Form of Work
Książki
(24)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(23)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(6)
Author
Waśniewski Tadeusz
(4)
Skoczylas Wanda
(3)
Bednarski Lech
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(2)
Owsiak Stanisław
(2)
Samelak Janusz
(2)
Andrzejewski Mariusz
(1)
Chłapek Katarzyna
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Hołda Artur
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kałużny Radosław
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kowalewski Mirosław
(1)
Krajewska Sylwia (ekonomia)
(1)
Krasodomska Joanna
(1)
Kwasiborski Antoni
(1)
Leszczyński Zdzisław
(1)
Pederson Glenn D
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Surówka-Marszałek Danuta
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Rachunkowość
(20)
Przedsiębiorstwo
(15)
Finanse
(5)
Sprawozdania finansowe
(3)
Analiza finansowa
(2)
Aukcje
(2)
Badania marketingowe
(2)
Badania rynku
(2)
Lokalizacja handlu
(2)
Rachunkowość
(1)
Aktywa
(1)
Banki
(1)
Bankowość islamska
(1)
Blended learning
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Gospodarstwa domowe
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Konsolidacja sprawozdań finansowych
(1)
Kurs walutowy
(1)
Oszczędzanie i inwestowanie
(1)
Produktywność
(1)
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa wielosklepowe
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rewizja finansowa
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Upadłość
(1)
Wody mineralne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje muzułmańskie
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Nauka i badania
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 233)
ISBN: : 978-83-7417-721-4
1. Joanna Błażyńska, Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości; 2. Marek Cieślak, Czy rachunkowość przestaje być rachunkowością?; 3. Tomasz Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - próba zdefiniowania; 4. Dawid Garstecki, harakteiystyka i systematyka normatywnych teorii rachunkowości; 5. Piotr Gut, Pojęcie partycypacji osoby fizycznej w kosztach budowy w towarzystwach budownictwa społecznego w kontekście zasady true and view; 6. Artur Jastrzębowski, larmonizacja przepisów dotyczących różnic kursowych w świetle zmian obowiąlących od 1 stycznia 2012 roku; 7. Marek Masztalerz, Wartość w rachunkowości - współczesne wyzwania; 8. Remigiusz Napiecek, Pomiar jako czynnik determinujący rozwój rachunkowości; 9. Marzena Remlein, Cash pooling czy netting? W poszukiwaniu efektywnych instnimentów zarządzania finansami grupy kapitałowe; 10. Janusz Samelak, Rola rachunkowości w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie; 11. Marta Szczepańska, Koncepcja sprawozdawczości przepływów pieniężnych w świetle projektu IASB i FASB; 12. Regina Szymczak-Staniek, Wpływ kompetencji na kształtowanie kapitału intelektualnego; 13. Zofia Wierzbińska, zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie rachunkowości; 14. Natalia Zimniewicz, Niespójność problematyki zasad rachunkowości oraz kierunek ich rozwoju; 15. Beata Zyznarska-Dworczak, Determinanty wyboru instrumentarium rachunkowości zarządczej do strategicznego zarządzania kosztami; 16. Katarzyna Żuchowska, Raportowanie informacji o ryzyku jako wyzwanie dla sprawozdawczości finansowej. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 207)
ISBN: : 978-83-7252-562-8
Rozdział 1: Miejsce i rola współczesnej rachunkowości w strukturze finansów; Rozdział 2:Czynniki rozwoju rachunkowości w okresie globalizacji rynków kapitałowych; Rozdział 3: Prawno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania rewizji finansowej w Polsce; Rozdział 4: Etapu i procedury badania sprawozdań finansowych; Rozdział 5: Badanie wpływu rewizji finansowej na proces ujawniania informacji w systemie rachunkowości przedsiębiorstw. [AW]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37678/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe problemy metodyczne wykorzystania analiz; Rozdział 2: Metody badawcze w analizie ekonomiczno -finansowej; Rozdział 3: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 4: Analiza przepływów środków pieniężnych; Rozdział 5: Analiza wskaźnikowa - wstępna i szybka metoda oceny firmy; Rozdział 6: Analiza zasobów trwałych w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Analiza zasobów obrotowych firmy; Rozdział 8: Analiza zasobów kapitałowych firmy; Rozdział 9: Analiza wybranych procesów gospodarki materiałowej; Rozdział 10: Ocena projektów inwestycyjnych; Rozdział 11: Wybór źródeł finansowania zakupów inwestycyjnych; Rozdział 12: Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania firmy; Rozdział 13: Analiza wyników finansowych firmy; Rozdział 14: Analiza wartości rynkowej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15937, 5303, 5302, 5301, 5300 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5299/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 691)
1. Funkcje produkcji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Koncepcje paradygmatów w nauce rachunkowości; 3. Kontrolna funkcja rachunkowości; 4. Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej; 5. Metoda konsolidacji proporcjonalnej w systemie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych; 6. Pozyskiwanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej; 7. Analiza zgodności sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 8. Rachunkowość instrumentów finansowych na przykładzie wybranych transakcji opcyjnych; 9. Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansowe / Glenn D. Pederson, Mirosław Kowalewski. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1998. - 146 [2] s. : tab., wykr. ; 23 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87443-78-6
1. Wprowadzenie do zarządzania finansowego; 2. Analiza finansowa firmy; 3. Analiza rentowności; 4. Zarządzanie gotówką i kapitałem obrotowym; 5. Finansowanie transakcji międzynarodowych; 6. Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi; 7. Koszt i struktura kapitału firmy; 8. Leasing jako strategia finansowa; 9. Wybór struktury finansowej firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12416, 12415, 12414, 12413, 12412, 12411, 12410, 12409, 12408 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12407/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa; 2. Metody analizy finansowej; 3. Źródła analziy finansowej w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników; 4. Syntetyczna analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa; 5. Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat; 6. Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat; 7. Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych; 8. Analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania; 9. Analiza wartości dodanej; 10. Analiza przepływów finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5818, 5817, 5816, 5815 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5814/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 208 [2] s. ; 24 cm.
1. Istota przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa; 2. Metody analizy finansowej; 3. Źródła analziy finansowej w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników; 4. Syntetyczna analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa; 5. Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat; 6. Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat; 7. Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych; 8. Analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania; 9. Analiza wartości dodanej; 10. Analiza przepływów finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15304, 15303, 15302, 15301, 15300, 8787, 8786, 8785, 8784, 8783 (10 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 2: Metody analizy finansowej; Rozdział 3: Analiza sytuacji majątkowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Analiza sytuacji kapitałowej; Rozdział 5: Analiza sprzedaży; Rozdział 6: Analiza kosztów; Rozdział 7: Analiza zysku; Rozdział 8: Analiza rentowności; Rozdział 9: Analiza płynności finansowej; Rozdział 10: Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6452, 6451, 6450, 6449 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6448/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 280 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Istota i rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 2: Metody analizy finansowej; Rozdział 3: Analiza sytuacji majątkowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Analiza sytuacji kapitałowej; Rozdział 5: Analiza sprzedaży; Rozdział 6: Analiza kosztów; Rozdział 7: Analiza zysku; Rozdział 8: Analiza rentowności; Rozdział 9: Analiza płynności finansowej; Rozdział 10: Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28811, 28810, 28809, 22287, 22286, 20319, 20318 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20317/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metody analizy ekonomicznej; Rozdział 2: Analiza produkcji i sprzedaży; Rozdział 3: Analiza wykorzystania aktywów trwałych; Rozdział 4: Analiza wykorzystania aktywów obrotowych; Rozdział 5: Analiza wykorzystania czynnika pracy; Rozdział 6: Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Wybrane zagadnienia analizy decyzyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12764 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12763/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 174)
1. Joanna Błażyńska, Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości - terminologia; 2. Marek Cieślak, Problemy edukacji etycznej w rachunkowości; 3. Tomasz Gabrusewicz, Rola systemu współczesnej rachunkowości w teorii zrównoważonego rozwoju; 4. Piotr Gut, Publiczny nadzór nad badaniem sprawozdań finansowych w Polsce na tle rozwiązań amerykańskich i niemieckich; 5. Maria Kiedrowska, Wycena aktywów i zobowiązań zakładów ubezpieczeń w wartości godziwej; 6. Tomasz Kostrzewa, Koncepcja układu zmiennych w modelu skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce; 7. Magdalena Kowalczyk, Koszty według rodzajów i typów działalności w jednostkach sektora finansów publicznych; 8. Remigiusz Napiecek, Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość; 9. Agnieszka Piechocka-Kałużna, Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości banków komercyjnych jako determinanta bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce; 10. Marzena Ramlein; Koncepcja prezentacji całkowitych dochodów w sprawozdaniu finansowym według IASB i FASB; 11. Janusz Samelak; Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?; 12. Manuela Skoczek-Spychała, Uregulowania prawne badania sprawozdań finansowych w Polsce a dyrektywa 2006/43/WE; 13. Elżbieta Szczepankiewicz, Wybrane problemy kwalifikacji i ujęcia programów komputerowych w księgach rachunkowych według polskich regulacji i MSSF; 14. Anna Świerczyńska, Problem obiektywności rachunkowości; 15. Natalia Zimniewicz, Ujawnianie informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w przepisach polskich i w standardach międzynarodowych; 16. Beata Zyznarska-Dworczak, W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzanie kosztami. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 2. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; 3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej oceny pasywów bilansu; 4. Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie pionowym; 5. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych w przedsiębiorstwie; 6. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie; 7. Ocena wypływy struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności; 8. Ustalenie i analiza rachunków przepływów finansowych; 9. Analiza finansowa w ocenie symptonów zagrożenia kryzysem lub upadłością firmy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4593, 4592, 4591, 4590, 4589, 4588, 4587, 4586, 4585 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4584/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podmiot, zadania, metody oraz wskaźniki analizy finansowej w przedsiębiorstwie gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Podstawowe materiały źródłowe analizy finansowej oraz ich wartość poznawcza; Rozdział 3: Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Analiza efektywności gospodarowania - rentowności; Rozdział 5: Ocena wpływu kapitału oraz dźwigni finansowej na poziom rentowności; Rozdział 6: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionową ocenę aktywów i pasywów bilansu; Rozdział 7: Analiza sytuacji kapitałowo- majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie poziomym; Rozdział 8: Analiza przepływów finansowych - przepływy kapitałowe ( funds flow ) i pieniężne ( cash flow ); Rozdział 9: Analiza zdolności płatniczej i kredytowej przedsiębiorstw; Rozdział 10: Podstawowe metody i kierunki analizy papierów wartościowych; Rozdział 11: Sposoby oceny efektywności podejmowanych inwestucji oraz główne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Wybrane uogólnienia końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 732, 731, 730, 729 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 728/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionową ocenę pasywów bilansu; Rozdział 4: Analiza sytuacji kapitałowo- majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie poziomym; Rozdział 5: Kierunki sposoby analizy wyników finansowych w przedsiębiorstwie; Rozdział 6: Analiza rentowności w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Ocena wpływu struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności; Rozdział 8: Ustalenie i analiza rachunków przepływów finansowych; Rozdział 9: Sposoby oceny efektywności podejmowanych inwestycji; Rozdział 10: Analiza finansowa w ocenie symptomów zagrożenia kryzysem lub upadłością firmy; Rozdział 11: Całościowa ocena kondycji finansowej przedsięborstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 708, 707, 706 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 705/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Rachunek majątku i kapitału; Cz.2: Rachunek przychodów i kosztów; Cz.3: Jednostkowa i skonsolidowana sprawozdawczość finansowa; Cz.4: Blok problemowo-testowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20440, 20439, 20438, 20437 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20436/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Metody analizy ekonomicznej; 2. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; 3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej oceny pasywów bilansu; 4. Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie pionowym; 5. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych w przedsiębiorstwie; 6. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie; 7. Ocena wypływy struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności; 8. Analiza przepływów pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej; 9. Całościowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4603, 4602, 4601, 4600, 4599, 4598, 4597, 4596, 4595 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4594/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Procedury badania sprawozdań finansowych w dorobku piśmiennictwa i w standardach zawodowych; Rozdział 2: Stwierdzenia w sprawozdaniu finansowym i ich potwierdzanie przez biegłego rewidenta; Rozdział3: Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie przygotowania badania; Rozdział 4: Procedura badania sprawozdań finansowych w etapie badania właściwego; Rozdział 5: Procedury badania sprawozdań finansowych w etapie zakończenia badania; Rozdział 6: Procedury badania zagadnień szczególnych; Rozdział7: Procedury kontroli jakości usług badania sprawozdań finansowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37703 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37702/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Sprawozdania finansowe; 2. Analiza wstępna; 3. Metody jakościowe i ilościowo-jakościowe; 4. Analiza wskaźnikowa; 5. Modele wielowskaźnikowe; 6. Analiza rachunku przepływów pieniężnych; 7. Analiza kapitału obrotowego; 8. Wykorzystanie mierników kreacji wartości przedsiębiorstwa w analizie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22072, 22071, 22070, 22069, 22068, 22067, 22066, 22065, 22064, 22063, 19852, 19851 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19850/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-641/6, P-641/5, P-641/4, P-641/3, P-641/2 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-641/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 735)
1. Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego; 2. Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji ( na przykładzie produkcji rolniczej ); 3. Syntetyczny miernik zarządzania i analiza produktywności przedsiębiorstwa; 4. Rachunkowość jako system pomiaru wartości; 5. Dowodowa funkcja rachunkowości; 6. Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy; 7. Rewizja finansowa jako podstawa obiektywizacji wyniku finansowego spółek giełdowych; 8. Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym; 9. Kreatywna księgowość w praktyce; 10. Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu; 11. Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych; 12. Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych ( na przykładzie działania 3.4: ,,Mikroprzedsiębiorstwa'' w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again