Source
Katalog księgozbioru
(4)
Form of Work
Książki
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Kulicki Mariusz (1931- )
(1)
Kwiatkowska Violetta
(1)
Stępka Leszek
(1)
Szafrańska Elżbieta
(1)
Szołtek Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Psychologia kryminalistyczna
(4)
Kryminalistyka
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Daktyloskopia
(1)
Diagnoza
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Polityka kryminalna
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przesłuchanie dziecka
(1)
Przesłuchanie świadka
(1)
Wariografia
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
4 results Filter
Book
In basket
1. Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego w ujęciu psychologicznym; 2. W kręgu patologii społecznych; 3. Z zagadnień determinant osobowościowych aspektów służby policyjnej; 4. Psychologia wobec wydarzeń nadzwyczajnych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39148 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39147/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. - 1613, [3] s. ; 25 cm.
Cześć 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Rozdział 2: Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Rozdział 3: Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Rozdział 4: Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Rozdział 5: Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej; Część 2: Metodologia — ogólne problemy; Rozdział 6: Zagadnienia wstępne; Rozdział 7: Charakterystyka metodologii; Rozdział 8: Ocena psychologii kryminalistycznej z metodologicznego punktu widzenia; Rozdział 9: Preliminaria metodologiczne; Rozdział 10: Niektóre kwestie pojęciowe i językowe; Rozdział 11: Plany i schematy badawcze; Rozdział 12: Narzędzia badawcze i ich standardy; Część 3: Psychologia sprawców przestępstw; Rozdział 13: Motywacja działań przestępnych; Rozdział 14: Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 15: Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Rozdział 16: Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Rozdział 17: Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli; Rozdział 18: Działalność organizacji przestępczych; Rozdział 19: Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Rozdział 20: Temperament jako czynnik kryminogenny; Rozdział 21: Terroryzm jako problem globalny; Rozdział 22: Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Rozdział 23: Transfery „brudnych” pieniędzy w Europie; Rozdział 4: Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Rozdział 25: Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Rozdział 26: Motywacja zachowań przestępnych nieletnich; Rozdział 27: Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Rozdział 28: Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Rozdział 29: Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej; Rozdział 30: Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Rrozdział 31: Czyny przestępne w związkach partnerskich; Rozdział 32: Mobbing i molestowanie seksualne; Rozdział 33: Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Rozdział 34: Motywacja seksualna czynów przestępnych; Rozdział 35: Psychologiczne aspekty pedofilii; Rozdział 36: Profile pedofilów; Rozdział 7: Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Rozdział 38: Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Rozdział 39: Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Rozdział 40: Hipnoza w genezie przestępstwa; Rozdział 41: Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Rozdział 42: Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Rozdział 43: Przestępczość związana z nieformalną obyczajowością w wojsku; Rozdział 44: Stalking — terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Rozdział 45: Syndrom wypalenia emocjonalnego; Część 4: Psychologia ofiar przestępstw; Rozdział 46: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Rozdział 47: Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Rozdział 48: Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Rozdział 49: Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Rozdział 50: Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Rozdział 51: Strach przed terroryzmem; Rozdział 52: Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Rozdział 53: Ofiary przemocy seksualnej; Rozdział 54: Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Rozdział 55: Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Rozdział 56: Dzieci jako ofiary przestępstw; Rozdział 57: Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa; Rozdział 58: Ludzie starsi jako ofiary przestępstw; Rozdział 59: Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Rozdział 60: Ofiary łamania prawa do prywatności; Rozdział 61: Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia; Część 5: Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 62: Formowanie się materiału zeznaniowego; Rozdział 63: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 64: Przesłuchanie dziecka; Rozdział 65: Ocena fałszywych zeznań; Rozdział 66: Ocena prawdziwości zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Rozdział 67: Ekspertyza psychiatryczna; Rozdział 68: Przesłuchanie podejrzanych; Rozdział 69: Motywy przyznania się podejrzanych; Rozdział 70: Stres policyjny — model strukturalny; Rozdział 71: Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Rozdział 72: Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Rozdział 73: Uzyskiwanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Rozdział 74: Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Rozdział 75: Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Rozdział 76: Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Rozdział 77: Lingwistyka kryminalistyczna; Rozdział 78: narkoanaliza; Rozdział 79: Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Rozdział 80: Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Rozdział 81: Identyfikacja sprawcy przestępstwa; Rozdział 82: Analiza realności zeznań; Rozdział 83: Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Rozdział 84: Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; Rozdział 85: Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; Rozdział 86: Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego; Część 6: Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom; Rozdział 87: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Rozdział 88: Systemowe zapobieganie przestępczości; Rozdział 89: Polityka prewencyjna państwa; Rozdział 90: Społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Rozdział 91: Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Rozdział 92: Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39146, 39145 (2 egz.)
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. - Wydanie 4. poprawione i rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2018. - 1839 stron ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Rozdział 2: Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Rozdział 3: Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Rozdział 4: Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Rozdział 5: Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej; Część 2: Psychologia sprawców przestępstw; Rozdział 6: Motywacja działań przestępnych; Rozdział 7: Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 8: Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Rozdział 9: Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Rozdział 10: Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli; Rozdział 11: Działalność organizacji przestępczych; Rozdział 12: Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Rozdział 13: Temperament jako czynnik kryminogenny; Rozdział 14: Terroryzm jako problem globalny; Rozdział 15: Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Rozdział 16: Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Rozdział 17: Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Rozdział 18: Motywacja zachowań przestępczych nieletnich; Rozdział 19: Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Rozdział 20: Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Rozdział 21: Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej; Rozdział 22: Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Rozdział 23: Przemoc w rodzinie; Rozdział 24: Mobbing i molestowanie seksualne; Rozdział 25: Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Rozdział 26: Motywacja seksualna czynów przestępczych; Rozdział 27: Psychologiczne aspekty pedofilii; Rozdział 28: Profile pedofilów; Rozdział 29: Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Rozdział 30: Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Rozdział 31: Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Rozdział 32: Przestępstwa spowodowane zapomnieniem; Rozdział 33: Hipnoza w genezie przestępstwa; Rozdział 34: Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Rozdział 35: Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Rozdział 36: Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Rozdział 37: Syndrom wypalenia emocjonalnego; Część 3: Psychologia ofiar przestępstw; Rozdział 38: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Rozdział 39: Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Rozdział 40: Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Rozdział 41: Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Rozdział 42: Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Rozdział 43: strach przed terroryzmem; Rozdział 44: Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Rozdział 45: Ofiary przemocy seksualnej; Rozdział 46: Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Rozdział 47: Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Rozdział 48: Dzieci jako ofiary przestępstwa; Rozdział 49: Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa; Rozdział 50: Ludzie starsi jako ofiary przestępstw; Rozdział 51: Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Rozdział 52: Ofiary łamania praw do prywatności; Rozdział 53: Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia; Część 4: Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 54; Formowanie się materiału zeznaniowego; Rozdział 55: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 56: Przesłuchanie dziecka; Rozdział 57: Ocena fałszywych zeznań; Rozdział 58: Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Rozdział 59: Ekspertyza psychologiczna; Rozdział 60: Ekspertyza psychiatryczna; Rozdział 61: Przesłuchanie podejrzanych; Rozdział 62: Motywy przyznania się podejrzanych; Rozdział 63: Stres policyjny – model strukturalny; Rozdział 64: Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Rozdział 65: Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Rozdział 66: Uzyskanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Rozdział 67: Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Rozdział 68: Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Rozdział 69: Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Rozdział 70: Lingwistyka kryminalistyczna; Rozdział 71: Narkoanaliza; Rozdział 72: Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Rozdział 73: Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Rozdział 74: Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji; Rozdział 75: Analiza realności zeznań; Rozdział 76: Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Rozdział 77: Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; Rozdział 78: Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; Rozdział 79: Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego; Część 5: Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom; Rozdział 80: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Rozdział 81: Systemowe zapobieganie przestępczości; Rozdział 82: Polityka prewencyjna państwa; Rozdział 83: społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Rozdział 84: Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Rozdział 85: Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń; Część 6: Wybrane zjawiska społeczne o potencjalnym zagrożeniu; Rozdział 87: Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej; Rozdział 88: Manipulacje w relacjach interpersonalnych; Rozdział 89: Relacje lekarz – pacjent; Rozdział 90: Moralność podatkowa; Rozdział 91: Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60331 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60330/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie kryminalistyki; Rozdział 2: Źródła i środki dowodowe w kryminalistyce; Rozdział 3: Psychologia kryminalistyczna; Rozdział 4: Przesłuchanie; Rozdział 5: Szczególne formy przesłuchania; Rozdział 6: Promieniowanie elektromagnetyczne w kryminalistyce. oraz nieelektromagnetyczne sposoby uzyskiwania obrazu śladów kryminalistycznych; Rozdział 7: Fotograficzne oraz magnetyczne rejestrowanie obrazu w kryminalistyce; Rozdział 8: Rzeczowe źródła dowodowe - ślady obiektywne; Rozdział 9: Oględziny; Rozdział 10: Eksperyment procesowo-kryminalistyczny; Rozdział 11: Przeszukanie; Rozdział 12: Kryminalistyczna problematyka broni strzeleckiej; Rozdział 13: Kryminalistyczna problematyka dokumentów; Rozdział 14: Kryminalistyczna problematyka badań wariograficznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49332 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49331/VI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again