Form of Work
Książki
(16)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(12)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(9)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Grygutis Kazimierz
(2)
Walińska Ewa
(2)
Brzeska Aneta
(1)
Cebrowska Teresa
(1)
Czajor Agnieszka
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dziuba-Burczyk Alicja (1949- )
(1)
Izbiańska Irena
(1)
Janik Wiesław (1947- )
(1)
Kotapski Roman
(1)
Kuchmacz Jerzy
(1)
Kurek Bartosz
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Marcinkowska Elżbieta
(1)
Michalak Marcin (ekonomia)
(1)
Miedziak Stanisław
(1)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
(1)
Paździor Maria
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Sawicki Kazimierz
(1)
Szymczyk-Madej Katarzyna
(1)
Weilandt Anna
(1)
Wencel Agnieszka
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Łuczaj Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Rachunkowość
(12)
Przedsiębiorstwo
(4)
Rachunkowość zarządcza
(4)
Banki
(1)
Rachunek kosztów
(1)
Sprawozdania finansowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(6)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-898/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46187/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-87256-14-5
1. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania; 2. Operacje gospodarcze - ich wpływ na bilans jednostki gospodarczej; 3. Zasady funkcjonowania kont księgowych; 4. Poprawianie błędów księgowych; 5. Podstawowe zasady funkcjonowania kont syntetycznych i analitycznych oraz wewnętrzne uzgodnienie; 6. Rozwiązania zadań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10156, 10155 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10154/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1327-1
1. Bilans majątkowy, 2. Podstawy ewidencji na kontach księgowych, 3. Podstawy ewiedencji majątku trwałego, 4. Podstawy ewidencji środków pieniężnych i rozrachunków, 5. Podstawy ewidencji materiałów i towarów, 6. Podstawy ewidencji i rozliczania kosztów, 7. Zasady kalkulacji i ewidencji produktów pracy, 8. Podstawy ewidencji przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem, 9. Podstawy ewidencji kapitałów, funduszy i rezerw, 10. Podstawy ewidencji wyniku finansowego i jego rozliczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5397, 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5388/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-89795-00-0
Rozdział 1: Rachunek majątku i kapitału (bilans), rachunek zysków i strat; Rozdział 2: Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans; Rozdział 3: Konto księgowe i zasady ewidencji operacji gopsodarczych; Rozdział 4: Inwentaryzacja i zasady jej rozliczania; Rozdział 5: Amortyzacja i metody jej obliczania; Rozdział 6: Zadania różne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17254/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / red. Kazimiera Winiarska. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. - 269 s. : il., tab. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7284-401-1
Rozdział 1: Zasady rachunkowości w praktyce; Rozdział 2: Dokumentowanie podstawowych operacji gospodarczych; Rozdział 3: Zapisy księgowe w księgach rachunkowych; Rozdział 4: Bilans i konta bilansowe; Rozdział 5: Rachunek zysków i strat oraz konta wynikowe; Rozdział 6: Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach różnej wielkości; Rozdział 7: Ewidencja środków pieniężnych; Rozdział 8: Ewidencja rozrachunków; Rozdział 9: Materiały; Rozdział 10: Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; Rozdział 11: Ewidencja inwestycji; Rozdział 12: Ewidencja przychodów i kosztów; Rozdział 13: Ewidencja produktów pracy; Rozdział 14: Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw; Rozdział 15: Sporządzanie sprawozdań finansowych; Rozdział 16: Zadania całościowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9417, 9416 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9415/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Bilans; 2. Konto księgowe; 3. Księgowanie od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia; 4. Ewidencja środków trwałych i środków trwałych w budowie; 5. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych i długoterminowych aktywów finansowych; 6. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych; 7. Ewidencja rozrachunków; 8. Ewidencja materiałów; 9. Ewidencja towarów; 10. Ewidencja kosztów; 11. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych , usług i towarów. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych; 12. Ewidencja kapitałów własnych i funduszy specjalnych; 13. Ustalenie i podział wyniku finansowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12338, 12337, 12336, 12335, 12334, 12333, 12332, 12331, 12330 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12329/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa w zadaniach i przykładach / Joanna Sawicka, Elżbieta Marcinkowska. - Stan prawny lipiec 2005 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. - VI, [2], 141 s. ; 24 cm.
(Akademia Rachunkowości)
Rozdział 1: Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans jednostki; Rozdział 2: Rzeczowe aktywa trwałe; Rozdział 3: Inwestycje; Rozdział 4: Materiały i towary; Rozdział 5: Rozrachunki; Rozdział 6: Koszty i ich rozliczanie. Wyroby gotowe; Rozdział 7: Operacje wynikowe. Wynik finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23993, 23992, 23991, 23990 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23989/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ewidencja majątku trwałego; 2. Operacje z udziałem środków pieniężnych; 3. Ewidencja depozytów podmiotów niefinansowych; 4. Ewidencja kredytów udzielonych podmiotom niefinansowym; 5. Ewidencja papierów wartościowych; 6. Bankowe rozliczenia pieniężne i inne rozrachunki; 7. Fundusze własne; 8. Ewidencja kosztów, przychodów i wyniku finansowego; 9. Wybrane operacje ewidencjonowane na kontach pozabilansowych; 10. Rozwiązanie zadań;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20435, 20434 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20433/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Koszty i ich klasyfikacje; 2. Alokacje i przepływ kosztów; 3. Procesowe rachunki kosztów; 4. Zleceniowe rachunki kosztów; 5. Rachunek kosztów produkcji pomocniczej; 6. Rachunek kosztów działań; 7. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 8: Analiza progów rentowności; Rozdział 9: Decyzje krótkoterminowe; Rozdział 10: Kapitał obrotowy i gospodarka zapasami; Rozdział 11: Rachunki inwestycyjne; Rozdział 12: Planowanie i budżetowanie; Rozdział 13: Koszty normatywne. Kontrola kosztów. Rozdział 14: Rozrachunek wewnętrzny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14011 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14010/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Grupowanie kosztów; Rozdział 2: Rozliczanie kosztów; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów; Rozdział 4: Rachunek kosztów zmiennych; Rozdział 5: Próg rentowności; Rozdział 6: Rachunki decyzyjne; Rozdział 7: Budżetowanie kosztów i przychodów; Rozdział 8: Rachunki inwestycyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20464, 20463, 20462, 16142, 16141, 16140, 16139 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16138/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48994/XVII czyt.
Book
In basket
Cz.I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; Pojęcie i istota rachunkowości; Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru; Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych; Ewidencja księgowa; Podatki w rachunkowości; Cz. II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości; Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe; Inwestycje a instrumenty finansowe; Rzeczowe aktywa obrotowe; Rozrachunki; Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy; Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego; Kapitał własny; Zasady ustalania wyniku finansowego; Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43195, 43194, 43193, 43192 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43191/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48310, 48309 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48308/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56359, 56358 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56357/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami / Wiesław Janik, Maria Paździor. - Wydanie 2. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 259 stron : ilustracje ; 24 cm.
Rozdział 1: Zarządzanie jako proces decyzyjny; Rozdział 2: Koszty jako przedmiot zarządzania; 2.1. Koszty w ujęciu ekonomicznym; 2.2. Koszty w ujęciu księgowym; 2.3. Koszty jako kryterium oceny wariantów decyzyjnych; 2.4. Czynniki kształtujące poziom i strukturę kosztów; Rozdział 3: Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; 3.1. Przedmiot kalkulacji kosztów; 3.2. Metody kalkulacji podziałowej; 3.3. Metody kalkulacji doliczeniowej; 3.4. Wielostopniowa kalkulacja kosztów; 3.5. Kalkulacja kosztów produktów sprzężonych; 3.6. Rachunek kosztów produkcji sezonowej; 3.7. Rachunek kosztów produkcji budowlano-montażowej; 3.8. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej; 3.9. Wycena produktów i ustalenie wyniku finansowego; Rozdział 4: Kalkulacja kosztów działalności usługowej; 4.1. Rachunek kosztów usług transportowych; 4.2. Rachunek kosztów usług hotelarskich; 4.3. Kalkulacja kosztów usług gastronomicznych; 4.4. Rachunek kosztów usług medycznych; 4.5. Kalkulacja kosztów usług edukacyjnych; Rozdział 5: Rachunek kosztów zmiennych i decyzje; Rozdział 6: Rachunek progu rentowności; Rozdział 7: Inne modele kosztów; 7.1. Rachunek kosztów standardowych; 7.2. Rachunek kosztów działań; 7.3. Rachunek kosztów klienta; 7.4. Rachunek kosztów docelowych; Rozdział 8: Budżetowanie kosztów. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63031, 63030, 60843 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60842/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again