Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Grzegorzewska Sylwia
(1)
Guzowska-Dąbrowska Małgorzata
(1)
Imbir Kamil
(1)
Jenkins Jennifer M
(1)
Keltner Dacher
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Oatley Keith
(1)
Strelau Jan
(1)
Strelau Jan (1931-2020)
(1)
Trempała Janusz (1953- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Studenci
(1)
Subject
Psychologia różnic indywidualnych
(3)
Różnice indywidualne
(2)
Depresja psychiczna
(1)
Ekspresja emocji
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kreatywność
(1)
Lęk
(1)
Mimika
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zindywidualizowane
(1)
Osobowość
(1)
Poznanie
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Psychopatologia rozwojowa
(1)
Regulacja emocji
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychiczny
(1)
Sens życia
(1)
Temperament
(1)
Uczucia
(1)
Zaburzenia emocjonalne
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Psychologia
(3)
5 results Filter
Book
In basket
Psychologia różnic indywidualnych / Jan Strelau. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2006. - 378, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Wykłady z Psychologii ; t. 10.)
Rozdział 1: Źródła, na których wyrosła psychologia różnic indywidualnych; Rozdział 2: Podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych; Rozdział 3: Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko; Rozdział 4: Inteligencja: definicje, struktura i mprocesy poznawcze; Rozdział 5: Mechanizmy poznawcze i biologiczne leżące u podstaw inteligencji; Rozdział 6: Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym; Rozdział 7: Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu wielkiej piątki; Rozdział 8: Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku; Rozdział 9: Teorie temperamentu skoncentrowane na człowieku dorosłym; Rozdział 10: Funkcjonalne znaczenie temperamentu i rola specyficznych dla niego miechanizmów biologicznych uczestniczących w regulacji wartości stymulacyjnej sytuacji i zachowań; Rozdział 11: Style jako konstrukty psychologiczne podkreślające istnienie różnic indywidualnych w sposobach funkcjonowania człowieka; Rozdział 12: Różnice indywidualne i wynikające stąd konsekwencje społeczne: rozważania ogólne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26601, 26600 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26599/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65139/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : PWN, 2020. - 578, [1] strona : faksymilia, ilustracje, portrety, wykres ; 29 cm.
Część 1: Podstawy teoretyczne; Rozdział 1. Wybrane kierunki i konteksty kształtowania się psychologii wychowania w Polsce do 1939 roku (Cezary W. Domański); 1.1. Wczesna refleksja o psychologii wychowania; 1.2. Pionierzy i prekursorzy; 1.3. Psychologia wychowawcza na uczelniach wyższych – początki; Rozdział 2 : Przedmiot badań psychologii wychowania (Janusz Trempała); 2.1. Kształtowanie się psychologii wychowania; 2.2. Pojmowanie wychowania; 2.3. Psychologia wychowania jako odrębna dyscyplina badań psychologicznych; 2.4. Związek kształcenia i wychowania z rozwojem człowieka; 2.5. Przedmiot badań psychologii wychowawczej jako stosowanej psychologii rozwoju człowieka; Rozdział 3: Podstawowe teorie i koncepcje psychologii wychowania i uczenia się (Hanna Liberska); 3.1. Asocjacjonizm i behawioryzm; 3.2. Teorie społeczne i teoria społeczno-poznawcza; 3.3. Konstruktywizm; 3.4. Wychowanie w podejściu psychodynamicznym, humanistycznym i społeczno-kulturowym; Część 2 : Kluczowe obszary badań psychologii wychowania; Rozdział 4: Procesy poznawcze (Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Deja, Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska); 4.1. Funkcje wykonawcze (Ludmiła Zając-Lamparska, Monika Deja); 4.2. Uczenie się i nauczanie (Ewa Czerniawska); 4.3. Od informacji do wiedzy w dobie globalizacji (Maria Ledzińska); Rozdział 5: Procesy emocjonalno-społeczne (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik, Maria Czerwińska-Jasiewicz, Alicja Senejko); 5.1. Emocje i motywacja (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik); 5.2. System wartości człowieka w ciągu życia (Maria Czerwińska-Jasiewicz); 5.3. Samoregulacja i adaptacja (Alicja Senejko); Rozdział 6. Różnice indywidualne (Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska, Błażej Smykowski, Karolina Appelt, Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus); 6.1. Zdolności (Andrzej E. Sękowski, Martyna Płudowska); 6.2. Kompetencje (Błażej Smykowski, Karolina Appelt); 6.3. Osobowość w psychologii wychowania (Jan Cieciuch, Włodzimierz Strus); Rozdział 7. Uwarunkowania rozwoju i wychowania (Hanna Liberska, Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek, Martyna Jackiewicz, Dorota Suwalska Barancewicz, Stefan Frydrychowicz); 7.1. Biologiczne podstawy nauczania i wychowania (Hanna Liberska); 7.2. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania w okresie dzieciństwa (Marta Białecka-Pikul, Arkadiusz Białek, Martyna Jackiewicz-Kawka); 7.3. Środowiska rozwoju i wychowania: od dzieciństwa do dorosłości (Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz); 7.4. Interakcje społeczne (Stefan Frydrychowicz); Część 3 : Psychologia wychowania w praktyce: wybrane problemy; Rozdział 8: Praca psychologów wychowawczych z rodziną (Lucyna Bakiera, Elżbieta Dryll); 8.1. Rola rodziców w systemie wychowania instytucjonalnego (Lucyna Bakiera); 8.2. Praca psychologów wychowawczych z rodzicami i rodziną (Elżbieta Dryll); Rozdział 9 : Praca psychologów wychowawczych w szkole (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik, Grażyna Katra); 9.1. Praca psychologa z młodzieżą nad rozpoznaniem i rozwojem potencjału (Anna Oleszkowicz, Anna Cieślik); 9.2. Praca psychologa z nauczycielami-wychowawcami (Grażyna Katra); Rozdział 10 : Praca psychologów wychowawczych z dziećmi o nietypowym rozwoju (Roman Ossowski); 10.1. Nietypowość rozwoju jako przedmiot zainteresowania medycyny, psychologii rehabilitacyjnej i pedagogiki specjalnej; 10.2. Problem typologii dzieci o nietypowym rozwoju; 10.3. Problemy wspólne w rozwoju i wychowaniu dzieci o nietypowym rozwoju; 10.4. Rehabilitacyjne znaczenie uczestnictwa w życiu rodzinnym; 10.5. Kwestia przygotowania do aktywności zawodowej; 10.6. Instrumenty rehabilitacji; 10.7. Problemy swoiste rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży o nietypowym rozwoju; 10.8. Wkład wiedzy o nietypowym rozwoju do psychologii różnic indywidualnych; Rozdział 11 : Praca psychologów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z destrukcyjnymi zaburzeniami zachowania (Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska); 11.1. Obraz kliniczny i przejawy destrukcyjnych zaburzeń zachowania; 11.2. Biopsychospołeczne modele zaburzeń eksternalizacyjnych; 11.3. Poradnictwo zdrowotne i interwencje psychospołeczne – implikacje dla praktyki psychologa wychowawczego; Rozdział 12 : Praca psychologów w poradnictwie zawodowym − przygotowanie do kariery zawodowej w perspektywie całożyciowej (Anna Paszkowska-Rogacz); 12.1. Definicje i metafory kariery; 12.2. Koncepcje wyjaśniające rozwój kariery; 12.3. Współczesne poradnictwo zawodowe w perspektywie konstruowania życia; Rozdział 13 : Wychowanie w grupach mniejszościowych (Barbara Weigl, Dominika Wiśniewska); 13.1. Mniejszości etniczne. Dziecko romskie w rodzinie i szkole; 13.2. Słyszące dzieci niesłyszących rodziców. Świat Koda; 13.3. Uchodźcy i migranci. Wychowanie po traumie; 13.4. Trudne powroty do ojczyzny rodziców. Problemy powracających; 13.5. Małżeństwa międzykulturowe. Dzieci dwukulturowe i dwujęzyczne; Rozdział 14 : Wychowanie zdrowotne (Beata Ziółkowska); 14.1. Ustalenia definicyjne w ujęciu historycznym; 14.2. Wyznaczniki zdrowia a analfabetyzm zdrowotny; 14.3. Cele wychowania zdrowotnego w kontekście zagrożeń współczesnego świata; 14.4. Wychowanie zdrowotne – wskazania praktyczne; Rozdział 15: Wychowanie seksualne (Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż, Joanna Dec-Pietrowska); 15.1. Specyfika problematyki wychowania seksualnego; 15.2. Seksualność i rozwój psychoseksualny; 15.3. Socjalizacja seksualna; 15.4. Wychowanie seksualne a edukacja seksualna; 15.5. Typy wychowania seksualnego i ich efektywność; 15.6. Cele wychowania seksualnego; 15.7. Wychowanie seksualne w rodzinie; 15.8. Edukacja seksualna w polskiej szkole; 15.9. Profilaktyka; Rozdział 16 : Nowe obszary oddziaływań wychowawczych − wychowanie obywatelskie i środowiskowe (Beata Krzywosz-Rynkiewicz); 16.1. Dlaczego obywatelstwo jest ważne; 16.2. Obywatelstwo – co to znaczy? Różne rozumienie roli obywatela; 16.3. W szkole czy w środowisku – dylematy wychowania obywatelskiego; 16.4. Wychowanie obywatelskie jako wychowanie środowiskowe – istota obywatelskiej socjalizacji; Rozdział 17 : Organizacje w systemie wychowania (Marzanna Farnicka); 17.1. Założenia idei sieciowego rozwoju systemów edukacyjnych; 17.2. Poziom społeczno-kulturowy: założenia dotyczące organizacji placówek oświatowych; 17.3. Poziom operacyjny: struktura i organizacja środowiska wychowawczego. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65125 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65124/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35830 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35829/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65160 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. 65159/VIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again