Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Szymla Zygmunt
(2)
Górka Kazimierz
(1)
Malendowicz Paweł
(1)
Popławski Łukasz
(1)
Streich Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Ochrona środowiska
(2)
Polityka gospodarcza
(2)
Polska
(2)
Przemysł
(2)
Środowisko
(2)
Ekologia
(1)
Gospodarka
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Piła (woj. wielkopolskie)
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przemysł cukrowniczy
(1)
Przemysł energetyczny
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Specjalne strefy ekonomiczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 708)
1. Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym; 2. Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i emisji zanieczyszczeń w Polsce; 3. Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska; 4. Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiebiorczości i innowacyjności w przemyśle; 5. Konwersja długu publicznego na inwestycje ochrony środowiska w Polsce; 6. Ocena opłacalności realizacji " Programu segregacji odpadów dla miasta Krakowa"; 7. Zakres pojęcia "szkoda ekologiczna" w ubezpieczeniach ekologicznych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Robert Kolasa: Życie polityczne w Pile w okresie PRL; 2. Paweł Malendowicz, Rafał Streich: Wybory parlamentarne w regionie pilskim w latach 1989-2007; 3. Joanna Nowicka, Karolina Pasiecznik, Zbigniew Popławski: Preferencje mieszkańców Piły i pilskiego okręgu wyborczego wyrażone w wyborach prezydenckich po 1989 roku; 4. Paweł Malendowicz, Agnieszka Narloch: Wybory Rady Miejskiej i Prezydenta Piły w latach 1990-2006; 5. Czesława Kucharska: Rada Miejska w Pile - organ samorządu terytorialnego - organizacja i działalność w latach 1990-2006; 6. Marta Drożdż, Aleksandra Śmlała: Pierwsze polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku; 7. Krzysztof Chyży: Referendum w regionie pilskim w latach 1989-2007; 8. Anna Gniot, Marlena Kubska: Główne partie polityczne - działalność i założenia programowe; 9. Łukasz Popławski: Organizacje pozarządowe działające w Pile i ich współpraca z władzami lokalnymi; 10. Paweł Hinc, Kamila Muller, Anna Świerbut: Ludzie pilskiej polityki. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34957/XIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 668)
1. Wstęp; 2. Wspomnienie o Profesorze j. Gajdzie; 3. Opłacalność wykorzystania i rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce; 4. Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych; 5. Kształtowanie rynku energii w Polsce; 6. Rachunek aktywów zaangażowanych w ochronę środowiska w świetle systemu rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych; 7. Rynkowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce; 8. Podatki i opłaty ekologiczne w rozwinietych gospodarczo krajach świata; 9. Analiza i cena efektów rzeczowych inwestowania w ochronie środowiska w Polsce w latch 1992-2001; 10. Gospodarka wodna w Polsce - elementy analizy przepływów finansowych; 11. Zmiany strukturalne w przemyśle w Polsce w latach 1991-2001.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 732)
1. Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce; 2. Opłaty ekologiczne w Polsce; 3. System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce; 4. Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce; 5. Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce; 6. Źródła finansowania parków narodowych w Polsce; 7. Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce; 8. Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw; 9. Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS; 10. Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 669)
1. Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Hertiage Foudation za lata 1995-2003; 2. Wyzwania wobec kwestii społecznej w świtle XXI wieku; 3. Sutuacja gospodarcza Polski na tle krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej; 4. Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu; 5. Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego; 6. Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce; 7. Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja; 8. Analiza wiodących pozarolniczych sektorów gospodarczych województwa podkarpackiego; 9. Wykorzystanie teorii grona do budowy modelu lokalizacji w przemyśle rolno-spożywczym; 10. Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again