Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Kuczyńska-Cesarz Anna
(3)
Frymark Irena
(2)
Mielczarczyk Zofia
(2)
Borowska Grażyna
(1)
Kowalczyk Zdzisław
(1)
Kożuch Antoni
(1)
Maciejewska Jadwiga
(1)
Marcysiak Agata
(1)
Niemczyk Roman (ekonomista)
(1)
Piechowicz Bożena
(1)
Zabielski Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(7)
Subject
Rachunkowość
(5)
Rachunkowość handlowa
(5)
Agrobiznes
(1)
Budownictwo
(1)
Normowanie pracy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Genre/Form
Podręczniki dla szkół zawodowych
(5)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Zasady rachunkowości / Grażyna Borowska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. - 127 [1] s. : il. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-02-07544-2
1. Ogólne zagadnienia rachunkowości; 2. Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących; 3. Bilans; 4. Operacje gospodarcze; 5. Konto księgowe; 6. Księgowe ujęcie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia; 7. Działanie i łączenie kont; 8. Poprawianie błędów księgowych; 9. Funkcjonowanie kont wynikowych; 10. Plan kont; 11. Dokumentacja księgowa; 12. Organizacja rachunkowości; 13. Techniczne formy prowadzenia rachunkowości; 14. Inwentaryzacja; 15. Sprawozdanie finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15728, 15727, 15726, 15725, 15724, 15723, 15722, 15721, 15720 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15719/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7251-571-9
Rozdział 1: Formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach; Rozdział 2: Obrót pieniężny i jego dokumentacja księgowa; Rozdział 3: Rozrachunki-należności, roszczenia i zobowiązania; Rozdział 4: Dokumentacja rozrachunków z pracownikami; Rozdział 5: Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej; Rozdział 6: Ryczałt od przychodów ewidencyjnych; Rozdział 7: Opodatkowanie w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17438, 17437 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17436/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rozrachunki; Rozdział 2: Aktywa trwałe; Rozdział 3: Aktywa obrotowe; Rozdział 4: Koszty działalności operacyjnej i ich rozliczanie; Rozdział 5: Produkty; Rozdział 6: Szkolny plan kont do treści zawartych w pozycjach " rachunkowość część I i II".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16025, 16024, 16023, 16022 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16021/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Kapitały i fundusze; Rozdział 2: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów; Rozdział 3: Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; Rozdział 4: Wynik finansowy; Rozdział 5: Łączenie spółek; Rozdział 6: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 7: Ćwiczenie całościowe "od bilansu do bilansu" z zakresu rachunkowości części I i II; Rozdział 8: Szkolny plan kont.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16030, 16029, 16028, 16027 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16026/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Jadwiga Maciejewska. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. - 298 [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Organizacja rachunkowości w jednostkach gospodarczych; Rozdział 2: Środki pieniężne i krótkoteminowe papiery wartościowe; Rozdział 3: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 4: Obrót materiałowy; Rozdział 5: Aktywa trawałe; Rozdział 6: Inwentaryzacja składników majątku; Rozdział 7: Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności; Rozdział 8: Kalkulacja kosztów działalności; Rozdział 9: Produkty pracy i ich sprzedaż; Rozdział 10: Obrót towarowy; Rozdział 11: Pozostałe przychody i koszty operacyjne; Rozdział 12: Przychody i koszty finansowe; Rozdział 13: Wyniki nadzwyczajne; Rozdział 14: Ustalanie i podział wyniku finansowego; Rozdział 15: Kapitały (Fundusze); Rozdział 16: Sprawozdawczość finansowa; Rozdział 17: Ewidencja księgowa działalności podmiotu gospodarczego-przykład ogólny; Wykaz kont syntetycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15688, 15687, 15686, 15685, 15684, 15683, 15682, 15681, 15680, 15679, 15678, 15677, 15676, 15675, 15674, 15673, 15672, 15671, 15670 (19 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15669/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość handlowa. Cz. 1 / Irena Frymark. - Wyd. 4, (zgodne ze stanem prawnym 2003). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - 351, [1] s. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37972 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość handlowa. Cz. 2 / Irena Frymark. - Stan prawny aktualny na 01-01-2002 r. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 183, [1] s. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37973 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy rachunkowości; 2. Środki gospodarcze podmiotu gospodarczego i źródła ich finansowania; 3. Bilans jako uporządkowany układ środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów); 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans. Konto księgowe; 5. Księgowe ujęcie operacji gospodarczych; 6. Dzielenie i łączenie kont; 7. Dokumentacja księgowa; 8. Dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości ("polityka rachunkowości"); 9. Formy i techniki księgowości; 10. Inwestycje krótkoterminowe; 11. Należności krótkoterminowe; 12. Rejestry VAT; 13. Aktywa trwałe. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37562 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37561/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-02-11905-7 (cz. 2) ; 978-83-02-12111-1 (całość)
1. Obrót towarowy i jego ewidencja; 2. Koszty działalności operacyjnej; 3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne - ewidencja księgowa;; 4. Koszty i przychody finansowe - ewidencja księgowa; 5. Straty i zyski nadzwyczajne; 6. Kapitały (fundusze) własne jednostek gospodarczych - ewidencja zmian w kapitałach; 7. Zobowiązania i rezerwy - ewidencja księgowa; 8. Inwentaryzacja; 9. Procedury rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych; 10. Zasady ustalania dochodu, podatku dochodowego i wyniku finansowego netto; 11. Ewidencja podziału zysku; 12. Sprawozdanie finansowe; 13. Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa handlowego; 14. Elementy rachunkowości przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego; 15. Działalność instytucji finansowych; 16. Uproszczone formy ewidencji rachunkowej. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37556 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37555/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość handlowa. Cz. 1 / Roman Niemczyk. - Warszawa : Difin, 2010. - 183, [1] s. : il. ; 23 cm.
(E Edukacja)
Rozdział 1: Pojęcie, zasady, cechy i funkcje rachunkowości; Rozdział 2: Charakterystyka zasobów majątkowych i źródeł ich pochodzenia; Rozdział 3: Bilans jednostki handlowej; Rozdział 4: Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych; Rozdział 5: Zasady ewidencji analitycznej na kontach księgowych; Rozdział 6: Funkcjonowanie kont niebilansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37564 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37563/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rachunkowość jako system informacji ekonomicznej jednostki; Rozdział 2: Majątek podmiotów gospodarczych; Rozdział 3: Koszty i przychody w firmie; Rozdział 4: Dokumentacja działalności gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14462, 14461 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14460/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie / Zdzisław Kowalczyk, Jacek Zabielski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007. - 351 s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 24 cm.
1. Kosztorys w procesie inwestycyjnym; 2. Normowanie techniczne w budownictwie; 3. Normowanie pracy; 4. Normowanie zużycia materiałów; 5. Normowanie pracy maszyn; 6. Zasady przedmiarowania; 7. System zleceniowy w budownictwie; 8. Metody kosztorysowania; 9. Kosztorysy budowlane; 10. Umowy o wykonanie robót budowlanych; 11. Systemy płac w budownictwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30163, 30162 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30161/XXX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again