Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
dostępne
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Autor
Kuczyńska-Cesarz Anna
(3)
Frymark Irena
(2)
Mielczarczyk Zofia
(2)
Borowska Grażyna
(1)
Kowalczyk Zdzisław
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Maciejewska Jadwiga
(1)
Marcysiak Agata
(1)
Niemczyk Roman (ekonomista)
(1)
Piechowicz Bożena
(1)
Zabielski Jacek
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(7)
Temat
Rachunkowość
(5)
Rachunkowość handlowa
(5)
Agrobiznes
(1)
Budownictwo
(1)
Normowanie pracy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Gatunek
Podręczniki dla szkół zawodowych
(5)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zasady rachunkowości / Grażyna Borowska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - 127 [1] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-02-07544-2
1. Ogólne zagadnienia rachunkowości; 2. Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących; 3. Bilans; 4. Operacje gospodarcze; 5. Konto księgowe; 6. Księgowe ujęcie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia; 7. Działanie i łączenie kont; 8. Poprawianie błędów księgowych; 9. Funkcjonowanie kont wynikowych; 10. Plan kont; 11. Dokumentacja księgowa; 12. Organizacja rachunkowości; 13. Techniczne formy prowadzenia rachunkowości; 14. Inwentaryzacja; 15. Sprawozdanie finansowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15728, 15727, 15726, 15725, 15724, 15723, 15722, 15721, 15720 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15719/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-571-9
Rozdział 1: Formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach; Rozdział 2: Obrót pieniężny i jego dokumentacja księgowa; Rozdział 3: Rozrachunki-należności, roszczenia i zobowiązania; Rozdział 4: Dokumentacja rozrachunków z pracownikami; Rozdział 5: Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej; Rozdział 6: Ryczałt od przychodów ewidencyjnych; Rozdział 7: Opodatkowanie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17438, 17437 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17436/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rozrachunki; Rozdział 2: Aktywa trwałe; Rozdział 3: Aktywa obrotowe; Rozdział 4: Koszty działalności operacyjnej i ich rozliczanie; Rozdział 5: Produkty; Rozdział 6: Szkolny plan kont do treści zawartych w pozycjach " rachunkowość część I i II".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16025, 16024, 16023, 16022 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16021/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Kapitały i fundusze; Rozdział 2: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów; Rozdział 3: Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; Rozdział 4: Wynik finansowy; Rozdział 5: Łączenie spółek; Rozdział 6: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 7: Ćwiczenie całościowe "od bilansu do bilansu" z zakresu rachunkowości części I i II; Rozdział 8: Szkolny plan kont.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16030, 16029, 16028, 16027 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16026/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rachunkowość finansowa / Jadwiga Maciejewska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. - 298 [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych; Rozdział 2: Środki pieniężne i krótkoteminowe papiery wartościowe; Rozdział 3: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 4: Obrót materiałowy; Rozdział 5: Aktywa trawałe; Rozdział 6: Inwentaryzacja składników majątku; Rozdział 7: Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności; Rozdział 8: Kalkulacja kosztów działalności; Rozdział 9: Produkty pracy i ich sprzedaż; Rozdział 10: Obrót towarowy; Rozdział 11: Pozostałe przychody i koszty operacyjne; Rozdział 12: Przychody i koszty finansowe; Rozdział 13: Wyniki nadzwyczajne; Rozdział 14: Ustalanie i podział wyniku finansowego; Rozdział 15: Kapitały (Fundusze); Rozdział 16: Sprawozdawczość finansowa; Rozdział 17: Ewidencja księgowa działalności podmiotu gospodarczego-przykład ogólny; Wykaz kont syntetycznych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 15688, 15687, 15686, 15685, 15684, 15683, 15682, 15681, 15680, 15679, 15678, 15677, 15676, 15675, 15674, 15673, 15672, 15671, 15670 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15669/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rachunkowość handlowa. Cz. 1 / Irena Frymark. - Wyd. 4, (zgodne ze stanem prawnym 2003). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - 351, [1] s. ; 24 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37972 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rachunkowość handlowa. Cz. 2 / Irena Frymark. - Stan prawny aktualny na 01-01-2002 r. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 183, [1] s. ; 24 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37973 czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Podstawy rachunkowości; 2. Środki gospodarcze podmiotu gospodarczego i źródła ich finansowania; 3. Bilans jako uporządkowany układ środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów); 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. Konto księgowe; 5. Księgowe ujęcie operacji gospodarczych; 6. Dzielenie i łączenie kont; 7. Dokumentacja księgowa; 8. Dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości ("polityka rachunkowości"); 9. Formy i techniki księgowości; 10. Inwestycje krótkoterminowe; 11. Należności krótkoterminowe; 12. Rejestry VAT; 13. Aktywa trwałe. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37562 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37561/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 978-83-02-11905-7 (cz. 2) ; 978-83-02-12111-1 (całość)
1. Obrót towarowy i jego ewidencja; 2. Koszty działalności operacyjnej; 3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne - ewidencja księgowa;; 4. Koszty i przychody finansowe - ewidencja księgowa; 5. Straty i zyski nadzwyczajne; 6. Kapitały (fundusze) własne jednostek gospodarczych - ewidencja zmian w kapitałach; 7. Zobowiązania i rezerwy - ewidencja księgowa; 8. Inwentaryzacja; 9. Procedury rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych; 10. Zasady ustalania dochodu, podatku dochodowego i wyniku finansowego netto; 11. Ewidencja podziału zysku; 12. Sprawozdanie finansowe; 13. Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa handlowego; 14. Elementy rachunkowości przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego; 15. Działalność instytucji finansowych; 16. Uproszczone formy ewidencji rachunkowej. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37556 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37555/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rachunkowość handlowa. Cz. 1 / Roman Niemczyk. - Warszawa : Difin, 2010. - 183, [1] s. : il. ; 23 cm.
(E Edukacja)
Rozdział 1: Pojęcie, zasady, cechy i funkcje rachunkowości; Rozdział 2: Charakterystyka zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia; Rozdział 3: Bilans jednostki handlowej; Rozdział 4: Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych; Rozdział 5: Zasady ewidencji analitycznej na kontach księgowych; Rozdział 6: Funkcjonowanie kont niebilansowych. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37564 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37563/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Rachunkowość jako system informacji ekonomicznej jednostki; Rozdział 2: Majątek podmiotów gospodarczych; Rozdział 3: Koszty i przychody w firmie; Rozdział 4: Dokumentacja działalności gospodarczej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14462, 14461 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14460/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie / Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. - 351 s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 24 cm.
1. Kosztorys w procesie inwestycyjnym; 2. Normowanie techniczne w budownictwie; 3. Normowanie pracy; 4. Normowanie zużycia materiałów; 5. Normowanie pracy maszyn; 6. Zasady przedmiarowania; 7. System zleceniowy w budownictwie; 8. Metody kosztorysowania; 9. Kosztorysy budowlane; 10. Umowy o wykonanie robót budowlanych; 11. Systemy płac w budownictwie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 30163, 30162 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 30161/XXX czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej