Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Allott Daniel
(1)
Bogdanowicz Marta
(1)
Chazan Bogdan (1944- )
(1)
Chlewiński Zdzisław
(1)
Filipiak Marian
(1)
Jankowiak Agata
(1)
Karpiński Zbigniew
(1)
Kida Jan (1931- )
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Kwiatkowska Grażyna Ewa
(1)
Lipowska Małgorzata
(1)
Maurin Krzysztof
(1)
Modrzejewska-Świgulska Monika
(1)
Motycka Alina
(1)
Simon Witold
(1)
Szmidt Krzysztof
(1)
Sękowski Andrzej E
(1)
Uchnast Zenon
(1)
Zimny Jan
(1)
Zimny Jan (1952- )
(1)
Żegleń Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Subject
Młodzież
(3)
Psychologia
(3)
Duszpasterstwo młodzieży
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Aborcja
(1)
Chorzy nieuleczalnie
(1)
Davidson, Donald (1917- )
(1)
Dziecko
(1)
Europa
(1)
Hospicja
(1)
Integracja europejska
(1)
Język
(1)
Język polski
(1)
Mowa
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Postawy
(1)
Prawda
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rodzina
(1)
Semantyka
(1)
Symbolem
(1)
Teoria poznania
(1)
Twórczość
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Domain
Filozofia i etyka
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Psychologia
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Instytut: P
ISBN: : 83-7306-186-X
1. O konieczności obserwacji sytuacji naturalnych: przemoc palestyńsko- izraelska jako laboratorium zachowań społecznych; 2. Transakcyjny model Temperamentu: analiza właściwości temperamentu z perspektywy nomotetycznego oraz idiograficznego badania osobowości; 3. Dylematy społeczne. My czy ja?; 4. Procesy świadome i nieświadome w negocjacjach mózgu z rzeczywistościa. Integracje i dysocjacje; 5. Uwaga: od metafory w badaniach psychologicznych do procesów neuronalnych opisywanych z perspektywy neuronauki poznawczej; 6. Perspektywa integracji nauki o osobowości czy metateoria?; 7. Psychologia kliniczna - o o nowych aspektach w teorii, badaniach i praktyce; 8. Psychologia kliniczna w trzecim tysiącleciu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14980 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14979/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13816/VIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nauczanie twórczości-nowe pytania; Rozdział 2: Problemy motywowania uczniów do działań twórczych; Rozdział 3: Eksploracje badawcze twórczości; Rozdział 4: Twórczość w klasie szkolnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21234, 21233, 21232, 21231, 21230, 20869, 20868, 20867, 20866 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20865/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13792/V czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Pytania o Kulturę)
1.Mitologiczno-archetypowe źródła kultury europejskiej; 2.W poszukiwaniu europejskości; quo vadis Europo? [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33906 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33905/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-112-8 (Impuls) ; 978-83-7326-595-0
Cz.1: Rodzinne wyznaczniki rozwoju; Maria Straś-Romanowska; Szanse i zagrożenia rozwoju człowieka we współczesnym świecie; Roman Ossowski; Człowiek niepełnosprawny w rodzinie - dylematy rozwoju i wsparcia; Teresa Rostowska; Psychologiczne determinanty jakości życia rodzinnego. Pojęcie jakości życia i kierunki badań; Barbara Harwas-Napierała; Komunikacja wewnątrzrodzinna a jakość życia rodziny; Maria Kaźmierczak; Empatia w związkach małżeńskich; Iwona Janicka; Dynamika związku a wzajemna zależność partnerów kohabitujących; Aleksandra Nowakowska; Jakość życia w związkach marynarskich; Piotr Połomski; Jedynactwo w perspektywie XXI wieku; Aleksandra Lewandowska-Walter; Psychospołeczne uwarunkowania adaptacji dzieci do życia w rodzinie zrekonstruowanej; Agnieszka Miłkowska; Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych zasobów rodzinnych; Bożena Petrykowska, Monika Zielińska; Postawy rodziców dziecka autystycznego; Grażyna Poraj; Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowanie dzieci na różnych etapach rozwoju; Cz. 2: Edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju; Alina Kolańczyk; Nieuświadamiana kontrola afektu. Od pierwszeństwa afektu do kontroli działania (czy eksperymentator powinien rozumieć osobę badaną?); Grażyna Krasowicz-Kupis; Świadomość językowa a komunikowanie się za pomocą pisma; Izabela Pietras; Młodzież z dysortografią - próba typologii; Krystyna Sochacka; Znaczenie płci w procesie nauki czytania; Celestyna Grzywniak; Przetrwałe odruchy a powstanie trudności szkolnych u dzieci w wieku szkolnym;Irena Sorokosz; Radzenie sobie ze stresem szkolnym a osobowość uczniów z dysleksją; Urszula Oszwa; Od agnozji liter i cyfr do dyskalkulii rozwojowej. Neuropsychologia zaburzeń liczenia wczoraj, dziś, jutro;Aneta R. Borkowska; Oblicza impulsywności w zespole ADHD; Małgorzata Lipowska, Leszek Buliński; Współczesne koncepcje współwystępowania dysleksji rozwojowej i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi;Dorota Kalka; Przyszłość w oczach młodzieży - jak i co planują adolescenci z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz młodzież uzależniona?; Marta Łockiewicz, Dorota Kalka; Efektywność Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa; Marta Bogdanowicz; Rozwój i edukacja dzieci z dysleksją w Europie pod ochroną prawną - dane Kwestionariusza Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (EDA); Paulina Petrus, Katarzyna Jaroszewska, Anna Konopacka-Rzepiak, Joanna Lewańczyk, Natalia Rybak; Wartość różnorodności - obcojęzyczna szkoła a czytanie w języku ojczystym; Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Beata Kubiak; Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem wczesnodziecięcym i zespołem Aspergera; Henryk Olszewski; Psychologia wobec starzenia się i starości: o paradoksach związanych z pojęciem adaptacji do wieku.[k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35311, 35310 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35309/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49317 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49316/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60562-29-1
1. Aspekty prawne i etyczne; Paweł Jaros : Prawne aspekty ochrony dziecka przed urodzeniem; Tadeusz Tołłoczko :Iusest quo iustumest – Prawem jest to, co jest prawe; Janusz Balicki : Kontrowersje wokół aborcji na konferencji „Ludność i Rozwój” w Kairze (1994); Aneta Libera : Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Jan Oleszczuk : Psychospołeczne uwarunkowania dzieciobójstwa w okresie postnatalnym – konsekwencje prawne. 2. Przyczyny i skala zjawiska; Wanda Franz, Priscilla K. Coleman : Społeczne i psychologiczne przyczyny aborcji; Ewa Frątczak, Aneta Ptak-Chmielewska : Demograficzny wymiar aborcji; 3. Następstwa somatyczne i psychologiczne; Bogdan Chazan: Somatyczne następstwa aborcji; Joel Brind: Sztuczne poronienie a rak piersi: dowody epidemiologiczne i biologiczne; Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska : Doświadczenie własnej bezpłodności na skutek dokonanej aborcji a realizacja potrzeby macierzyństwa; Dorota Kornas-Biela : Psychologia prenatalna wobec aborcji; AnneSpeckhard, Natalia Mufel: Uniwersalne reakcje na aborcję? Więź, trauma i żal u kobiet z doświadczeniem aborcji; Daniel Allott: Odległe skutki aborcji u dorastających dziewcząt: predyktory depresji; Vincent M. Rue, Priscilla K. Coleman, James J. Rue, David C. Reardon : Aborcja a zespół stresu pourazowego: wstępne porównanie Amerykanek i Rosjanek; Wanda Franz : Relacje interpersonalne w rodzinie z doświadczeniem aborcji; ÁgnesKónya, ZoltánKónya: Aborcja w rodzinie – perspektywa systemowa; Andrzej Winkler : Uzależnienia jako konsekwencje aborcji; Priscilla K. Coleman, David C. Reardon, Thomas Strahan, Jesse R. Cougle: Psychologia aborcji: omówienie literatury i sugestie dla dalszych badań; 4. Profilaktyka i terapia Magdalena Lesiak, Gabriela Wtorkiewicz Adopcja alternatywą aborcji; Tomasz Dangel, Joanna : Szymkiewicz-Dangel Opieka paliatywna w perinatologii; Godela von Kirchbach: Analiza egzystencjalna a aborcja; T. Coyle: Program psychoterapeutyczny dla mężczyzn doświadczających traumy poaborcyjnej – kluczowe znaczenie przebaczenia; Witold Simon : Psychoterapia grupowa dla osób z doświadczeniem traumy; Karen A. Cross : Grupy samopomocowe dla kobiet po aborcji – osobiste doświadczenia. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52953/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47520/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35416 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35415/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Troska Kościoła o dzieci i młodzież w przeszłości; 2. Młodzież: „Między iluzją łatwego szczęścia a powołaniem do prawdy i miłości”; 3. Współczesny duszpasterz młodzieży; 4. Dążenie do sensu i wartości a trzeźwość młodzieży; 5. Plemię TECHNO; 6. Wychowanie religijne młodzieży harcerskiej: historia, teraźniejszość, przyszłość; 7. Komunikowanie wiary w rodzinie; 8. Młodzi nadzieją polskich rodzin w nauczaniu Jana Pawła II; 9. Znaki czasu dla młodzieży; 10. Formacja sfery emocjonalnej i seksualnej; 11. Focolari formą współczesnej katechezy; 12. Katechetyczny dialog międzyosobowy. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17221/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43332 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43331 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again