączenie kont; Rozdział 7: Dowód księgowy; Rozdział 8: Operacje wynikowe i ich ujęcie ksiegowe w działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13422, 13421, 13420, 13419 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13418/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek wyników / red. Edward Nowak. - Warszawa : Difin, 2004. - 288 s. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-463-1
Rozdział 1: Istota i zasady sporządzania rachunku wyników; Rozdział 2: Przychody i koszty działalności operacyjnej zwykłej; Rozdział 3: Pozostałe przychody i koszty operacyjne; Rozdział 4: Przychody i koszty finansowe; Rozdział 5: Zyski i straty nadzwyczajne; Rozdział 6: Rachunek dochodu podatkowego; Rozdział 7: Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego; Rozdział 8: Przykład sporządzania rachunku wyników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14534 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14533/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48267 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46325/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Informacje finansowe w podmiocie gospodarczym; Rozdział 2: System rejestracji zjawisk gospodarczych; Rozdział 3: Międzynarodowa standaryzacja rachunkowości; Rozdział 4: Majątek trwały; Rozdział 5: Zapasy; Rozdział 6: Środki pieniężne i rozrachunki; Rozdział 7: Przychody, koszty uzyskania przychodów i podatki; Rozdział 8: Kapitały podmiotów gospodarczych; Rozdział 9: Wynik finansowy; Rozdział 10: Sprawozdawczość i interpretacja danych; Rozdział 11: Konsolidacja sprawozdań finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16056/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych; 2. Zasady wprowadzania instrumentów finansowych do ksiąg rachunkowych i ich wstępna wycena; 3. Szczegółowe zasady wyceny instrumentów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego i dzień bilansowy; 4. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji aktywów finansowych z prawem do kapitału; 5. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji dłużnych papierów wartościowych; 6. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji pożyczek i kredytów; 7. Rachunkowość instrumentów pochodnych nabytych w celach spekulacyjnych i zabezpieczających; 8. Ujawnianie i prezentacja informacji o instrumentach finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13391 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13390/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zasady rachunkowości : teoria, przykłady, zadania / Piotr Szczypa. - Wyd. 4. popr. i uaktualnione. - Warszawa : CeDeWu, 2014. - 221 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7556-648-2
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46940 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46937/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Koszty i budowa ich rachunku; Rozdział 2: Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności; Rozdział 3: Rozwój rachunku kosztów i jego wykorzystanie; Rozdział 4: Produkty i ich sprzedaż; Rozdział 5: Rachunek elementó obliczeniowych wyniku; Rozdział 6: Pomiar wyniku finansowego; Rozdział 6: Rozliczanie i podział wyniku finansowego; Rozdział 8: Zamykanie ksiąg rachunkowych i kierunki interpretacji sprawozdań finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26151, 26150 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26149/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1:Zmiany w ustawie o rachunkowości; 2: Controlling jako system informacyjny kosztów; 3: Analiza rachunku kosztów w miejscu ich powstawania; 4: Analityczne ujęcie kosztów i przychodów; 5: Rachunek kosztów w zadaniach; 6: Analiza ceny produktu; 7: Wynik finansowy; 8: Analiza wyniku finansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9224, 9223 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9222/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43168, 43167, 43166, 43165, 43164 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka obrotu towarowego; Rozdział 2: Środki pieniężne w handlu; Rozdział 3: Rozrachunki w handlu i ich ewidencja; Rozdział 4: Dokumentacja obrotu towarowego; Rozdział 5: Ewidencja hurtowego obrotu magazynowego dokonywanego na rachunek własny; Rozdział 6: Ewidencja obrotu tranzytowego dokonywanego na rachunek własny; Rozdział 7: Obrót towarowy dokonywany na zasadzie umowy komisu; Rozdział 8: Obrót towarowy w detalu; Rozdział 9: Reklamacje w obrocie towarowym i ich ewidencja; Rozdział 10: Inwentaryzacja i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych w handlu; Rozdział 11: Ewidencja i rozliczanie kosztów w handlu; Rozdział 12: Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego w jednostkach handlowych; Rozdział 13: Kapitały w przedsiębiorstwach handlowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14538 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14537/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy; Rozdział 1: Elementy prawa cywilnego; Rozdział 2: Prawo gospodarcze-wybrane zaganienia; Rozdział 3: Podstawy gospodarki finansowej spółki; Rozdział 4: Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem; Cz. 2: Prawne i zawodowe normy rachunkowości; Rozdział 5: Harmonizacja rachunkowości; Rozdział 6: Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowosci; Rozdział 7: Tendencje rozwojowe rachunkowości; Rozdział 8: Podstawy prawne i organizacja rachunkowości; Rozdział 9: Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego; Rozdział 10: Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej; Rozdział 11: Polityka bilansowa; Cz. 3: Rachunkowość aktywów; Rozdział 12: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; Rozdział 13: Inwestycje; Rozdział 14: Instrumenty finnsowe; Rozdział 15: Zapasy; Rozdział 16: Rozrachunki; Rozdział 17: Środki pieniężne; Rozdział 18: Rozliczenia międzyokresowe; Cz. 4: Rachunkowość pasywów; Rozdział 19: Kapitały; Rozdział 20: Ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 21: Rezerwy na zobowiązania; Rozdział 22: Kontrakty długoterminowe; Rozdział 23: Odroczony podatek dochodowy; Cz. 5: Rachunkowość zarządcza i controlling; Rozdział 24: Rachunek kosztów; Rozdział 25: Rachunkowość zarządcza; Rozdział 26: Controliing; Cz. 6: Rachunkowość zdarzeń nietypowych; Rozdział 27: Rachunkowość jednostki w stanie upadłości; Rozdział 28: Łączenie i podział spółek; Cz.7: Sprawozdawczość i analiza finansowa; Rozdział 29: Sprawozdawczość finansowa; Rozdział 30: Analiza finansowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16890, 16889, 16888, 16887 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16886/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48307, 48306 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48305/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-8102-061-9
Rozdział 1: Wprowadzenie do rachunkowości; 1.1. Definicyjne ujęcie rachunkowości; 1.2. Rachunkowość finansowa i zarządcza; 1.3. Podstawy prawne rachunkowości; 1.4. Nadrzędne zasady rachunkowości; 1.5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych; 1.6. Dowody księgowe; Rozdział 2: Majątek jednostki gospodarczej; 2.1. Aktywa jednostki gospodarczej; 2.2. Źródła pochodzenia aktywów; 2.3. Bilans - treść, cechy i budowa; 2.4. Inwentaryzacja; 2.5. Zasady wyceny pozycji bilansowych; Rozdział 3: Konto księgowe; 3.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i podział; 3.2. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu; 3.3. Konto księgowe; 3.4. Funkcjonowanie kont bilansowych; 3.5. Funkcjonowanie kont wynikowych; 3.6. Zasada podwójnego zapisu; 3.7. Zestawienie obrotów i sald; 3.8. Poprawianie błędów księgowych; 3.9. Dzielenie i łączenie kont; 3.10. Plan kont; Rozdział 4: Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 4.1. Środki trwałe; 4.2. Środki trwałe w budowie; 4.3. Amortyzacja środków trwałych; 4.4. Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 5: Inwestycje i ich ewidencja; 5.1. Inwestycje i ich klasyfikacja; 5.2. Środki pieniężne; 5.2.1. Środki pieniężne w kasie; 5.2.2. Rachunki bankowe; 5.2.3. Środki pieniężne w drodze; 5.2.4. Inne środki pieniężne; Rozdział 6: Rozrachunki i roszczenia; 6.1. Charakterystyka rozrachunków; 6.2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami; 6.3. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych; 6.3.1. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT); 6.3.2. Rozrachunki z ZUS; 6.3.3. Inne rozrachunki publicznoprawne; 6.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami; 6.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków; Rozdział 7: Wycena i ewidencja zapasów; 7.1. Zapasy - składnik aktywów jednostki; 7.1.1. Obrót magazynowy zapasami i inwentaryzacja; 7.2. Wycena i ewidencja zapasów; 7.2.1. Wycena materiałów; 7.2.2. Ewidencja materiałów; 7.3. Wycena i ewidencja towarów; 7.3.1. Wycena towarów; 7.3.2. Ewidencja towarów; 7.4. Wycena i ewidencja produktów gotowych; 7.4.1. Wycena produktów gotowych; 7.4.2. Ewidencja produktów pracy; Rozdział 8: Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności; 8.1. Definicja kosztów; 8.2. Klasyfikacja kosztów; 8.3. Podstawowe układy ewidencyjne; 8.4. Warianty ewidencji kosztów działalności zasadniczej; 8.5. Uproszczona ewidencja kosztów; 8.6. Ewidencja kosztów według rodzajów; 8.6.1. Charakterystyka kont układu rodzajowego; 8.6.2. Rozliczenie kosztów rodzajowych; 8.6.3. Księgowanie kosztów w układzie rodzajowym; 8.7. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym; 8.7.1. Charakterystyka kont układu funkcjonalnego; 8.7.2. Rozliczenie kosztów działalności; 8.7.3. Księgowanie kosztów w układzie funkcjonalnym; 8.8. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym; 8.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów; 8.10. Kalkulacja kosztów działalności; 8.11. Rozliczanie kosztów świadczeń wzajemnych działalności pomocniczej; Rozdział 9: Przychody i koszty ich uzyskania. Wynik finansowy; 9.1. Elementy tworzące wynik finansowy; 9.2. Przychody działalności operacyjnej i koszty ich uzyskania; 9.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne; 9.4. Przychody i koszty finansowe; 9.5. Zyski i straty nadzwyczajne; 9.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i jego rozliczenie; 9.7. Metody ustalania wyniku finansowego; 9.8. Rozliczenie wyniku finansowego; Rozdział 10: Jednostkowe sprawozdanie finansowe; 10.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 10.2. Rachunek zysków i strat; 10.3 Rachunek przepływów pieniężnych; 10.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; 10.5. Informacja dodatkowa; 10.6. Sprawozdawczość finansowa mikro i małych przedsiębiorstw; 10.6.1. Definicja mikro i małych podmiotów gospodarczych; 10.6.2. Sprawozdanie finansowe mikroprzedsiębiorcy; 10.6.3. Sprawozdanie finansowe małej jednostki. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63033 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63032/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Teoretyczne podstawy analizy finansowej; Rozdział 2: Wstępna analiza sprawozdania finansowego; Rozdział 3: Analiza wskaźnikowa; Rozdział 4: Analiza rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 5: Przykład analizy finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Zadania. Wyniki zadań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29018, 29017, 29016, 17859, 17858 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17857/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Sprawozdania finansowe; 2. Analiza wstępna; 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe; 4. Analiza wskaźnikowa; 5. Modele wielowskaźnikowe; 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych; 7. Analiza kapitału obrotowego; 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22072, 22071, 22070, 22069, 22068, 22067, 22066, 22065, 22064, 22063, 19852, 19851 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19850/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych; 3. Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych; 4. Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych; 5. Bilans - rachunek majatku i kapitału; 6. Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20263, 20262 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20261/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych; 3. Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych; 4. Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych; 5. Bilans - rachunek majatku i kapitału; 6. Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37496, 37495, 32308, 32307, 32306, 32305 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32304/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce / Halina Buk (red.). - Wydanie 1 - 1 dodruk. - Warszawa : CeDeWu, 2021. - 280 stron : ilustracje ; 24 cm.
Rozdział 1: Przegląd standardów rachunkowości stosowanych w Unii Europejskiej - Halina Buk; Rozdział 2: Struktura i zasady sporządzania sprawozdania z sytuacji finansowej - Halina Buk ; Rozdział 3: Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres - Halina Buk; Rozdział 4: Wycena i prezentacja przychodów według MSR/MSSF - Halina Buk; Rozdział 5: Wycena i prezentacja zapasów zgodnie z MSR 2 - Izabela Emerling; Rozdział 6: Inwestycje finansowe w ujęciu MSR/MSSF - Krystyna Barczyk; Rozdział 7: Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF - Krystyna Barczyk; Rozdział 8: Wycena i prezentacja rzeczowych aktywów trwałych według MSR/MSSF - Ewa Maruszewska; Rozdział 9: Rezerwy w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości NR 37 - Ewa Maruszewska; Rozdział 10: Rozrachunki według MSR/MSSF - Izabela Emerling; Rozdział 11: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych na podstawie MSR 21 - Izabela Emerling; Rozdział 12: Transakcje leasingowe w ujęciu MSSF 16 - Anna Kuzior; Rozdział 13: Kierunki zmian w konsolidacji wielopoziomowych grup kapitałowych - krytyczna analiza metod - Jolanta Wartini-Twardowska. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62991 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62990/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Onepress)
(Rozwiązania w Biznesie)
I: Analiza sprawozdań finansowych; II: Planowanie i kontrolowanie finansów; III: Decyzje inwestycyjne; IV: Sprzedaż i marketing. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37376 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37375/IV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Czym jest rachunkowość? 2. O czym informują sprawozdania finansowe; 3. Bilans księgowy jako źródlło informacji o sytuacji finansowej firmy; 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działaności firmy; 5. Analiza efektywności gospodarowania; 6. Rachunek przepływów pieniężnych; 7. Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowych; 8. Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19833, 19832 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19831/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again