Form of Work
Książki
(53)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(51)
available
(47)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(47)
Czytelnia - Magazyn
(36)
Czytelnia - Wolny dostęp
(15)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Matuszewicz Piotr
(7)
Matuszewicz Jan (1927- )
(6)
Wermut Janina
(3)
Andrzejewski Mariusz
(2)
Gierusz Barbara
(2)
Grygutis Kazimierz
(2)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(2)
Małkowska Danuta
(2)
Olchowicz Irena
(2)
Walińska Ewa
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Augustynowicz Łucja
(1)
Brzeska Aneta
(1)
Cebrowska Teresa
(1)
Cesarz Tadeusz
(1)
Chomiuk Lilianna
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dratwińska-Kania Beata
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Eljasiak Ewa
(1)
Gierusz Barbara (1952- )
(1)
Gmińska Renata
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gos Waldemar
(1)
Izbiańska Irena
(1)
Janik Wiesław
(1)
Janik Wiesław (1947- )
(1)
Jaworski Jacek (ekonomia)
(1)
Jonas Krzysztof
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kotapski Roman
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kuchmacz Jerzy
(1)
Kurek Bartosz
(1)
Kuzior Anna
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Majewska Ewa
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Matuszewicz Jan
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Miedziak Stanisław
(1)
Mielczarczyk Zofia
(1)
Młodkowski Paweł
(1)
Nilidziński Roman (1949- )
(1)
Otręba Marta
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(1)
Paździor Maria
(1)
Rówińska Małgorzata
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Sawicki Kazimierz
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Smejda Maria
(1)
Sobczak Zofia
(1)
Stankiewicz Janina
(1)
Szymczyk-Madej Katarzyna
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Weilandt Anna
(1)
Wencel Agnieszka
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Zaremba W. i in
(1)
Łuczaj Jolanta
(1)
Łukaszewicz Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(53)
Language
Polish
(50)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Księgowi
(1)
Szkoły zawodowe
(1)
Subject
Rachunkowość
(43)
Przedsiębiorstwo
(10)
Rachunkowość zarządcza
(7)
Rachunkowość finansowa
(3)
Banki
(2)
Rachunek kosztów
(2)
Analiza finansowa
(1)
Decyzje
(1)
Finanse
(1)
Księgowość
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(6)
Ćwiczenia i zadania
(4)
Zadania i ćwiczenia
(2)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
53 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7550, 7549 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7548/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólne wprowadzenie do rachunkowości bankowej; Rozdział 2: Operacje z udziałem środków pieniężnych; Rozdział 3: Operacje depozytowe; Rozdział 4: Należności kredytowe; Rozdział 5: Papiery wartościowe i udziały; Rozdział 6: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w banku; Rozdział 7: Bankowe operacje różne; Rozdział 8: Kapitały własne, fundusze; Rozdział 9: Koszty, przychody oraz wynik finansowy banku; Rozdział 10: Zobowiązania pozabilansowe; Rozdział 11: Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych banku;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17689, 17688 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17687 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89355-98-1
1. Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym; 2. Majątek, kapitał, wynik - zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na bilans; 3. Konto - podstawy ewidencji księgowej; 4. Fundamentalne zasady rachunkowości; 5. Koszty i przychody - definicje i klasyfikacja. Ewidencja kosztów; 6. Podatki; 7. Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości - ustawa o rachunkowości; 8. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - rachunek zysków i strat; 9. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - bilans; 10. Podstawowe elementy sprawozdania fiansowego - rachunek przepływów pieniężnych; 11. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa; 12. Kalkulacja kosztów; 13. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - wpływ na wynik finansowy; 14. Próg rentowności; 15. Problemy związane z podejmowaniem decyzji krótkookresowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20584, 20583 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20582/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym; Rozdział 2: Majątek, Kapitał, Wynik- zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na bilans; Rozdział 3: Konto-podstawy ewidencji księgowej; Rozdział 4: Fundamentalne zasady rachunkowości; Rozdział 5: Koszty i przychody-definicje i klasyfikacje; Rozdział 6: Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości-Ustawa o rachunkowości; Rozdział 7: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Rachunek zysków i strat; Rozdział 8: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Bilans; Rozdział 9: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 10: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego-Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; Rozdział 11: Kalkulacje kosztów; Rozdział 12: Rachunek kosztów pełnych i zmiennych wpływ na wynik finansowy; Rozdział 13: Próg rentowności i jego analiza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12808 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12807/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-14514-5
Rozdział 1: Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości; Rozdział 2:Rachunkowość w perspektywie historycznej; Rozdział 3: Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału; Rozdział 4:Podstawy wyceny w rachunkowości; Rozdział 5: Dynamiczny rachunek majątku i kapitału; Rozdział 6: Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów; Rozdział 7: Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników; Rozdział 8: Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości; Rozdział 9: Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości; Rozdział 10: Pytania testowe oraz krótkie problemy teoretyczne i obliczeniowe; Rozdział 11: Rozwiązania zadań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23538, 23537 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23536/XVIIczyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-25-0
Rozdział 1: Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania; Rozdział 2: Zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach przedsiębiorstw; Rozdział 3: Środki pieniężne, kredyty i inne krótkotermonowe aktywa finansowe;; Rozdział 4: Rozrachunki handlowe i publiczno-prawne; Rozdział 5: Rozrachunki z pracownikami; Rozdział 6: Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje dlugoterminowe; Rozdział 7: Materiały, towary i usługi; Rozdział 8: Rachunek kosztów; Rozdział 9: Produkty pracy i ich sprzedaż; Rozdział 10: Metody ustalania wyniku finansowego i jego podział; Rozdział 11: Kapitały (fundusze) podmiotów gospodarczych; Rozdział 12: Sprawozdania finansowe i ich przydatność informacyjna w zarządzaniu; Rozdział 13: Rozwiązanie zadań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10166, 10165 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10164/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-244-2
Rozdział 1: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 2: Aktywa trwałe; Rozdział 3: Aktywa obrotowe; Rozdział 4: Koszty działalności operacyjnej i ich rozliczenia; Rozdział 5: Produkty; Rozdział 6: Kapitały i fundusze w różnych jednostkach gospodarczych; Rozdział 7: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów; Rozdział 8: Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; Rozdział 9: Wynik finansowy; Rozdział 10: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 11: Zadania całościowe "od bilansu do bilansu"; Rozdział 13: Rozwiązywanie zadań za pomocą komputerowego programu finansowo-księgowego systemu "Raks 2000"; Rozdział 13: Szkolny plan kont do treści zawartych w pozycjach " rachunkowość część i I II";
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16199, 16198, 16197, 16196 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16195/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47017/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43203, 43202, 43201, 43200 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43199/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7804-214-3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48322, 48321 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48320/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7157, 7156, 7155, 7154, 7153, 7152, 7151, 7150, 7149 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7148/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-86226-66-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43292, 43291 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43290/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86226-43-9 ; 978-83-86226-63-4 (2008)
1. Bilans - księgowanie operacji gospodarczych; 2. Zasady funkcjonowania kont księgowych; 3. ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pozyczek oraz rozrachunków; 4. Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami; 5. Ewidencja materiałów, towarów i usług; 6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 7. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej; 8. Produkty i przychody z ich sprzedaży; 9. Wynik działalności i jego podział; 10. Zamknięcia roczne; 11. Ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7147, 7146, 7145, 7144, 7143 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7142/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86226-43-9 ; 978-83-86226-63-4 (2008)
1. Bilans - księgowanie operacji gospodarczych; 2. Zasady funkcjonowania kont księgowych; 3. ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pozyczek oraz rozrachunków; 4. Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami; 5. Ewidencja materiałów, towarów i usług; 6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 7. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej; 8. Produkty i przychody z ich sprzedaży; 9. Wynik działalności i jego podział; 10. Zamknięcia roczne; 11. Ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28790/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86226-43-9 ; 978-83-86226-63-4 (2008)
1. Bilans - księgowanie operacji gospodarczych; 2. Zasady funkcjonowania kont księgowych; 3. ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pozyczek oraz rozrachunków; 4. Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami; 5. Ewidencja materiałów, towarów i usług; 6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 7. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej; 8. Produkty i przychody z ich sprzedaży; 9. Wynik działalności i jego podział; 10. Zamknięcia roczne; 11. Ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5501 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5500/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86226-43-9 ; 978-83-86226-63-4 (2008)
1. Bilans - księgowanie operacji gospodarczych; 2. Zasady funkcjonowania kont księgowych; 3. ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pozyczek oraz rozrachunków; 4. Ewidencja wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami; 5. Ewidencja materiałów, towarów i usług; 6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 7. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej; 8. Produkty i przychody z ich sprzedaży; 9. Wynik działalności i jego podział; 10. Zamknięcia roczne; 11. Ewidencja działalności gospodarczej jednostek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29324, 29323 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-86226-66-5
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43261 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43260 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7251-199-3
Cz.1: Zadania; Rozdział 1: Rachunek majątku i kapitału, rachunek zysków i strat; Rozdział 2: Funkcjonowanie kont. Ewidencja operacji gospodarczych; Rozdział 3: Środki pieniężne; Rozdział 4: Rozrachunki; Rozdział 5: Rzeczowy majątek obrotowy; Rozdział 6: Majątek trwały; Rozdział 7: Papiery wartościowe; Rozdział 8: Rachunek przychodów, kosztów i wyników; Rozdział 9: Sprawozdawczość finansowa i jej analiza; Cz.2: Rozwiązywanie zadań; Rozdział 1: Rachunek majątku i kapitału, rachunek zysków i strat; Rozdział 2: Funkcjonowanie kont. Ewidencja operacji gospodarczych; Rozdział 3: Środki pieniężne; Rozdział 4: Rozrachunki; Rozdział 5: Rzeczowy majątek obrotowy; Rozdział 6: Majątek trwały; Rozdział 7: Papiery wartościowe; Rozdział 8: Rachunek przychodów, kosztów i wyników; Rozdział 9: Sprawozdawczość finansowa i jej analiza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6198, 6197, 6196, 6195 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6194/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-86333-86-3
1. Zasady prowadzenia rachunkowości; 2. Środki pieniężne i papiery wartościowe; 3. Majątek trwały; 4. Rozrachunki i roszczenia; 5. Ewidencja materiałów i towarów; 6. Ewidencja usług obcych; 7. Koszty produkcji; 8. Ewidencja sprzedaży; 9. Wynik finansowy i jego podział.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12106, 12105, 12104, 12103, 12102 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12101/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-86543-79-5
Cz. A: Ogólne podstawy rachunkowości; Rozdział 1: Wiadomości wstępne; Rozdział 2: Środki gospodarcze i źródła pochodzenia środków oraz zasady ujmowania ich w bilansie; Rozdział 3: Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu oraz charakterystyka i układ graficzny konta; Rozdział 4: Zasady funkcjonowania kont bilansowych i sporządzania bilansu końcowego; Rozdział 5: Zasady funkcjonowania kont wynikowych oraz ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 6: Istota i zadania księgowości syntetycznej i analitycznej oraz wiadomości uzupełniajace w księgach rachunkowych; Cz. B: Zadania; Rozdział 7: Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; Rozdział 8: Odzwierciedlenie aktywów i pasywów w bilansie oraz wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu; Rozdział 9: Operacje bilansowe i zasady ich księgowania na kontach; Rozdział 10: Operacje wynikowe i ich odzwierciedlenia na kontach; Rozdział 11: Podzielność i łączenia konta oraz poprawianie błędów księgowych; Cz. C: Rozwiązania zadań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12795 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12794/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again