Form of Work
Książki
(12)
Proza
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Amirowicz Anna
(1)
Deryło Stanisław
(1)
Gordon Andrzej (1945- )
(1)
Grochowicz Ewa
(1)
Gwiazdowicz Dariusz J
(1)
Jacniacki Kazimierz
(1)
Kolbuszewski Jacek (1938- )
(1)
Korytkowski Jan
(1)
Krupa Jan (1955- )
(1)
Mierzwiński Adam
(1)
Misiak Tadeusz
(1)
Pullin Andrew S
(1)
Studziński Adam
(1)
Szpara Krzysztof
(1)
Urbaniak Monika (ilustrator)
(1)
Weiner January
(1)
Wereżek Mirosław
(1)
Wiśniewski Jerzy (1935- )
(1)
Wiśniewski Marek
(1)
Woźniak Andrzej
(1)
Zimniewicz Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Audience Group
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Dzieci
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Ochrona przyrody
(7)
Przyroda
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Ekologia
(2)
Badanie i ochrona przyrody
(1)
Dziedzictwo kulturowe
(1)
Dziewczęta
(1)
Ekosystemy
(1)
Historia regionu lubaczowskiego
(1)
Krajoznawstwo
(1)
Kultura
(1)
Lubaczów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Media społecznościowe
(1)
Netykieta
(1)
Parki i ogrody
(1)
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
(1)
Postawy
(1)
Regionalne parki przyrodnicze
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Turystyka
(1)
Woda
(1)
Środowisko
(1)
Subject: place
Pogórze Dynowskie
(1)
Polska
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Encyklopedia
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(1)
Powieść obyczajowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Ochrona przyrody / Jerzy Wiśniewski, Dariusz J. Gwiazdowicz. - Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004. - 457, [1] s. : il., faks., fot. kolor., mapa, pl., portr., wykr. ; 24 cm.
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7160-365-7
1. Twory przyrody i obszary chronione; 2. Krajobraz; 3. Ochrona szaty roślinnej; 4. Ochrona zwierząt; 5. Ochrona różnorodności biologicznej; 6. Edukacja ekologiczna i popularyzacja ochrony przyrody; 7. Instytucje, organizacje, stowarzyszenia i ruchy oraz programy i fundacje ochrony przyrody; 8. Akty normatywne i porozumienia z zakresu ochrony przyrody; 9. Posłowie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17910/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona przyrody a kultura / Jacek Kolbuszewski. - Wydanie 2 poprawione. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1992. - 207 stron : fotografie, rysunki ; 19 cm.
ISBN: : 83-7091-000-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 58349 D
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14283-9
1. Świat przyrody; 2. Główne ekosytemy świata; 3. Wpływ człowieka; 4. Skutki niszczenia siedlisk; 5. Skutki zaburzeń siedliskowych; 6. Użytkowanie nietrwałe; 7. Rozwój naukowej ochrony przyrody; ogólnąKonstruktywizm; 8. Wybór obszarów chronionych; 9. Projektowanie obszarów chronionych i zarządzanie nimi; 10. Ochrona gatunkowa. Ochrona in situ; 11. Ochrona gatunków. Ochrona ex situ i reintrodukcja; 12. Ochrona przyrody w skali krajobrazu; 13. Ochrona procesu ewolucji (dalekosiężna wizja ochrony przyrody); 14. Restytucja ekologiczna; 15. Nauka i praktyka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23315, 23314 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23313/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-88139-56-7
1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia z zakresu ekologii; 2. charakterystyka środowiska przyrodniczego; 3. Charakterystyka wybranych ekosystemów; 4. Wpływ czynników antropogenicznych na stan środowiska; 5. Ochrona przyrody w Polsce; 6. Zasoby naturalne; 7. Zasady zrównoważonego rozwoju; 8. Słownik wybranych terminów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32945, 32944, 32943, 32942, 32941, 32940, 32939, 32938, 32937, 32936, 32935, 32934, 32933, 32932, 32931, 32930, 32929, 32928, 32927 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32926/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Środowisko przyrodnicze i jego ochrona / Kazimierz Jacniacki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. - 265, [3] s., [8] s. tabl. : mapy (w tym kolor.), rys. ; 22 cm.
ISBN: : 83-205-4001-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22626 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ochrona środowiska 1)
ISBN: : 83-02-06010-0 (cz. 1) ; 83-02-06011-9 (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37777 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61380/D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
a Ziemia '98 / [zespół red. Andrzej Gordon et al.] ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. - Warszawa : PTTK, 1998. - 288 s., [32] s. tabl. kolor. : faks., fot. (w tym kolor.), pl. portr., rys., wykr. ; 23 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 38153 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Uwarunkowania przyrodnicze powiatu lubaczowskiego; Rozdział 2: Ochrona przyrody w powiecie lubaczowskim; Rozdział 3: Rys historyczny i dziedzictwo kulturowe regionu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23278, 23277, 23276 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23275/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Walory przyrodnicze oraz ich ochrona w aspekcie jakości środowiska i zdrowia człowieka = Part 1: Natural values and their protection in the aspect of the environment quality and human health; 1. Krzysztof Kud: Estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych doliny sanu jako realizacja dobra publicznego = Aesthetic and practical values of riparian meadows of san valley as the implementation of public goods; 2. Mariusz Klich, Sabina Klich: Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów natura 2000 na pogórzu dynowskim i pogórzu przemyskim = Socio-economic aspects of functioning of some nature 2000 sites on dynowskie foothills and przemyskie foothills; 3. Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka: Wybrane gatunki roślin chronionych z terenu pogórza dynowskiego mające działanie trujące i lecznicze = Selected species of plants protected from the territory of the dynowskie foothills, characterised by toxic and medical activity; 3. Agnieszka Momora: Wybrane rośliny jadalne - żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi. walory zdrowotne i odżywcze = Selected edible plants - cardamine glanduligera, symphytum cordatum l., allium ursinum l. health and nutrition values; 4. Mateusz Kryczyk, Adam Masłoń: Nielegalnie składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego = Illegal landfills as a source of environmental pollution; Część 2: Dziedzictwo historyczne oraz współczesne walory antropogeniczne czynnikami zrównoważonego rozwoju turystyki; Part 2: Historical heritage and contemporary anthropogenic values as factors of sustainable tourism development; 1. Stanisław Rymar, Dorota Rohan, Joanna Kubit: Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z krośnieńskim zagłębiem naftowym. Subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości państwa polskiego = Prominent people of polish science, politics, economy and their links to petroleum area of krosno. subjective authors' choice in 100™ anniversary of poland's independence; 2. Ks. Jan Rogula: Katarzyna Wapowska - wielka dobrodziejka kościoła na ziemi dynowskiej w XVI wieku = Katarzyna Wapowska - the prominent benefactress of the church on dynów area in xvi century; 3. Marta Kawa: Ruch spółdzielczy na terenie pogórza dynowskiego na przykładzie gminnej spółdzielni „samopomoc chłopska" w dynowie = Cooperative movement on the area of pogórze dynowskie on the example of a communal co-operative „peasants' self-help" in dynów; 4. Izabela Cichocka, Jan Krupa: Turystyka biznesowa w usługach hotelarskich rzeszowa = Business tourism in the hotel services of rzeszów; 5. Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek: Jakość wiejskiej bazy noclegowej a satysfakcja konsumenta w świetle wyników badań bezpośrednich metodą Servqual = Quality of the rural accomodation and the satisfaction of the consumer in the light of the result of direct research by Servqual; 6. Jan Krupa, Arieta Podkul: Koncepcja utworzenia „karpackiego szlaku piwa" jako atrakcji turystycznej = The concept of creating the „carpathian beer trail" as a tourist attraction; 7. Anna Nizioł: Turysta niepełnosprawny w świetle zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego = A disabled tourist in the light of tourism sustainable development in the area of dynowskie and przemyskie foothills; Część 3: Technologia przemysłowo-rolnicza w aspekcie ochrony środowiska; Part 3: Industrial and agricultural technology in the aspect of environmental protection; 1. Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński: Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego = Cultivation and drying herbal plants as a method to rise agricultural management capacity in the dynowskie foothils; 2. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej = The usefulness of biomass ashes in agricultural practices; 3. Bernadeta Rajchel, Robert Klimczak: Wykorzystanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym jako systemu przyjaznego środowisku przyrodniczemu = Use of heat pump in a single-family house as the environmental- friendly system; 4. Marta Wójcik, Feliks Stachowicz: Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich = Recycling of azbestos products in terms of the popularization of hazardous-waste management in rural areas. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62918, 62917 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 62916/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66769/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys charakterystyki systemu zarządzania ochroną przyrody w Polsce; Rozdział 2: Park krajobrazowy -zaniedbana idea ochrony przyrody i krajobrazu; Rozdział 3: Krajobraz jako przedmiot ochrony i zarządzania. Wybrane problemy; Rozdział 4: Ochrona krajobrazu kulturowego w teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią; Rozdział 5: Prawne bariery funkcjonowania parków krajobrazowych; Rozdział 6: Parki krajobrazowe w ocenie władz samorządowych; Rozdział 7: problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych; Rozdział 8: Finansowe ograniczenia funkcjonowania parków krajobrazowych; Rozdział 9: Obszary chronione a rozwój gmin wiejskich w opinii mieszkańców województwa świętokrzyskiego; Rozdział 10: Francuskie parki regionalne jako punkt odniesienia dla polskich parków krajobrazowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36479, 36478, 30219, 30218 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30217/XXVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again