Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(26)
available
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia - Magazyn
(15)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(10)
Author
Cichoń Zofia
(2)
Drożdż Jadwiga
(2)
Gurgul Eugeniusz
(2)
Kielesińska Agata
(2)
Szymla Zygmunt
(2)
Zalewski Romuald I
(2)
Adamowicz Mieczysław
(1)
Ayres Ed
(1)
Biller Elżbieta
(1)
Brown Lester R. (1934- )
(1)
Chechelski Piotr
(1)
Czartoryski Witold
(1)
Czternasty Waldemar
(1)
Czudec Adam
(1)
Flaczyk Ewa Maria
(1)
Halemba Piotr (1966- )
(1)
Jackiewicz Barbara
(1)
Kane Hal
(1)
Kapusta Franciszek
(1)
Korczak Józef
(1)
Kumider Jan
(1)
Morkis Grażyna
(1)
Mroczek Robert
(1)
Neryng Andrzej
(1)
Ocieczek Aneta
(1)
Palich Piotr
(1)
Rembisz Włodzimierz
(1)
Roodman David Malin
(1)
Sapa Agnieszka
(1)
Sikora Tadeusz
(1)
Szczepaniak Iwona
(1)
Tyc Agnieszka (1973- )
(1)
Wojdyła Tadeusz
(1)
Wybieralska Katarzyna
(1)
Zielnica Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Przemysł rolno-spożywczy
(26)
Żywność
(11)
Rolnictwo
(8)
Zarządzanie jakością
(3)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Polska
(2)
Rozwój terenów wiejskich
(2)
Rynek pracy
(2)
SAPARD
(2)
Specjalne strefy ekonomiczne
(2)
Unia Europejska
(2)
Agrobiznes
(1)
Agroturystyka
(1)
Alergie pokarmowe
(1)
Atmosfera
(1)
Bioindykatory
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Ekoprodukty
(1)
Ekoturystyka
(1)
Elektryczność
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktu
(1)
Jakość produktów
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Problemy społeczne
(1)
Produkty mleczne
(1)
Produkty rolno
(1)
Prognozy gospodarcze
(1)
Prognozy społeczne
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rośliny przemysłowe
(1)
Rynek
(1)
Spółdzielnie rolnicze
(1)
Starzenie się ludności
(1)
Surowce roślinne
(1)
Surowce zwierzęce
(1)
System HACCP
(1)
Towary
(1)
Wieś
(1)
Wskaźniki rozwoju społecznego
(1)
Zapewnienie jakości
(1)
Zasoby rolnicze
(1)
Środowisko
(1)
Żywność naturalna
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Stan wdrożania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego; 2. Inwestycje w przemyśle spożywczym w latach 2000-2005; 3. Eksport przemysłu spożywczego w latach 2003-2005; 4. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom nakładów inwestycyjnych; 5. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania jakością na poziom eksportu;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Składniki żywności i ich znaczenie zdrowotne; Rozdział2: Metody utrwalania żywności; Rozdział 3: Charakterystyka towaroznawcza i technologia wybranych grup produktów żywnościowych; Rozdział 4: Przechowywanie produktów spożywczych. Podstawowe pojęcia, definicje i normy; Rozdział 5: Opakowanie jako czynnik ochrony żywności przechowywanej; Rozdział 6: Ogólne pojęcia towaroznawcze;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19812, 19811 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19810/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie jakością w produkcji żywności / Romuald I. Zalewski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Poznań : Wydaw. Akademi Ekonomicznej,, 2004. - 443 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
Cz. 1: Zagadnienia ogólne; 1. Kontekst relacji klient - producent; 2. Jakość - filozofia i podstawowe definicje; 3. Zarządzanie jakością a zapewnianie jakości; 4. Składowe i dokumentacja systemu zapewnienia jakości; 5. Filozofia TQM; Cz. 2: Analiza przebiegu i sterowanie procesami; 6. Procesy; 7. Identyfikowanie problemów związanych z przebiegiem procesu; 8. Karty kontrolne dla zmiennych ciągłych; 9. Karty kontrolne dla zmiennych nieciągłych (atrybutów); 10. Kontrola i prewencja; Cz. 3: Regulacje prawne i bariery w produkcji i dystrybucji żywności; 11. Prawo żywnościowe w UE i w Polsce; 12. Bariery techniczne i fitosanitarne w handlu żywnością; Cz. 4: Sterowanie procesami produkcji żywności; 13. System zarządzania higieniczną jakością żywności; 14. Preferencje i decyzje konsumenckie na rynku żywności; 15. Projektowanie nowości i optymalizacja jakości żywności; 16. Zarządzanie jakością w przemyśle przetwórstwa żywności w Polsce (aspekty praktyczne); 17. Zarządzanie jakością i innowacjami w korporacjach międzynarodowych - case studies.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31220, 31186, 31185 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30758/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.; Pytania przygotowawcze do kontraktu; 3. Jakość -filozofia i podstawowe definicje; 4. Zarządzanie jakością a zapewnianie jakości; 5. Składowe i dokumentacja systemu zapewnienia jakości; 6. Filozofia TQM; 7. Procesy; 8. Identyfikowanie problemów związanych z przebiegiem procesów; 9. Karty kontrolne dla zmiennych ciągłych; 10. Karty kontrolne dla zmiennych nieciągłych; 11. Kontrola i prewencja; 12. Sterowanie jakością żywności; 13. Koszty jakości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23257 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8664/XXVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Technologia żywności : wybrane zagadnienia / Elżbieta Biller, Andrzej Neryng. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 234, [2] s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Termiczne metody utrwalania żywności - pasteryzacja i sterylizacja; Rozdział 2: Wybrane operacje w przemyśle spożywczym na przykładzie przetwarzania mleka; Rozdział 3: Termiczne metody utrwalania żywności. Mrożenie; Rozdział 4: Technologia utrwalania produktów gotowych do spożycia na przykładzie szybkiego schładzania (cook-chill) oraz szybkiego zamrażania (cook-freeze); Rozdział 5: Utrwalanie żywności metodą suszenia; Rozdział 6: Utrwalanie żywności przez zakwaszanie; Rozdział 7: Emulsje - tworzenie i stabilizowanie; Rozdział 8: Operacje mechaniczne i termiczne przetwarzania żywności na przykładzie produkcji wyrobów ekstrudowanych; Rozdział 9: Zastosowanie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym na przykładzie produkcji mlecznych napojów fermentowanych; Rozdział 10: Procesy chemicznestosowane w przemyśle spożywczym oraz metody modyfikacji skrobi i białek; Rozdział 11: Ocena przydatności technologicznej mąki; Cz.1: Badanie przydatności technologicznej glutenu; Cz.2: Badanie przydatności technologicznej mąki do produkcji makaronu; Cz.3: Badanie przydatności technologicznej mąki do produkcji ciasta o strukturze gąbczastej; Rozdział 12: Kształtowanie cech teksturalnych produktów spożywczych; Rozdział 13: Instrumentalny pomiar barwy; Rozdział 14: Przykłady zastosowania obliczeń operacji zachodzących w procesach technologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29309, 29308, 29307, 25793 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25792/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstep; 2. Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do Unii Europejskiej; 3. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rynki rolne w Polsce; 4. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej; 5. Fundusze publiczne źródłem finansowania inwestycji w polskim przemyśle spożywczym; 6. Znaczenie programów współfinansowanych ze środkow UE dla polskiej gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich; 7. Przemysł spożywczy w Republice Czeskiej; 8. Doświadczenia węgierskiego sektora rolno-spożywczego związane z integracją z UE; 9. Stan rolnictwa na Słowacji w trzy lata po akcesji do UE; 10. Bułgarski przemysł spożywczy w okresie przedakcesyjnem - trendy i wyzwania; 11. Rumuński sektor rolno-spozywczy - czy dobrze został przygotowany do członkostwa w UE? 12. Rozwój sektora żywnościowego po akcesji Litwy do UE; 13. Wpływ akcesji do UE na łotewski sektor żywnościowy; 14. Stan słoweńskiego sektora żywnościowego po akcesji do UE;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 851)
1. Zofia Cichoń, Małgorzata Woźniak-Słota, Procedura odprawy czasowej towarów; 2. Małgorzata Miśniakiewicz, Czynniki warunkujące jakość i bezpieczeństwo zdrowotne pieczywa; 3. Joanna Ptasińska, Charakterystyka parametrów jakości mleka polskiej owcy górskiej jako surowca konsumpcyjnego i technologicznego; 4. Maria Krełowska-Kułas, Badanie preferencji konsumenckich mlecznych napojów fermentowanych; 5. Grzegorz Suwała, Analiza konsumenckich kryteriów wyboru napojów energetyzujących na przykładzie kryteriów przyjmowanych przez studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Badanie wrażliwości sensorycznej osób przewidzianych do wykonywania analiz; 2. Napoje mleczne fermentowane; 3. Sery; 4. Mąka. kasze, makarony; 5. Pieczywo; 6. Wędliny; 7. Ryby i owoce morza; 8. Ocena towaroznawcza wybranych tłuszczów rożlinnych i zwierzęcych; 9. Nasiona roślin strączkowych; 10. Cukier i miód; 11. Czekolada i wyroby czekoladowane; 12. Mrożone desery; 13. Herbata i kawa; 14. Napoje bezalkoholowe; 15. Napoje spirytusowe; 16. Wina; 17. Owoce południowe i orzechy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19705, 19704 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19703/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 160)
I. Modern materials and technology; 1. Andrzej Chochół, Małgorzata Waśniowska, Analysis of the influence of engine oils' rheological properties on their market price; 2. Florian Domka, Michał Walenciak, Piotr Marciniak, Textural changes in concrete construction of the intercepting sewer in Kalisz caused by sulphate reducing bacteria; 3. Zenon Foltynowicz, Vladimir Koči, Dorota Rodewald, Impact of chosen consumer products containing nanosilver on microorganisms; 4. Hieronim P. Janecki, Friction surface investigation I; 5. Hieronim Kubera, Influence of ionizing irradiation on polymers sleeves using for sterilization of medical ustensils; 6. Katarzyna Piłczyńska, Halina Podsiadło, The impact of digital printing on the paper parameters; 7. Marzena Popek, Liquefaction of water saturated mineral concentrates in mixtures with starch; 8. Marzena Popek, Magda Bogalecka, The parameters of mineral concentrates determining ability for safe shipment; 9. Marian W. Sułek, Anna Małysa, Fatty acids methyl esters in quality control of "heavy duty" cleansing pastes; 10. Paweł Szewczyk, Nanotechnology and the risk society or the return of care; 11. Patrycja Wojciechowska, Zenon Foltynowicz, Effect of the nanofiller on mechanical properties of cellulose acetate butyrate nanocomposites; II. Quality and food technology; 1. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, Karol Dawczyk, Quality control of maize exported from Poland; 2. Joanna Ptasińska, Influence of somatic cell count on sheep milk quality; 3. Mariusz Tichoniuk, The importance of "Aeromonas hydrophila" as a foodborne pathogen;4. Jerzy Zielnica, Ryszard Staniszewski, Maciej Borucki, Polycyclic aromatic hydrocarbons in seeds of water chestnut; III. Product and quality managament; 1. Katarzyna Jekiel, Jadwiga Szostak-Kot, Justyna Syguła-Cholewińska, Modern trends in assuring the hygienic effect of laudering; 2. L'ubica Knošková, New trends in entrepreneurship and product innovation strategies in Slovakia; 3. Paweł Łuka, Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, Quality and utility estimation of the second-hand cars; 4. Justyna Syguła-Cholewinska, Jadwiga Szostak-Kot, Katarzyna Jekiel, The mycological condition of air inside squalid living accomodation in old building; IV. Products ecology; 1. Bronisław Buczek, Anna Zajezierska, Estimation of the possibility to produce biodegradable lubricating greases from used frying oils; 2. Ryszard Cierpiszewski, Marta Biegańska, Biosorbents for heavy metal removal; 3. Stanisław Hornik, Modern means of improving ecological damages caused by industrial activities; 4. Maria Janecka, Hieronim P. Janecki, Piotr Janecki, Cleaner production and law; 5. Mariola Jastrzębska, New composites containing PVC recyclate; 6. Anna Kozak, Studies on interactions of novel sulfobetaine surfactants with DMPC; 7. Beata Kubik, bożena Borycka, Agricultural and food-processing waste as an ecological sourcs of energy; 8. Beata Schmidt, Tadeusz Spychaj, Starch/polyacrylamide graft copolymers - the manufacture and flocculation efficiency valuation; 9. Wojciech Zmudzinski, Glucose degradation by heterogeneous photocatalysis on TiO2.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i specyfika marketingu w agrobiznesie; Rozdział 2: Konsument na rynku Zywnościowym; Rozdział 3: Instrumenty marketingowe; Rozdział 4: Rynek, przedsiebiorstwo, marketing; Rozdział 5: Marketing w internecie; Rozdział 6: Informacja i badania marketingowe; Rozdział 7: Jakość w strategiach marketingowych; Rozdział 8: Uwarunkowania marketingu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13400 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13331XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowa formuła wzrostu popytu na produkty żywnościowe; Rozdział 2: Tempo wzrostu jednostkowego popytu na żywność; 3: Równowaga, ceny oraz handel zagraniczny w formule popytu na żywność; Rozdział 4: Producenci przemysłu spożywczego a rozstęp cenowy; Rozdział 5: Mechanizm powstawania rozstepu cenowego; Rozdział 6: Substytucja nakładów w przetwórstwie i model dwuproduktowy a ciągniona elastyczność popytu; Rozdział 7: struktura podaży produktów żywnościowych; Rozdział 8: Tradycyjne modele wzrostu produkcji rolniczej; Rozdział 9: Ekonomiczne modele wzrostu produkcji rolniczej; Rozdział 10: Zmiany zasobów i wzrost produktywności czynnika ziemi; Rozdział 11: Efektywność produkcji i zmiany technik wytwarzania w rolnictwie; Rozdział 12: Ceny, koszty i opłacalność oraz dochody producentów rolnych a równowaga wzrostu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30517, 30516 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30515/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwagi ogólnw; 2. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi; 3. Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego; 4. Stan przewag cenowych na rynku wybranych produktów żywnościowych na rynku amerykańskim; 7. Analiza zasięgu i poziomu subwencjonowania eksportu rolno-spożywczego; 8. Konkurencyjność polskich producentów żywności-ocena dotychczasowych badań i komentarzy w sprawie przyszłych badań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Bulwy ziemniaka surowcem przemysłu spożywczego; 2. Spożywcze przetwory ziemniaczane; 3. Skrobia ziemniaczana, technologia produkcji i ocena jej jakości; 4. Ocena półproduktów przemysłu piwowarskiego; 5. Technologia produkcji i ocena piwa; 6. Proces technologiczny i ocena wyrobów przemysłu spirytusowego; 7. Ocena jakości korzeni buraka cukrowego i jego przemysłowe wykorzystanie; 8. Ocena cukru otrzymanego z buraków cukrowych; 9. Ocena jakościowa i przemysłowe wykorzystanie nasion roslin oleistych; 10. Ocena jakościowa modyfikowanych tłuszczów roslinnych; 11. Ocena ubocznych produktów przemysłu rolno-spożywczego; 12. Zmiany zachodzące w surowcach roślinnych podczas ich przechowywania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31974, 31973 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 31972/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 705)
1. Udział zbożowych produktów śniadaniowych w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży; 2. Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej; 3. Jakość olejów jadalnych dostarczanych na rynek krajowy przez Zakłady Tłuszczowe " Bielmar" w Bielsku-Białej; 4. Wpływ wybranych czynników na zawartość kwasu mlekowego w biojogurtach naturalnych; 5. Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych; 6. Żywność ekologiczna w świadomości Polaków; 7. Ocena możliwości prognozowania wybranych parametrów jakości zdrowotnej soków pomidorowych; 8. Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych; 9. Alergie pokarmowe; 10. Struktura spożycia wina w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Agrobiznes / Franciszek Kapusta. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - 310 s. : il. ; 23 cm.
Rozdział 1: Potrzeby człowieka i miejsce wśród nich produktów agrobiznesu; Rozdział 2: Powstanie i rozwój koncepcji agrobiznesu; Rozdział 3: Otoczenie instytucjonalne agrobiznesu w Polsce; Rozdział 4: charakterystyka agregatów agrobiznesu; Rozdział 5: Nieżywnościowa sfera agrobiznesu - wybrane zagadnienia; Rozdział 6: Transport w agrobiznesie i podatność transportowa ładunków; Rozdział 7: Powiązania integracyjne w agrobiznesie i ich wpływ na przemiany w rolnictwie. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-111/5, P-111/4, P-111/3, P-111/2, P-111/1, 32093, 32092, 32091, 32090, 32089, 32088, 32087, 32086, 32085 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32084/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 74)
Cz.1: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w świetle Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 1: Przesłanki efektywności absorpcji pomocowych dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; Rozdział 2: Środki budżetowe na realizacje polityki interwencyjnej agencji płatniczych w Polsce w dekadzie przełomu wieków 91996-2005); Rozdział 3: Identyfikacja alokacji środków towarzyszących Wspólnej Polityce rolnej w ramach Planu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006; Rozdział 4: Pozafinansowe instrumenty promowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce z funduszy unijnych; Cz.2: Krajowe i unijne wsparcie finansowe gospodarstw rolnych - wybrane instrumenty i mierniki; Rozdział 5: Poziom i struktura rozdysponowania środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla sektora rolnego w nowych krajach członkowskich; Rozdział 6: Poziom wykorzystywania płatności obszarowych w Wielkopolsce na tle kraju; Rozdział 7: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (OWN) w Polsce i Wielkopolsce na tle krajów Unii Europejskiej; Rozdział 8: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską;Rozdział 9: Finansowe wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych; Rozdział 10: wsparcie fiansowe dla wybranych produktów rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej po traktacie w marakeszu do 2004 r.; Cz.3: pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich; Rozdział 11: Czynniki wpływające na podejmowanie działalności pozarolniczej w województwie wielkopolskim; Rozdział 12: Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Rozdział 13: Wpływ upowszechniania doradztwa i postepu biologicznego oraz ubezpieczeń społecznych rolników na wydatki z budżetu na sektor rolno-żywnościowy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
1. Pojęcie terminu ekologia i jej związek z działalnością człowieka; 2. Ekologia pozyskiwania żywności pochodzenia roślinnego; 3. Ekologia pozyskiwania żywności pochodzenia zwierzęcego; 4. Zmiana filozofii traktowania działalności rolniczej; 5. Działalność produkcyjna człowieka a zanieczyszczenie środowiska; 6. Działalność przetwórcza żywności jako jedno z groźnych źródeł zanieczyszczenia środowiska; 7. Kierunki i perspektywy rozwoju nowych technologii w przetwórstwie żywności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19243, 19242 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19241/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Polityka regionalna UE szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Rozdział 2: Sektorowy program operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich; Rozdział 3: Zintegrowany program operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; Rozdział 5: Przedakcesyjny program SAPARD. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37679/XXVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Surowce roślinne; Rozdział 1: Technologia żywności, bilans żywności; Rozdział 2: Ogólne wiadomości dotyczące przemysłu spożywczego; Rozdział 3: Skład chemiczny i wartość odżywcza surowców roślinnych i zwierzęcych; 4: Technologia żywności; v 5: Owoce; Rozdział 6: Warzywa; Rozdział 7: Przetwórstwo owoców i warztw; Rozdział 8: Nasiona strączkowe; Rozdział 9: Ziemniaki; Rozdział 10: Rośliny wLukniste; Rozdział 11: Grzyby i ich wartość użytkowa; Rozdział 12: Cukrowce, cukier, miód i inne środki słodzące; Rozdział 13: Tłuszcze; Rozdział 14: Zboża przetwory, wyroby; Cz.2: Surowce zwierzęce; Rozdział 15: Zwierzęta rzeźne i dziczyzna; Rozdział 16: Drób; Rozdział 17: Ryby; Rozdział 18: Jaja; Rozdział 19: Mleko i przetwory mleczne; Rozdział 20: Substancje dodawane do żywności; Rozdział 21: Rośliny przyprawowe i używkowe; Rozdział 22: Koncentraty spożywcze;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13355 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13354/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again