Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Wawrzyk Piotr
(2)
Borowiec Janusz
(1)
Czapska Janina
(1)
Domalewski Wiesław
(1)
Falcone Giovanni (1929-1992)
(1)
Gołębiewski Janusz
(1)
Hypś Sławomir
(1)
Jakubik Paweł
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kołek Konrad
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Mądrzejowski Wiesław
(1)
Padovani Marcelle
(1)
Paprzycki Lech K
(1)
Pospiszyl Kazimierz
(1)
Rau Zbigniew
(1)
Urban Bronisław
(1)
Widacki Jan
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(15)
Subject
Przestępczość
(7)
Przestępczość zorganizowana
(6)
Policja
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Terroryzm
(2)
Alkoholizm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Cosa Nostra
(1)
Falcone, Giovanni
(1)
Gospodarka
(1)
Informatyka
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (Wrocław)
(1)
Wymiar sprawiedliwości
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-2000
(1)
1945-
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Rzeszów (woj. podkarpackie ; okręg)
(1)
Sycylia (Włochy)
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Pamiętniki włoskie
(1)
Podręczniki
(1)
16 results Filter
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: : 978-83-264-1452-7
Rozdział 1: Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; Rozdział 2: Przestępczość zorganizowana - podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Geneza i skutki przestępczości zorganizowanej; Rozdział 4: Mafia - geneza i formy działalności; Rozdział 5: Podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; Rozdział 6: Rola organów ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej; Rozdział 7: Handel ludźmi i ludzkimi organami; Rozdział 8: Porwanie dla okupu na tle sprawy Krzysztofa Olewnika; Rozdział 9: Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu; Rozdział 10: Kryminologiczno-finansowe zagadnienia rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej; Rozdział 11: Rozpoznawcza i koordynacyjna rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej; Rozdział 12: Systemy ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej oraz najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej: [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49264 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49263/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42432, 42431 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42430 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Paradygmat bezpieczeństwa – podstawy, historia, ewolucja: Witold Sokała; Rozdział 2: Zagrożenia ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie: Paulina Piasecka; Rozdział 3: Bezpieczeństwo informacyjne państwa: Krzysztof Liedel; Rozdział 4: Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożeń dla bezpieczeństwa: Ernest Lichocki; Rozdział 5:Bezpieczeństwo antyterrorystyczne: Tomasz R. Aleksandrowicz; Rozdział 6: Problematyka proliferacji broni jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego – przełom czy jedynie protokół rozbieżności?: Łukasz Tolak; Rozdział 7: Zwalczanie przestępczości zorganizowanej: Andrzej Mroczek; Rozdział 8: Handel ludźmi. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39183 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39182/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Systemy i modele oddziaływań resocjalizacyjnych; Rozdział 2: Źródła intelektualne współczesnej postaci oddziaływań resocjalizacji; Rozdział 3: Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych; Rozdział 4: Przykłady zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji; Rozdział 5: Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10087, 10086 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8739/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-970/5, P-970/4, P-970/3, P-970/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-970/1/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Prawo)
Rozdział 1: Historia międzynarodowej współpracy policji; Rozdział 2: Wspólpraca policyjna w systemie Schengen; Rozdział 3: System informacyjny Schengen II; Rozdział 4: Polska w SIS II.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32891, 32890 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32889/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Rozdział 1: Wprowadzenie w istotę przestępczości zorganizowanej; Rozdział 2: Praca operacyjna i jej wykorzystywanie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; Rozdział 3: Kontrola operacyjna jako narzędzie pracy operacyjnej; Rozdział 4: Obserwacja – metoda pracy operacyjnej; Rozdział 5: Zasadzka – szczególny sposób postępowania operacyjnego; Rozdział 6: Osobowe źródła informacji w pracy operacyjnej; Rozdział 7: Wykorzystywanie zgromadzonych zasobów informacji. Analiza kryminalna; Rozdział 8: Wykorzystywanie informacji ubezpieczeniowych oraz stanowiących tajemnicę bankową; Rozdział 9: Prowokacja policyjna jako sposób pracy operacyjnej; Rozdział 10: Przesyłka niejawnie nadzorowana jako narzędzie operacyjne. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39126 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39125/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Prawno-kryminalne aspekty zwalczania przestępczości korupcyjnej; Rozdział 1:. Adam Taracha, Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej; Rozdział 2: Konrad Kołek, Kryminalne aspekty zwalczania przestępstwa łapownictwa; Rozdział 3: Sławomir Hypś, Granice odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za przestępstwa korupcyjne w świetle orzecznictwa sądowego; Rozdział 4: Jan Kudrelek, Kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej w zwalczaniu przestępczości; Część 2: Problematyka zagrożenia praw człowieka a ochrona bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 1: Krzysztof Wiak, Kryminalizacja "przedpola" terroryzmu w projekcie nowelizacji Kodeksu karnego opracowanym przez Komisję kodyfikacyjną (red. z 5 listopada 2013 r.); Rozdział 2: Łukasz Czebotar, Czyny zabronione "na przedpolu " przestępstwa o charakterze terrorystycznym; Rozdział 3: Michał Skwarzyński, Współczesne zagrożenia dla praw człowieka w kontekście uprawnień służb ochrony bezpieczeństwa publicznego; Rozdział 4: Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Łukasz Radwanowicz, Uwagi o stosunku Polaków do mniejszości narodowych i etnicznych oraz przeciwdziałaniu przestępstwom z nienawiści; Rozdział 5: Wojciech Konaszczuk, Geneza przestępczości zorganizowanej w Rosji do 1918 roku ; Część 3: Działania profilaktyczne i resocjalizacyjne w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości; Rozdział 1: Artur Rudnik, Działania podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy domowej. Charakterystyka nowego narzędzia szacowania ryzyka w rodzinach dotkniętych problemem przemocy; Rozdział 2: Monika Badowska-Hodyr, Przestrzeń penitencjarna a przeciwdziałanie przestępczości - wybrane zagadnienia; Część 4: Zwalczanie przestępczości w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; Rozdział 1: Wińczysław Jastrzębski, Znaczenie materialnego charakteru przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; Rozdział 2: Radosław Hałas, Żandarmeria Wojskowa jako organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Rozdział 3: Damian Szeleszczuk, Rola Żandarmerii Wojskowej w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48486 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48485/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo i Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
Rozdział 1: Pojęcie przestępczości zorganizowanej, kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce i na świecie; Rozdział 2: Obecne zagrożenia przestępczością zorganizowaną; Rozdział 3: System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, środki stosowane w jej zwalczaniu i zapobieganiu. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40476, 39121 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39120/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zagraniczne doświadczenia w zapobieganiu przestępczości; 1. Klaus Sessar, Niemieckie doświadczenia w zapobieganiu przestępczości; 2. Lars Rand Jensen, Koncepcja policing oraz sposoby zapobiegania przestępczości w krajach nordyckich; 3. Claude Balmand: Komunalna Rada ds. Zapobiegania Przestępczości w Yoreppe (Francja); 4. Nyari Katalin: Obywatelskie zapobieganie przestępczości na Węgrzech; Część 2: Organizacja i koordynacja prewencji kryminalnej w Polsce; 1. Marek Mączyński: Problemy instytucjonalizacji i koordynacji działań prewencyjnych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2. Marcin Mianowski: Zabezpieczenie imprez masowych i koordynacja działań prewencyjnych na przykładzie imprez sportowych; 3. Tadeusz Cielecki: Koordynacja systemu przeciwdziałania patologii społecznej; Część III. Polskie próby stworzenia instytucji „policjanta pierwszego kontaktu”; 1. Mirosław Bryła, Józef Wójcikiewicz: „Idealny dzielnicowy” a rzeczywistość. Podsumowanie dyskusji; 2. Jan Widacki: Rewiry dzielnicowych. Przełom, czy kolejna zmarnowana szansa na reformę Policji?; 3. Janina Czapska: Community policing w Polsce – możliwości i ograniczenia; Część IV. Udział obywateli w prewencji kryminalnej –ocena wybranych doświadczeń polskie; 1. Witold Krupiarz: Czy programy prewencyjne przedstawione podczas I Warsztatów Samorządowych odniosły sukces?; 2. Tadeusz Cichorz: Efektywność programów profilaktycznych w świetle badań ankietowych; 3. Arkadiusz Krawiec: Inicjowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego wśród lokalnych społeczności. Przykład funkcjonowania wybranych elementów programu „Dialog” w Rzeszowie; Część 5: Rola środków masowego przekazu w zapobieganiu przestępczości; 1. Tomasz Goban-Klas: Media, policja, prewencja i promocja: niełatwe związki; 2. Wiesław Magiera: Czy media wychowują przestępców?; 3. Barbara Skowronek, Dariusz Krawczyk: Marketing prewencji kryminalnej w mediach. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13624/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Fonopiractwo; Rozdział 2: Wideopiractwo; Rozdział 3: Piractwo komputerowe; Rozdział 4: Piractwo przemysłowe (towarowe).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8613, 8612, 8611, 8610, 8609, 8608, 8607, 8606, 8605 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8604/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i historyczne uwarunkowania polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 2: Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 3: Instytucjonalne ramy polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 4: Płaszczyzny polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju polityki Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26355, 26354 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26353/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Prof. Lech K. Paprzycki, Dr Zbigniew Rau: Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna; 2. Lech K. Paprzycki, Prof., Zbigniew Rau, Dr: Practical elements of the fight against organized crime and terrorism. Modem technologies and operational work; 3. Prof. Lech K. Paprzycki, Dr Zbigniew Rau: Praktische Merkmale der Bekämpfung organisierter Kriminalität und des Terrorismus Moderne Technologien und operative Arbeit; 4.Prof. Lech K. Paprzycki, Dr Zbigniew Rau: Eléments pratiques de la lutte contre la criminalité organisée et le terrońsmeNouvelles technologies et travail opérationnel ; 5. Проф. Лех К. Папжицки, Доктор юррідріческих наук Збигнев Рау : Практические злементи в борьбе с организованной преступностью u терроризмом Современньїе технологии u оперативная работа ; 6. Andrzej Biernaczyk : Zarys problematyki czynności operacyjnych realizowanych w trybie art. 19,19a i 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; 7. Katarzyna T. Boratyńska: Wokół problematyki związanej z wykorzystaniem dowodowym materiałów operacyjnych; 8. Radosław Chinalski: Międzynarodowe instrumenty wspierające zwalczanie cyberprzestępczości. Organizacja zwalczania cyberprzestępczości w polskiej Policji; 9. Paweł Chomentowski: Zadania ustawowe, służb specjalnych oraz podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie walki z terroryzmem; 10. Mariusz Cicłromski, Anita Fraj-Milczarska: Struktura zorganizowanych grup przestępczych; 11. Iwona Czerniec: Model polityki informacyjnej służb specjalnych na przykładzie Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w Niemczech; 12. Andrzej Czyżewski, Andrzej Ciarkowski, Piotr Dalka, Wojciech Jędruch, Paweł Kozielecki, Piotr Szczuko, Grzegorz Szwoch, Paweł Źwan: Multimedialny system wspomagający identyfikację i zwalczanie przestępczości oraz terroryzmu; 13. Adam Dąbrowski, Szymon Drgas, Tomasz Marciniak: Analiza, klasyfikacja i wspomaganie rozpoznawania osób na podstawie nagrań rozmów na numery telefonów alarmowych; 14. Grażyna Demenko, Ryszard Tadeusiewicz, Stefan Grocholewski: Automatyczna analiza mowy jako narzędzie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu; 15. Krzysztof Dębiński: Przeciwterroryzm – rola i zadania polskiej Policji w działaniach antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych; 16. Grzegorz Dobrowolski, Wojciech Filipkowski, Marek Kisiel-Dorohinicki, Witold Rakoczy: Wsparcie informatyczne dla analizy otwartych źródeł informacji w Internecie w walce z terroryzmem. Zarys problemu; 17. Marek Działoszyński, Jolanta Wójcik: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Policji na przykładzie działalności Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji; 18. Andrzej Dziech, Tomasz Ruść, Renugiusz Baran, Andrzej Zeja, Paweł Fornalski: InWAS Inteligentna wyszukiwarka akt sądowych; 19. Wojciech Filipkowski, Grażyna B. Szczygieł, Katarzyna Laskowska, Ewa M. Guzik-Makaruk, Elżbieta Zatyka: Poczucie bezpieczeństwa obywateli i jego zagrożenia (założenia badawcze); 20. Jacek Grzemski, Andrzej Krześ: Uwagi praktyczne dotyczące przestępstw z art. 296 k.k. popełnionych przez osoby kierujące podmiotami gospodarczymi; 21. Brunon Hołyst: Zapobieganie terroryzmowi w makroskali; 22. Krzysztof Indecki: Samoobrona wobec zamachu terrorystycznego; 23. Krzysztof Jassem: System tłumaczenia automatycznego opracowany na potrzeby poprawy bezpieczeństwa publicznego; 24. Czesław Jędrzejek, Jacek Martinek, Jarosław Bąk, Jolanta Cybulka, Maciej Falkowski, Andrzej Figaj: Użycie narzędzi eksploracji danych i wnioskowania w postępowaniu dowodowym; 25. Leszek Kardaszyński: Świadek koronny – 10 lat tradycji; 26. Paweł Korbal: Podstawy prawne „wideokonferencyjnego” przesłuchania na odległość w polskiej procedurze karnej; 27. Ewa Kowalewska-Borys: O możliwości prawnej dopuszczalności stosowania tortur w polskim prawie karnym; 28. Wiesław Kozielewicz: Postępowanie w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej; 29. Jacek Kudła: Wybrana problematyka czynności operacyjnych na tle uwag de lege ferenda projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych; 30. Dariusz Lutyński: Straż Graniczna w krajowym systemie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorys tycznym – praca operacyjna, nowoczesne technologie; 31. Krzysztof Łaszkiewicz: Organizacyjno-szkoleniowe determinanty efektywnego utrzymywania gotowości Policji do walki z terroryzmem; 32. Andrzej Machnacz: Sprawność działania systemów teleinformatycznych administracji rządowej a ocena poziomu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego; 33. Edward Nawarecki. Grzegorz Dobrowolski: Informacja – wiedza – inteligencja w systemach bezpieczeństwa publicznego; 34. Izabela Nowicka: Prawnokarna ochrona bezpieczeństwa funkcjonariusza Policji; 35. Kazimierz Olejnik: Zakres stosowania czynności operacyjnych – stan faktyczny, oczekiwania, potrzeby i możliwości wykorzystania ustaleń operacyjnych w procesie karnym oraz dopuszczalny udział sędziego i prokuratora w działaniach operacyjnych; 36. Halina Parafianowicz: Ameryka po U września 2001 r.: wokół dyskusji o terroryzmie oraz zagrożeniach bezpieczeństwa państwa i swobód obywatelskich; 37. Magdalena Perkowska: Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu z perspektywy francuskiej; 38. Emil W. Pływaczewski: Główne założenia i dotychczasowa realizacja projektu badawczego pt. Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli; 39. Jacek Pomiankiewicz: Członkowie zorganizowanych grup przestępczych w aresztach śledczych i zakładach karnych – zagrożenia dla Służby Więziennej i podejmowane przeciwdziałania; 40. Zbigniew Rau: Czynności operacyjno-rozpoznawcze w polskim systemie prawa – działania w kierunku uniwersalnej ustawy; 41. Paweł Rybicki, Zbigniew Szachnitowski: Ślady traseologiczne jako podstawa do tworzenia wykrywczych baz danych; 42. Tomasz Safjański: Działania operacyjne Europolu ukierunkowane na zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu – główne uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju; 43. Andrzej Siemaszko, Renata Rycerz: Bezpieczeństwo Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej; 44. Wojciech Sokołowicz, Maciej Gurtowski, Krzysztof Pietrowicz: Wielkie afery gospodarcze w Polsce po 1989 roku z perspektywy socjologicznej; 45. Janusz Stokłosa, Tomasz Bilski, Krzysztof Bucholc, Krzysztof Chmiel, Anna Grocholewska-Czuryło, Ewa Idzikowska, Izabela Jaiucka-Lipska, Bartłomiej Molenda, Paweł Siwak, Przemysław Socha, Bartłomiej Ziółkowski: Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych; 46. Maciej Stroiński, Gerard Frankowski, Marcin Jerzak, Cezary Mazurek, Norbert Meyer, Błażej Miga, Tomasz Nowak, Tomasz Nowocień, Aleksander Stasiak, lakub Tomaszewski, Dariusz Walczak, Marcin Wolski: Nowoczesne usługi IT dla bezpieczeństwa publicznego; 47. Paweł Suchanek, Paweł Marchliński: Rzeczywisty obraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego a zasoby informacji posiadane przez podmioty odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie przestępczości; 48. Janusz Szeluga, Piotr Pankiewicz, Rafał Miętkiewicz: Dylematy aksjologiczne w psychiatrii sądowej; 49. Sławomir Twardowski: O wpływie wymiarowych decyzji podatkowych na metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o pranie brudnych pieniędzy; 50. Paweł Wojtunik, Jacek Bartoszek: Przestępczość zorganizowana i terroryzm Zwalczanie wybranych zagrożeń przestępczych środkami policyjnymi; 51. Jerzy Zajadło: Etyka prawa i etyka prawnicza wobec terrorystycznego scenariusza tykającej bomby; 52. Kamil Zeidler: Zadania Biura Ochrony Rządu wobec zagrożeń przestępczością zorganizowaną i terroryzmem; 53. Arma Zygmimt, Jarosław Koźlak: Zastosowanie podejścia sieci społecznych do wspomagania prowadzenia analizy kryminalnej dotyczącej danych billingowych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35430 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35429/VI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sycylijska mafia w ciągu 250 lat istnienia stała się potężną organizacją kryminalną. Kilkanaście lat temu sędzia Giovanni Falcone wypowiedział jej wojnę. Ostatnio prowadził śledztwo przeciwko narkotycznemu kartelowi mafii. Falcone ustalił, że pieniądze z tych malwersacji "prane" były w wielkich frankfurckich bankach i że mafia posiada w nich aktualnie 10 miliardów marek. Za dużo wiedział i jako "wróg mafii nr 1" musiał zginąć... 23 maja 1992 roku eksplozja tony trotylu na autostradzie do Palermo położyła kres jego bohaterskiemu życiu. Oto jego wspomnienia. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46666 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 46785 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9662, 9661 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6132/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again