Form of Work
Książki
(35)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(34)
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Author
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(4)
Leszczyński Zbigniew
(3)
Gos Waldemar
(2)
Kędziora Halina
(2)
Martyniuk Teresa
(2)
Bojanowski Witold
(1)
Czapla Halina
(1)
Dreliszak Ewa
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gorczycki Wiktor
(1)
Gąsiorek Krystyna (ekonomia)
(1)
Głodek Zenon
(1)
Hass-Symotiuk Maria
(1)
Huszcz Zbigniew
(1)
Iwaniec Małgorzata
(1)
Jarosz Barbara
(1)
Kalwat Tomasz
(1)
Kania Dorota
(1)
Karasińska Wanda
(1)
Klonowska Sylwia
(1)
Kludacz-Alessandri Magdalena
(1)
Korociński Krzysztof Jacek
(1)
Lubińska Hanna
(1)
Markowski Włodzimierz J
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Małecki Paweł
(1)
Michnowski Zygmunt
(1)
Moss Teresa
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Nadolna Bożena
(1)
Tkaczyk-Osińska Iwona
(1)
TrockaMałgorzata
(1)
Trzpioła Katarzyna
(1)
Walińska Ewa
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Wojtania Tomasz
(1)
Ślęzak Danuta
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(35)
Subject
Rachunkowość
(18)
Sprawozdania finansowe
(6)
Rachunkowość podatkowa
(5)
Finanse
(4)
Finanse publiczne
(3)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rachunkowość budżetowa
(3)
Budownictwo
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Koszty
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Budownictwo jednorodzinne
(1)
Budżet
(1)
Dotacja
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Inwestycje
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Klasyfikacja budżetowa
(1)
Kontrola zarządzania
(1)
Kosztorysowanie
(1)
Księgi rachunkowe
(1)
Księgowość
(1)
Leasing
(1)
Ogrzewanie
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek od wartości dodanej
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Poradniki
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Rezerwy (rachunkowość)
(1)
Sprawozdanie finansowe
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Wierzytelności
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Poradniki
(5)
Poradnik
(3)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7426-194-3
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; 2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych; 4. System ochrony danych w jednostce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19958 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19957/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7230-047-X
Rozdział 1: Symbole dowodów stosowanych w opracowaniu; Rozdział 2: Środki pieniężne i kredyty; Rozdział 3: Krótkotermonowe papiery wartościowe; Rozdział 4: Rozrachunki; Rozdział 5: Majątek trwały; Rozdział 6: Rzeczowe składniki majątku obrotowego; Rozdział 7: Inwentaryzacja; Rozdział 8: Koszty działalności operacyjnej; Rozdział 9: Kapitały (fundusze); Rozdział 10: Wynik finansowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6371, 6306, 6305, 6304 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6303/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-0630-5
1.Zasady kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych; 2. Zakres inwentaryzacji składników majątku; 3. Zasady ustalania terminów i częstotliwości inwentaryzacji; 4. Zakres, zadania i odpowiedzialność dyrektora oraz właściwych komórek organizacyjnych za przeprowadzenie inwentaryzacji; 5. Zadania i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej; 6. Ogólne wytyczne przeprowadzania inwentaryzacji; 8. Zasady techniki spisu składników majątku metodą okresową; 9. Metoda pełnej inwentaryzacji ciągłej; 10. Inwentaryzacja składników majątku metodą wyrywkową oraz metodą uproszczoną; 11. Inwentaryzacja wybranych składników majątku metodą okresową i ciągłą; 12. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych oraz innych należności i zobowiązań; 13. Inwentaryzacja składników majątku w formie weryfikacji ich stanu ewidencyjnego; 14. Zasady i rodzaje odpowiedzialności materialnej pracowników; 15. Rozliczanie inwentaryzacji za pomocą elektronicznej techniki obliczeniowej ( ETO); 16. Wykorzystanie wyników inwentaryzacji dla usprawnienia metod zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa; 17. Kontrola zewnętrzna; 18. Ubytki naturalne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1232, 1231 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64329 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64328/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Vademecum samodzielnego księgowego / red. Waldemar Gos. - Warszawa : Polska Akademia Rachunkowości, 2005. - 571 s. : il., faks., tab. ; 25 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-920931-4-3
Cz.1: Teoria rachunkowości; Rozdział 1: Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości; Rozdział 2: Majątek przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Wynik finansowy i konta wynikowe; Cz.2: Rachunkowość według prawa bilansowego; Rozdział 4: Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości; Rozdział 5: Organizacja obiegu dokumentów księgowych; Rozdział 6: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; Cz.3: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw; Rozdział 7: Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; Rozdział 8: Bilansowe aspekty leasingu; Rozdział 9: Zasady ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych; Rozdział 10: Rachunkowość instrumentów finansowych; Rozdział 11: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 12: Wycena i ewidencja materiałów i towarów; Rozdział 13: Ewidencja kosztów działalności operacyjnej; Rozdział 14: Ewidencja produktów gotowych; Rozdział 15: Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; Rozdział 16: Ewidencja kapitałów, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów; Rozdział 17: Istota oraz zakres jednostkowego sprawozdania finansowego; Rozdział 18: Zadania całościowe; Rozdział 19: Studia przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17936/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Vademecum samodzielnego księgowego / red. Waldemar Gos. - Wyd. 3. - Warszawa : Polska Akademia Rachunkowości, 2008. - 571 s. : il. ; ; 25 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-920931-4-3
Cz.1: Teoria rachunkowości; Rozdział 1: Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości; Rozdział 2: Majątek przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Wynik finansowy i konta wynikowe; Cz.2: Rachunkowość według prawa bilansowego; Rozdział 4: Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości; Rozdział 5: Organizacja obiegu dokumentów księgowych; Rozdział 6: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; Cz.3: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw; Rozdział 7: Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; Rozdział 8: Bilansowe aspekty leasingu; Rozdział 9: Zasady ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych; Rozdział 10: Rachunkowość instrumentów finansowych; Rozdział 11: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 12: Wycena i ewidencja materiałów i towarów; Rozdział 13: Ewidencja kosztów działalności operacyjnej; Rozdział 14: Ewidencja produktów gotowych; Rozdział 15: Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; Rozdział 16: Ewidencja kapitałów, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów; Rozdział 17: Istota oraz zakres jednostkowego sprawozdania finansowego; Rozdział 18: Zadania całościowe; Rozdział 19: Studia przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-297/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-297/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Konstrukcja rachunku zysków i strat; Rozdział 2: Przychody związane z podstawową działanością operacyjną w układzie porównawczym i kalkulacyjnym; Rozdział 3: Klasyfikacja, kalkulacja i ewidencja kosztów związanych z podstawową działalnością operacyjną; 4. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w układzie porównawczym i kalkulacyjnym; 5. Przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjna; 6. Przychody i koszty związane z działanością finansową; 7. Zyski i straty związane z działnością nadzwyczajną; 8. Proces ustalania wyniku finansowego netto;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20432, 20431 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20430/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; 2. Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 3. Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; 4. Rachunek kosztów standardowych w budżetowaniu i kontroli; 5. Rachunek kosztów działań - ABC; 6. Strategiczna karta wyników jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; 7. Organizacja i informatyzacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28762, 28761 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28760/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43176/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ujęcie leasingu w prawie cywilnym i podatkowym, systematyka podziału; Rozdział 2: Modyfikowanie umowy leasingowej, tworzenie nowych umów, forma umowy i inne aspekty cywilistyczne; Rozdział 3: Podatkowy podział umów leasingu; Rozdział 4: Przedmiot leasingu; Rozdział 5: Czynsz leasingowy - wysokość czynszu na podstawie przepisów prawa cywilnego i podatkowego; Rozdział 6: Czas trwania umowy leasingu - regulacje cywilnoprawne i prawnopodatkowe; Rozdział 7: Strony umowy leasingu; Rozdział 8: Kaucja i cesja w leasingu; Rozdział 9: Rozpoczęcie umowy leasingu - wydanie rzeczy, rękojmia, odstąpienie od umowy; Rozdział 10: Korzystanie z rzeczy - skutki cywilnoprawne i podatkowe; Rozdział 11: Zakończenie umowy i czynności po zakończeniu umowy - nabycie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę, inne możliwe sposoby zakończenia umowy; Rozdział 12: Leasing w rachunkowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32270, 32269, 32268, 32267, 32266 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32265/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Kosztorysanta ; z. 20.)
ISBN: : 83-89756-51-X (całość) ; 83-89756-36-6 (z. 20)
1. Określenia, pojęcia, definicje; 2. Uproszczona metoda kalkulacji kosztorysowej; 3. Szczegółowa metoda kalkulacji kosztorysowej; 4. Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania; 5. Zasady szczególne; 6. Forma i zawartość kosztorysu; 7. Zadania strony przy sporządzaniu dokumentacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30196, 30195, 30194, 30193 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30192/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 1: Przygotowanie i planowanie produkcji; Rozdział 2: Budżetowanie kosztów wydziałowych; Rozdział 3: Rozliczenie budżetowych kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej; Rozdział 4: Budżetownie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych; Rozdział 6: Postulowany koszt jednostkowy produktu; Rozdział 7: Planowanie wyniku finansowego w oparciu o rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Cz. 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 7: Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie; Rozdział 8: Zarządzanie kapitałem pracującym; Rozdział 9: Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności; Rozdział 9: Konstrukcja sprawozdań finansowych pro- forma; Rozdział 10: Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie; Cz. 3: Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rozdział 11: Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów w budżety elastyczne kosztów; Rozdział 12: Sprawozdanie z wykonania budżetów kosztów; Rozdział 13: Kontrola postulowanego kosztu produktu; Rozdział 14: Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa w oparciu o analize odchyleń ; Rozdział 15: Monitorowanie wykonania planowego poziomu wskaźników finansowych; Rozdział 16: Organizacja działu controlingu i system raportowania wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 717 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 716/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy rachunkowości; Rozdział 2: Budżet samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Rachunkowość budżetowa; Rozdział 4: Rachunkowość jednostek wykonujących budżet; Rozdział 5: Rachunkowość podatków i opłat; Rozdział 6: Sprawozdawczość budżetowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9305, 9304 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9303/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Rezerwy na zobowiązania; 3. Rezerwy kapitałowe; 4. Korekty wartości aktywów; 5. Klasyfikacja rezerw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20473 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20472/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Źródła prawa w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. Znaczenie regulacji pozaprawnych; Rozdział 2: Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną na tle innych metod konsolidacji; Rozdział 3: Cel konsolidacji sprawozdań finansowych - wskazanie sytuacji finansowej grupy kapitałowej; Rozdział 4: Źródła obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych metodą pełną; Rozdział 5: Zakres przedmiotowy i podmiotowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego; Rozdział 6: Założenia teorii jednostki dominującej w postaci zmodyfikowanej. Ratio legis teorii, implikacje jej zastosowania; Rozdział 7: Skonsolidowany bilans; Rozdział 8: Objęcie kontroli w drodze kilku transakcji; Rozdział 9: Skonsolidowany rachunek zysków i strat; Rozdział 10: Skonsolidowany rachunek przypływów pieniężnych; Rozdział 11: Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; Rozdział 12: Wstęp do skonsolidowanego sprawozdania. Informacja dodatkowa. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej; Rozdział 13: Wyjątki od obowiązku sporządzana skonsolidowanych sprawozdań finansowych; Rozdział 14: Konsolidacja sprawozdań finansowych a odroczony podatek dochodowy; Rozdział 15: Porównanie zgodności uregulowań polskich z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14532 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14531/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56356 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56355/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wycena należności - zasady ogólne; Rozdział 2: Wycena nalezności - zasady szczegółowe; Rozdział 3: Wycena należności w walucie obcej; Rozdział 4: Podatek odroczony przy wycenie należności; Rozdział 5: Zasady rachunkowości a wycena należności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19842 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19841/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64305, 64304 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64303/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Środki Unijne)
1. Zagadnienia wstępne; 2. Przepisy regulujące zasady przyznawania i rozliczania dotacji; 3. Ogólne zasady rachunkowości; 4. Polityka rachunkowości; 5. Zakładowy Plan Kont; 6. Zasady ewidencji przychodów z dotacji; 7. Zasady ewidencji kosztów finansowych dotacją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29746 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29745/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26239 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26238/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again