Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Author
Bailey Georgette
(1)
Helin Andre
(1)
Kwiecień Mirosława
(1)
Misińska Danuta
(1)
Wild Ken
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Rachunkowość
(3)
Finanse
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Rozdział 2: Założenia koncepcji KMSR; Rozdział 3: Ogólne wymagania dotyczące sprawozdania finansowego; Rozdział4: Rachunek zysków i strat- układ i składniki; Rozdział 5: Rachunek zysków i stra- ujęcie przychodu; Rozdział 6: Rachunek zysków i strat- zysk przypadający na jedną akcję; Rozdział 7: Sprawozdanie wskazujące zmiany kapitału włąsnego; Rozdzia 8: Układ bilansu; Rozdział 10: Bilans - aktywa; Rozdział 11: Bilans kapitał własny i zobowiązania; Rozdział 12: Sprawozdania z przepływów środków pieniężnych; Rozdział 13: Wymagane ujawnienia- informacja podatkowa do sprawozdania finansowego; Rozdział 14: Wymagane ujawnienia - zdarzenia warunkowe oraz zdarzenia następujące po dniu bilansowym; Rozdział 15: Wymagane ujawnienia -sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności; Rozdział 16: Wymagane ujawnienia- informacje o podmiotach powiązanych; Rozdział 17: Wymagane ujawnienia- instrumenty finansowe; Rozdział 18: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - połączenia jednostek gospodarczych; Rozdział 19: Skonsolidowane sprawozdania finansowe - jednostki zależne; Rozdział 20: Skonsolidowane sprawozdania finansowe- jednostki stowarzyszone; Rozdział 21: Skonsolidowane sprawozdania finansowe - wspólne przedsięwzięcia; Rozdział 22: Waluty obce; Rozdział 23: Podatki; Rozdział 24: Leasing; Rozdział 25: Koszty świadczeń emerytalnych; Rozdział 26: Dotacje państwowe; Rozdział 27: Umowy o budowę; Rozdział 28: Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinfacji; Rozdział 29: Banki i podobne instytucje finansowe- streszczenie MSR 30; Rozdział 30: Programy świadczeń emerytalnych - streszczenie MSR 30; Załacznik: Zestawienia projektów standardów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6340, 6339, 6338, 6337 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6336/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości; 2. Ogólne cele Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Dyrektyw EWG (UE); 3. Treści Mięzynarodowych Standardów rachunkowości (MSR) i ich uwzględnienie w polskim prawie bilansowym; 4. Dyrektywy Unii Europejskiej i ich zakres zastosowania w polskim prawie bilansowym; 5. Relacje między normami MSR, Dyrektywami unii oraz GAAP US; 6. Różnice w stosowanych zasadach rachunkowości przez poszczególne kraje; 7. Transformacja standardów polskiej rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10339, 10338 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10337/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Ogólne zsady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów rachunkowości; Cz. 2: Pozycje rachunków i strat; Cz. 3: Składniki bilansu; Cz. 4: Szczególne obszary sprawozdań finansowych; Cz. 5: Przykład skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według MSR-ów; Cz. 6: Analiza porównawcza międzynarodowych standardów rachunkowosci z amerykańskimi standardami rachunkowości US GAAP; Wykaz międzynarodowych standardów rachunkowości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9354/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again