Form of Work
Książki
(3)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Author
Skorupska Bożena
(1)
Zysnarska Anna
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Finanse publiczne
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz.1: Ogólna charakterystyka jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej; 1. Ogólna charakterystyka zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych; 2. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym; 3. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych; 4. Sprawozdawczość; Cz.2: Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych; 1. Środki trwałe w jednostkach i zakładach budżetowych; 2. Inwestycje (środki trwałe w budowie); 3. Wartości niematerialne i prawne; 4. Długoterminowe aktywa finansowe; 5. Rozrachunki i roszczenia; 6. Obrót materiałowy i towarowy; 7. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczenie kosztów; 8. Wycena i ewidencja produktów pracy; 9. Przychody i związane z nimi koszty; 10. Ewidencja funduszy; 11. Ustalanie wyniku finansowego i zaszdy jego rozliczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9338, 9337 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9336/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do rachunkowości; Rozdział 2: Bilans przedsiębiorstwa i konta bilansowe; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat oraz operacje wynikowe; Rozdział 4: Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe; Rozdział 5: Rozrachunki i rozliczenia; Rozdział 6: Rzeczowy majątek obrotowy. Aktywa obrotowe; Rozdział 7: Majątek trwały. Aktywa trwałe; Rozdział 8: Rachunek kosztów; Rozdział 9: Wynik finansowy; Rozdział 10: Różnice między wynikiem bilansowym a fiskalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6141, 6140 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6139/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Czym jest rachunkowość? 2. O czym informują sprawozdania finansowe; 3. Bilans księgowy jako źródlło informacji o sytuacji finansowej firmy; 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działaności firmy; 5. Analiza efektywności gospodarowania; 6. Rachunek przepływów pieniężnych; 7. Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowych; 8. Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19833, 19832 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19831/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again