Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Gmińska Renata
(1)
Grygutis Kazimierz
(1)
Jaworski Jacek (ekonomia)
(1)
Jonas Krzysztof
(1)
Kotowska Beata
(1)
Mazurczak-Mąka Anna
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Szkarłat-Koszałka Anna
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Łukaszewicz Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Księgowi
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Subject
Rachunkowość finansowa
(4)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rachunkowość
(2)
Sprawozdawczość finansowa
(2)
Analiza finansowa
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Ćwiczenia i zadania
(2)
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86670-23-1
1. Bilans majątkowy; 2. Ewidencja operacji gospodarczych; 3. Ewidencja majątku trwałego; 4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków pieniężnych; 5. Ewidencja materiałów, towarów i produktów; 6. Ewidencja kosztów i ich rozliczanie; 7. Ewidencja przychodów i kosztów ich osiągnięcia; 8. Ewidencja kapitałów funduszy specjalnych i wyniku finansowego; 9. Ewidencja wyniku finansowego działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15570, 15569, 15568, 15567, 15566, 15565, 15564, 15563, 15562 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15561/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa : zbiór zadań / red. Janina Stankiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"- Toruń, 2001. - 147 [5] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pozycje bilansowe. Wpływ operacji gospodarczych na bilans. Konto księgowe; Rozdział 2: Aktywa trwałe: Rozdział 3: Aktywa obrotowe, rozrachunki, roszczenia; Rozdział 4: Wyniki działalności przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8676, 8675, 8674, 8673, 8672, 8671 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8670/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Majątek i źródła jego finansowania. Bilans; 1.1. Aktywa trwałe i obrotowe; 1.2. Kapitały własne i obce; 1.3. Struktura bilansu; Rozdział 2: Przychody i koszty. Rachunek zysków i strat; 2.1. Przychody i koszty a obszary (struktura) działalności przedsiębiorstwa; 2.2. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat; 2.3. Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym; Rozdział 3: podział i identyfikacja operacji gospodarczych; 3.1. Operacje bilansowe; 3.2. Operacje wynikowe; Rozdział 4: Ewidencja operacji na kontach bilansowych; 4.1. Zakładanie, otwieranie i zamykanie kont; 4.2. księgowanie operacji gospodarczych; 4.3. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald, przygotowanie bilansu; rozdział 5: Podzielność i łączenie kont; 5.1. Podział poziomy kont księgowych; 5.2. Podział pionowy kont księgowych; 5.3. Łączenie kont, zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych; Rozdział 6: Funkcjonowanie kont wynikowych; 6.1. Ewidencja operacji wynikowych; 6.2. Ustalenie wyniku finansowego metodą księgową, sporządzenie rachunku zysków i strat; Rozdział 7: Od bilansu do bilansu; 7.1. Prowadzenie dziennika operacji gospodarczych; 7.2. Księgowość i sprawozdawczość finansowa w ujęciu kompleksowym. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60876 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60875/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64423, 64422 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64421/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1 : Podstawowe zasady ewidencji działalności gospodarczej (rachunkowość w pigułce); 1. Rachunkowość w pigułce; 2. Sprawozdawczość finansowa jako synteza zapisów księgowych; Rozdział 2 : Ewidencja środków pieniężnych, kredytów bankowych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu; 2.1. Ewidencja środków pieniężnych w kasie; 2.2. Środki pieniężne w drodze; 2.3. Czeki i weksle obce; 2.4. Środki pieniężne na rachunku bankowym; 2.5. Kredyty bankowe; 2.6. Papiery wartościowe – krótkoterminowe akcje, udziały i inne papiery; 2.7. Rachunek bankowy środków dewizowych; Rozdział 3 : Ewidencja rozrachunków i rozliczeń; 3.1. Rozrachunki z dostawcami; 3.2. Rozrachunki z odbiorcami; 3.3. Rozrachunki dewizowe z dostawcami/odbiorcami (import, eksport); 3.4. Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku VAT; 3.5. Rozliczenie podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego; 3.6. Rozrachunki z tytułu niedoborów i nadwyżek; 3.7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń; 3.8. Roszczenia sporne; Rozdział 4 : Ewidencja materiałów i towarów; 4.1. Materiały i towary: ewidencja ilościowo-wartościowa w cenie zakupu; 4.2. Materiały, towary: ewidencja ilościowo-wartościowa według stałych cen ewidencyjnych; 4.3. Towary – ewidencja wartościowa według ceny sprzedaży; 4.4. Rozliczenie zakupu; Rozdział 5 : Ewidencja majątku trwałego; 5.1. Środki trwałe w budowie i ich rozliczenie; 5.2. Środki trwałe i ich umorzenie (amortyzacja); 5.3. Środki trwałe – przecena, odpisy utraty wartości i likwida5.4. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy; 5.5. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy; 5.6. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy; 5.7. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy; 5.8. Wartości niematerialne i prawne; 5.9. Inwestycje długoterminowe; 5.10. Przecena długoterminowych papierów wartościowych (inwestycji długoterminowych) pochodzących z B.O. (schemat V.9) w przypadku zmniejszenia ich wartości w następnych latach; Rozdział 6 : Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów; 6.1. Koszty według rodzaju – ewidencja przy porównawczym rachunku zysków i strat; 6.2. Koszty produkcji oraz kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; 6.3. Koszty według rodzaju i ich rozliczenie – ewidencja przy kalkulacyjnym rachunku zysków i strat; Rozdział 7 : Ewidencja wyrobów gotowych; 7.1. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia; 7.2. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według planowanego kosztu wytworzenia; 7.3. Ewidencja wyrobów gotowych według ceny sprzedaży netto pomniejszonej o przeciętnie zrealizowany zysk przy ewidencji kosztów w zespole 4, bez ewidencji kosztów produkcji oraz kalkulacji kosztów wytworzenia; Rozdział 8 : Ewidencja przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz ustalenie wyniku finansowego; 8.1. Funkcjonowanie kont zespołu 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku kalkulacyjnym; 8.2. Funkcjonowanie zespołów kont 4, 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku porównawczym; 8.3. Rozliczenie nakładów przyszłych okresów; 8.4. Rozliczenie przychodów przyszłych okresów 8.5. Ewidencja i rozliczanie rezerw; Rozdział 9 : Ewidencja kapitałów i funduszy oraz podziału wyniku finansowego; 9.1. Kapitał podstawowy; 9.2. Kapitał zapasowy; 9.3. Podział wyniku finansowego; 9.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; Rozdział 10 : Ewidencja księgowa działalności jednostek gospodarczych – zadania całościowe; Rozdział 11: Sprawozdawczość finansowa.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56359, 56358 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56357/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-641/6, P-641/5, P-641/4, P-641/3, P-641/2 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-641/1/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again