Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Foremna-Pilarska Monika
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Radawiecka Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Rachunkowość
(2)
Rachunkowość porównawcza
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
2 results Filter
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Rozdział 1: Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości; Rozdział 2: Istota współczesnej rachunkowości; Rozdział 3: Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału; Rozdział 4: Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych; Rozdział 5: Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie; Rozdział 6: Organizacje ewidencji księgowej; Rozdział 8: Wartości niematerialne i prawne; Rozdział 9: Inwestycje; Rozdział 10: Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozdział 11: Rozrachunki; Rozdział 12: Kapitał (fundusz) własny; Rozdział 13: Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe; Rozdział 14: Przychody, koszty i wynik finansowy; Rozdział 15: Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29712 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29711/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 117)
1. Wpływ Sarbanes-Oxley Act na jakość sprawozdań finansowych spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych; 2. Odpowiedzialność społeczna rządu jako fundament rachunkowości sektora finansów publicznych; 3. Uwarunkowania rozwoju strategicznej rachunkowości zarządczej; 4. Identyfikacja i wycena wartości niematerialnych i prawnych w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej; 5. Rachunkowość zarządcza źródłem danych dla sprawozdawczości finansowej; 6. Wykorzystanie rachunku kosztów działań dla podnoszenia rentowności usług bankowych; 7. Inwestycje (środki trwałe w budowie) jednostek sektora finansów publicznych według przepisów polskich oraz standardów międzynarodowych; 8. Model wyceny i prezentacji inwestycji kapitałowych w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej; 9. Strategiczny controlling projektów badawczo-rozwojowych; 10. Dylematy implementacji Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw; 11. Proces planowania w badaniu sprawozdan finansowych; 12. Rachunek kosztów ochrony środowiska w systemach zarządzania środowiskowego; 13. Know-how jako wartość niematerialna i prawna; 14. Polityka rachunkowości w świetle zasady true and fair view; 15. Innowacyjne podejście do budżetowania a beyond budgeting.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again