Forma i typ
Książki
(16)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(15)
dostępne
(12)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Autor
Grygutis Kazimierz
(2)
Walińska Ewa
(2)
Brzeska Aneta
(1)
Cebrowska Teresa
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Izbiańska Irena
(1)
Janik Wiesław (1947- )
(1)
Kotapski Roman
(1)
Kuchmacz Jerzy
(1)
Kurek Bartosz
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Miedziak Stanisław
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(1)
Paździor Maria
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Sawicki Kazimierz
(1)
Szymczyk-Madej Katarzyna
(1)
Weilandt Anna
(1)
Wencel Agnieszka
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Łuczaj Jolanta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(15)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
Rachunkowość
(12)
Przedsiębiorstwo
(4)
Rachunkowość zarządcza
(4)
Banki
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(6)
Podręczniki akademickie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
16 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-898/1/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46187/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-14-5
1. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania; 2. Operacje gospodarcze - ich wpływ na bilans jednostki gospodarczej; 3. Zasady funkcjonowania kont księgowych; 4. Poprawianie błędów księgowych; 5. Podstawowe zasady funkcjonowania kont syntetycznych i analitycznych oraz wewnętrzne uzgodnienie; 6. Rozwiązania zadań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10156, 10155 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10154/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1327-1
1. Bilans majątkowy, 2. Podstawy ewidencji na kontach księgowych, 3. Podstawy ewiedencji majątku trwałego, 4. Podstawy ewidencji środków pieniężnych i rozrachunków, 5. Podstawy ewidencji materiałów i towarów, 6. Podstawy ewidencji i rozliczania kosztów, 7. Zasady kalkulacji i ewidencji produktów pracy, 8. Podstawy ewidencji przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem, 9. Podstawy ewidencji kapitałów, funduszy i rezerw, 10. Podstawy ewidencji wyniku finansowego i jego rozliczenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5397, 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5388/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89795-00-0
Rozdział 1: Rachunek majątku i kapitału (bilans), rachunek zysków i strat; Rozdział 2: Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans; Rozdział 3: Konto księgowe i zasady ewidencji operacji gopsodarczych; Rozdział 4: Inwentaryzacja i zasady jej rozliczania; Rozdział 5: Amortyzacja i metody jej obliczania; Rozdział 6: Zadania różne;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17254/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / red. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. - 269 s. : il., tab. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7284-401-1
Rozdział 1: Zasady rachunkowości w praktyce; Rozdział 2: Dokumentowanie podstawowych operacji gospodarczych; Rozdział 3: Zapisy księgowe w księgach rachunkowych; Rozdział 4: Bilans i konta bilansowe; Rozdział 5: Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe; Rozdział 6: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach różnej wielkości; Rozdział 7: Ewidencja środków pieniężnych; Rozdział 8: Ewidencja rozrachunków; Rozdział 9: Materiały; Rozdział 10: Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; Rozdział 11: Ewidencja inwestycji; Rozdział 12: Ewidencja przychodów i kosztów; Rozdział 13: Ewidencja produktów pracy; Rozdział 14: Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw; Rozdział 15: Sporządzanie sprawozdań finansowych; Rozdział 16: Zadania całościowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 9417, 9416 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9415/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Bilans; 2. Konto księgowe; 3. Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia; 4. Ewidencja środków trwałych i środków trwałych w budowie; 5. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych i długoterminowych aktywów finansowych; 6. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych; 7. Ewidencja rozrachunków; 8. Ewidencja materiałów; 9. Ewidencja towarów; 10. Ewidencja kosztów; 11. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych , usług i towarów. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych; 12. Ewidencja kapitałów własnych i funduszy specjalnych; 13. Ustalenie i podział wyniku finansowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 12338, 12337, 12336, 12335, 12334, 12333, 12332, 12331, 12330 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 12329/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rachunkowość finansowa w zadaniach i przykładach / Joanna Sawicka, Elżbieta Marcinkowska. - Stan prawny lipiec 2005 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. - VI, [2], 141 s. ; 24 cm.
(Akademia Rachunkowości)
Rozdział 1: Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans jednostki; Rozdział 2: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 3: Inwestycje; Rozdział 4: Materiały i towary; Rozdział 5: Rozrachunki; Rozdział 6: Koszty i ich rozliczanie. Wyroby gotowe; Rozdział 7: Operacje wynikowe. Wynik finansowy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23993, 23992, 23991, 23990 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23989/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Ewidencja majątku trwałego; 2. Operacje z udziałem środków pieniężnych; 3. Ewidencja depozytów podmiotów niefinansowych; 4. Ewidencja kredytów udzielonych podmiotom niefinansowym; 5. Ewidencja papierów wartościowych; 6. Bankowe rozliczenia pieniężne i inne rozrachunki; 7. Fundusze własne; 8. Ewidencja kosztów, przychodów i wyniku finansowego; 9. Wybrane operacje ewidencjonowane na kontach pozabilansowych; 10. Rozwiązanie zadań;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20435, 20434 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20433/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1. Koszty i ich klasyfikacje; 2. Alokacje i przepływ kosztów; 3. Procesowe rachunki kosztów; 4. Zleceniowe rachunki kosztów; 5. Rachunek kosztów produkcji pomocniczej; 6. Rachunek kosztów działań; 7. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 8: Analiza progów rentowności; Rozdział 9: Decyzje krótkoterminowe; Rozdział 10: Kapitał obrotowy i gospodarka zapasami; Rozdział 11: Rachunki inwestycyjne; Rozdział 12: Planowanie i budżetowanie; Rozdział 13: Koszty normatywne. Kontrola kosztów. Rozdział 14: Rozrachunek wewnętrzny;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 14011 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 14010/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Grupowanie kosztów; Rozdział 2: Rozliczanie kosztów; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów; Rozdział 4: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 5: Próg rentowności; Rozdział 6: Rachunki decyzyjne; Rozdział 7: Budżetowanie kosztów i przychodów; Rozdział 8: Rachunki inwestycyjne;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20464, 20463, 20462, 16142, 16141, 16140, 16139 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16138/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48994/XVII czyt.
Książka
W koszyku
Cz.I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; Pojęcie i istota rachunkowości; Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru; Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Ewidencja księgowa; Podatki w rachunkowości; Cz. II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości; Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; Inwestycje a instrumenty finansowe; Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozrachunki; Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego; Kapitał własny; Zasady ustalania wyniku finansowego; Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich [BM]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43195, 43194, 43193, 43192 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43191/XVII czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48310, 48309 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48308/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1 : Podstawowe zasady ewidencji działalności gospodarczej (rachunkowość w pigułce); 1. Rachunkowość w pigułce; 2. Sprawozdawczość finansowa jako synteza zapisów księgowych; Rozdział 2 : Ewidencja środków pieniężnych, kredytów bankowych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu; 2.1. Ewidencja środków pieniężnych w kasie; 2.2. Środki pieniężne w drodze; 2.3. Czeki i weksle obce; 2.4. Środki pieniężne na rachunku bankowym; 2.5. Kredyty bankowe; 2.6. Papiery wartościowe – krótkoterminowe akcje, udziały i inne papiery; 2.7. Rachunek bankowy środków dewizowych; Rozdział 3 : Ewidencja rozrachunków i rozliczeń; 3.1. Rozrachunki z dostawcami; 3.2. Rozrachunki z odbiorcami; 3.3. Rozrachunki dewizowe z dostawcami/odbiorcami (import, eksport); 3.4. Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku VAT; 3.5. Rozliczenie podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego; 3.6. Rozrachunki z tytułu niedoborów i nadwyżek; 3.7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń; 3.8. Roszczenia sporne; Rozdział 4 : Ewidencja materiałów i towarów; 4.1. Materiały i towary: ewidencja ilościowo-wartościowa w cenie zakupu; 4.2. Materiały, towary: ewidencja ilościowo-wartościowa według stałych cen ewidencyjnych; 4.3. Towary – ewidencja wartościowa według ceny sprzedaży; 4.4. Rozliczenie zakupu; Rozdział 5 : Ewidencja majątku trwałego; 5.1. Środki trwałe w budowie i ich rozliczenie; 5.2. Środki trwałe i ich umorzenie (amortyzacja); 5.3. Środki trwałe – przecena, odpisy utraty wartości i likwida5.4. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy; 5.5. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy; 5.6. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy; 5.7. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy; 5.8. Wartości niematerialne i prawne; 5.9. Inwestycje długoterminowe; 5.10. Przecena długoterminowych papierów wartościowych (inwestycji długoterminowych) pochodzących z B.O. (schemat V.9) w przypadku zmniejszenia ich wartości w następnych latach; Rozdział 6 : Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów; 6.1. Koszty według rodzaju – ewidencja przy porównawczym rachunku zysków i strat; 6.2. Koszty produkcji oraz kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; 6.3. Koszty według rodzaju i ich rozliczenie – ewidencja przy kalkulacyjnym rachunku zysków i strat; Rozdział 7 : Ewidencja wyrobów gotowych; 7.1. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia; 7.2. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według planowanego kosztu wytworzenia; 7.3. Ewidencja wyrobów gotowych według ceny sprzedaży netto pomniejszonej o przeciętnie zrealizowany zysk przy ewidencji kosztów w zespole 4, bez ewidencji kosztów produkcji oraz kalkulacji kosztów wytworzenia; Rozdział 8 : Ewidencja przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz ustalenie wyniku finansowego; 8.1. Funkcjonowanie kont zespołu 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku kalkulacyjnym; 8.2. Funkcjonowanie zespołów kont 4, 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku porównawczym; 8.3. Rozliczenie nakładów przyszłych okresów; 8.4. Rozliczenie przychodów przyszłych okresów 8.5. Ewidencja i rozliczanie rezerw; Rozdział 9 : Ewidencja kapitałów i funduszy oraz podziału wyniku finansowego; 9.1. Kapitał podstawowy; 9.2. Kapitał zapasowy; 9.3. Podział wyniku finansowego; 9.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; Rozdział 10 : Ewidencja księgowa działalności jednostek gospodarczych – zadania całościowe; Rozdział 11: Sprawozdawczość finansowa.[K]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 56359, 56358 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56357/XVII czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami / Wiesław Janik, Maria Paździor. - Wydanie 2. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 259 stron : ilustracje ; 24 cm.
Rozdział 1: Zarządzanie jako proces decyzyjny; Rozdział 2: Koszty jako przedmiot zarządzania; 2.1. Koszty w ujęciu ekonomicznym; 2.2. Koszty w ujęciu księgowym; 2.3. Koszty jako kryterium oceny wariantów decyzyjnych; 2.4. Czynniki kształtujące poziom i strukturę kosztów; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; 3.1. Przedmiot kalkulacji kosztów; 3.2. Metody kalkulacji podziałowej; 3.3. Metody kalkulacji doliczeniowej; 3.4. Wielostopniowa kalkulacja kosztów; 3.5. Kalkulacja kosztów produktów sprzężonych; 3.6. Rachunek kosztów produkcji sezonowej; 3.7. Rachunek kosztów produkcji budowlano-montażowej; 3.8. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej; 3.9. Wycena produktów i ustalenie wyniku finansowego; Rozdział 4: Kalkulacja kosztów działalności usługowej; 4.1. Rachunek kosztów usług transportowych; 4.2. Rachunek kosztów usług hotelarskich; 4.3. Kalkulacja kosztów usług gastronomicznych; 4.4. Rachunek kosztów usług medycznych; 4.5. Kalkulacja kosztów usług edukacyjnych; Rozdział 5: Rachunek kosztów zmiennych i decyzje; Rozdział 6: Rachunek progu rentowności; Rozdział 7: Inne modele kosztów; 7.1. Rachunek kosztów standardowych; 7.2. Rachunek kosztów działań; 7.3. Rachunek kosztów klienta; 7.4. Rachunek kosztów docelowych; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63031, 63030, 60843 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60842/XVII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej